Inlägget gjort

Avancerade hörapparater

Utvecklingen av avancerade hörapparater går framåt i en mycket snabb takt. Idag är funktioner som trådlös uppkoppling mot mobiltelefon, dator, läsplatta och TV standard. Väldigt mycket forskning läggs på olika applikationer som gör det möjligt för användaren av avancerade hörapparater att själv kunna kontrollera olika funktioner. Användaren blir mycket mer involverad i utprovningen än tidigare och till det kan läggas funktionalitet för telemedicin. Allt detta innebär betydligt bättre fungerande hjälpmedel.

avancerade_hörapparater

Ett område som flera tillverkare forskar mycket kring är artificiell intelligens och machine learning. Exempelvis lanserar danska Widex funktioner i sin senaste familj, Evoke, som gör det möjligt för hörapparaterna att lära sig vilka preferenser användaren har och anpassa sig efter det. Det finns också möjligheter att, via applikationen i telefonen, lära sig av andra Evoke användares preferenser runt om i världen. Tanken om ett aktivt lärande och att digitalt dela med sig av erfarenheter är väldigt spännande.

Vad gäller AI (artificiell intelligens) pågår ett flertal projekt runt om i världen. Amerikanska Starkey har rekryterat en ny CTO från Intel med lång erfarenhet av AI. Ny teknik som redan finns tillgänglig är sensorer som upptäcker om man faller eller har ramlat. Med sensorer kan man också relativt enkelt mäta fysisk aktivitet som också det kan följas via exempelvis en applikation i din telefon. Utvecklingen av artificiell intelligens i avancerade hörapparater är i mycket stark tillväxt. Enligt Starkey kommer hörapparaten exempelvis kunna larma anhöriga om något utöver det vanliga sker. Med denna teknik kommer exempelvis hemtjänsten snabbt få reda på om något hänt användaren av hörapparater.

Genom att förstå hur människans hjärna fungerar när man har en nedsatt hörsel kan nya avancerade hörapparater utvecklas. Detta är något som Oticon satsar väldigt mycket på med sitt koncept BrainHearing. Förstår man exempelvis hur hjärnan hanterar svåra lyssningssituationer, som när många talar samtidigt, så kan bättre hörselhjälpmedel utvecklas. Att hörapparater enbart är ett medel för att höra bättre vet vi redan. Dock kan förståelsen över hur hjärnan bearbetar ljud, speciellt om en individ har en hörselnedsättning, innebära att ny teknik kan utvecklas för att optimera hur individer uppfattar framförallt tal när man hör sämre.

Vad gäller utvecklingen av avancerade hörapparater så är trenden den att man går från att bara förstärka ljud till att bli mycket mer för användaren. Tillverkarna är väl medvetna om det liv många lever idag med uppkopplade produkter och nästan konstant tillgång till internet. För att vara relevant i denna värld måste även personers hörapparater vara uppkopplade och helt enkelt kunna användas till mer än bara att förstärka ljud.

Inlägget gjort

Hearing aids Stockholm

Are you searching for hearing aids Stockholm? Eartech hearing clinics are used to serve customers from all over the world and we have great experience of working with the top hearing aid brands like: Phonak, Oticon, GN Resound, Starkey, Widex, Siemens and Signia.

All audiologists at Eartech clinics have finished at least 3 years in college/university with majors in audiology. We aim to provide the absolute best hearing aids in the market for very competitive prices. Our speciality is small hearing aids that can be connected to smartphones and other devices. Eartech hearing clinics have everything you need to know about hearing loss, hearing protection, hearing aids and speech enhancement. We have been working with hearing aids in Stockholm for over 20 years. When searching for hearing aids Stockholm – Eartech hearing clinics is your number 1 choice!

buy_hearing_aids_sweden

Eartech hearing clinics are experts in helping people hear better with our highly developed rehabilitation program that includes advanced hearing tests and knowledge of the latest digital and wireless microcomputer technology. Our highly trained staff have fitted thousands of people with hearing aids and know how to handle different hearing instruments and program them improving your hearing. Eartech hearing clinics expertise and knowledge of the latest digital technology can make you enjoy the sounds of life once again.

The Swedish market for hearing aids is known to be highly competitive and, from an international perspective, very good prices for the absolute latest technology. Sweden is often used as a testing ground for the danish hearing aid firms and the most advanced hearing aids are on the market very quickly. Many customers travel to Stockholm and get a free hearing consultation and buy their favorite hearing aid. Feel free to contact us for more information!

Call us at +46(0)856482200 and for a free consultation regarding hearing aids Stockholm, your hearing and what can be done to hear better. You can also mail us at: info@eartech.se and we will answer your questions within a working day.

Inlägget gjort

Köpa hörapparater

Att köpa hörapparater på internet börjar bli vanligare även i Sverige. Detta är en trend i framförallt USA där priserna är väldigt mycket högre och ofta finns ingen offentlig finansiering. I Sverige är reglerna annorlunda och många kan få hjälp med hörapparater inom det landsting där du bor. Eftersom det börjar bli vanligare att köpa hörapparater online har ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) satt samman några punkter man bör tänka på. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa.

