Inlägget gjort

Laddningsbara hörapparater

laddningsbara_hörappararter

En stor trend bland tillverkarna av hörselhjälpmedel är laddningsbara hörapparater. Ledande tillverkare som Phonak, Oticon, Widex, Sivantos/Siemens, Signia och Starkey har idag produkter som man kan ladda upp. Oticon beräknar att man sparar cirka 52 stycken batterier per år genom att du kan ladda upp dina hörselapparater själv. Dels är det en ekonomisk fråga för brukaren, dels är det en positiv miljöpåverkan.

Det laddningsbara batteriet från Oticon beräknas hålla i cirka ett år medan vanliga hörapparatsbatterier får man byta relativt ofta, cirka ett i veckan, beroende på vilken hörselnedsättning och apparat man har.

Liselott Dahllöf från IVL Svenska Miljöinstitutet är väldigt positiv till denna utveckling och säger till tidningen Expressen:

”Jag vet inte varför det tydligen inte funnits tidigare. Engångsbatterier är mycket negativt för miljön”.

Ett av de stora hindren tidigare har varit ett få upp driftstiden så man klarar en hel dag utan att behöva ladda hörapparaterna. Många vill idag ha små hörapparater vilket gör att det finns begränsat med utrymme för batterier.

laddningsbara_hörapparater

Nu har tekniken gått framåt så man kan med speciella laddare öka driftstiden vilket gör att laddningsbara hörapparater fungerar bättre i praktiken. Exempelvis så menar Phonak, med sin senaste Audéo B-R, att man med det inbyggda litium-jonbatteriet klarar 24 timmars användning på en enda laddning på 3 timmar. Man kan dessutom snabbladda sina hjälpmedel på 30 minuter och få 6 timmars driftstid. Även Signia, tidigare Siemens, menar att deras laddningsbara hörapparater räcker till två dagars användning och att en snabbladdning på det ger ytterligare 7 timmars användning för dig som brukare.

Andra tillverkare hänger på och nu lanseras Widex Beyond Z, Oticon Opn miniRITE Rechargeable, Resound Linx 3D, Unitron Moxi, Bernafon Serena och Starkey Muse. Den gemensamma nämnaren i dessa lanseringar är egenskapen att slippa konventionella zink-luft batterier numera är en viktig konkurrensfaktor bland tillverkarna.

Eartech har oberoende hörselmottagningar och vi arbetar med alla stora tillverkare av hörselprodukter. Detta gäller naturligtvis även laddningsbara hörapparater där vi har ett brett och mycket bra sortiment från världens ledande leverantörer. Kontakta gärna någon av våra audionomer för mer information om hur dessa produkter fungerar och hur dom kan hjälpa dig i vardagen.

Inlägget gjort

Nedsatt hörsel

nedsatt_horsel

En av de populäraste bloggarna i USA på ämnet hur det är att leva med nedsatt hörsel är Shari Eberts. Hon driver bloggen livingwithhearingloss.com och hon skriver mycket och bra. Det populäraste inlägget förra året är på temat: 5 saker jag önskar alla visste om nedsatt hörsel. Inlägget är väldigt tänkvärt och rakt på sak. Här kommer en kort sammanfattning.

Att leva med nedsatt hörsel innebär att man inte hör tal så klart och tydligt, känslighet för buller och en utmattning efter att ha kommunicerat en längre tid. Det är en osynlig funktionsnedsättning som ofta är missförstådd, som inte riktigt tas på allvar och ibland även ignoreras. Ibland även i din egen familj. Den nedsatta hörseln kan ha en stor påverkan på ditt liv och även på de runt omkring dig. Här kommer 5 saker som alla borde veta om hur att det är att leva med en hörselnedsättning.

 1. Hörselnedsättningen är utmattande. När du har nedsatt hörsel är det jobbigt att höra. Det är svårt att förstå för normalhörande eftersom hörande är så automatiskt för dem. Många gånger måste man gissa vilka bokstäver som saknas när man lyssnar på en viss person uttala en mening och att genom detta försöka förstå sammanhanget. Detta är inte lätt eftersom konversationen pågår hela tiden och ingen paus ges för att förstå vad som sägs.
 2. Jag är inte dum eller otrevlig. Ibland kanske jag svarar lite konstigt eller missar poängerna i en dialog. Men jag är inte dum utan jag hörde helt enkelt lite fel. Ibland kanske jag inte svarar på din hälsning eller “ursäkta mig” i affären. Det beror inte på att jag ignorerar dig utan på att jag helt enkelt inte hörde vad du sa.
 3. Hörselhjälpmedel fungerar inte som glasögon. Glasögon transformerar oskarpa bilder till något skarpt och klart. Din syn återställs till normalt med dina glasögon. Hörselhjälpmedel fungerar inte så utan alla ljud förstärks. Alla ljud förstärks. Även fläktar och kylskåp. Ibland kan det till och med vara lite svårare att höra med hjälpmedel eftersom talet inte alltid prioriteras i förstärkningen av ljud. Ljuden blir inte klara och skarpa som med glasögon utan bara högre.
 4. Jag behöver inte någon som talar för mig. Jag är inget barn utan om någon frågar mig något och jag inte hör det, vänligen upprepa frågan så jag kan svara själv. Att göra något annat är förolämpande.
 5. Några enkla trick hjälper väldigt mycket. Vänd dig mot mig när du talar så jag kan se ditt ansikte och din mun. Tala inte till mig från ett annat rum och påkalla min uppmärksamhet innan du börjar tala. Jag vill höra vad du säger och jag gör mitt bästa.

