Inlägget gjort

Datorspel hjälper hörselskadade

datorspel_hjälper_hörselskadade

Datorspel hjälper hörselskadade med hörselträning och rehabilitering. WHO beräknar att cirka 360 miljoner människor över hela världen har vad man kallar ”a disabling hearing loss”. Detta skulle innebära att cirka 5,3% av världens befolkning skulle ha en, i en rak svensk översättning, funktionsnedsättande hörselskada. Enligt WHO är cirka 32 miljoner av dessa barn och många lever i utvecklingsländer. Många har någon gång tidigare i livet hört men av någon anledning fått ett sämre hörande.

Många som börjar använda hjälpmedel för sin hörselskada upplever problem eftersom ljuden låter konstigt och låter inte som man var van med att dom lät tidigare. Att komma igång och träna med sina hörselhjälpmedel är väldigt viktigt eftersom hjärnan då lär sig tolka, förstå och uppskatta de (nygamla) intrycken. En person med normal hörsel tränar denna i princip hela dygnet vilket kan jämföras med 4-5 timmars träning om du har en grav nedsättning. För att komma igång och träna hjärnan finns lite olika metoder för hörselträning.

datorspel_hörselskadade

För att underlätta denna träning har forskare från Kungliga Tekniska Högskolan ihop med japanska kollegor tagit fram ett datorspel som hjälper dig att höra ljud. Det fungerar som ett ljudpussel och var en träningsform många upplevde som väldigt positiv och engagerande. Flera av de som var med i studien hade en grav hörselskada och man lärde sig helt enkelt att höra vissa ljud igen. Man lärde sig också att lyssna mer aktivt. Flera av dem som var med i studien använder ljudpusslet även efter att studien avslutats. Även fast studien genomfördes i Japan tror forskarna att resultaten är tillämpliga i andra länder som Sverige.

En viktig slutsats är att datorspel hjälper hörselskadade i sin hörselträning och att denna hörselträning kan ta nya former framöver. Traditionella metoder som toner och tal är kanske inte alltid så spännande och upplevs av vissa som tråkiga. Att närma sig unga med modeller som bygger på datorspel ligger närmare den vardag man befinner sig i. Att med hjälp av ny teknik underlätta rehabiliteringen är något vi kommer att se mer av framöver. Att med lek och spel aktivera och engagera är en utveckling som kommer öka. Det gäller även hörselrehabilitering.