Har du svårt att höra eller vet med dig att du har nedsatt hörsel är ett bra tips att ta kontakt med en legitimerad audionom. På många hörselmottagningar i Sverige visar man olika typer av hörapparater och man kan få inspiration och idéer. Innan du köper en hörapparat bör man tänka på några saker:

 • En hörapparat förstärker inte bara ljud utan är en medicinteknisk produkt. Som andra medicintekniska produkter finns det saker att tänka på när man ställer in och använder dem.
 • Det är viktigt att förstå varför du hör dåligt. Vad beror det på? Man vill innan man testar en hörapparat förstå och också utesluta andra sjukdomar/orsaker till nedsatt hörsel. Detta hjälper audionomen dig med. Man måste förstå problemet innan man väljer en lösning.
 • Se till att välja hjälpmedel som passar dig och din situation. Något som passar din partner, kamrat eller granne kanske inte passar dig.
 • Något som audionomen hjälper dig med är att ställa in dina hörapparater. För detta krävs programvara från tillverkaren och vana vid att hantera dessa program. Genom att audionomen har 3-årig universitetsutbildning inom hörsel kan han eller hon hjälpa dig med detta.
 • Om din hörsel skulle försämras eller förändras så kan dina hörapparater programmeras om av din audionom. Det är vanligt att man efter ett tag vill ändra olika funktioner eller koppla hörapparaten till ny elektronik i din vardag.
 • Att börja använda hörapparater är inte som att börja använda glasögon. Det tar tid att vänja sig och det är en process att komma igång med dina hörselhjälpmedel. Din audionom hjälper dig i denna process och man arbetar i team för att hjälpa dig att höra bättre.

 

köpa_hörapparater

Träffa en legitimerad audionom eller läkare

Som diskuterats ovan är det viktigt att kartlägga vad dina hörselproblem beror på. Denna analys bör göras innan man diskuterar vilken lösning som är lämplig. Detta kan du få hjälp med på en hörselmottagning (av en legitimerad audionom) eller hos din husläkare eller vårdcentral. Ser din audionom eller läkare att du behöver annan hjälp kan man remittera dig vidare. Det finns omfattande standarder kring hur exempelvis ett test av hörseln skall gå till. Det finns ett stort antal olika online hörseltest på internet men de har sina begränsningar. Återigen: säkerställ att du får rätt behandling för just dina hörselproblem. Genom att vända dig till legitimerad vårdpersonal kan detta åstadkommas.

På Eartech Hörselkliniker arbetar legitimerade audionomer med lång erfarenhet av att prova ut hörapparater. Våra mottagningar är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting. Du får oberoende information kring hörapparater och det gäller oavsett om du funderar på att köpa hörapparater eller om man skall prova hörselhjälpmedel från landstinget. Vi har också möjlighet att remittera dig till öronläkare om behov finns.

Inlägget gjort

När hörapparaten inte hjälper

När_hörapparaten_inte_hjalper

I en avhandling från Örebro universitet studerar audionomen Åsa Skagerstrand, på audiologiska mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro, vilka ljud som påverkar användningen av hörapparater negativt. Med andra ord: vilka ljud är jobbiga att lyssna på om man samtidigt har hörapparat?

Störande och jobbiga ljud är situationer när det är mycket prat samtidigt, porslinsskrammel, vattenkranar och prassel från papper. Dessa ljud kan orsaka att en individ inte använder sina hjälpmedel. Detta var också utgångspunkten för avhandlingen. Att studera vilka enskilda ljud som påverkar personer som samtidigt använder hörselhjälpmedel negativt.

I studien har man valt att inkludera personer med lätt till måttlig hörselnedsättning. Man har även med en grupp personer som är normalhörande. De som hade sämre hörsel hade nytta av sina hörapparater. De underlättar hörande men det finns också situationer där det kan vara jobbigt att använda sina hjälpmedel. Detta är något som man mer bör studera framöver menar Skagerstrand.

En intressant slutsats är också att framöver undersöka personers funktionsförmåga. Här bör kan tala mindre om funktionsnedsättning och mer om vilken förmåga man har att fungera trots sin nedsatta hörsel. Man bör inte lägga all energi och förhoppningar på att din hörapparat kommer att lösa alla problem. Det är viktigare att ta kontroll över livssituationen och genom att arbeta med en personcentrerad vård sätta patienten i centrum.

Man kan också arbeta mer med att eliminera onödiga och störande ljud i vardagen. Exempelvis bör kanske inte alltid TV och radio stå på om de stör. Att vara proaktiv med sin ljudmiljö ökar också förståelsen över sin hörselskada och sin livssituation. Man kan också implementera olika strategier, som att befinna sig nära den men talar med, för att öka förståelsen av vad som sägs. Genom att aktivt informera sin omgivning om sina hörselproblem kan man öka förståelsen och även möjligheten att kommunicera bättre.

