Inlägget gjort

Hörselföreläsning på SPF Seniorerna Idun

hörselföreläsning_SPF_danderyd

Idag var vi inbjudna att tala om hörsel hos SPF Seniorerna Idun i Danderyd. Föreningen bildades 1976 och föreläsningen hölls i vackra lokaler på Kevinge värdshus. Temat på föreläsningen var: Hörselhjälpmedel – Igår, idag och imorgon.

Man har kunnat förstärka ljud länge och målet är att kunna förstärka tal samtidigt som man dämpar störande omgivningsljud. Ett av de största problemen med hörselrehabilitering är att många väntar väldigt länge med att söka hjälp. Framöver kommer den tekniska utvecklingen göra det möjligt att tidigt testa hörseln för att avgöra om man har hjälp av att få ljud förstärkta. Man kommer också testa olika lösningar, inte minst genom olika appar, för att prova hur det är att höra bättre. 

SPF-danderyd-hörsel

Hörselföreläsning på SPF Seniorerna Idun i Danderyd var väldigt välbesökt och många bra och spännande diskussioner. Att förebygga hörselskador genom att skydda sin hörsel kom vi fram till är väldigt viktigt för kommande generationer. Många unga lyssnar idag på för hög musik för länge under dagen. Det gäller inte minst användningen av hörlurar. Att begränsa exponeringen för ljud gör att man bättre skyddar sin hörsel.

Vi blir äldre och även aktivare som äldre. Att kunna höra bättre och även att kunna använda sig av den senaste tekniken med smartphones, läsplattor, TV och datorer är viktigt. Bland åhörarna var många Apple användare och många frågor var kring kopplingar till telefoner och annan teknik. Design är en viktig faktor vid utvecklingen av nya hjälpmedel men det är också viktigt att man klarar att hantera sina hörapparater.

Tittar man framåt så ser vi framför oss en utveckling där användarna blir mer delaktiga i sin rehabilitering och i sina hjälpmedel. Att enkelt kunna ändra volym, program och att själv (ihop med sin audionom) kunna testa olika funktioner som exempelvis olika ljud för att lindra sin tinnitus är spännande. Att dessutom kunna slippa vissa enklare besök för justering och service via möjligheten för audionomen att göra inställningar på distans är väldigt positivt.

Många åhörare konstaterade också att, eftersom så många hör dåligt i Sverige, audionom är ett framtidsyrke att tipsa sina barnbarn om 🙂

hörselföreläsning_SPF_danderyd

På föreläsningen serverades kaffe och smörgåsar. Mycket trevlig eftermiddag i Danderyd och ett stort tack till arrangörerna!

Inlägget gjort

När hörapparaten inte hjälper

När_hörapparaten_inte_hjalper

I en avhandling från Örebro universitet studerar audionomen Åsa Skagerstrand, på audiologiska mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro, vilka ljud som påverkar användningen av hörapparater negativt. Med andra ord: vilka ljud är jobbiga att lyssna på om man samtidigt har hörapparat?

Störande och jobbiga ljud är situationer när det är mycket prat samtidigt, porslinsskrammel, vattenkranar och prassel från papper. Dessa ljud kan orsaka att en individ inte använder sina hjälpmedel. Detta var också utgångspunkten för avhandlingen. Att studera vilka enskilda ljud som påverkar personer som samtidigt använder hörselhjälpmedel negativt.

I studien har man valt att inkludera personer med lätt till måttlig hörselnedsättning. Man har även med en grupp personer som är normalhörande. De som hade sämre hörsel hade nytta av sina hörapparater. De underlättar hörande men det finns också situationer där det kan vara jobbigt att använda sina hjälpmedel. Detta är något som man mer bör studera framöver menar Skagerstrand.

En intressant slutsats är också att framöver undersöka personers funktionsförmåga. Här bör kan tala mindre om funktionsnedsättning och mer om vilken förmåga man har att fungera trots sin nedsatta hörsel. Man bör inte lägga all energi och förhoppningar på att din hörapparat kommer att lösa alla problem. Det är viktigare att ta kontroll över livssituationen och genom att arbeta med en personcentrerad vård sätta patienten i centrum.

Man kan också arbeta mer med att eliminera onödiga och störande ljud i vardagen. Exempelvis bör kanske inte alltid TV och radio stå på om de stör. Att vara proaktiv med sin ljudmiljö ökar också förståelsen över sin hörselskada och sin livssituation. Man kan också implementera olika strategier, som att befinna sig nära den men talar med, för att öka förståelsen av vad som sägs. Genom att aktivt informera sin omgivning om sina hörselproblem kan man öka förståelsen och även möjligheten att kommunicera bättre.

