Inlägget gjort

Nedsatt hörsel

nedsatt_horsel

En av de populäraste bloggarna i USA på ämnet hur det är att leva med nedsatt hörsel är Shari Eberts. Hon driver bloggen livingwithhearingloss.com och hon skriver mycket och bra. Det populäraste inlägget förra året är på temat: 5 saker jag önskar alla visste om nedsatt hörsel. Inlägget är väldigt tänkvärt och rakt på sak. Här kommer en kort sammanfattning.

Att leva med nedsatt hörsel innebär att man inte hör tal så klart och tydligt, känslighet för buller och en utmattning efter att ha kommunicerat en längre tid. Det är en osynlig funktionsnedsättning som ofta är missförstådd, som inte riktigt tas på allvar och ibland även ignoreras. Ibland även i din egen familj. Den nedsatta hörseln kan ha en stor påverkan på ditt liv och även på de runt omkring dig. Här kommer 5 saker som alla borde veta om hur att det är att leva med en hörselnedsättning.

 1. Hörselnedsättningen är utmattande. När du har nedsatt hörsel är det jobbigt att höra. Det är svårt att förstå för normalhörande eftersom hörande är så automatiskt för dem. Många gånger måste man gissa vilka bokstäver som saknas när man lyssnar på en viss person uttala en mening och att genom detta försöka förstå sammanhanget. Detta är inte lätt eftersom konversationen pågår hela tiden och ingen paus ges för att förstå vad som sägs.
 2. Jag är inte dum eller otrevlig. Ibland kanske jag svarar lite konstigt eller missar poängerna i en dialog. Men jag är inte dum utan jag hörde helt enkelt lite fel. Ibland kanske jag inte svarar på din hälsning eller “ursäkta mig” i affären. Det beror inte på att jag ignorerar dig utan på att jag helt enkelt inte hörde vad du sa.
 3. Hörselhjälpmedel fungerar inte som glasögon. Glasögon transformerar oskarpa bilder till något skarpt och klart. Din syn återställs till normalt med dina glasögon. Hörselhjälpmedel fungerar inte så utan alla ljud förstärks. Alla ljud förstärks. Även fläktar och kylskåp. Ibland kan det till och med vara lite svårare att höra med hjälpmedel eftersom talet inte alltid prioriteras i förstärkningen av ljud. Ljuden blir inte klara och skarpa som med glasögon utan bara högre.
 4. Jag behöver inte någon som talar för mig. Jag är inget barn utan om någon frågar mig något och jag inte hör det, vänligen upprepa frågan så jag kan svara själv. Att göra något annat är förolämpande.
 5. Några enkla trick hjälper väldigt mycket. Vänd dig mot mig när du talar så jag kan se ditt ansikte och din mun. Tala inte till mig från ett annat rum och påkalla min uppmärksamhet innan du börjar tala. Jag vill höra vad du säger och jag gör mitt bästa.

Att förstå hur det är att leva med nedsatt hörsel är viktigt och något som man lär sig bättre med åren. Hos oss har vi lång erfarenhet av hörselnedsättningar och kommunikation vilket underlättar för dig eller dina anhöriga när ni vänder er till oss för hjälp och råd.

Inlägget gjort

Presbyacusis

presbyacusis_eartech

Med presbyacusis menas den ofta gradvisa hörselnedsättning man får när man blir äldre. Bland 65-84 åringar beräknas en tredjedel ha svårt att höra i samtal när det är flera inblandade och över 85 år så beräknas hälften ha svårt att höra. Eftersom fler och fler blir över 85 år så tilltar detta problem i många utvecklade länder som exempelvis Sverige.

Orsaken till att man drabbas av presbyacusis är att hårcellerna i innerörats snäcka successivt förlorar sin förmåga och även slits ner. De första hårcellerna som förlorar sin förmåga är de som reagerar på höga frekvenser vilket praktiskt medför svårigheter med att höra ljusa röster och även konsonanter. I ett audiogram är de frekvenserna längst till höger som påverkas och man har alltså svårt att höra de höga tonerna.

presbyacusis

Vanliga symptom på hyperacusis är att man upplever det svårt att höra vissa ljud som låter “konstiga”, svårt att höra kvinnor och barns tal, behov av att skruva upp volymen på TV och radio, svårigheter att använda telefon och svårt att höra vad som sägs på restaurang eller när många talar samtidigt. Detta kan innebära sociala svårigheter för individen som drar sig undan vissa situationer och därmed isolerar sig. Detta kan i förlängningen leda till nedstämdhet, depression och även utveckling av demenssjukdomar.

