Inlägget gjort

Bota tinnitus

bota_tinnitus

Många undrar om man kan bota tinnitus och få slut på ringandet i öronen. Tyvärr finns inget enkelt och snabbt botemedel för tinnitus. Däremot kan man lära sig att leva med tinnitus och lättare hantera besvären. I detta inlägg kommer vi att titta lite närmare på hur man lättare hanterar besvär med tinnitus.

Surrande, pipande, visslande, susande eller surrande? Tinnitus kan låta olika och anta flera olika former. Det kan också uppträda i perioder på dagen eller komma och gå under perioder under året. Besvären varierar också mellan olika individer. Vissa påverkas inte så mycket medan andra har stora besvär. En vanlig fråga på olika hörselkliniker är om det går att bota tinnitus och om man kan stoppa suset i öronen? Finns det ett botemedel för tinnitus?

Om man googlar på tinnitus så finns det en stor mängd olika “lösningar” som alla hävdar att de botar eller kraftigt reducerar besvären med tinnitus. Många som har svårare besvär är benägna att testa diverse metoder som inte har vetenskapliga studier som backar upp deras effektivitet. Tyvärr finns inga enkla lösningar vad gäller tinnitus. Det finns idag ingen lösning eller metod som helt botar dina tinnitusbesvär. Vad som finns däremot är några alternativ som gör det lättare att hantera dina besvär. Nedan följer några exempel på metoder som det finns vetenskapliga belägg för.

  1. Samtal med psykolog. Att få hjälp att hantera sin situation och lära sig leva med sina besvär är den gemensamma nämnaren här. En vanlig metod är kognitiv beteendeterapi (KBT) som har visat sig effektiv för att lära sig hantera sin tinnitus. Många har också hjälp av samtal i grupp med andra som har samma problem.
  2. Tinnitus och nedsatt hörsel. Många som har tinnitus har också en hörselnedsättning. Att behandla hörselnedsättningen och dessutom ställa in hörapparaterna med olika program för att maskera ljud är vanligt idag. Många patienter kan få mycket hjälp av detta. Idag finns det dessutom många appar till smartphones som du kan ladda ner. Genom detta blir du mer involverad i din behandling och du kan testa vilken effekt olika ljud har på just dig. Du bör dock alltid konsultera din audionom och tillsammans kan ni diskutera vad som passar dig.
  3. Bettskena. Detta kan tandläkare hjälpa till med om du har mycket spänningar i exempelvis käkmuskulaturen.
  4. Reducera stress. Många vittnar om att ens tinnitus blir värre när man är stressad. Att med olika metoder minska negativ stress i ditt liv är ett bra råd.

Om man inte kan bota tinnitus – Hur kan jag lära mig leva med besvären?

Man kan börja att konstatera att individer är olika. Det finns ingen metod som passar alla. Börja med att testa din hörsel och avgör om du också har en hörselnedsättning. Detta görs på en hörselmottagning av en legitimerad audionom. Berätta också vilka besvär du har i detta samtal. Om man har nedsatt hörsel kan det vara läge att testa hörapparater. Då kan också olika tinnitusprogram ställas in. Vidare kontakt med psykolog kan också vara en bra idé om behov finns.

Kommer man någonsin att kunna bota tinnitus?

Idag är nog det säkraste svaret “kanske”. Det är svårt att förutse vad som kommer att hända i framtiden och mycket forskning sker på området tinnitus. En dag kanske det finns en metod för att bota tinnitus eller kraftigt reducera besvären med tjut i öronen.

Inlägget gjort

Tjuter i öronen

tjut_öronen

När det tjuter i öronen brukar man kalla detta för tinnitus eller öronsus. Detta är ljud som bara du kan höra. De är störande och beskrivs ibland som surrande, susande, visslande eller pipande. Vissa upplever att det tjuter i öronen hela tiden medan andra har problem ibland. Undersökningar visar att ungefär 15% av befolkningen i Sverige lider av detta i olika grad. Vissa har mer problem än andra men gemensamt brukar vara att det är väldigt frustrerande för den som drabbats.

När det tjuter i öronen och man har öronsus så kan ibland ljuden ha olika karaktär och variera över tiden. Ofta ökar en persons tinnitus om man exponeras för stress. Studerar man hur en persons tinnitus har uppkommit så kan man få vissa indikationer om hur ljudet låter. Vissa hävdar att vid bullerskador och presbyacusis (åldersnedsättning) så är det vanligare med ett bredbandigt brusljud. Har man ensidig tinnitus utan förklarbar orsak (exempelvis exponering för höga ljud som gevärsskott) bör man utreda detta. Har man tinnitus och samtidigt en hörsel som varierar med samtidig yrsel kan det handla om Ménières sjukdom. I dessa fall bör man försöka få en remiss till en öronläkare för en fördjupad utredning.