Ett annat problem är också att personer har orealistiska förväntningar. Trots att situationen med hjälpmedel blir bättre var förväntningarna innan för höga. Man kommer en bit med hjälpmedel men det blir sällan helt perfekt…Väldigt spännande forskning och det faktum att man bör titta mycket mer på hela en individs situation är något som vi på Eartech håller med om. Att tidigt sätta förväntningarna och att ett hjälpmedel är just ett hjälpmedel är viktigt i starten på en hörselrehabilitering.

 

Inlägget gjort

Vaxpropp i örat sus

vaxpropp_i_örat_sus

Ämnet för denna text är: vaxpropp i örat sus. Detta eftersom många frågar om just vaxproppar och vilka symptom man kan få av dessa. När du får en vaxpropp så ger den upphov till sämre hörsel. Den kan också ge upphov till sus, lock för örat och kan i vissa fall göra ont. Man kan också få yrsel av vax i örat. Många gånger uppstår problemen efter att du badat eller duschat genom att vaxet sväller av vatten.

Det är normalt att ha vax i öronen. Körtlar i huden bildar öronvax som ett skydd och för att forsla bort skräp och andra oönskade partiklar. Man beräknar att 2-6% av befolkningen får problem med vaxproppar och det beror på stor produktion eller att vaxet inte alltid transporteras bort snabbt nog. När vaxet ligger kvar i hörselgången kan det i vissa fall orsaka susningar i örat.

Märker du att det börjar susa i örat och du misstänker vaxpropp bör du söka hjälp. Du kan enkelt ta bort en vaxpropp hos din husläkare eller vårdcentral. Vissa hörselmottagningar, som Eartech, har möjlighet att ta bort vax antingen genom att audionomerna gått en viss kurs eller samarbetar med öron-näsa-halsläkare (ÖNH). I riktigt svåra fall brukar ÖNH-läkare konsulteras som har speciell utrustning för att ta bort hårda proppar i öronen.

Det är inte alltid fallet att du märker att du fått en vaxpropp. Ofta upptäcker man det när man tittar en patient i örat på en hörselmottagning. Patienten kan ha upplevt nedsatt hörsel och när man kollar hörselgången ser man att den är blockerad av vax. Barn upplever inte alltid att man fått nedsatt hörsel utan det kan vara en poäng att titta efter detta när ni är på BVC eller hos doktorn. Detta också om barnet klagat på sus i örat.

Sammanfattning vaxpropp i örat sus: det är inget farligt utan något som enkelt går att åtgärda. Du kan också preventivt använda droppar av olivolja för att förhindra uppbyggnad av vax. Märker du att det susar i örat så bör du söka hjälp hos din doktor eller hos en hörselmottagning alternativt ÖNH-mottagning.

Inlägget gjort

Tinnitus behandling

tinnitus_behandling_eartech

I detta inlägg kommer vi att fokusera på tinnitus behandling. Om du upplever ett ljud utan att en extern yttre ljudkälla finns närvarande brukar man säga att det handlar om tinnitus. Att ha tinnitus eller öronsus kan vara mycket besvärande och tröttande för den som drabbas. Det finns idag ingen lösning av typen: “testa detta det fungerar för alla”…Istället finns ett par behandlingar som i olika undersökningar och i vår praktik visat sig fungera bättre. Vi kommer här att skriva lite om detta.

Man beräknar att upp till 15% av befolkningen i Sverige lider av någon form av tinnitus och man brukar uppskatta att 1-2% av en befolkning lider av svårare besvär. Om du har tinnitus och redan lärt dig leva med detta är det ofta inget problem för dig. Behandlingen handlar mycket om det. Att lära sig leva med problematiken och att skaffa sig verktyg för att åstadkomma en hantering av din tinnitus varje dag.

tinnitus_behandling_kbt

Orsakerna till att man får tinnitus varierar. Man kan få susningar i öronen efter bullerexponering, på grund av spänningar i käken, spänningar i nacke, ärftliga faktorer eller vara kopplad till en hörselnedsättning. En persons öronsus kan också vara kopplat till stress, oro och ångest. Olika faktorer kan dessutom samverka. Detta gör att ofta är ett multidisciplinärt arbetssätt en väg framåt. Om en person har en hörselnedsättning och en stark oro kan det vara bra att en audionom (för hörselnedsättningen) och en psykolog (för oron) arbetar fram en rehabiliteringsplan för individen.

Genom att orsaken till att du får tinnitus varierar finns är det också olika typer av behandlingar. De vi kommer att diskutera närmare är de vi upplevt fungerat bra vilka är:

 1. Psykologkontakt
 2. Tekniska hjälpmedel
 3. Ljudterapi

Du kan läsa mer om andra behandlingsmetoder här.