Att förstå hur det är att leva med nedsatt hörsel är viktigt och något som man lär sig bättre med åren. Hos oss har vi lång erfarenhet av hörselnedsättningar och kommunikation vilket underlättar för dig eller dina anhöriga när ni vänder er till oss för hjälp och råd.

Inlägget gjort

Hörseltest Stockholm

hörseltest_stockholm

Syftet med detta inlägg, Hörseltest Stockholm, är att beskriva hur ett hörseltest går till och vad du och din audionom kan utläsa av detta. Det finns mängder av olika hörseltester idag – de kan göras på en audionommottagning eller online. Många onlinetester kan ge dig en ungefärlig uppfattning om vilken din hörselstatus är men vill du ha mer detaljerad och exakt information bör du besöka en audionom på en hörselklinik. Vi kommer nedan fokusera på hur du går tillväga för att testa hörseln på en hörselmottagning i Stockholm.

Inom vårdval hörsel i Stockholms läns landsting behöver man ingen remiss för att komma och testa hörseln. Det räcker med att du söker upp en auktoriserad klinik, sök på Hörseltest Stockholm på exempelvis 1177.se, och sedan kontaktar du dem via telefon eller mail. Väntetiderna är normalt ganska korta så inom någon vecka bör du få tid.

Under besöket hos din audionom så kommer ett par tester att göras för att avgöra hur du hör och om du har en hörselnedsättning. Utifrån denna information kan rekommendationer kring fortsatt behandling av din eventuella hörselskada göras. Det finns en mängd olika hörseltester som kan genomföras. Här följer några vanliga tester av hörseln:

 • Hörseltest med luftledning. Här använder man en ren ton med olika tonhöjd vid olika frekvenser. Detta test kallas också tonaudiometri och är det vanligaste hörseltestet.
 • Test med taluppfattning innebär att man testar hur du hör och uppfattar olika ord och meningar i en normal lyssningsnivå. Man kan genomföra tester med taluppfattning i tyst miljö eller med simulerat buller eftersom det ofta är här man som hörselskadad har problem med att höra.
 • Med benledning menas att man testar funktionen i snäckan i innerörat, det är hårcellerna där som gör att man uppfattar ljud, genom att placera en liten vibrator bakom ditt öra. Ljuden passerar här alltså inte hörselbenen i mellanörat utan går direkt från benen i skallen till innerörat.
 • Med tympanometri mäter man hur väl trumhinnan rör sig och är ett bra test för att exempelvis upptäcka vätska bakom trumhinnan, skador på trumhinnan eller om hörselbenen har en nedsatt rörlighet.

Några andra förekommande tester är auditivt hjärnstamssvar (ABR), statiskt akustisk impedans, otoakustiska emissioner och akustisk reflexmätning.

Resultaten av dessa tester förs in i ett audiogram. Detta ger en bild av en persons hörsel vid ett antal frekvenser och är ett utmärkt underlag för dig och din audionom att diskutera fortsatt behandling och rehabilitering. Utifrån detta audiogram kan man förstå varför man till exempel har olika hörselproblem i olika situationer och vilken effekt dessa har på ditt dagliga liv. Man skiljer på lätt, måttlig, grav och mycket grav hörselnedsättning när man analyserar audiogrammet. Hur hörselnedsättningen ser ut, och vilka dagliga problem du har på grund av hörseln, är viktiga parametrar för diskussion om fortsatt behandling och eventuella hjälpmedel.

Hörseltest Stockholm – Slutsatser. Sök upp en auktoriserad hörselmottagning och boka en tid. Du kan välja en auktoriserad mottagning och genomföra ett hörseltest och få råd om eventuell fortsatt behandling. På Eartech Hörselkliniker kan du snabbt boka tid för att testa hörseln om du bor i Stockholms län. Din audionom kommer att genomföra tester som tonaudiometri, benledning, taluppfattning och tympanometri. Med din audionom kommer ni diskutera resultaten utifrån ett audiogram vilket ger underlag för fortsatt rehabilitering.