Ett annat problem är också att personer har orealistiska förväntningar. Trots att situationen med hjälpmedel blir bättre var förväntningarna innan för höga. Man kommer en bit med hjälpmedel men det blir sällan helt perfekt…Väldigt spännande forskning och det faktum att man bör titta mycket mer på hela en individs situation är något som vi på Eartech håller med om. Att tidigt sätta förväntningarna och att ett hjälpmedel är just ett hjälpmedel är viktigt i starten på en hörselrehabilitering.

 

Inlägget gjort

Diskreta hörapparater

diskret_hörapparat_eartech

Många som hör sämre och behöver hjälp med att förstärka tal och ljud är intresserade av diskreta hörapparater. Idag är design och utseende en väldigt viktig faktor i utvecklingen av nya hörselhjälpmedel. De stora tillverkarna är väl medvetna om att många önskar diskreta hjälpmedel. Man kan här göra en liknelse med glasögon och linser. Vissa väljer glasögon och andra väljer hellre linser. På Eartech har vi lång erfarenhet av utprovning av diskreta hörapparater och vi har länge arbetat med alla stora tillverkare som exempelvis Oticon, Phonak, Widex, GN Resound, Signia, Siemens och Starkey.

Bland de diskreta hörapparaterna så finns det två huvudkategorier. Dessa är:

 1. RIC-apparater
 2. IIC-apparater

Nedan följer en beskrivning av dessa två huvudkategorier och exempel på de mest diskreta produkterna på marknaden idag.

 1. RIC-apparater (Receiver in the Canal)

diskreta_hörapparater

Med RIC-apparater menas att man har en extern hörtelefon. Genom denna konstruktion kan hörapparaten byggas mindre och dessutom får man ett bra ljud genom att hörtelefonen ligger så nära trumhinnan. Dessutom kan man genom så kallade domer, som är en tunn silikonhylsa, få en väldigt bra ventilation och dina hjälpmedel blir väldigt bekväma. Andra namn på dessa apparater är RITE-apparater eller helt enkelt hörapparater med en extern hörtelefon. Nedan följer några exempel på diskreta hörapparater av RIC-modell.

diskreta_hörapparater_Oticon_Opn

Oticon Opn mini-RITE. Opn är en familj av produkter som bland annat har väldigt bra Bluetooth och trådlösa möjligheter. Med andra ord kan du enkelt koppla dina hörapparater till din smartphone och även via en app styra olika funktioner. Oticon Opn har vunnit en rad designpriser som Red Dot Award, CES Innovation Awards och Edison Gold Award.

diskreta_hörapparater_phonak

Phonak Audeo. Phonak är en av världens största tillverkare och namnet Audeo är ett samlingsnamn för deras RIC-apparater. Företaget har en mängd RIC-apparater på marknaden med olika funktioner. Exempelvis har man nyligen lanserat Audeo B-Direct som är en hörapparat som enkelt kan kopplas till alla mobiltelefoner, både iOS och Android, på marknaden. Man kan även få Audeo med laddningsbara batterier.

hörapparater_diskreta_widex

Widex Unique Passion 440. Detta är Widex minsta RIC-apparat i Unique serien. Här får man plats med en rad tekniska lösningar som att dina Widex automatiskt ställer in sig beroende på i vilken ljudmiljö du befinner dig i. Den har också avancerade funktioner för att eliminera vindbrus för dig som lever ett aktivt liv.

gnresound-diskreta-hörapparater

GN Resound LiNX 3D RIE. Även plattformen LiNX 3D från GN Resound kommer med en rad modeller med extern hörtelefon. Dessa är optimerade för trådlös koppling framförallt till olika Apple produkter som iPhone och iPad. Möjligheter finns även till att anpassa och omprogrammera dina hörapparater på distans. Detta sker genom att du laddar ner en app och så kan din audionom göra inställningar via en funktion i molnet. Genom att du, via appen på din telefon, kopplar upp mot molnet så laddas inställningarna ner.

snygg_hörapparat_signia_siemens

Signia NX Pure 10. Detta är den minsta hörapparaten med extern hörtelefon från Signia. Man har en rad olika funktioner som laddningsbara batterier, appar som möjliggör att själva styra olika funktioner och anpassning på distans. Ibland förekommer även Siemens hörapparater som varumärke eftersom man har samma ägare (Sivantos). Även Siemens har flera mini-RIC i sitt sortiment som sitter väldigt bra på örat och är nära nog osynliga.

hörapparat_liten

 

Starkey Muse Micro-RIC. Amerikanska Starkey har även dom en liten RIC-apparat på sin Muse plattform. Dessa finns med olika appar, laddningsbara batterier och bra system för att hantera återkoppling (när dina hörhjälpmedel tjuter).