 1. Psykologkontakt. Vi har valt att använda detta begrepp eftersom många patienter har stor nytta av individuella samtal, gruppsamtal, Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Acceptance and Commitment Treatment (ACT) eller webbaserad självhjälpsbehandling. Alla har det gemensamt att en psykolog planerar ett program för att du över tid lättare skall kunna hantera symptomen av din tinnitus och dina öronsusningar. Man arbetar ofta med en kombination av strategier. Exempel är: hantera negativa tankar, tips för bättre sömn, avslappningsövningar, mindfulness, koncentrationsövningar och förståelse kring hur dina öronsus påverkar dig och din hälsa. Syftet är att bättre dina tankar kring din tinnitus och skapa en verktygslåda för att bygga upp ditt “mentala immunförsvar” vilket gör dig bättre rustad att hantera jobbiga dagar.tinnitus_behandling_hörapparater
 2. Tekniska hjälpmedel. Detta är ett samlingsbegrepp som inkluderar hörapparater, TRT-maskers och formgjutna hörselskydd. Många individer som lider av tinnitus har också en hörselnedsättning. Genom att behandla den nedsatta hörseln med hörapparater upplever många minskad nivå på öronsus och ringningar i öronen. Något vi har observerat här är också att man behöver anstränga sig mindre för att höra vilket minskar spänningarna i hals- och huvudregionen vilket är positivt. Alla stora tillverkare av hörselhjälpmedel har idag olika funktioner/program för att hantera tinnitus. Det innebär att man inte behöver speciella TRT-maskers utan kan använda hörapparater istället. Ett annat bra tekniskt hjälpmedel är formgjutna hörselskydd som skyddar dina öron mot buller. Det är att bra investering om du har problem med ringningar i öronen.
 3. Ljudterapi innebär att man använder någon typ av extern ljudsignal för att maskera just den ton som orsakar din tinnitus. Man kan anpassa dina hörapparater på så vis att något eller några program dedikeras för ljudterapi. Här kan man exempelvis ha vitt brus i ett program, ljudet från en porlande bäck i ett annat eller ett eget specialljud i ett tredje. Syftet är att skapa program som gör att du kan vila dig lite från tinnitusljudet. Många som använder hörapparat upplever det positivt att maskera ljud. Ta gärna upp detta med din audionom att du är intresserad av program för ljudterapi.

Sammanfattning av tinnitus behandling: det är högst individuellt vad som fungerar för dig eftersom orsakerna till att man får tinnitus varierar. Bra metoder som har stöd vetenskapligt och har fungerat för många av våra patienter är psykologkontakt, tekniska hjälpmedel och ljudterapi.

 

Inlägget gjort

Swedish Game Fair 2018

swedish_game_fair_2018

Årets största vildmarksmässa är Swedish Game Fair 2018. Denna mässa hålls vartannat år på Tullgarns slott i Södermanland. Till mässan kommer jägare, fiskare och friluftsintresserade från hela Sverige. Mässan är utomhus och arrangörerna beräknar att 30% fler besökare kommer än 2016. Inför mässan jobbar man mycket med sociala medier och självklart är Eartech Hörselkliniker med på mässans Youtube-kanal!

gjutna_oronproppar_tullgarn

Vi har varit med på denna mässa sedan 2002. Det är alltid roligt att träffa jägare och diskutera ett av våra absoluta favoritämnen: jakt och hörsel. På Swedish Game Fair 2018 kommer vi att ha audionomer på plats i vår monter och kunna göra avgjutningar för de formgjutna hörselskydden Soundscope pro-tect iHunt. I vår monter kommer vi även ha olika erbjudanden och överraskningar.

öronproppar_jakt-soundscope

Soundscope pro-tect iHunt är ett formgjutet hörselskydd som vunnit ett flertal olika tester av hörselskydd för jakt. Dessa hörselskydd förstärker svaga ljud och skyddar mot smällar. Du har bibehållen riktningshörsel och kan använda glasögon och hatt utan risk för läckage. Med halsslingan som du kopplar till din jaktradio hör du dessutom radion trådlöst i örat.

basta_oronpropparna_jakt

Många jägare som köpt dessa öronproppar genom åren vittnar om att detta har varit en utomordentligt bra investering. Dels därför att jakten blir roligare för att man hör bättre och hör jaktradion trådlöst i öronen, dels därför att man har kunnat minska riskerna för (ytterligare) hörselskador. Många jägare har dålig hörsel. Problemet är inte att hörselskydd inte fungerar utan att de inte alltid används. Med Soundscope får du ett hörselskydd som du använder hela dagen och du skjuter aldrig med dina öron oskyddade. 