Det är vanligt att anhöriga är de som kontaktar hörselvården om att en person skulle behöva hjälp med hörseln. Här är det viktigt att anhöriga får stöd och även att de involveras i rehabiliteringen av individen med en hörselnedsättning. Det förekommer att vissa hörselmottagningar tar emot båda personerna i ett förhållande samtidigt just för att öka förståelsen och få information om hur den sociala situationen påverkats.

När man talar om hörselnedsättning hos äldre är det viktigt att komma ihåg att dessa oftast  beror på flera faktorer som: ålder, bullerexponering, arv, vissa läkemedel, miljö och vissa sjukdomar. En persons hörselnedsättning beror ofta på en kombination av dessa faktorer och det är svårt att svara entydigt på frågan: vad exakt har orsakat min åldersnedsättning?

Hörselnedsättningar som beror på att hårcellerna i innerörat förlorat sin funktion eller skadats kan inte repareras. De kan bara rehabiliteras. Genom att börja höra ljud igen vittnar många om att livskvaliteten ökas och att även den sociala situationen hemma förbättras och förenklas.

Lite förenklat kan tre huvudstrategier i behandlingen av presbyacusis identifieras:

 • Utprovning av hörhjälpmedel. Här är det viktigt att komma igång så tidigt som möjligt och här gäller deviserna: “Det är lättare att göra något idag än imorgon” men också att “Det är aldrig för sent att börja behandlingen av din åldersnedsättning”.
 • Individuell rådgivning. Både enskilt och ihop med partner. Viktigt att få information, tips och råd och förslag på åtgärder. Detta både för individen men också på hur situationen hemma kan förbättras.
 • Grupprådgivning. I vissa fall kan det vara bra att träffa andra i samma situation för ytterligare perspektiv och insikter.

Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av behandling av presbyacusis och hörselnedsättningar hos äldre. Kontakta oss gärna för rådgivning för ett bättre hörande på äldre dar.

Inlägget gjort

Hörselskador av musik

hörselskador_musik

Hur stor är risken för hörselskador av musik? WHO (World Health Organization) räknar med att 1,1 miljarder unga människor, mellan 12-35 år, är i riskzonen för att få hörselskador. En av de främsta farorna är att många unga lyssnar till hög musik ett stort antal timmar varje dag. Öronen får väldigt liten återhämtning och ljudvila. Dessutom kan hörselskadorna se lite olika ut.

Exempel på hörselskador av musik som man kan få är: hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Alla känner till nedsatt hörsel och de flesta även tinnitus eller öronsus. Vanligt, speciellt bland yngre, är dock även ljudtrötthet och ljudkänslighet. Man är helt enkelt känslig för ljud och man kan få kraftiga besvär av vissa ljud. Är man dessutom utsatt för andra riskfaktorer, avseende hörselskador, bör man definitivt vara vaksam på för mycket lyssnande på musik med speciellt hörlurar under långa tidsperioder.

En erfarenhet vi har är att fler och fler skyddar sig när man är på festivaler och konserter. Artister som Eric Clapton, Pete Townsend, Neil Young, Chris Martin och will.i.am har varit öppna med sina hörselproblem och detta har bidragit till en ökad medvetenhet om ljudnivåer vid liveuppträdanden. Däremot är ett större långsiktigt problem att många har alldeles för hög volym på sina hörlurar när man lyssnar på olika digitala musiktjänster.