 

 1. IIC-apparater (Invisible In the Canal)

 

osynliga_hörapparater

 

Den andra huvudkategorin vad gäller diskreta hörapparater är IIC-apparater som också ibland kallas för djupkanalapparater. Ibland ser man även begreppet CIC vilket egentligen är en något större version av en IIC. Ordet CIC är en förkortning av Completely In the Canal.

Djupkanalapparater byggs efter en avgjutning av din hörselgång. Dessa avgjutningar görs av en audionom och utifrån dessa kan man via 3D-skrivare tillverka hörapparater som passar dina öron exakt. Även här är avståndet till örats trumhinna väldigt kort vilket gör att ljudet blir väldigt bra och tydligt. Genom konstruktionen så ställs emellertid krav på att hörselgången är tillräckligt stor och att du praktiskt kan hantera dessa hjälpmedel. Detta därför att de sitter långt inne i hörselgången och detta är något man tränar på under utprovningen av dina IIC-apparater. Nedan följer några exempel på djupkanalapparater.

 

minsta_hörapparaterna_oticon

 

Oticon. Olika IIC-apparater finns tillgängliga att beställa med olika funktioner. Ett exempel är Alta2 PRO IIC. Många väljer ett svart platta (det är den del som är längst ut mot ytterörat) eftersom den faller in i “skuggan” i hörselgången och syns inte alls.

mini_hörapparater_phonak

Phonak Virto B-Titanium. Detta är Phonaks minsta i-örat hörapparat och tillverkas i medicinsk titan. Genom att man använder titan kan man bygga ett supertunt skal och på så vis hålla nere storleken. Den är även väldigt tålig och är skyddad mot vatten.

osynlig_hörapparat_starkey

Starkey SoundLens. Var först ute på marknaden med dessa produkter genom sin starka position i USA. Man har ett stort antal produkter på marknaden och stor vana att tillverka djupkanalapparater. Den mest avancerade idag är SoundLens Synergy IQ som gör det möjligt att strömma musik från mobiltelefon och TV. SoundLens Synergy IQ kan även fås med program som underlättar för dig som lider av tinnitus eller öronsus.

Sammanfattningsvis finns det idag ett stort utbud av diskreta hörapparater. Många som kommer till våra hörselmottagningar och ser vad som finns blir väldigt positivt överraskade. Man kan idag välja vilken typ av hjälpmedel du vill ha och som just du trivs med. Detta gäller även utseende och design vilket är mycket glädjande.

Inlägget gjort

Oticon

oticon

Vilka är de bästa tipsen på Oticon hörapparater? I detta inlägg har vi samlat ihop de bästa tipsen från våra hörselspecialister om du funderar på en Oticon hörapparat.

Företaget ägs av William Demant Holding som är en av världens största tillverkare av hörapparater. Oticon bedriver mycket forskning och utveckling i Sverige. Exempelvis var det forskare från Linköpings universitet som låg bakom världens första digitala hörapparat som presenterades hösten 1995. Man har en lång tradition av innovationer och var tidigt ute även med hörapparater med extern hörtelefon.

oticon_hörapparater

Även designen, i god dansk anda, har alltid varit viktig i utvecklingen av nya hörapparater. Man vann exempelvis designpriset Red Dot Award för Delta som av många anses vara en milstolpe i utvecklingen snygga bakom-örat apparater med extern hörtelefon.

Innan vi går in på de olika tipsen är det viktigt att säga att alla produkter passar inte alla personer. Din hörsel, dina behov och din livssituation är unik. En lösning som en viss kund gillar väldigt mycket kan en annat tycka sämre om. Man utgår alltid från den behovsbedömning inklusive hörseltest som alltid görs inledningsvis. Utifrån detta lägger du och din audionom upp en plan för den fortsatta rehabiliteringen av din hörsel. Här tas hänsyn även till faktorer som vad du arbetar med, hur du lever, vad du använder för typ av teknik i din vardag och hur lätt eller svårt du har att hantera olika produkter.

Med detta sagt så kommer här de bästa tipsen från våra hörselspecialister.

 • Oticon Opn

hörapparater

Detta är det riktiga flaggskeppet idag och Opn familjen kommer i tre olika modeller och med tre olika nivåer på prestanda. Produkterna är kompatibla med iPhone, iPod, Apple Watch, iPad men fungerar även med Android telefoner. Det finns också möjlighet att ha ett ConnectClip vilket skapar en hands-free lösning för dig som användare av Opn. Du kan också få dessa hörapparater med laddningsbara batterier. Lite kommentarer kring Opn:

“En mycket bra produkt för personer som inte använt hörapparat tidigare”

“ConnectClip fungerar jättebra och Opn är enkel att anpassa för mig som audionom”

“Har testat på flera yngre personer som haft krav på koppling till sin iPhone”