Ett besök på Swedish Game Fair 2018 är inte bara för jakt- och fiskeintresserade utan är en väldigt trevlig utflykt för hela familjen. Tullgarns slott ligger vackert utanför Trosa i Södermanland. Från Stockholm City tar det cirka 1 timme med bil. Du kör E4 söderut mot Nyköping. Sväng vid avfarten mot Tullgarn och följ skyltarna mot Tullgarns slott. Det pågår olika evenemang och det brukar finnas gott om aktiviteter även för barn.

Välkommen till Eartech på Swedish Game Fair 2018!

Inlägget gjort

Diskreta hörapparater

diskret_hörapparat_eartech

Många som hör sämre och behöver hjälp med att förstärka tal och ljud är intresserade av diskreta hörapparater. Idag är design och utseende en väldigt viktig faktor i utvecklingen av nya hörselhjälpmedel. De stora tillverkarna är väl medvetna om att många önskar diskreta hjälpmedel. Man kan här göra en liknelse med glasögon och linser. Vissa väljer glasögon och andra väljer hellre linser. På Eartech har vi lång erfarenhet av utprovning av diskreta hörapparater och vi har länge arbetat med alla stora tillverkare som exempelvis Oticon, Phonak, Widex, GN Resound, Signia, Siemens och Starkey.

Bland de diskreta hörapparaterna så finns det två huvudkategorier. Dessa är:

 1. RIC-apparater
 2. IIC-apparater

Nedan följer en beskrivning av dessa två huvudkategorier och exempel på de mest diskreta produkterna på marknaden idag.

 1. RIC-apparater (Receiver in the Canal)

diskreta_hörapparater

Med RIC-apparater menas att man har en extern hörtelefon. Genom denna konstruktion kan hörapparaten byggas mindre och dessutom får man ett bra ljud genom att hörtelefonen ligger så nära trumhinnan. Dessutom kan man genom så kallade domer, som är en tunn silikonhylsa, få en väldigt bra ventilation och dina hjälpmedel blir väldigt bekväma. Andra namn på dessa apparater är RITE-apparater eller helt enkelt hörapparater med en extern hörtelefon. Nedan följer några exempel på diskreta hörapparater av RIC-modell.

diskreta_hörapparater_Oticon_Opn

Oticon Opn mini-RITE. Opn är en familj av produkter som bland annat har väldigt bra Bluetooth och trådlösa möjligheter. Med andra ord kan du enkelt koppla dina hörapparater till din smartphone och även via en app styra olika funktioner. Oticon Opn har vunnit en rad designpriser som Red Dot Award, CES Innovation Awards och Edison Gold Award.

diskreta_hörapparater_phonak

Phonak Audeo. Phonak är en av världens största tillverkare och namnet Audeo är ett samlingsnamn för deras RIC-apparater. Företaget har en mängd RIC-apparater på marknaden med olika funktioner. Exempelvis har man nyligen lanserat Audeo B-Direct som är en hörapparat som enkelt kan kopplas till alla mobiltelefoner, både iOS och Android, på marknaden. Man kan även få Audeo med laddningsbara batterier.

hörapparater_diskreta_widex

Widex Unique Passion 440. Detta är Widex minsta RIC-apparat i Unique serien. Här får man plats med en rad tekniska lösningar som att dina Widex automatiskt ställer in sig beroende på i vilken ljudmiljö du befinner dig i. Den har också avancerade funktioner för att eliminera vindbrus för dig som lever ett aktivt liv.

gnresound-diskreta-hörapparater

GN Resound LiNX 3D RIE. Även plattformen LiNX 3D från GN Resound kommer med en rad modeller med extern hörtelefon. Dessa är optimerade för trådlös koppling framförallt till olika Apple produkter som iPhone och iPad. Möjligheter finns även till att anpassa och omprogrammera dina hörapparater på distans. Detta sker genom att du laddar ner en app och så kan din audionom göra inställningar via en funktion i molnet. Genom att du, via appen på din telefon, kopplar upp mot molnet så laddas inställningarna ner.

snygg_hörapparat_signia_siemens

Signia NX Pure 10. Detta är den minsta hörapparaten med extern hörtelefon från Signia. Man har en rad olika funktioner som laddningsbara batterier, appar som möjliggör att själva styra olika funktioner och anpassning på distans. Ibland förekommer även Siemens hörapparater som varumärke eftersom man har samma ägare (Sivantos). Även Siemens har flera mini-RIC i sitt sortiment som sitter väldigt bra på örat och är nära nog osynliga.

hörapparat_liten

 

Starkey Muse Micro-RIC. Amerikanska Starkey har även dom en liten RIC-apparat på sin Muse plattform. Dessa finns med olika appar, laddningsbara batterier och bra system för att hantera återkoppling (när dina hörhjälpmedel tjuter).