Inlägget gjort

Hörapparater pris

hörapparater_pris

Hörapparater pris – vad kostar hörapparater i olika delar av Sverige? Man beräknar att cirka 18 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har en hörselnedsättning vilket innebär att runt 1,5 miljoner svenskar har problem med hörseln. Har du en hörselnedsättning är du berättigad till hörapparater och andra hörselhjälpmedel. Dock gäller olika regler i olika landsting.

Förskrivningen av hörselapparater och hörselhjälpmedel är i huvudsak landstingens ansvar. Det absolut vanligaste hjälpmedlet är hörapparater. Man beräknar att cirka 500.000 personer i Sverige har hörapparater. Dessa förskrivs, ofta efter remiss från husläkare eller vårdcentral, av audionomer på landstingens hörcentraler. I ett par par landsting har man infört vårdval inom hörselvården enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Dessa landsting är Uppsala, Östergötland, Skåne och Stockholm. I Skåne och Stockholm har man dessutom infört möjligheten att välja hörapparat utanför det upphandlade sortimentet (Fritt val av hjälpmedel). Man beräknar att cirka 100.000 personer fick hörapparater förskrivna under 2016.

pris_hörapparater

Hur mycket kostar det att skaffa hörapparater? Det beror på i vilket landsting du bor. På temat hörapparater pris har bland annat Hörselskadades Riksförbund (HRF) har ställt samman patientavgifterna för hörapparatutprovning i olika landsting. I tabellen ovan ser du vilka avgifter olika landsting tar ut.

När man talar om fast utprovningsavgift menas att vissa landsting tar ut en utprovningsavgift per apparat. Andra landsting tar ut samma avgift även om personen behöver två stycken. Rörlig utprovningsavgift betyder som det låter: patienten måste betala en viss del av hjälpmedlets kostnad. Särskild tilläggskostnad betyder att landstinget ifråga satt upp ett kostnadstak och här behöver man betala den överskjutande summan själv. Med besöksavgift menas att landstinget tar ut en avgift per besök.

Generellt är det så att landsting låter besöksavgifter ingå i högkostnadsskyddet men att hjälpmedlen är undantagna. Vissa landsting har därför infört särskilda högkostnadsskydd för hjälpmedel. Kolla gärna vad som gäller i just ditt landsting där du är folkbokförd. 

Utöver dessa regler kring patientavgifter finns det ofta regler kring hur din hörsel skall vara för att du skall vara berättigad till hörapparater av landstinget. Regler och praxis varierar också mellan landsting vad gäller utprovning av två hörapparater. Här utmärker sig bland annat Norrlandslänen Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten som har lägst andel utprovningar med två hörapparater (med andra ord får man här en hörapparat även om man kanske är i behov av två).

Vi på Eartech Hörselkliniker är idag verksamma inom hörapparatutprovning i Stockholms län. På våra mottagningar får du information om vilka regler och riktlinjer som gäller i Stockholm. Du kan dock också konsultera oss om frågor kring hörapparater, priser, avgifter, regler och annat inom hörsel om du bor i andra delar av landet också.

Inlägget gjort

Presbyacusis

presbyacusis_eartech

Med presbyacusis menas den ofta gradvisa hörselnedsättning man får när man blir äldre. Bland 65-84 åringar beräknas en tredjedel ha svårt att höra i samtal när det är flera inblandade och över 85 år så beräknas hälften ha svårt att höra. Eftersom fler och fler blir över 85 år så tilltar detta problem i många utvecklade länder som exempelvis Sverige.

Orsaken till att man drabbas av presbyacusis är att hårcellerna i innerörats snäcka successivt förlorar sin förmåga och även slits ner. De första hårcellerna som förlorar sin förmåga är de som reagerar på höga frekvenser vilket praktiskt medför svårigheter med att höra ljusa röster och även konsonanter. I ett audiogram är de frekvenserna längst till höger som påverkas och man har alltså svårt att höra de höga tonerna.

presbyacusis

Vanliga symptom på hyperacusis är att man upplever det svårt att höra vissa ljud som låter “konstiga”, svårt att höra kvinnor och barns tal, behov av att skruva upp volymen på TV och radio, svårigheter att använda telefon och svårt att höra vad som sägs på restaurang eller när många talar samtidigt. Detta kan innebära sociala svårigheter för individen som drar sig undan vissa situationer och därmed isolerar sig. Detta kan i förlängningen leda till nedstämdhet, depression och även utveckling av demenssjukdomar.

Det är vanligt att anhöriga är de som kontaktar hörselvården om att en person skulle behöva hjälp med hörseln. Här är det viktigt att anhöriga får stöd och även att de involveras i rehabiliteringen av individen med en hörselnedsättning. Det förekommer att vissa hörselmottagningar tar emot båda personerna i ett förhållande samtidigt just för att öka förståelsen och få information om hur den sociala situationen påverkats.