 • Tinnitus SoundSupport

Detta är en funktion som kan läggas in om du har problem med tinnitus. Detta är ganska vanligt om du har en hörselnedsättning. Med Tinnitus SoundSupport kan du lägga in vitt brus, havsljud och andra lindringsljud för att skapa lite ljudvila för dina öronsus. Din audionom ställer in Tinnitus SoundSupport i samband med utprovningen. Du kan själv ändra volym och typ av ljud via appen som du laddar ner. Några kommentarer kring Tinnitus SoundSupport:

“Bra funktion som lindrar tinnitusbesvär”

“Har börjat testa detta och många patienter upplever stor hjälp”

 • Osynliga hörapparater (IIC – Invisible in the Canal)

hörapparater_oticon

Traditionellt har företag som Starkey och i viss mån Phonak varit stora på de riktigt små hörapparaterna IIC vilka byggs efter avgjutningar av dina hörselgångar. De byggs så att de placeras långt in i hörselgången. De är populära främst på grund av att de är så diskreta men även för att ljudet blir bra eftersom avståndet till trumhinnan är så kort.

 • Hörselappen HearingFitness

Denna fungerar ihop med Opn-apparater och är en ny ansats för Oticon. Man har länge arbetat med hur hjärnan reagerar när man har nedsatt hörsel vid förstärkning av ljud. Detta koncept kallas för BrainHearing. Med hörselappen HearingFitness går man ett steg längre och nu kan man börja registrera data i dina hörapparater. Man mäter till exempel användning per dag, vilka ljudmiljöer du rör dig i men också hur du använder dina hjälpmedel. Dessa data kan sedan analyseras och användas för att hjälpa dig att höra bättre.

 • Sammanfattning

Oticon har ett stort antal mycket bra hörapparater ute på marknaden. Man har kommit långt i utvecklingen av appar och forskningen kring hur vi hör med hjärnan är väldigt spännande. Företaget kommer under kommande år med en rad nya lanseringar och koncept inom hörselområdet. Speciellt intressant är Oticon Opn och de appar som utvecklas kring denna produkt eftersom det möjliggör ett samspel i utprovningen mellan dig och din audionom.

Inlägget gjort

Hörselapparat

hörselapparater

Det finns många myter om att ha hörselapparat. Den kanske vanligaste är kring hur hörselapparater ser ut. När man intervjuar nya användare är det inte helt ovanligt att förutfattade meningar kring utseendet varit en faktor till att man väntat länge med att söka hjälp. Väldigt många blir förvånade hur designen faktiskt utvecklats och hur diskreta hörselhjälpmedel kan vara. Utseende och hur dina hjälpmedel sitter på örat är något som de allra flesta snabbt vänjer sig vid och detta är sällan ett problem när man upptäcker fördelarna med att höra bättre.

Vilken hörselapparat skall jag välja? En bra genomgång inför detta val kan du läsa på amerikanska Mayo Clinics artikel i detta ämne. Tänk på att välja en produkt som passar dig, din hörselnedsättning, din livssituation och din familj. Det finns en mängd olika typer av hörapparater och hörselhjälpmedel. Man skiljer på huvudkategorierna bakom-örat och i-örat. Väljer man bakom-örat så kan man välja en hörselapparat med extern hörtelefon vilken är väldigt populär idag. Dessa produkter kallas också för RIC eller RITE-apparater. Väldigt mycket forskning och utveckling görs idag för att ta fram ännu bättre och mer spännande RITE-apparater. Dessa kan idag anpassas på milda, måttliga och grava hörselnedsättningar.

Några andra råd inför detta valet av hörselhjälpmedel är:

 • Välj två apparater istället för en om du hör dåligt på båda öronen
 • Säkerställ att du klarar att hantera dina hjälpmedel. Byte av batteri, rengöring och service
 • Välj hörselapparater från kända tillverkare som kan reparera din apparater om något skulle hända. Det gäller också om du är utomlands att stora tillverkare har service och support över hela världen
 • Se till att dina apparater kan kommunicera med din mobiltelefon, läsplatta och TV
 • Världen blir mer och mer digitaliserad och det är viktigt att dina hjälpmedel fungerar ihop med annan elektronik i din vardag både idag och imorgon

En väldigt viktig faktor inför valet av hörselapparat är samspelet mellan dig och din audionom. I många fall är det så att man efter en tid behöver ändra inställningar och program på dina hjälpmedel. Här är det viktigt att din audionom har prestanda och teknik att arbeta med längre fram. Om man redan från dag 1 har ställt in dina hörselapparater efter vad de klarar finns det inte så mycket att göra längre fram om exempelvis din hörsel försämras eller du köper en ny smartphone med möjlighet att ladda ner olika appar som kan kopplas till dina hjälpmedel.

Du måste också ha förtroende för din audionom och känna att ni kan arbeta ihop för att få din hörsel att fungera bättre. Var inte rädd för att säga vad du tycker och hur du upplever att din hörselapparat fungerar. Ni är ett team vars mål är att du skall höra som bra som möjligt.

Välkommen till en värld av bättre hörande!