 

 1. IIC-apparater (Invisible In the Canal)

 

osynliga_hörapparater

 

Den andra huvudkategorin vad gäller diskreta hörapparater är IIC-apparater som också ibland kallas för djupkanalapparater. Ibland ser man även begreppet CIC vilket egentligen är en något större version av en IIC. Ordet CIC är en förkortning av Completely In the Canal.

Djupkanalapparater byggs efter en avgjutning av din hörselgång. Dessa avgjutningar görs av en audionom och utifrån dessa kan man via 3D-skrivare tillverka hörapparater som passar dina öron exakt. Även här är avståndet till örats trumhinna väldigt kort vilket gör att ljudet blir väldigt bra och tydligt. Genom konstruktionen så ställs emellertid krav på att hörselgången är tillräckligt stor och att du praktiskt kan hantera dessa hjälpmedel. Detta därför att de sitter långt inne i hörselgången och detta är något man tränar på under utprovningen av dina IIC-apparater. Nedan följer några exempel på djupkanalapparater.

 

minsta_hörapparaterna_oticon

 

Oticon. Olika IIC-apparater finns tillgängliga att beställa med olika funktioner. Ett exempel är Alta2 PRO IIC. Många väljer ett svart platta (det är den del som är längst ut mot ytterörat) eftersom den faller in i “skuggan” i hörselgången och syns inte alls.

mini_hörapparater_phonak

Phonak Virto B-Titanium. Detta är Phonaks minsta i-örat hörapparat och tillverkas i medicinsk titan. Genom att man använder titan kan man bygga ett supertunt skal och på så vis hålla nere storleken. Den är även väldigt tålig och är skyddad mot vatten.

osynlig_hörapparat_starkey

Starkey SoundLens. Var först ute på marknaden med dessa produkter genom sin starka position i USA. Man har ett stort antal produkter på marknaden och stor vana att tillverka djupkanalapparater. Den mest avancerade idag är SoundLens Synergy IQ som gör det möjligt att strömma musik från mobiltelefon och TV. SoundLens Synergy IQ kan även fås med program som underlättar för dig som lider av tinnitus eller öronsus.

Sammanfattningsvis finns det idag ett stort utbud av diskreta hörapparater. Många som kommer till våra hörselmottagningar och ser vad som finns blir väldigt positivt överraskade. Man kan idag välja vilken typ av hjälpmedel du vill ha och som just du trivs med. Detta gäller även utseende och design vilket är mycket glädjande.

Inlägget gjort

Hörselkåpor barn

Vad gäller hörselkåpor barn – Vilka rekommenderar ni och vilka är bäst på marknaden? Att skydda barns hörsel i situationer när det är höga ljudnivåer är väldigt viktigt. Speciellt gäller detta på festivaler, konserter, spelningar, idrottsevenemang men det kan också vara i situationer när man behöver koncentrera sig lite mer som i skolan.

När det är många barn på ett ställe tenderar ljudnivåerna att öka. Även stressen hos barnen (och vuxna) ökar när det blir mer bullrigt och man behöver höja rösten för att höras. Detta skapar en negativ spiral och är något man bör adressera i miljöer som exempelvis förskola och skola. Den stora risken ligger många gånger i den långtidsexponering man utsätts för när man vistas i dessa miljöer i långa perioder under dagen och under en längre tid. Är ljuden för höga och man vistas länge i den aktuella ljudmiljön ökar risken för hörselskador.

Det samma gäller ljudnivåer på konserter, festivaler, bio och olika matcher inom idrott. Här bör man skydda hörseln på sina barn. Att hitta ett hörselskydd som passar barns öron är något man måste ta hänsyn till och att dessa verkligen används. Det är viktigt att de inte är för stora eftersom risken för läckage ökar. De måste också vara bekväma för annars finns det risk för att man tar av dem.

hörselkåpor_barn

På Eartech Hörselkliniker är vi specialiserade på att minska risken för hörselskador för barn och vuxna. Det finns ett antal öronproppar som har lite mindre storlekar som kan vara bra om man har lite mindre öron. Det finns också formgivna varianter men tänk på att barns öron och hörselgångar växer. Det bästa valet är emellertid Peltor Kids som är en hörselkåpa som är anpassad för barn. De är lätta, väger bara 140 gram, är CE-märkta och passar barn upp till 7 års ålder. Vad gäller hörselkåpor barn så är Peltor Kids vår rekommendation och är ett säkert och bra hörselskydd.

