Inlägget gjort

Lägre ljudnivåer på konserter föreslås

Professor Stig Arlinger har på Socialstyrelsens uppdrag utrett nuvarande ljudnivå gränsvärden på konserter. Nuvarande gränsvärden, avseende genomsnittsvolym, är 100 dB och 97 dB om det finns barn under 13 närvarande. Professor Arlinger föreslår en sänkning av den högsta tillåtna genomsnittsvolymen till 97 dB respektive 94 dB samt en sänkning av högsta tillåtna ljud från 115 till 110 dB (105 för barn). Arlinger säger i en intervju med Hörselskadades Riksförbunds (HRF) tidning Auris nummer 4/2012:

”Jag har tittat på de studier som finns. Tester på marsvin tyder på att höga ljud kan ge skador på snäckan som inte upptäcks förrän efter flera år”

Förslaget har stött på en hel del kritik från musikbranschen. Konsertarrangörer som exempelvis Sweden Rock och Emmabodafestivalen har uttryckt oro över att besökarna skall svika på grund av för låga ljudnivåer. Journalisten Fredrik Strage, Dagens Nyheter, menar att vissa musikgenrer, till exempel metal och techno, riskerar att dö ut om dessa nya gränsvärden införs. Fortsättning följer med största sannolikhet…

Inlägget gjort

Autism, Aspergers syndrom och hörselskydd

Vi har det senaste året haft rätt många barn med autism och Aspergers syndrom som vi har hjälpt med hörselskydd. Ofta är man känslig för ljud och väldigt många har extra stora problem i matsalen. Ett praktiskt tips är att använda hörselskydd i skolmatsalen för att få lite mer lugn och ro. Genom att att använda hörselskydd kan man fokusera bättre och dessa störande situationer blir lättare att hantera. Kontakta gärna våra audionomer, eller BUP-mottagning på din hemort, för mer information om hur störande ljud bättre kan hanteras i skolmiljön och hemma.

Inlägget gjort

Sirener skadar brandmäns hörsel

Många brandmän riskerar permanenta hörselskador i form av långvarig exponering av sirener. I USA har detta börjat uppmärksammas och har lett till stämningar av tillverkare av brandbilar och sirener. Man har i rättsprocesser hävdat att tillverkarna vetat om att ljudnivåerna i brandbilen varit för höga vilket lett till permanenta/irreversibla hörselskador för de drabbade brandmännen. Om brandmännen ifråga använt hörselskydd framgår inte. I Sverige börjar användningen av formgjutna aktiva hörselskydd för brandmän öka vilket är väldigt positivt.

http://triblive.com/news/adminpage/3891224-74/lawsuit-firefighter-firefighters#axzz2ZFLrx2y

Inlägget gjort

Musiklärare, hörselproblem och musikerhörselskydd

Många musiklärare har problem med hörseln. I en undersökning från 1999 visas att nära 33 % av de undersökta musiklärarna har någon typ av hörselproblem. Exempel på hörselproblem i dessa sammanhang kan vara hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet (hyperakusi) eller ljudtrötthet. Författarna till artikeln nedan argumenterar för mindre klasser i ämnet musik för att minska ljudnivåerna på musiklektionerna. Genom att begränsa antalet elever som spelar samtidigt till 15 så kan ljudnivån hållas nere på musiklektionerna. Generell organisation av arbetet i termer av mindre klasser är bra men det är också viktigt att om man redan nu har dessa problem som musiklärare bör man fundera på så kallade musikerhörselskydd, formgjutna hörselskydd med dämpningsfilter, vilka man kan ha på musiklektionerna. Detta gör att ljudnivåerna kan hållas nere och i förlängningen att man faktiskt orkar jobba kvar som musiklärare.

Mer information kan fås via länken nedan:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/05/06/halvklass-sparar-horsel

Inlägget gjort

Tandläkare, hörselskador och formgjutna hörselskydd

Många tandläkare fokuserar mycket på patienternas tandhälsa men glömmer ofta sin egen hörselhälsa. High-speed borrar, ultraljud, borttagande av tandsten mm är aktiviteter som kan skada personalens hörsel. För tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister rekommenderas formgjutna hörselskydd med dämpningsfilter vilket möjliggör kommunikation med patienten samtidigt som hörseln skyddas. På Eartech har vi arbetat länge gentemot tandvården och har idag ett antal bra alternativ vilka gör att risken för hörselskador för tandvårdspersonal kan reduceras.

 

Inlägget gjort

Buller och förskola

I en ny doktorsavhandling, av Fredrik Sjödin, konstateras att 31 % av de intervjuade förskolelärarna lider av tinnitus och att väldigt många lider av ljudtrötthet vid arbetsdagens slut.

Man vet också att hörselproblem bland lärare är en vanlig orsak till förtidspension. Exempelvis visade en undersökning att 45 % av Sveriges förtidspensionerade kvinnliga lärare lider av en hörselnedsättning och/eller tinnitus (HRF/Temo 2006). Eftersom hörselproblematiken är så stor bland lärare och förskollärare är det väldigt viktigt att kontinuerligt följa hur hörseln utvecklas och även vidta åtgärder om hörselproblem (hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet etc.) föreligger hos den enskilda individen. Trots detta är det inte ens 1 av 10 lärare och förskollärare som regelbundet testar hörseln (HRF/Novus Opinion 2010).

På Eartech arbetar vi både med individuella lösningar om man redan har problem och med generella lösningar för att minska bullernivån på arbetsplatsen. Kontakta oss för mer information om hur hörselhälsan kan förbättras på din förskola eller skola.