Vissa menar att en hel generation riskerar att få permanenta hörselproblem genom att man lyssnar på musik på sina smartphones väldigt högt och väldigt många timmar per dag. År 2018 räknar man att det finns 2,53 miljoner smartphones i hela världen så det är väldigt många människor globalt som har en hög exponering för bullerskador. Svenska forskare menar att du skall lyssna maximalt en timme per dag och ljudvolymen skall inte uppgå till mer än halva maxvolymen på din telefon. I detta reportage menar forskare från Karolinska Institutet i Stockholm att 80% av ungdomarna på gymnasiet lyssnar på för hög volym i sina telefoner. Långtidseffekterna av detta lyssnande får vi sannolikt se om ett par år i ett ökat antal patienter till hörselvården.

En rekommendation är också att söka hjälp om man börjat få symptom på öronsus, ljudtrötthet eller att man hör sämre. Här kan man vända sig till en audionom, hörcentral eller konsultera sin husläkare. Det är viktigt att i tid börja behandla symptom med problem med hörseln. Många väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Tidig upptäckt är väldigt bra eftersom man då kan sätta in åtgärder och även ändra sitt beteende kring lyssnande på musik. Märker du någon typ av hörselproblem så bör du agera på det nu och inte imorgon. 

Några praktiska råd för att minska hörselskador av musik är därför:

 • Använd alltid hörselskydd på konserter och liveuppträdanden
 • Lyssna försiktigt på digitala musiktjänster. Maximalt 1 timme per dag och aldrig mer än halva maxstyrkan på telefonen
 • Sök hjälp om du börjat få problem med hörselskador av musik. Det är aldrig försent att börja skydda din hörsel
Inlägget gjort

Tips för att höra bättre på restaurang

Ett av de allra vanligaste tecknen på att en person börjar höra dåligt är att man har problem att höra när många talar samtidigt och speciellt på restauranger. I en uppmärksammad undersökning från Hörselskadades Riksförbund säger hälften av befolkningen att det är svårt att höra på restaurang och café samt 40 % av de anställda tycker att ljudmiljön är ett problem. Inom hörselforskning brukar man tala om ”Cocktail Party Effect” vilket innebär individens förmåga att fokusera på en persons tal och samtidigt blockera bort omgivningsljud och bakgrundsbuller. I denna text har vi därför samlat ihop ett antal tips för att höra bättre på restaurang.

Vi har träffat många personer genom åren som helt enkelt valt bort restaurangbesök, trots att man uppskattar dessa, på grund av att det är så svårt att höra vad som sägs. Att kunna leva det liv man vill leva och att inte välja bort aktiviteter för att man hör sämre är ett viktigt slutmål i hörselrehabilitering.

Vad bör man då tänka på när man skall välja en restaurang med bra ljudmiljö?

En väldigt viktig faktor är lokalens akustik. En bidragande faktor till att problemen kring ljudmiljön ökat är den minimalistiska, avskalade trend som dominerat de senaste årtiondena. En tumregel är därför att försöka undvika restauranger som har för mycket eko i matsalen. Sedan ett par år tillbaka finns en sida som heter Matro som tipsar om restauranger med bra akustik där samtal och hörande underlättas. Här kan besökare tipsa om både caféer, barer och restauranger över hela Sverige som har en bra ljudmiljö. Ett tips är därför att kolla denna sida innan restaurangbesöket och få lite inspiration om vilket ställe man skall välja för exempelvis en kommande middag. Är du lite mer intresserad av hur man kan arbeta med att förbättra ljudmiljön på den restaurang har Visita, arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, publicerat ett antal praktiska riktlinjer för val av material i ljudmiljöarbetet.

Ett exempel på en restaurang som använder en bra ljudmiljö som en konkurrensfördel är Restaurang Hillenberg på Östermalm i Stockholm. Se bild ovan. Här har man redan i designen av speciellt matsalen arbetat mycket med akustik, material, avstånd mellan bord och ingen bakgrundsmusik. En besökare, Charlotta P på Tripadvisor, säger exempelvis om sitt besök där den 14:e september 2017:

”Trevligt bemötande, snyggt inrett, god mat och fantastisk akustik. Perfekt för affärslunch så att man hör vad alla runt bordet säger men ändå inte störs av borden runt omkring”.