Inlägget gjort

Dålig hörsel

dålig_hörsel

Att leva med dålig hörsel är något som nästan 1,5 miljoner svenskar på olika sätt hanterar. Vissa söker hjälp tidigt medan andra väntar väldigt länge trots att man vet om att man har dålig hörsel. Varje person och varje hörselskada är unik. Precis som en snöflinga har en hörselskada olika storlek och olika varianter.

Ibland när man talar om hörselnedsättningar får man känslan av det handlar om en grupp personer som har exakt samma problem. Så är det inte. Precis som med allt annat så varierar hörselnedsättningar mellan individer. Några hör höga frekvenser och småfåglar bättre. Andra hör bara låga toner. Vissa förlitar sig på att läsa på läppar eller använda teckenspråk. Vissa hävdar att dessa olikheter ibland gör det svårt att förklara hur det är att ha dålig hörsel. Detta kan också skapa problem att förklara för normalhörande varför man har problem i vissa situationer. Två individer som har en hörselskada kan exempelvis uppleva en viss ljudmiljö på helt olika sätt.

Till detta kan läggas livssituation både på arbetet och hemma. En trend under de senaste åren är att behovet att kunna fungera ihop med ny teknik nästan har exploderat. Idag har många företag i princip ersatt fysiska möten med Skype eller FaceTime samtal. Om du arbetar med yrken som har mycket kundkontakt är det nödvändigt att du får kopplingen till smartphones och datorer att fungera. Vi som hållit på några år med hörselvård är väldigt positiva till den tekniska utvecklingen inom dessa områden. Tidigare var man tvungen att förlita sig på att använda olika kopplingar som ofta inte fungerade så bra i praktiken. Idag kan man mycket lättare direkt koppla hörselhjälpmedel ihop med andra produkter och få det att fungera direkt.

Att leva med dålig hörsel är naturligtvis jobbigt och ibland problematiskt. Emellertid tror jag att det kommer att blir lättare i framtiden. Skälet till detta är den snabba tekniska utvecklingen som kommer allt fler tillgodo. Enklare hjälpmedel som du själv kan testa via olika appar finns redan tillgängliga. Denna utveckling har bara börjat och kommer att gynna fler och fler som har dålig hörsel. 

Inlägget gjort

Vaxpropp tinnitus

vaxpropp_tinnitus

En fråga vi fick av en patient var: Vaxpropp tinnitus – kan man få öronsus av en vaxpropp?

Att ha problem med för mycket öronvax och vaxproppar kan vara besvärligt. Man kan få smärtor, yrsel, hosta, höra sämre men också lock- eller tryckkänsla i hörselgången. Det förekommer också att man kan få ringande eller pipande ljud på grund av vaxpropp. Varför producerar kroppen öronvax?

Kroppen producerar öronvax för att hålla hörselgången ren och transportera bort skräp. Hos vissa individer blir ibland vaxet segare. Det kan variera i färg från ljust till mörkt brunt och kan också vara mjukt eller hårt. När kroppen inte klarar av att transportera ut vaxet eller om produktionen av öronvax är väldigt stor kan man få en vaxpropp. Vaxproppar är i regel mörkt bruna, torra och hårda och har fastnat i hörselgångens väggar.

Många människor som har tinnitus upplever större besvär när man har en vaxpropp. Det är därför att rekommendera att du tar bort dessa. Använd aldrig örontops när du skall göra detta utan gå till din husläkare eller vårdcentral. Sitter vaxproppen väldigt hårt kan man behöva kontakta en öron-näsa-halsläkare (ÖNH). Hos doktorn har man utrustning för att helt ta bort vaxproppen. Olika metoder som kan användas för att ta bort vaxproppar och reducera tinnitus kan du läsa mer om i detta dokument från British Tinnitus Association.

En bra metod för att förebygga vaxproppar är att droppa några droppar olivolja i örat några gånger i veckan. Har du problem med tinnitus är detta en metod som kan användas för att förebygga uppbyggnaden av öronvax. På så vis kan du reducera vaxpropp tinnitus problematiken och vara ett steg före. Har du mer akuta problem bör du ta bort vaxproppen hos din husläkare eller vårdcentral. Upplever du att din tinnitus förändrats trots borttagandet bör du kontakta din audionom på din hörcentral.

Inlägget gjort

Oticon

oticon

Vilka är de bästa tipsen på Oticon hörapparater? I detta inlägg har vi samlat ihop de bästa tipsen från våra hörselspecialister om du funderar på en Oticon hörapparat.