Förekomsten av tinnitus eller öronsus ökar i yngre åldrar idag. Många gånger beror detta på att man lyssnar på musik med för hög volym med hörlurar. Lyssnar man länge på musik med lurar så belastar man sin hörsel mer och risken för hörselskador och att det börjar tjuta i öronen ökar. Tänk på att lyssna med försiktighet och inte med för hög volym. Det är också bra att under perioder på dagen ha ljudvila så dina öron får vila sig. Tänk också på att använda hörselskydd eller öronproppar om du vistas i miljöer med höga ljudnivåer. Det kan vara på barer, klubbar eller konserter. Många vittnar om att det tjuter i öronen efter besök på spelningar. Skydda alltid dina öron vid exponering för höga ljud!

tjuter_i_öronen

På Eartech har vi lång vana av att arbeta med prevention och rehabilitering av tinnitus och tjut i öronen. Att hindra att hörselskador uppstår kan man göra med olika öronproppar. Om det redan tjuter i öronen bör man kolla vad det beror på. Här gör man en hörselundersökning med audiometri hos oss. Utifrån denna undersökning får audionomen ett underlag och det är lättare att avgöra vilken fortsatt behandling som rekommenderas. Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning vid öronsusningar och om det tjuter i öronen!

Inlägget gjort

Tinnitus behandling

tinnitus_behandling_eartech

I detta inlägg kommer vi att fokusera på tinnitus behandling. Om du upplever ett ljud utan att en extern yttre ljudkälla finns närvarande brukar man säga att det handlar om tinnitus. Att ha tinnitus eller öronsus kan vara mycket besvärande och tröttande för den som drabbas. Det finns idag ingen lösning av typen: “testa detta det fungerar för alla”…Istället finns ett par behandlingar som i olika undersökningar och i vår praktik visat sig fungera bättre. Vi kommer här att skriva lite om detta.

Man beräknar att upp till 15% av befolkningen i Sverige lider av någon form av tinnitus och man brukar uppskatta att 1-2% av en befolkning lider av svårare besvär. Om du har tinnitus och redan lärt dig leva med detta är det ofta inget problem för dig. Behandlingen handlar mycket om det. Att lära sig leva med problematiken och att skaffa sig verktyg för att åstadkomma en hantering av din tinnitus varje dag.

tinnitus_behandling_kbt

Orsakerna till att man får tinnitus varierar. Man kan få susningar i öronen efter bullerexponering, på grund av spänningar i käken, spänningar i nacke, ärftliga faktorer eller vara kopplad till en hörselnedsättning. En persons öronsus kan också vara kopplat till stress, oro och ångest. Olika faktorer kan dessutom samverka. Detta gör att ofta är ett multidisciplinärt arbetssätt en väg framåt. Om en person har en hörselnedsättning och en stark oro kan det vara bra att en audionom (för hörselnedsättningen) och en psykolog (för oron) arbetar fram en rehabiliteringsplan för individen.

Genom att orsaken till att du får tinnitus varierar finns är det också olika typer av behandlingar. De vi kommer att diskutera närmare är de vi upplevt fungerat bra vilka är:

  1. Psykologkontakt
  2. Tekniska hjälpmedel
  3. Ljudterapi

Du kan läsa mer om andra behandlingsmetoder här.

  1. Psykologkontakt. Vi har valt att använda detta begrepp eftersom många patienter har stor nytta av individuella samtal, gruppsamtal, Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Acceptance and Commitment Treatment (ACT) eller webbaserad självhjälpsbehandling. Alla har det gemensamt att en psykolog planerar ett program för att du över tid lättare skall kunna hantera symptomen av din tinnitus och dina öronsusningar. Man arbetar ofta med en kombination av strategier. Exempel är: hantera negativa tankar, tips för bättre sömn, avslappningsövningar, mindfulness, koncentrationsövningar och förståelse kring hur dina öronsus påverkar dig och din hälsa. Syftet är att bättre dina tankar kring din tinnitus och skapa en verktygslåda för att bygga upp ditt “mentala immunförsvar” vilket gör dig bättre rustad att hantera jobbiga dagar.tinnitus_behandling_hörapparater
  2. Tekniska hjälpmedel. Detta är ett samlingsbegrepp som inkluderar hörapparater, TRT-maskers och formgjutna hörselskydd. Många individer som lider av tinnitus har också en hörselnedsättning. Genom att behandla den nedsatta hörseln med hörapparater upplever många minskad nivå på öronsus och ringningar i öronen. Något vi har observerat här är också att man behöver anstränga sig mindre för att höra vilket minskar spänningarna i hals- och huvudregionen vilket är positivt. Alla stora tillverkare av hörselhjälpmedel har idag olika funktioner/program för att hantera tinnitus. Det innebär att man inte behöver speciella TRT-maskers utan kan använda hörapparater istället. Ett annat bra tekniskt hjälpmedel är formgjutna hörselskydd som skyddar dina öron mot buller. Det är att bra investering om du har problem med ringningar i öronen.
  3. Ljudterapi innebär att man använder någon typ av extern ljudsignal för att maskera just den ton som orsakar din tinnitus. Man kan anpassa dina hörapparater på så vis att något eller några program dedikeras för ljudterapi. Här kan man exempelvis ha vitt brus i ett program, ljudet från en porlande bäck i ett annat eller ett eget specialljud i ett tredje. Syftet är att skapa program som gör att du kan vila dig lite från tinnitusljudet. Många som använder hörapparat upplever det positivt att maskera ljud. Ta gärna upp detta med din audionom att du är intresserad av program för ljudterapi.

