Inlägget gjort

När hörapparaten inte hjälper

När_hörapparaten_inte_hjalper

I en avhandling från Örebro universitet studerar audionomen Åsa Skagerstrand, på audiologiska mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro, vilka ljud som påverkar användningen av hörapparater negativt. Med andra ord: vilka ljud är jobbiga att lyssna på om man samtidigt har hörapparat?

Störande och jobbiga ljud är situationer när det är mycket prat samtidigt, porslinsskrammel, vattenkranar och prassel från papper. Dessa ljud kan orsaka att en individ inte använder sina hjälpmedel. Detta var också utgångspunkten för avhandlingen. Att studera vilka enskilda ljud som påverkar personer som samtidigt använder hörselhjälpmedel negativt.

I studien har man valt att inkludera personer med lätt till måttlig hörselnedsättning. Man har även med en grupp personer som är normalhörande. De som hade sämre hörsel hade nytta av sina hörapparater. De underlättar hörande men det finns också situationer där det kan vara jobbigt att använda sina hjälpmedel. Detta är något som man mer bör studera framöver menar Skagerstrand.

En intressant slutsats är också att framöver undersöka personers funktionsförmåga. Här bör kan tala mindre om funktionsnedsättning och mer om vilken förmåga man har att fungera trots sin nedsatta hörsel. Man bör inte lägga all energi och förhoppningar på att din hörapparat kommer att lösa alla problem. Det är viktigare att ta kontroll över livssituationen och genom att arbeta med en personcentrerad vård sätta patienten i centrum.

Man kan också arbeta mer med att eliminera onödiga och störande ljud i vardagen. Exempelvis bör kanske inte alltid TV och radio stå på om de stör. Att vara proaktiv med sin ljudmiljö ökar också förståelsen över sin hörselskada och sin livssituation. Man kan också implementera olika strategier, som att befinna sig nära den men talar med, för att öka förståelsen av vad som sägs. Genom att aktivt informera sin omgivning om sina hörselproblem kan man öka förståelsen och även möjligheten att kommunicera bättre.

Ett annat problem är också att personer har orealistiska förväntningar. Trots att situationen med hjälpmedel blir bättre var förväntningarna innan för höga. Man kommer en bit med hjälpmedel men det blir sällan helt perfekt…Väldigt spännande forskning och det faktum att man bör titta mycket mer på hela en individs situation är något som vi på Eartech håller med om. Att tidigt sätta förväntningarna och att ett hjälpmedel är just ett hjälpmedel är viktigt i starten på en hörselrehabilitering.