När man talar om hörselnedsättning hos äldre är det viktigt att komma ihåg att dessa oftast  beror på flera faktorer som: ålder, bullerexponering, arv, vissa läkemedel, miljö och vissa sjukdomar. En persons hörselnedsättning beror ofta på en kombination av dessa faktorer och det är svårt att svara entydigt på frågan: vad exakt har orsakat min åldersnedsättning?

Hörselnedsättningar som beror på att hårcellerna i innerörat förlorat sin funktion eller skadats kan inte repareras. De kan bara rehabiliteras. Genom att börja höra ljud igen vittnar många om att livskvaliteten ökas och att även den sociala situationen hemma förbättras och förenklas.

Lite förenklat kan tre huvudstrategier i behandlingen av presbyacusis identifieras:

 • Utprovning av hörhjälpmedel. Här är det viktigt att komma igång så tidigt som möjligt och här gäller deviserna: “Det är lättare att göra något idag än imorgon” men också att “Det är aldrig för sent att börja behandlingen av din åldersnedsättning”.
 • Individuell rådgivning. Både enskilt och ihop med partner. Viktigt att få information, tips och råd och förslag på åtgärder. Detta både för individen men också på hur situationen hemma kan förbättras.
 • Grupprådgivning. I vissa fall kan det vara bra att träffa andra i samma situation för ytterligare perspektiv och insikter.

Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av behandling av presbyacusis och hörselnedsättningar hos äldre. Kontakta oss gärna för rådgivning för ett bättre hörande på äldre dar.

Inlägget gjort

Hörselskador av musik

hörselskador_musik

Hur stor är risken för hörselskador av musik? WHO (World Health Organization) räknar med att 1,1 miljarder unga människor, mellan 12-35 år, är i riskzonen för att få hörselskador. En av de främsta farorna är att många unga lyssnar till hög musik ett stort antal timmar varje dag. Öronen får väldigt liten återhämtning och ljudvila. Dessutom kan hörselskadorna se lite olika ut.

Exempel på hörselskador av musik som man kan få är: hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Alla känner till nedsatt hörsel och de flesta även tinnitus eller öronsus. Vanligt, speciellt bland yngre, är dock även ljudtrötthet och ljudkänslighet. Man är helt enkelt känslig för ljud och man kan få kraftiga besvär av vissa ljud. Är man dessutom utsatt för andra riskfaktorer, avseende hörselskador, bör man definitivt vara vaksam på för mycket lyssnande på musik med speciellt hörlurar under långa tidsperioder.

En erfarenhet vi har är att fler och fler skyddar sig när man är på festivaler och konserter. Artister som Eric Clapton, Pete Townsend, Neil Young, Chris Martin och will.i.am har varit öppna med sina hörselproblem och detta har bidragit till en ökad medvetenhet om ljudnivåer vid liveuppträdanden. Däremot är ett större långsiktigt problem att många har alldeles för hög volym på sina hörlurar när man lyssnar på olika digitala musiktjänster.

Vissa menar att en hel generation riskerar att få permanenta hörselproblem genom att man lyssnar på musik på sina smartphones väldigt högt och väldigt många timmar per dag. År 2018 räknar man att det finns 2,53 miljoner smartphones i hela världen så det är väldigt många människor globalt som har en hög exponering för bullerskador. Svenska forskare menar att du skall lyssna maximalt en timme per dag och ljudvolymen skall inte uppgå till mer än halva maxvolymen på din telefon. I detta reportage menar forskare från Karolinska Institutet i Stockholm att 80% av ungdomarna på gymnasiet lyssnar på för hög volym i sina telefoner. Långtidseffekterna av detta lyssnande får vi sannolikt se om ett par år i ett ökat antal patienter till hörselvården.

En rekommendation är också att söka hjälp om man börjat få symptom på öronsus, ljudtrötthet eller att man hör sämre. Här kan man vända sig till en audionom, hörcentral eller konsultera sin husläkare. Det är viktigt att i tid börja behandla symptom med problem med hörseln. Många väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Tidig upptäckt är väldigt bra eftersom man då kan sätta in åtgärder och även ändra sitt beteende kring lyssnande på musik. Märker du någon typ av hörselproblem så bör du agera på det nu och inte imorgon. 

Några praktiska råd för att minska hörselskador av musik är därför:

 • Använd alltid hörselskydd på konserter och liveuppträdanden
 • Lyssna försiktigt på digitala musiktjänster. Maximalt 1 timme per dag och aldrig mer än halva maxstyrkan på telefonen
 • Sök hjälp om du börjat få problem med hörselskador av musik. Det är aldrig försent att börja skydda din hörsel
Inlägget gjort

Zink luft batterier

kvalitet_zink-luft_batterier

Idag hamnade jag in en dialog med en kund om zink luft batterier. Han hade investerat i ett par aktiva formgjutna hörselskydd och nu var batteriluckan trasig på den ena. Vi kollade vad som hade hänt och när vi öppnade luckan hade batteriet fastnat. Batteriet ifråga hade han köpt på en nätbutik vars namn vi inte behöver nämna här. Det inköpta batteriet var uppenbart för stort. Är alla zink luft batterier verkligen lika bra?