Företaget ägs av William Demant Holding som är en av världens största tillverkare av hörapparater. Oticon bedriver mycket forskning och utveckling i Sverige. Exempelvis var det forskare från Linköpings universitet som låg bakom världens första digitala hörapparat som presenterades hösten 1995. Man har en lång tradition av innovationer och var tidigt ute även med hörapparater med extern hörtelefon.

oticon_hörapparater

Även designen, i god dansk anda, har alltid varit viktig i utvecklingen av nya hörapparater. Man vann exempelvis designpriset Red Dot Award för Delta som av många anses vara en milstolpe i utvecklingen snygga bakom-örat apparater med extern hörtelefon.

Innan vi går in på de olika tipsen är det viktigt att säga att alla produkter passar inte alla personer. Din hörsel, dina behov och din livssituation är unik. En lösning som en viss kund gillar väldigt mycket kan en annat tycka sämre om. Man utgår alltid från den behovsbedömning inklusive hörseltest som alltid görs inledningsvis. Utifrån detta lägger du och din audionom upp en plan för den fortsatta rehabiliteringen av din hörsel. Här tas hänsyn även till faktorer som vad du arbetar med, hur du lever, vad du använder för typ av teknik i din vardag och hur lätt eller svårt du har att hantera olika produkter.

Med detta sagt så kommer här de bästa tipsen från våra hörselspecialister.

 • Oticon Opn

hörapparater

Detta är det riktiga flaggskeppet idag och Opn familjen kommer i tre olika modeller och med tre olika nivåer på prestanda. Produkterna är kompatibla med iPhone, iPod, Apple Watch, iPad men fungerar även med Android telefoner. Det finns också möjlighet att ha ett ConnectClip vilket skapar en hands-free lösning för dig som användare av Opn. Du kan också få dessa hörapparater med laddningsbara batterier. Lite kommentarer kring Opn:

“En mycket bra produkt för personer som inte använt hörapparat tidigare”

“ConnectClip fungerar jättebra och Opn är enkel att anpassa för mig som audionom”

“Har testat på flera yngre personer som haft krav på koppling till sin iPhone”

 • Tinnitus SoundSupport

Detta är en funktion som kan läggas in om du har problem med tinnitus. Detta är ganska vanligt om du har en hörselnedsättning. Med Tinnitus SoundSupport kan du lägga in vitt brus, havsljud och andra lindringsljud för att skapa lite ljudvila för dina öronsus. Din audionom ställer in Tinnitus SoundSupport i samband med utprovningen. Du kan själv ändra volym och typ av ljud via appen som du laddar ner. Några kommentarer kring Tinnitus SoundSupport:

“Bra funktion som lindrar tinnitusbesvär”

“Har börjat testa detta och många patienter upplever stor hjälp”

 • Osynliga hörapparater (IIC – Invisible in the Canal)

hörapparater_oticon

Traditionellt har företag som Starkey och i viss mån Phonak varit stora på de riktigt små hörapparaterna IIC vilka byggs efter avgjutningar av dina hörselgångar. De byggs så att de placeras långt in i hörselgången. De är populära främst på grund av att de är så diskreta men även för att ljudet blir bra eftersom avståndet till trumhinnan är så kort.

 • Hörselappen HearingFitness

Denna fungerar ihop med Opn-apparater och är en ny ansats för Oticon. Man har länge arbetat med hur hjärnan reagerar när man har nedsatt hörsel vid förstärkning av ljud. Detta koncept kallas för BrainHearing. Med hörselappen HearingFitness går man ett steg längre och nu kan man börja registrera data i dina hörapparater. Man mäter till exempel användning per dag, vilka ljudmiljöer du rör dig i men också hur du använder dina hjälpmedel. Dessa data kan sedan analyseras och användas för att hjälpa dig att höra bättre.

 • Sammanfattning

Oticon har ett stort antal mycket bra hörapparater ute på marknaden. Man har kommit långt i utvecklingen av appar och forskningen kring hur vi hör med hjärnan är väldigt spännande. Företaget kommer under kommande år med en rad nya lanseringar och koncept inom hörselområdet. Speciellt intressant är Oticon Opn och de appar som utvecklas kring denna produkt eftersom det möjliggör ett samspel i utprovningen mellan dig och din audionom.

Inlägget gjort

Hörselapparat

hörselapparater

Det finns många myter om att ha hörselapparat. Den kanske vanligaste är kring hur hörselapparater ser ut. När man intervjuar nya användare är det inte helt ovanligt att förutfattade meningar kring utseendet varit en faktor till att man väntat länge med att söka hjälp. Väldigt många blir förvånade hur designen faktiskt utvecklats och hur diskreta hörselhjälpmedel kan vara. Utseende och hur dina hjälpmedel sitter på örat är något som de allra flesta snabbt vänjer sig vid och detta är sällan ett problem när man upptäcker fördelarna med att höra bättre.

