Inlägget gjort

Test av formgjutna öronproppar för MC

Tidningen MC-folket testade, i nummer 2/2013, ett antal olika hörselskydd för motorcykel. Man testade engångsproppar, standardhörselskydd och formgjutna hörselskydd för MC. Artikeln är väldigt bra och man pekar på vikten att dels skydda sig mot motorcykelns buller men även faran vindbruset utgör när hastigheten går upp. Testet visade väldigt bra resultat för individuellt formgjutna MC-hörselskydd och sammanfattningen lyder:

”Den största fördelen jag ändå vill framhålla är passformen. Jag har provat en mängd olika engångsproppar och även lite dyrare av silikon, men inget kommer i närheten av ett par formgjutna. Inget”.

test_av_formgjutna_öronproppar_för_MC

På Eartech har vi ett antal väldigt bra öronproppar för MC, både standard och individuellt gjutna, som hanterar dels buller, dels problemet med vindbrus. Detta samtidigt som man hör vad som sägs i omgivningen och radio.

Inlägget gjort

Hörselskydd med Bluetooth (Uppdaterad 2018)

På Eartech har vi ett brett sortiment av hörselskydd med Bluetooth. Detta är en kategori som blivit mer och mer efterfrågad. I dagens kommunikationssamhälle är behoven att kunna vara nåbar och tala i telefon eller kommmunikationsradio stora. Detta gäller även om man skulle befinna sig i bullriga miljöer. Därför har det lanserats ett antal bra hörselskydd som gör det möjligt att med blåtand koppla upp sig mot annan elektronik. Ett exempel på en sådan produkt är 3M Peltor WS Alert XP. Här har du en bra hörselkåpa som förstärker svaga ljud, skyddar mot buller och du kan trådlöst lyssna på radio eller strömmad musik från din mobiltelefon. Den har också en mikrofon som gör det möjligt att tala trådlöst i telefon. Man kan även köpa dessa monterade på en hjälm om du exempelvis arbetar på ett bygge.

hörselskydd_med_bluetooth

Det finns också formgjutna öronproppar som är bra alternativ. Dessa tillverkas efter avgjutningar av dina öron. Dessa avgjutningar scannas och därefter så tillverkas de av en 3D-printer. Inför tillverkningen så designas hörselskydden så alla delar skall få plats och passa in i dina öron. Nedan ser du exempel på en avgjutning.

avgjutning_öra_öronproppar

Genom att tillverkningen utgår från hur dina öron ser ut får man en exakt form av dina hörselgångar och ett hörselskydd som passar dina öron kan tillverkas. Dessa kan idag, via en halsslinga, kopplas med Bluetooth till din telefon eller kommunikationsradio. Dessa hörselskydd med Bluetooth upplevs väldigt smidiga och bekväma av användare. Batterier som används är vanliga hörapparatsbatterier.

formgjutna_hörselskydd_med-bluetooth

Två exempel på formgjutna hörselskydd med Bluetooth är Siemens SecureEar och Starkey Soundscope Pro-Tect Industri. Stora fördelar ligger på bekvämlighet och att det inte blir så varmt när man jobbar inomhus. Du kan också använda mössa och glasögon utan risk för läckage. På Eartech har vi arbetat länge med olika hörselskydd med blåtand. Det viktiga är att hitta ett hörselskydd eller öronpropp som du trivs med och använder. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om hörselskydd med Bluetooth eller har andra frågor kring hur du skyddar din hörsel.

Inlägget gjort

Lämpliga hörselskydd för lärare (Uppdaterad 2018)

lämpliga_hörselskydd_för_lärare

En vanlig fråga från personal i skola och förskola är: har ni några tips på lämpliga hörselskydd för lärare? På Eartech Hörselkliniker har vi arbetat länge med olika hörselskydd och öronproppar för lärare och förskollärare.