Började fundera lite på detta. Många har idag hörselhjälpmedel värda tusentals kronor. Vissa CI-implantat kan kosta oerhört mycket mer än så. Ändå finns det ett rykte om att alla zink luft batterier har samma funktion och det är ingen som helst skillnad på dessa. Är det verkligen så? Kollade lite litteratur kring detta. En viktig parameter för ett batteri är naturligtvis driftstid. Att man inte skall avlägsna skyddstejpen innan användning vet de flesta om. Dessa batterier finns i fyra olika storlekar: gul 10, orange 13, brun 312 och blå 675. Dessa är dessutom väldigt små…kollar man på kunden ovan så var hans batteri uppenbart för stort. Rimligtvis borde även toleransen på batterierna vara en faktor given storleken på de hjälpmedel de skall passas in i? Minsta lilla avvikelse spelar ju roll här.

Med tolerans menas storleken hos en variation alternativt avvikelse från ett givet värde. Exempelvis är storleken på ett 10 batteri 5,8mm x 3,6mm. Om en tillverkare har lite bättre precision, dvs mindre avvikelser från önskvärt mått, så borde rimligtvis även detta vara en faktor när man utvärderar batteriet ifråga? Om risken för att dina hörselhjälpmedel går sönder på grund av att batterierna inte alltid är exakt lika stora blir de ekonomiska konsekvenserna väldigt mycket större än om ett batteri kostar 10 öre mer än ett billigare (och sämre)? Min poäng är ett detta borde vara en viktig utvärderingsfaktor för zink luft batterier framöver.

Att det är skillnad på olika batterier finns det flera undersökningar som visar. I en batteriundersökning från 2013 av 10 olika tillverkare kunde man visa skillnader mellan olika tillverkares produkter. Forskarna såg att det går att se skillnader mellan tillverkarna avseende prestanda, läckage och miljöaspekter. Intressant vore att framöver se motsvarande undersökning och att toleransen på låt oss säga 500 olika batterier från varje tillverkare adderas till denna jämförande studie. Framöver borde naturligtvis även miljöaspekterna vägas in tyngre. Självklart bör vara att kvicksilverfria batterier används. Detta är också något som EU börjat studera mer. Ett initiativ är här: Directive 2006/66/EU on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators

På Eartech har vi arbetat med zink luft batterier i många år. Vi har testat många olika märken på både hörapparater och olika elektroniska hörselskydd. Vi anser att det viktigaste parametrarna när det gäller att välja batteri är prestanda, kvalitet och pris. Det gäller att dom räcker länge, inte förstör de hjälpmedel de skall driva och naturligtvis skall de inte kosta för mycket. När vi utvärderat olika märken och produkter har vi fastnat för Rayovac. De har funnits länge och har lång erfarenhet av hörsel. De är 100% kvicksilverfria vilket är bra för miljön. De har lång driftstid och väldigt stabil kvalitet på sina varor och för all del de tjänster dom också tillhandahåller återförsäljare och kunder. Här hittar du vårt sortiment av Rayovac kvicksilverfria zink luft batterier.

Inlägget gjort

Best hearing apps 2018

best_hearing_apps_2018

New year equals time to fill up your smartphone with the latest and best hearing apps 2018! To make life easier for you we have put together 8 high-quality hearing apps for you in an infographic.

 1. Tunity. With Tunity you can connect your mobile device to any TV directly and stream the sound to your earphones or hearing aids. Works if your are on an airport, gym, hospital or restaurant where the TV is muted. Has over 3600 reviews on iTunes with a grade average of 4,5 out of 5.
 2. Hearing aid apps. All manufacturers of hearing aids have apps to their devices. Oticon, Phonak. GN Resound, Starkey, Widex, Signia and their sub brands have apps that allow you to use your mobile as a remote control, change volumes, change program and even make adjustments of settings
 3. Sound Alert. Works as a assistive device app and makes you aware of sounds in your environment by visuals, flashing light and vibrations. You can also have smart watch notifications if you want to.  Is available for both iOS and Android.
 4. HearingAmp. This app allows you to amplify and filter the sounds in your environment. It uses the microphone in your smartphone and deliver the sound to your earphones. It reduce noise in your surroundings and you can amplify different frequency bands.
 5. Sound Meter. There are quite a few apps on the market that measures sound levels. They are very handy when you want to check noise levels and assess occupational noise exposures. Sound Meter is considered to give accurate and reliable data quickly.
 6. Relax Melodies. A very popular app among tinnitus patients. Relax Melodies has sleep sounds, white noise, fan sounds and more. Often used to improve sleep. Over 17000 reviews on iTunes with a grade average of 4,5.
 7. Hearing-Check. With the free Hearing-Check app you can test how you hear different frequencies and get an indication on your hearing status. It is free and available in numerous languages.
 8. Hearing Loss Simulator. Take a walk in my shoes? To explain to friends and family how it is to be hearing impaired could be very useful. That explains the importance of speaking clearly and turn towards the person that having problems hearing. With the Hearing Loss Simulator you can simulate different hearing problems.
Inlägget gjort

