Standard

Många gånger är ett hörselskydd av typen standard ett bra alternativ för att skydda hörseln. Alla hörselskydd dämpar ljud och fyller då sin primära funktion. Vi på Eartech har därför valt ut de olika modellerna av standardhörselskydd som vi tycker är bäst.

Hörselskydd bärs ofta under långa perioder och då är det viktigt att dom är bekväma och att de dämpar efter ljudbildens situation. För att utrustas med rätt typ av hörselskydd bör man först göra en bullermätning. Kontakta oss gärna för ytterligare info.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns ytterligare info om buller.

Showing all 17 results