Utveckla en egen kommunikationsstrategi för bättre hörande

Andra praktiska tips kring ett restaurangbesök är valet av bord inne i lokalen. Var inte rädd för att informera personalen redan innan besöket att personer i sällskapet har en hörselnedsättning. Välj helst inte ett bord nära ingången till köket eftersom det ofta slamrar mer där och personal passerar i en strid ström. Vidare är det att föredra om belysningen är bra så du kan se den du talar med tydligt. Det underlättar hörandet och förmågan att uppfatta tal. Naturligtvis är det även bra att informera de du planerar äta med att försöka tala tydligt och inte så fort. Det är ofta lite lugnare på många restauranger tidigt på kvällen och vissa dagar vilket även det kan underlätta konversation genom att ljudnivåerna är lägre. Man kan, om bakgrundsmusiken är väldigt hög, även be personalen sänka denna. Det uppskattas garanterat även av andra gäster och restaurangens personal.

Kan jag använda tekniska hjälpmedel på restaurangen?

Hörapparater är mycket bra hjälpmedel i dessa situationer och använd dessa på båda öronen. Moderna hörapparater har ofta inbyggda riktmikrofoner och speciella lyssningsprogram som är anpassade till restaurangmiljö. Här är det alltså att föredra om riktmikrofonerna och restaurangprogrammet är aktiverade. I många fall ställer hörapparaterna om sig själva till den förändrade ljudmiljön men i andra fall måste du själv, via fjärrkontroll eller direkt på hörapparaten, byta program. Har du mer avancerade hörapparater är riktmikrofonen ofta adaptiv vilket innebär att den förstärker ljud i talsektorn det vill säga mot den du tittar på. Det finns också andra bra tekniska hjälpmedel som kan användas i bullriga miljöer som exempelvis restaurang eller café. Exempel är trådlösa lyssningssystem. Nedan är en bild på hur ett trådlöst lyssningssystem fungerar.

Trådlösa lyssningssystem byggs ofta på FM-teknik och består av mikrofon, som bärs av den du äter med, och en mottagare som kopplas till dina hörapparater. Tanken är här att talet fångas upp så nära munnen som möjligt (via mikrofonen) och skickas trådlöst till så nära ditt öra som möjligt (via mottagaren). Dessa trådlösa system är mycket bra komplement i svåra lyssningssituationer och underlättar restaurangbesöket. Populära tillverkare av FM-system är Comfort Audio och Phonak.

Slutligen är det kanske viktigaste rådet att slappna av, njut av maten och sällskapet och ha kul! Många gånger måste man prova och prova igen för att hantera dessa kommunikationsmässigt väldigt svåra miljöer. Bli inte nedslagen om du hör dåligt under en middag utan det kommer gå bättre nästa gång.

Ha en riktigt trevlig middag!

Inlägget gjort

Anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador

anhöriga_glöms_ofta_bort_vid_hörselskador

Ett fenomen som är vanligt är att anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador. En part i ett förhållande kan börja höra dåligt men många gånger är det en partner som först uppmärksammar att en individ har en hörselskada och är i behov av hörapparater.

Man skruvar upp volymen på radio och TV, har svårt att höra när flera talar samtidigt och att man måste stå nära och tala högt är vanliga symptom som många anhöriga observerar. Nu har forskare i England konstaterat denna problematik och att det är väldigt viktigt att man inkluderar anhöriga i rehabiliteringsplanen för personen som har en nedsatt hörsel och/eller tinnitus.

Under vårt arbete inom hörselvården hamnar man ofta i situationer där det kan vara bara att träffa båda parterna i ett förhållande för att diskutera hur det fungerar hemma och vad som kan göras framåt. Det har också ett pedagogiskt värde eftersom förståelsen för hörselproblemen ökar och man kan också diskutera exempelvis kommunikationstips för att underlätta vardagen. Man kan också använda sig av olika program och appar för att simulera hur det är att höra sämre. Det är ofta väldigt intressant och man får upp ögonen för hur det är att leva med nedsatt hörsel.

Kontakta gärna någon av våra audionomer på Eartech Hörselklinik för mer information om hur man hanterar kommunikationen och vardagen när man har en anhörig som hör dåligt.