10 tips vid ljudöverkänslighet

10_tips_vid_ljudöverkänslighet

Begreppet ljudöverkänslighet kan beskrivas som ett samlingsbegrepp vilket innebär att vanliga ljud gör att individens vardag påverkas negativt. Vi har jobbat med dessa problem länge och vill i detta inlägg presentera 10 tips vid ljudöverkänslighet. Vanligt är att personer som arbetar inom yrken som musiker, bartender, kypare, DJ, lärare och förskollärare är drabbade. Det finns dock många andra som har problem med att vardagliga ljud upplevs obehagliga.

Ett exempel på om man är ljudöverkänslig är om man vill att det skall helt tyst hemma efter jobbet…Många gånger kanske det inte finns bara en lösning  på detta problem utan man måste helt enkelt testa sig fram bland olika metoder (eller kombinera dessa). Vi har därför tagit fram 10 tips vid ljudöverkänslighet. Här kommer dessa:

 1. Försök att undvika total tystnad och isolering från ljud. Viktigt att man exponerar örat för ljud och att man inte skapar ett beteeende där man undviker ljud. Ofta blir man ljudkänsligare om man exempelvis går runt med hörselkåpor hela dagarna (däremot kan exempelvis en bra skydd vara bra att ha under vissa situationer som upplevs som jobbiga eftersom detta kan minska den stress som skapas inför att hamna i situationen ifråga. Ett exempel på en produkt vi brukar rekommendera är Eartech DM).
 2. Tala om det för din omgivning. Förståelse bland nära och kära samt kollegor är viktigt.
 3. Se till att skapa ljudvila och att du får egentid som gör att du kan slappna av.
 4. Börja med mindfulness, avslappning eller yogaövningar. Att få tid för reflektion och att slappna av upplevs av många som väldigt positivt när man är känslig för ljud. Dessa övningar kan göras ihop med andra eller själv hemma.
 5. Försök att göra sånt som du mår bra av och att du gör mindre saker som du mår dåligt av. Viktigt att du sätter dig i förarsätet och tar hand om dig själv.
 6. Ha lite bakgrundsmusik, fågelkvitter eller andra harmoniska ljud i din omgivning hemma. Detta gör också att du inte skapar en ljudisolering utan faktiskt exponeras för ljud vilket är positivt.
 7. Hantera stress genom att sätta upp kortsiktiga mål. Vad skall jag göra nu på förmiddagen? Idag? Ikväll? Fokusera på här och nu. Mindre fokus på framtiden och oro vad som kommer framöver. Lev fokuserat här och nu!
 8. Motion. Det behövs inga enorma kraftansträngningar utan vardagsmotion räcker väldigt långt. Se till att du har energi kvar när du är klar. En promenad eller cykeltur är ofta en mycket bra start.
 9. Sömn. Se till att du laddar batterierna genom vila. Sov dock inte för mycket utan lagom och på regelbundna tider.
 10. Lär dig leva med din ljudöverkänslighet. Detta är inte ett problem som kommer att gå över på en gång utan något som du kommer behöva leva med. Att komma till insikt och hantera sin situation är ett stort steg mot en bättre hälsa och välmående.

Dessa 10 tips vid ljudöverkänslighet är bara några råd på vägen. Det kanske viktigaste är att du söker hjälp om du känner att du behöver det. Detta kan ske hos din husläkare, öronläkare eller hos en audionom. Du är inte ensam utan det finns hjälp att få!

Inlägget gjort

Hörselnyheter på CES 2018

hörselnyheter_CES2018

Den 7:e januari invigs världens största teknikmässa CES 2018. Vilka hörselnyheter på CES 2018 kan vi förvänta oss? Inför denna mässa är det varje år spekulationer kring vilka produkter som kommer att lanseras inom olika teknikområden. Exempelvis har både GN Resound och Starkey fått stort genomslag med olika trådlösa, made for iPhone, hörapparater de senaste åren. Vad kan vi förvänta oss för nylanseringar inom hörselområdet 2018?

Ett par nyheter har under veckan börjat läcka ut. Exempelvis kommer Oticon att lansera en spännande hälso app till sin Oticon Opn familj. Med denna kan en brukare följa sömnmönster, puls, hur länge man använder sina hjälpmedel per dag, ge råd om hörselhälsan samt samverka med annan elektronik för att successivt förbättra individens hälsa. Man menar att med hjälp av patientdata kommer nya möjligheter att förbättra både allmänhälsa och hörselhälsa uppstå framöver.