Inlägget gjort

Phonak hörapparat

phonak_hörapparat

Phonak är en av världens två största tillverkare av hörapparater. Phonak hörapparat är ett begrepp i väldigt många länder eftersom man säljer till i stort sett hela världen. Företaget grundades 1947 i Zürich och ägs av Sonova Holding AG. I Sverige levererar man produkter och tjänster till olika hörcentraler och privata mottagningar. De produktvarumärken som man arbetar med är Phonak, Unitron och Comfort Audio. Företagets slogan är “Life is On” vilket betyder att ambitionen är att hjälpa människor med hörapparater att interagera, kommunicera och leva utan att hörseln är ett hinder.

En Phonak hörapparat innehåller alltid den senaste tekniken och man är kända för att ha ett väldigt brett sortiment. Speciellt duktiga är man på bakom-örat hörapparater med trådlösa kopplingar till FM-system. Man har också laddbara hörapparater (litium-jon batterier), ett bra sortiment för barn och CROS-apparater för användare som är ensidigt döva.

När du utvärderar olika Phonak hörapparater så är deras premium apparater i en serie de med det högsta numret. Högre nummer = högre tekniknivå. I-örat apparaterna heter Virto, bakom-örat apparaterna Bolero och RIC (bakom örat med extern hörtelefon) heter Audéo. Audéo 90 är alltså mer avancerad än Audéo 50. Vilka är då Phonaks absoluta toppmodeller?

Två av de mest spännande hörapparaterna från Phonak är Audéo B-Direct och Virto B-Titanium.

Phonak hörapparat

Med Audéo B-Direct får du direktanslutning till alla mobiltelefoner (både iPhone och Android) och till din TV. Detta sker via Bluetooth. Man kallar detta koncept MFA (Made For All) vilket är en referens till andra leverantörers ensidiga satsning på koppling mot Apples iPhone (Made for iPhone). Med MFA så öppnar Phonak dörren till mobiltelefoner som har Googles operativsystem Android. Eftersom 85% av världens smartphones idag har Android operativsystem så är denna lansering väldigt spännande och, ur ett globalt perspektiv, viktig för hörapparatanvändare internationellt. Dessa apparater fungerar i frekvensintervallet 2,4 GHz till 2,48 GHz.

En annan smart funktion med Audéo B-Direct är att denna Phonak hörapparat fungerar precis som ett Bluetooth headset. Man har byggt in mikrofoner i hörapparaterna vilket gör att de fångar upp ljud när du talar. Du hör även telefonen ringa i dina Audéo B-Direct och du kan enkelt besvara eller avvisa samtal genom att trycka på dina hörapparater. De har en lång räckvidd och du kan enkelt förvara din mobiltelefon på andra sidan rummet. Med Phonak TV Connector så bildar du en egen multimediahub som gör att trådlös koppling till TV eller ljudanläggning enkelt kan göras. Här kommer du höra ljudet i bra stereokvalitet i dina hörselapparater.

phonak_hörapparat

Med Virto B-Titanium har Phonak byggt en i princip osynlig hörapparat i titan. Genom detta materialval kan den byggas väldigt liten och är den mest diskreta produkten i sortimentet. Materialet är också lätt, starkt och tåligt. Virto B-Titanium har också en funktion som heter Autosense OS. Med det menas att apparaten anpassar sig automatiskt till olika ljudmiljöer. Du behöver inte göra någonting utan Autosense OS gör att hänsyn tas till omgivningens ljudbild. Virto B-Titanium är en väldigt bra produkt för aktiva användare som vill ha diskreta hörselapparater.

På Eartech Hörselkliniker kan du få oberoende rådgivning och tips om du är intresserad av Phonak hörapparat. Vi har lång erfarenhet av både anpassningsprogram, tillbehör och hörapparater från Phonak. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hörseltest och ta första steget mot ett bättre hörande.

Inlägget gjort

Resound hörapparater

Hörapparattillverkaren GN, med Resound hörapparater, har haft en stark tillväxt under 2017. Intäkterna ökade med 11% under året och det är framförallt företagets trådlösa produkter som växer. GN arbetar även i Sverige med varumärkena Resound och Beltone. Intäkterna uppgick under 2017 till 1,58 miljarder USD och även företagets marginaler förbättrades med 10%. Man arbetar en slogan för verksamheten som lyder: Hear More, Do More, Be More. Företaget presenterade också spännande nyheter kring sina intelligenta hörlurar (Jabra) och en ny satsning på hörselskydd och kommunikationsutrustning till militär och polis (GN FalCom).

Resound hörapparater bygger på plattformen Resound LiNX 3D. Dessa bygger på frekvensbandet 2,4 GHz och har blivit en väldigt stor framgång. Audiology Online presenterar funktionerna i Resound LiNX 3D. Den trådlösa “made for iPhone” funktionaliteten har förfinats ytterligare och fungerar idag väldigt bra.