När terminen börjar kommer vikten av att skydda hörseln för många av Sveriges lärare och förskollärare. Många pedagoger och lärare lider av tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudtrötthet. Dessa hörselproblem är väldigt vanliga i skola och förskola. I en doktorsavhandling från Umeå universitet 2012, Buller i förskolan – Hälsa och åtgärder, visade undersökningen att 31% av personalen på förskola lider av tinnitus vilket kan jämföras med 10-15% av befolkningen i stort. Även hörselnedsättningar och ljudtrötthet var vanligt bland personalen på de 17 förskolor som ingick i studien. Man såg också att många av de medverkande i undersökningen led av stress och utmattning.

Forskning visar också att lärare, förskollärare och barnskötare är överrepresenterade vad gäller förtidspensioneringar och sjukskrivningar på grund av buller.

Vad kan man då göra för att minska dessa problem? Vi anser att man måste jobba mycket med akustik och även att minska bullret rent generellt. Det kommer emellertid inte att räcka på individnivå. En person som är i 25 års åldern som redan har tinnitus och är ljudöverkänslig kommer att behöva stöd i form av någon typ av hörselskydd för att få vardagen att fungera bättre. Genom att använda öronproppar i situationer när det är väldigt höga ljudnivåer (lunch, påklädning, gymnastiksal mm) så kan pedagogen använda dessa.

Det finns dock ett antal bra alternativ för personal i skola/förskola. Det viktigaste att tänka på är att använda ett hörselskydd med dämpningsfilter som släpper igenom tal på ett så bra sätt som möjligt. Detta gör att det blir lättare att kommunicera och att faktiskt höra barnen på lektionerna. Ett väldigt bra formgjutet hörselskydd för skola och förskola är Eartech DM. För att tillverka dessa gör man en avgjutning av personens hörselgångar och utifrån dessa tillverkas propparna. Dessutom har vi tagit fram ett brett och bra sortiment av lämpliga hörselskydd för lärare som ligger i vår webbshop under: Standardhörselskydd

Vi på Eartech har lång erfarenhet av hörselproblem i skolan. Kontakta oss gärna för mer information om hur man kan minska buller och ljudnivåer i både skola och förskola.

Inlägget gjort

Pulserande tinnitus – Vad beror det på?

”Jag kan höra mina egna hjärtslag eller puls i örat – Vad beror det på?” Vissa beskriver symptomen också som ett ökat tryck i örat och ett nästan visslande ljud (på engelska “whoosing sound”) som kan vara ganska besvärande. Ljudet är ofta rytmiskt och följer ofta de egna hjärtslagen. Man kan ha symptom i ett öra eller i båda öronen.

pulserande_tinnitus_öra

Man brukar kalla detta för pulserande tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Dessa ljud kan alltså observeras och registreras till skillnad från subjektiv tinnitus. Ibland kan din läkare höra ljudet via stetoskop. Enbart ett fåtal procent av alla människor med tinnitus har en objektiv tinnitus.

Pulserande tinnitus är ett bra namn eftersom man ofta upplever att det liknar ljudet av att ens hjärta slår i dina öron. Ljuden kommer inte från en yttre stimulans utan från den egna kroppen. Ibland använder man namnet vaskulär tinnitus istället. Detta därför att symptomen ofta är kopplade till förändringar i blodcirkulationen.

Några ytterligare symptom kan vara huvudvärk, yrsel, synpåverkan och hörselnedsättning.

Man bör söka hjälp om man upplever pulserande tinnitus. Bland annat kollar man alltid blodtrycket för att få ledtrådar. Vänd dig till din husläkare eller vårdcentral som i sin tur vid behov kan remittera vidare till specialistläkare. På specialistmottagningen har man betydligt mer resurser och möjligheter att göra mer omfattande tester och undersökningar. 

Inlägget gjort

Sovproppar: vilka är bäst? (Uppdaterad 2018)

En populär produktkategori hos oss är sovproppar eller hörselskydd för sömn. Många av våra kunder ställer frågan – Sovproppar: vilka är bäst?