Även GN Resound planerar att lansera hörselnyheter på CES 2018. Exempelvis talas det om hjälpmedel som är anslutna till molnet (byggd på Microsoft Azure) vilket möjliggör telemedicin och möjlighet att kommunicera med din audionom på distans. Appen man planerar att lansera heter Resound Smart 3D App.

Ett närbesläktat område är trådlösa hörlurar där det förväntas lanseras en rad nya produkter. Apple har haft stor framgång med sina AirPods och på CES 2018 förväntas det lanseras en stor mängd trådlösa bluetooth hörlurar. Trenden är att dessa blir mer och mer standardprodukter under 2018. Däremot är det svårt att bygga in funktioner som exempelvis digitala assistenter i hörlurarna. Mycket beror på problem med att öronsnäckorna blir för stora och att batteritiden blir för kort. Detta med digitala assistenter i hörsnäckor är ett glödhett område och gissningsvis kommer Apple och Google att dominera detta område eftersom man även utvecklar operativsystemet till iPhone respektive Android telefoner.

En produkt som nämns inför mässan är Bragi Dash Pro som är en hearable som definitivt är en mer intelligent hörlur och har flera inbyggda sensorer vilket möjliggör mätning av syresättning, puls, andning mm samtidigt som uppkoppling via Bluetooth möjliggör streaming och kommunikation. Bragi Dash Pro kommer dessutom kunna formgjutas, via ett samarbete med Starkey, vilket gör att dessa produkter närmar sig hörselvärlden mer och mer. Sedan kommer det säkert en och annan överraskning vad gäller hörselnyheter på CES 2018!

Kontakta oss på Eartech Hörselkliniker för att se hur den nya tekniken kan hjälpa dig  till ett bättre hörande.

 

Inlägget gjort

Öronproppar till hörlurar

öronproppar till hörlurar

En trend under de senaste åren har varit individuellt tillverkade öronproppar till hörlurar. Många personer lever idag väldigt uppkopplade liv med tillgång till iPhone, iPad, Apple Watch och dator stora delar av dygnet. Hörlurar används under flera timmar varje dag både på jobbet och hemma. Ofta är dessa av standardmodell vilket gör att passformen kanske inte alltid är den bästa. Varje individs öra ser olika ut. Hörselgångarnas storlek, längd, form och diameter varierar högst avsevärt. Att i dessa lägen hitta en i-örat hörlur som passar just dig är många gånger väldigt svårt. Den kan passa OK men aldrig riktigt bra…

öronproppar_hörlurar

Den kundgrupp som varit först med gjutna öronproppar till hörlurar är musiker. Här används sedan många år In-Ear monitors på scen för att artisterna skall höra vad resten av bandet spelar, höra ljudet tydligare samt skydda mot omgivningsljud från publiken. I princip alla medverkande på Melodifestivalen, Allsång på Skansen eller Idol har gjutna in-ear hörlurar idag. Det i särklass populäraste märket i denna kategori är Ultimate Ears. Dock har alla inte den plånbok som krävs utan IEM har länge varit en exklusiv produkt som bara stora artister haft. Detta har dock börjat ändras och fler tillverkare lanserar idag formgjutna individuella hörselproppar att användas för musiker och inom andra sektorer. Här ser vi nu ett stort intresse för gjutna proppar till trådlösa Bluetooth hörlurar. Många som springer, tränar, cyklar eller i övrigt lever ett aktivt liv efterfrågar dessa mer och mer.

öronproppar_gjutna_musik

Det finns även ett par kombinationsprodukter som innebär att öronpropparna kan fungera även som hörselskydd. Här tar man helt enkelt bort propparna för hörlurarna och sätter in ett dämpningsfilter istället och plötsligt har du ett formgjutet hörselskydd med en jämn dämpning. Man kan välja dämpningsfilter från 10 till 25 decibel. Ett exempel på en sådan produkt är Eartech 2in1. Dessa passar flera av de stora tillverkarna av hörlurar som exempelvis Sennheiser, Koss, AKG, Sony, JBL och Jabra. En audionom formgjuter dina öron och därefter skrivs öronpropparna ut av en 3D-skrivare. På så viss passar propparna helt exakt och ljudkvaliteten blir väldigt mycket bättre. Samtidigt kan du hålla nere ljudnivån eftersom de stänger ute omgivningsljud betydligt bättre. Under kommande år väntas ett antal stora lanseringar ske inom så kallade ”hearables” från stora tillverkare som Apple, Samsung, Bragi, Jabra och Google. Dessa produkter har också andra finesser som exempelvis pulsmätning, träningstips, AI-funktionalitet mm. Poängen här är att dessa spännande produkter måste också passa i just dina öron och därför kommer trenden med individuella öronproppar till hörlurar att öka kraftigt under kommande år.