Den stora nyheten med 3D plattformen har varit de telecare funktioner som också lanserats. Med dessa så möjliggörs att fjärrprogrammering av Resound hörapparater via molnet. En patient som befinner sig på andra sidan jorden kan boka tid med sin audionom och göra inställningar på sina hjälpmedel direkt. Inställningarna laddas sedan ner av användaren via molnet och helt plötsligt har ändringarna genomförts! Man har också valt att ha ett stort antal storlekar och varianter av dessa. Detta innebär att tekniken finns i både i-örat och bakom-örat apparater. De finns även i de idag så populära RIC-hörapparaterna (extern hörtelefon) som är dels väldigt diskreta, dels är väldigt bekväma. Tidigare problem med att man känner sig instängd och att den egna rösten hörs konstigt hanteras mycket bra med dessa hörselhjälpmedel. De fungerar också väldigt bra när det är mycket buller i bakgrunden.

resound_horapparater

Vi har provat ut ett stort antal hörapparater som bygger på Resound LiNX 3D plattformen. Är du intresserat av att testa Resound hörapparater så kan du boka tid hos någon av våra audionomer på Eartech. De brukare som testat är ofta väldigt teknikintresserade och kopplar sina iPhones, Apple Watch, iPads och datorer trådlöst till sina hörselhjälpmedel. Med appen kan man sedan själv ändra inställningar, skapa nya program och interagera med sina hjälpmedel och audionom på ett helt annat sätt än tidigare. Samspelet mellan användare och behandlare innebär helt nya möjligheter för hörselrehabiliteringen framöver!

Inlägget gjort

Mobiltelefon och hörapparat

hörapparater_spotify

Mobiltelefon och hörapparat: Hur får jag Spotify att fungera med mina hörapparater? En av de allra mest populära apparna är Spotify från Sverige. Även om du har en hörselskada och är i behov av hörapparater vill du höra dina favoritlåtar och spellistor. Alla stora tillverkare inom hörsel har idag hjälpmedel som gör att du kan strömma ljud direkt från din läsplatta, dator eller mobiltelefon. Detta underlättar väldigt mycket. Genom att använda mobiltelefonens funktioner så blir denna en förlängning av dina hörselhjälpmedel.

mobiltelefon_hörapparat

Resound och Starkey var först med ”made for iPhone” hörapparater. Båda företagen har fått väldigt stor uppmärksamhet för detta och Resound är inne på sin tredje generation redan med Resound LiNX 3D. Med appen Resound Smart 3D så tar men dessutom steg mot telemedicin precis som Signia (Siemens) gjort med sin nya plattform. Oticon Opn är en hörapparat som blivit väldigt populär senaste tiden som även den har möjlighet att strömma musik trådlöst till dina hörselhjälpmedel. Widex Beyond är en annan stor lansering som även den har mycket bra trådlös funktionalitet inklusive ”made for iPhone” egenskaper. Phonak har med Audeo B-Direct lanserat MFA (Made For All) vilket betyder trådlös uppkoppling mot både iPhone och Android telefoner.

Möjligheten att kunna leva livet fullt ut och att även människor med hörselnedsättningar skall få del av de digitala innovationer i form av olika mobila tjänster, som Spotify, som idag lanseras är viktiga utgångspunkter för våra audionomer på Eartech Hörselkliniker. Hjälpmedel som hörapparater är idag integrerade med appar, mobiler, läsplattor, nätverk och datorer. Med det ökar också möjligheterna att skapa nya lösningar som gynnar individens hörande eftersom du kan utnyttja funktioner i modern elektronik för att höra bättre och även fungera bättre (samt naturligtvis glädjen att lyssna på musik och se film med dina hjälpmedel på). Svaret på frågan: Mobiltelefon och hörapparat – Hur får jag Spotify att fungera med mina hörapparater? är att idag är inte ett problem utan det kan lösas på en mängd olika sätt. Vi är bara i början av denna utveckling vilket kommer att gynna Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade. Så alla som vill, precis som Ginas pappa i det bifogade twitterinlägget, kan sjunga med i vilken Pointer Sisters låt man vill utan att resten av rummet hör musiken 🙂

Inlägget gjort

Laddningsbara hörapparater

laddningsbara_hörappararter

En stor trend bland tillverkarna av hörselhjälpmedel är laddningsbara hörapparater. Ledande tillverkare som Phonak, Oticon, Widex, Sivantos/Siemens, Signia och Starkey har idag produkter som man kan ladda upp. Oticon beräknar att man sparar cirka 52 stycken batterier per år genom att du kan ladda upp dina hörselapparater själv. Dels är det en ekonomisk fråga för brukaren, dels är det en positiv miljöpåverkan.

Det laddningsbara batteriet från Oticon beräknas hålla i cirka ett år medan vanliga hörapparatsbatterier får man byta relativt ofta, cirka ett i veckan, beroende på vilken hörselnedsättning och apparat man har.