Det viktigaste att börja med att konstatera är: det blir aldrig helt tyst men någon typ av hörselskydd eller öronproppar. Man kan dämpa ljud till nivåer strax över 30 decibel men utöver det blir det väldigt otympligt och varmt. Det man bör sikta på är att hitta ett par som man trivs med och som sitter bekvämt i örat. Tänk också på att man snurrar en del när man sover så de skall klara att man ligger på sidan.

sovproppar_vilka_är_bäst

Många vill ha det tyst när man sover eller kanske har en partner som snarkar. Se också till att kolla om det ligger exempelvis sömnapné bakom snarkningarna och då bör detta behandlas av ÖNH-mottagning. Man kan också använda öronproppar för sömn för att få det så bekvämt som möjligt när man sover. De bästa och mest bekväma är formgjutna hörselproppar. Dessa tillverkas efter avgjutning av dina öron och passar exakt. Dämpar mycket men är framförallt väldigt bekväma.

All-fit Hörselskydd Sleep, SNR 27 dB

Vi har också ett par bra standardhörselskydd för sömn. Ett exempel är All-Fit Sleep. Dessa finns att köpa på vår webbshop under rubriken ”sömn”. Du kan också alltid kontakta oss för mer information om sovproppar och öronproppar för sömn.

Inlägget gjort

Gjutna In-Ear hörlurar

Vi lanserar nu ytterligare hörlurar som kan förses med formgjutna öronproppar. Några exempel på i-örat hörlurar som kan fås med formgjutna proppar är Sennheiser, Bose, Shure, Jays, AKG, JBL, Sony och Jabra. Genom att göra en avgjutning av dina öron görs sedan en scanning av ditt öra och därifrån kan formgjutna öronproppar till dina favorithörlurar tillverkas. Några fördelar är:

  • väldigt bra ljud
  • bekvämlighet
  • mobilitet
  • man kan springa och idrotta med dem
  • ljudnivån hålls nere genom att bakgrundsbuller tas bort

gjutna_inear_hörlurar

När man talar om standardproppar till hörlurar brukar man säga: one size fits no one…även fast detta är lite drastiskt så ligger det något i detta. När man skall tillverka en öronpropp som skall passa så många som möjligt så måste kompromisser göras. Om dina öron är små eller stora vet man naturligtvis inte när dina hörlurar och öronproppar tillverkas. Detta är fördelen med formgjutna öronproppar. Här tar man hänsyn till hur dina hörselgångar ser ut och tillverkar propparna efter detta. Med denna teknik så får man en exakt passform. Även ljudkvaliteten påverkas positivt. Detta leder också till att ljudnivån kan hållas nere och risken för hörselskador minskar.

Kontakta oss på Eartech om mer information om In-Ear och formgjutna insatser till dessa. Vi har arbetat med dessa produkter i över 15 år och det är fantastiskt roligt att så mycket hänt den senaste tiden!

Inlägget gjort

Test av olika MC hörselskydd (Uppdaterad 2018)

Webbtidningen Fastbikes.se testade förra året ett antal öronproppar för motorcykel. Totalt 16 olika hörselskydd för MC testades varav ett par som var formgjutna och dessutom testades bland annat Alpine Motosafe. Man påpekar i artikeln att faran för motorcyklister inte bara är motorljuden utan även vindbruset man exponeras för. Farorna för hörseln ökar när hastigheten ökar och det finns ingen hjälm som skyddar hörseln mot detta. Ett slutsats av testet var att man skall hitta ett hörselskydd man trivs med och känner sig bekväm med.