Inlägget gjort

Hörapparater bäst i test

laddningsbara_hörapparater

Temat för detta inlägg är: hörapparater bäst i test, vilka är bäst på marknaden idag? Till att börja med är det värt att nämna att det finns 6 stycken större tillverkare av hörapparater i världen. Dessa är Phonak (Schweiz), Oticon (Danmark), GN Resound (Danmark), Signia (Tyskland/Sverige), Widex (Danmark) och Starkey (USA). Dessa tillverkare har dessutom en mängd olika varumärken men tillverkarna ovan är de ledande i världen. Vi kommer att fokusera på dessa tillverkares toppmodeller för att ge en slutsats kring rubriken – Hörapparater bäst i test

Vilka är de stora trenderna på hörapparatmarknaden? På den stora mässan EUHA i Tyskland presenteras varje höst den senaste hörseltekniken och olika leverantörer visar upp vilken riktning man går med sina produkter kommande år. Danska Oticon satsar väldigt mycket på sin serie Opn där nya produkter lanseras kontinuerligt. Tillbehör som ConnectClip gör det möjligt att få Opn hörapparaterna att fungera som ett trådlöst headset och ConnectClip kan också fungera som en extern mikrofon. Phonak presenterade sitt nya chip, Sword, vilket gör deras hörapparater möjliga att koppla mot alla smartphones (även Android). Man lanserar konceptet MFA (Made for All) vilket innebär koppling till både Android och iPhone. Dessa används för första gången i Audeo B-Direct. Signia satsar i sin nya plattform, Signia Nx, på telecare samt ny teknik för att bättre hanterar ljudet av sin egen röst när man pratar. Detta är ett område man satsar hårt på i kommande lanseringar. GN Resound som var först i världen med “made for iPhone” hörapparater är nu framme med sin tredje plattform med denna funktionalitet. Denna kallas Resound LiNX 3D och nu har man lanserat ytterligare appar och även power-hörapparater som kan kopplas till din smartphone (modellen kallas Enzo). Även GN Resound storsatsar på e-hälsa och telecare inom hörapparatutprovning. Widex har ett brett sortiment av hörapparater med laddningsbara batterier genom ett omfattande samarbete med ZPower som tillverkar dessa. Widex är tidiga inom området hörselnedsättning och tinnitus och visade även en app för detta. Även Starkey visade nya hörapparater, Muse och Halo, som kan kopplas till din smartphone och dessa även i väldigt små format.

Amerikanska Consumeraffairs.com menar att ett antal basfrågor bör ställas inledningsvis: hur passar hörapparaterna och vilka varianter (former) finns den aktuella serien i, hur fungerar brusreduceringen, funktion på eliminering av återkoppling, hur väl förstärker hörapparaterna tal, möjligheter att programmera hörapparaten och slutligen: har hörapparaterna innovativ teknologi? Detta är bra utgångspunkter eftersom det är kring dessa områden riktigt bra hörapparater utmärker sig. De bästa hjälpmedlen har egenskaper som gör att de fungerar väldigt bra i stökiga miljöer och när omgivningen inte är perfekt. Det är här agnarna sållas från vetet.

bäst i test hörapparat

En spännande sida som frågar olika användare som sina erfarenheter är hearingtracker.com. Här finns recensioner och tester av exempelvis Widex Beyond Fusion 2, Oticon Opn, Signia Pure, GN Resound Linx 3D, Phonak Bolero B, Phonak Virto B, Phonak Audeo B, Starkey Halo 2 och Starkey Muse. Det är onekligen spännande läsning kring tester och recensioner av olika produkter. Rent allmänt är det höga betyg för dessa hörapparater och brukarna är nöjda överlag. Alla hörapparattillverkare satsar hårt på design och kompatibilitet med mobiltelefoner, “made for iphone” mm, för att underlätta för brukarna att få hjälpmedlen att fungera i vardagen. RITE-apparater, högtalaren i hörselgången via mikroslang, är standard idag. Man kan baserat på utvärderingarna här säga att det egentligen inte finns någon “hörapparater bäst i test” utan olika kunder värdesätter olika funktioner olika mycket. Vissa vill ha extremt små hörapparater i hörselgången där framförallt Starkey är duktiga medan andra behöver starkare hörapparater där GN Resound och Phonak har många bra produkter. Phonak är mycket duktiga på alla typer av FM-system vilket tilltalar dessa kunder. Andra märken som Oticon är starka bland personer som provar hörapparater för första gången medan Widex har avslappningsprogram inkluderade som är väldigt populära bland patienter som har problem med tinnitus/öronsus.

Mao: person A’s hörapparater bäst i test skiljer sig från person B’s hörapparater bäst i test. För att hitta din favorit bland det omfattande floran av hörapparater på marknaden bör du konsultera en audionom på en hörselklinik för tips och råd samt ta dig tid att prova ett par olika modeller på marknaden om du har behov av detta.