Liselott Dahllöf från IVL Svenska Miljöinstitutet är väldigt positiv till denna utveckling och säger till tidningen Expressen:

”Jag vet inte varför det tydligen inte funnits tidigare. Engångsbatterier är mycket negativt för miljön”.

Ett av de stora hindren tidigare har varit ett få upp driftstiden så man klarar en hel dag utan att behöva ladda hörapparaterna. Många vill idag ha små hörapparater vilket gör att det finns begränsat med utrymme för batterier.

laddningsbara_hörapparater

Nu har tekniken gått framåt så man kan med speciella laddare öka driftstiden vilket gör att laddningsbara hörapparater fungerar bättre i praktiken. Exempelvis så menar Phonak, med sin senaste Audéo B-R, att man med det inbyggda litium-jonbatteriet klarar 24 timmars användning på en enda laddning på 3 timmar. Man kan dessutom snabbladda sina hjälpmedel på 30 minuter och få 6 timmars driftstid. Även Signia, tidigare Siemens, menar att deras laddningsbara hörapparater räcker till två dagars användning och att en snabbladdning på det ger ytterligare 7 timmars användning för dig som brukare.

Andra tillverkare hänger på och nu lanseras Widex Beyond Z, Oticon Opn miniRITE Rechargeable, Resound Linx 3D, Unitron Moxi, Bernafon Serena och Starkey Muse. Den gemensamma nämnaren i dessa lanseringar är egenskapen att slippa konventionella zink-luft batterier numera är en viktig konkurrensfaktor bland tillverkarna.

Eartech har oberoende hörselmottagningar och vi arbetar med alla stora tillverkare av hörselprodukter. Detta gäller naturligtvis även laddningsbara hörapparater där vi har ett brett och mycket bra sortiment från världens ledande leverantörer. Kontakta gärna någon av våra audionomer för mer information om hur dessa produkter fungerar och hur dom kan hjälpa dig i vardagen.

Inlägget gjort

Hörapparater pris

hörapparater_pris

Hörapparater pris – vad kostar hörapparater i olika delar av Sverige? Man beräknar att cirka 18 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har en hörselnedsättning vilket innebär att runt 1,5 miljoner svenskar har problem med hörseln. Har du en hörselnedsättning är du berättigad till hörapparater och andra hörselhjälpmedel. Dock gäller olika regler i olika landsting.

Förskrivningen av hörselapparater och hörselhjälpmedel är i huvudsak landstingens ansvar. Det absolut vanligaste hjälpmedlet är hörapparater. Man beräknar att cirka 500.000 personer i Sverige har hörapparater. Dessa förskrivs, ofta efter remiss från husläkare eller vårdcentral, av audionomer på landstingens hörcentraler. I ett par par landsting har man infört vårdval inom hörselvården enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Dessa landsting är Uppsala, Östergötland, Skåne och Stockholm. I Skåne och Stockholm har man dessutom infört möjligheten att välja hörapparat utanför det upphandlade sortimentet (Fritt val av hjälpmedel). Man beräknar att cirka 100.000 personer fick hörapparater förskrivna under 2016.

pris_hörapparater

Hur mycket kostar det att skaffa hörapparater? Det beror på i vilket landsting du bor. På temat hörapparater pris har bland annat Hörselskadades Riksförbund (HRF) har ställt samman patientavgifterna för hörapparatutprovning i olika landsting. I tabellen ovan ser du vilka avgifter olika landsting tar ut.

När man talar om fast utprovningsavgift menas att vissa landsting tar ut en utprovningsavgift per apparat. Andra landsting tar ut samma avgift även om personen behöver två stycken. Rörlig utprovningsavgift betyder som det låter: patienten måste betala en viss del av hjälpmedlets kostnad. Särskild tilläggskostnad betyder att landstinget ifråga satt upp ett kostnadstak och här behöver man betala den överskjutande summan själv. Med besöksavgift menas att landstinget tar ut en avgift per besök.

Generellt är det så att landsting låter besöksavgifter ingå i högkostnadsskyddet men att hjälpmedlen är undantagna. Vissa landsting har därför infört särskilda högkostnadsskydd för hjälpmedel. Kolla gärna vad som gäller i just ditt landsting där du är folkbokförd. 

Utöver dessa regler kring patientavgifter finns det ofta regler kring hur din hörsel skall vara för att du skall vara berättigad till hörapparater av landstinget. Regler och praxis varierar också mellan landsting vad gäller utprovning av två hörapparater. Här utmärker sig bland annat Norrlandslänen Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten som har lägst andel utprovningar med två hörapparater (med andra ord får man här en hörapparat även om man kanske är i behov av två).

Vi på Eartech Hörselkliniker är idag verksamma inom hörapparatutprovning i Stockholms län. På våra mottagningar får du information om vilka regler och riktlinjer som gäller i Stockholm. Du kan dock också konsultera oss om frågor kring hörapparater, priser, avgifter, regler och annat inom hörsel om du bor i andra delar av landet också.