Kunskapen och medvetenheten hos motorcyklister har ökat senaste åren. Vi på Eartech Hörselkliniker har sedan 2013 ett samarbete med Sveriges MotorCyklister (SVMC). Detta innebär att vi försöker ta fram olika produkter som passar för svenska MC-förare. Det finns två huvudalternativ om du kör MC. Formgjutna MC-proppar som gjuts individuellt efter dina öron. Dessa tillverkas av en 3D-skrivare efter avgjutningar. Ett bra formgjutet hörselskydd för MC är Eartech Road som du kan få med dämpningsfilter mellan 21-27 dB. Dessa tillverkas i ett mjukt silikonmaterial som också är designat så att du får in dem under hjälmen utan att de slår i.

gjutna_öronproppar_MC

Vi har också tagit fram ett par bra alternativ om man inte kan eller vill göra avgjutningar av öronen.

allfit_road_MC_hörselskydd

Här har vi Allfit Road som ger dig en dämpning på 23 dB. Även Allfit Road tillverkas i ett mjukt material och har ett kort dämpningsfilter som gör att du kan ha öronpropparna under hjälmen utan besvär.

Noizezz Hörselskydd Orange, SNR 19 dB

Ett annat bra alternativ är Noizezz. Det är även det en standardpropp som du inte behöver göra avgjutningar för. Här är det lämpligt att välja lite högre dämpvärde som exempelvis Noizezz Red som ger dig 20 dB dämpning. Man skall också tänka på att inte ha alltför hög dämpning eftersom det isolerar dig och kan göra det svårt att höra trafikljud mm.

Tänk på att skydda din hörsel när du kör motorcykel. Välj ett hörselskydd eller öronpropp som du trivs med och som du använder. Använd alltid hörselskydd eller öronproppar när du kör MC!

Inlägget gjort

Musiker, tinnitus och in-ear hörlurar

En yrkesgrupp vars hörselproblem har uppmärksammats länge är musiker. En av det vanligaste sökorden för att hitta till oss har också varit musiker, tinnitus och in-ear hörlurar. Man vet idag att många musiker har problem med hörseln, tinnitus och hörselnedsättningar, och att dessa problem tvingar många att sluta spela i band eller spela instrument.

Någonting är emellertid på gång att hända här. Vår uppfattning är att det idag finns en helt annan medvetenhet bland artister och scentekniker om att skydda hörseln. Många använder redan idag så kallade musikerhörselskydd (ofta ER-hörselskydd) när man övar och även ibland på scen.

ER_hörselskydd

Den stora ökningen har emellertid skett på In-Ear sidan. Här har det kommit ett antal väldigt bra alternativ de senaste åren. Man kan formgjuta monitorer som exempelvis Ultimate Ears och Tunz men även använda mer standardiserade hörlurar (exempelvis Sennheiser, Shure, JBL, AKG, Jays) ihop med formgjutna insatser på scen. Detta skyddar artistens öron samtidigt som man hör ljudet från sina bandkollegor klart och bra.

musiker_tinnitus_in-earhörlurar

Även organisationer som Musikerförbundet och Sveriges Orkesterförbund har varit aktiva i detta arbete. Alltför många medlemmar har problem med hörseln och det är väldigt glädjande att fler och fler engagerar sig i detta arbete. Kan man redan i tidig ålder börja använda öronproppar och hörselskydd kan man förlänga många karriärer. Börjar man skydda sina öron i tidig ålder så etablerar man en god vana tidigt.

Vi på Eartech arbetar väldigt mycket med In-Ear hörlurar och har ett antal olika produkter som vi arbetar aktivt med gentemot musiker, artister, musiklärare och scentekniker. Kontakta oss gärna för mer information.

Inlägget gjort

Noizezz hörselskydd (Uppdaterad 2018)

På Eartech arbetar vi mycket med formgjutna hörselskydd. Både passiva och aktiva. Med passiva menas att det individuella hörselskyddet har någon typ av dämpningsfilter inbyggt medan aktiva hörselskydd har elektronik inbyggda i det formgjutna skalet. Båda dessa varianter kräver gjutningar av kundens hörselgångar. Vad gäller standardhörselskydd, det vill säga ingen avgjutning krävs, så har dessa tidigare varit av typen ”en storlek passar alla”. Det har de inte alltid gjort…Nu har en bra variant kommit kommit som bättre hanterar det faktum att olika individers hörselgångar ser olika ut: Noizezz.