Sammanfattning av tinnitus behandling: det är högst individuellt vad som fungerar för dig eftersom orsakerna till att man får tinnitus varierar. Bra metoder som har stöd vetenskapligt och har fungerat för många av våra patienter är psykologkontakt, tekniska hjälpmedel och ljudterapi.

 

Inlägget gjort

Vaxpropp tinnitus

vaxpropp_tinnitus

En fråga vi fick av en patient var: Vaxpropp tinnitus – kan man få öronsus av en vaxpropp?

Att ha problem med för mycket öronvax och vaxproppar kan vara besvärligt. Man kan få smärtor, yrsel, hosta, höra sämre men också lock- eller tryckkänsla i hörselgången. Det förekommer också att man kan få ringande eller pipande ljud på grund av vaxpropp. Varför producerar kroppen öronvax?

Kroppen producerar öronvax för att hålla hörselgången ren och transportera bort skräp. Hos vissa individer blir ibland vaxet segare. Det kan variera i färg från ljust till mörkt brunt och kan också vara mjukt eller hårt. När kroppen inte klarar av att transportera ut vaxet eller om produktionen av öronvax är väldigt stor kan man få en vaxpropp. Vaxproppar är i regel mörkt bruna, torra och hårda och har fastnat i hörselgångens väggar.

Många människor som har tinnitus upplever större besvär när man har en vaxpropp. Det är därför att rekommendera att du tar bort dessa. Använd aldrig örontops när du skall göra detta utan gå till din husläkare eller vårdcentral. Sitter vaxproppen väldigt hårt kan man behöva kontakta en öron-näsa-halsläkare (ÖNH). Hos doktorn har man utrustning för att helt ta bort vaxproppen. Olika metoder som kan användas för att ta bort vaxproppar och reducera tinnitus kan du läsa mer om i detta dokument från British Tinnitus Association.

En bra metod för att förebygga vaxproppar är att droppa några droppar olivolja i örat några gånger i veckan. Har du problem med tinnitus är detta en metod som kan användas för att förebygga uppbyggnaden av öronvax. På så vis kan du reducera vaxpropp tinnitus problematiken och vara ett steg före. Har du mer akuta problem bör du ta bort vaxproppen hos din husläkare eller vårdcentral. Upplever du att din tinnitus förändrats trots borttagandet bör du kontakta din audionom på din hörcentral.

Inlägget gjort

Vad är tinnitus?

Vad är tinnitus?

Med tinnitus brukar man mena en hörselskada som innebär ringande, brusande eller pipande ljud som saknar en extern ljudkälla. Tinnitus kan variera i ton, intensitet och ljudstyrka. I Sverige beräknar man att cirka 15% av befolkningen lider av detta. Cirka 1-2% upplever problemen som väldigt besvärliga. Symptomen kan innebära problem med koncentration, sömn och orsaka trötthet, huvudvärk, frustration, oro, ilska, stress och depression. Man kan ha tinnitus på ett öra eller på båda.

eartech tinnitus

Orsakerna till tinnitus varierar. Den vanligaste brukar vara bullerexponering som exempelvis höga ljud på arbetet över en längre tid eller impulsljud som exempelvis ett gevärskott. Det finns dock andra orsaker till att man får tinnitus. Några exempel är högt blodtryck, en hjärnskada, mediciner eller spänningar i nacke och/eller käke.

En växande patientgrupp är unga som exponerats för höga ljudnivåer från exempelvis mobiltelefon eller iPad. I olika undersökningar ser man att många lyssnar väldigt många timmar per dag vilket påverkar hörseln negativt. Att hålla nere ljudnivåerna och minska tiden man lyssnar på musik, spelar spel eller tittar på film med hörlurar är absolut att rekommendera.

Många lär sig hantera symptomen. Genom exempelvis Kognitiv Beteende Terapi (KBT) kan man lära sig att leva med sin hörselskada.  Många har dessutom en hörselnedsättning vilket gör att behandling med hörapparat kan ha en positiv påverkan. I nya hörapparater kan man dessutom ställa in speciella program. Exempel är olika ljud, musik, toner mm som dels kan maskera tinnitustonen, dels bidra till avslappning.  För att behandla den oro, ångest och depression som tinnitus kan ge upphov till behandlar man många gånger med antidepressiva läkemedel.

En växande grupp patienter har fått hörselskador på arbetet. Här är det viktigt att arbeta för att få ner ljudnivåerna mer permanent. Här är akustiken i rummet viktig och olika absorbenter kan användas. Enskilda individer behöver många gånger hörselskydd för att förhindra att man får en hörselskada eller att exempelvis ens öronsus blir värre. Det är aldrig försent att skydda sin hörsel om man vistas i miljöer med höga ljudnivåer.

Våra audionomer på Eartech Hörselkliniker har lång erfarenhet av arbete för att förebygga och rehabilitera alla typer av hörselproblem.