Vilken hörselapparat skall jag välja? En bra genomgång inför detta val kan du läsa på amerikanska Mayo Clinics artikel i detta ämne. Tänk på att välja en produkt som passar dig, din hörselnedsättning, din livssituation och din familj. Det finns en mängd olika typer av hörapparater och hörselhjälpmedel. Man skiljer på huvudkategorierna bakom-örat och i-örat. Väljer man bakom-örat så kan man välja en hörselapparat med extern hörtelefon vilken är väldigt populär idag. Dessa produkter kallas också för RIC eller RITE-apparater. Väldigt mycket forskning och utveckling görs idag för att ta fram ännu bättre och mer spännande RITE-apparater. Dessa kan idag anpassas på milda, måttliga och grava hörselnedsättningar.

Några andra råd inför detta valet av hörselhjälpmedel är:

 • Välj två apparater istället för en om du hör dåligt på båda öronen
 • Säkerställ att du klarar att hantera dina hjälpmedel. Byte av batteri, rengöring och service
 • Välj hörselapparater från kända tillverkare som kan reparera din apparater om något skulle hända. Det gäller också om du är utomlands att stora tillverkare har service och support över hela världen
 • Se till att dina apparater kan kommunicera med din mobiltelefon, läsplatta och TV
 • Världen blir mer och mer digitaliserad och det är viktigt att dina hjälpmedel fungerar ihop med annan elektronik i din vardag både idag och imorgon

En väldigt viktig faktor inför valet av hörselapparat är samspelet mellan dig och din audionom. I många fall är det så att man efter en tid behöver ändra inställningar och program på dina hjälpmedel. Här är det viktigt att din audionom har prestanda och teknik att arbeta med längre fram. Om man redan från dag 1 har ställt in dina hörselapparater efter vad de klarar finns det inte så mycket att göra längre fram om exempelvis din hörsel försämras eller du köper en ny smartphone med möjlighet att ladda ner olika appar som kan kopplas till dina hjälpmedel.

Du måste också ha förtroende för din audionom och känna att ni kan arbeta ihop för att få din hörsel att fungera bättre. Var inte rädd för att säga vad du tycker och hur du upplever att din hörselapparat fungerar. Ni är ett team vars mål är att du skall höra som bra som möjligt.

Välkommen till en värld av bättre hörande!

Inlägget gjort

Hörselskydd industri

hörselskydd_industri

Tidningen Den Moderna Hantverkaren har i sitt sista nummer “Tema Buller” en lång diskussion på ämnet hörselskydd industri & hantverk. Här vill man ta fram vikten av att skydda sin hörsel och att verkligen hitta ett hörselskydd som man använder.

Idag är buller ett stort arbetsmiljöproblem inom en mängd olika branscher som restaurang, vård, skola, förskola, restauranger, barer, gym, på byggen och inom industrin. Ofta är frågan uppe hos skyddsombud och ledning men det är långt ifrån säkert att man verkligen gör något åt detta problem. Är en person utsatt för buller så kan detta vara stressande, tröttande, sänka din prestationsförmåga, öka blodtrycket och orsaka hörselskador.

Buller kan orsaka skador på hårcellerna i innerörat. Detta kan leda till hörselnedsättning och tinnitus. Det är viktigt att så långt som möjligt minska bullret vid källan men ibland räcker inte detta. Då måste man använda hörselskydd och här är det centralt att hitta ett hörselskydd eller öronproppar som man trivs med. Att inte slarva med skydden var något om Mats Mood på Eartech tog upp i artikeln. Frågan var här vad som krävs av ett bra hörselskydd:

“Genom komfort, bekvämlighet och funktion. Ett skydd ska inte vara besvärligt att använda. Det ska heller inte vara besvärligt att höra. Fördelen med våra passiva hörselskydd med olika filter och våra aktiva hörselskydd är att de är sköna att bära. Du sätter på dem på morgonen och bär dem sedan hela dagen. De är så pass komfortabla, och ger en så pass naturlig ljudbild, att många berättar att de kommit hem på kvällen och glömt av att skydden fortfarande sitter kvar”.

I artikeln kan du också läsa om hur man gör avgjutningar av dina öron, lite perspektiv från audionomer och intervjuer med flera personer hos Eartech Hörselkliniker. Den viktigaste slutsatsen vad gäller hörselskydd industri och hantverk är kanske att se till att hitta produkter som du trivs med och faktiskt använder. Gör du det skyddar du dina öron och minskar risken för hörselproblem.