Noizezz Hörselskydd Grön, SNR 18 dB

Dessa kommer med fyra olika (Small/Medium/Large/X-large) silikonhylsor i förpackningen och man kan välja det dämpningsfilter som passar bäst. Här kan man välja mellan 17 dB, 24 dB, 30 dB eller 33 dB dämpning. Behöver man kommunicera mycket, exempelvis på restaurang eller krog, så passar de lägre dämpningsfiltren bra medan exempelvis många MC-åkare föredrar 30 eller 33 dB dämpning. Noizezz finns att köpa i vår webshop och skickas till din brevlåda inom 1-2 dagar. Priset är 379 kr inklusive moms och frakt.

Inlägget gjort

Jakt & Jägare testar de individuella hörselskydden Soundscope

Tidningen Jakt & Jägare, nummer 2 2011, testade de formgjutna hörselskydden för jakt: Soundscope Pro-Tect iHunt. Testet var mycket positivt och sammanfattningen blev:

”Det kan inte bli annat än toppbetyg för de här ”skräddarsydda” hörselskydden, som spelar i en helt egen division.”

eartech_gjutna_öronproppar_jägare

I testet poängterades fördelarna med den trådlösa överföringen från jaktradion vilket innebär att inga sladdar mm går upp till örat. Effekten av detta är att glasögon, solglasögon, hatt och mössa kan bäras utan risk för läckage och att inga sladdar fastnar i grenar och kvistar när man rör sig i fält. I testet användes en Zodiac jaktradio men Soundscope passar till alla stora märken på marknaden som exempelvis iCom, Hunter, Lafayette mfl. Med bluetooth slingan kan dessutom Soundscope kopplas trådlöst till mobiltelefon eller jaktradio med blåtand. Andra fördelar med Soundscope är reduktionen av vindbrus, bättre riktverkan och det faktum att man faktiskt hör bättre med dem vilket gynnar många jägare som redan har en liten hörselskada. Soundscope drivs av hörapparatsbatterier storlek 13. Välkommen att kontakta oss på Eartech om frågor kring Soundscope, jakt, jaktradio och jägares hörselhälsa.

Inlägget gjort

Autism, Aspergers syndrom och hörselskydd

Vi har det senaste året haft rätt många barn med autism och Aspergers syndrom som vi har hjälpt med hörselskydd. Ofta är man känslig för ljud och väldigt många har extra stora problem i matsalen. Det kan vara skönt att i dessa stökiga situationer ”stänga av” omgivningens buller lite och att kunna fokusera lite bättre.

hörselskydd_barn_asperger_autism

Ett praktiskt tips är att använda hörselskydd i skolmatsalen för att få lite mer lugn och ro. Genom att att använda hörselskydd kan man fokusera bättre och dessa störande situationer blir lättare att hantera. Den finns exempel på att man via habiliteringen kunnat få formgjutna hörselskydd till sitt barn när man har autism eller Aspergers syndrom. Fördelen med de formgjutna öronpropparna är att man kan använda dämpningsfilter vilket gör att man hör omgivningen bättre. Dessa fungerar så att tal släpps igenom bättre medan buller och slammer dämpas. Ett annat tips kan vara brusreducerande hörlurar vilka hjälper individen att sortera bort brus i omgivningen vilket kan vara positivt om du har autism eller Aspbergers syndrom.

hörselskydd_autism_aspbergers_syndrom

Kontakta gärna våra audionomer, habiliteringen eller BUP-mottagningen på din hemort för mer information om hur störande ljud bättre kan hanteras i skolmiljön och hemma. Det finns också en rad bra forum på internet där dessa ämnen diskuteras.