Inlägget gjort

Bästa öronpropparna för sömn (Uppdaterad 2018)

bästa_öronpropparna_för-sömn

En fråga man ofta får på hörselkliniker är: Bästa öronpropparna för sömn – Vilka är det? Det finns idag ett antal bra produkter som vi rekommenderar. Hur vanligt är då detta problem det vill säga att varför behöver man öronproppar när man skall sova?

Man beräknar att flera hundratusen svenskar lever med partners som snarkar väldigt mycket. I vissa fall kan ljudnivån på snarkningarna uppgå till 70-80 decibel vilket innebär ljud som motsvarar höga trafikljud. Detta kan innebära problem i relationer och i en undersökning från tidningen Vi i Villa för några år sedan, 4000 svarande, uppgav 8% att man sov i skilda sovrum och bland dessa sa 70% att det berodde på partnerns snarkande.

Den som snarkar löper en ökad hälsorisk i form av hjärt-/kärlsjukdomar och man bör utesluta sömnapné om problemen är omfattande och långvariga. Man vet också att partnern i relationerna kan löpa risk för hörselskador, känna sig trött, uppleva huvudvärk och att inte känna sig utsövd. Att ta dessa problem på allvar och även agera på dem är väldigt viktigt.

Väldigt många sover idag med öronproppar. Det kan vara att man störs av trafikbuller, en snarkande partner eller helt enkelt bara vill att det skall vara tyst när man sover.

På Eartech har vi ett antal formgjutna öronproppar som är utomordentliga att sova i. Ett exempel är Eartech Sleep. Detta formgjuts efter dina öron för att passa exakt och vara så bekväma som möjligt när du sover. Du kan självklart sova på sidan utan att det skaver och dämpningen på dessa är väldigt hög. Det har också senaste åren lanserats ett antal hörselproppar för sömn som inte kräver avgjutningar av öronen. Ett exempel är All-Fit Sleep som finns att köpa i vår webbshop. All-Fit Sleep är tillverkad i ett väldigt mjukt silikonmaterial för maximal bekvämlighet och det dämpar 27 dB vilket är bra för en sovpropp. Bästa öronpropparna för sömn hittar du hos oss på Eartech!

Inlägget gjort

Filter till ER-hörselskydd från Elacin eller Bellman & Symfon

Nu kan du köpa filter till dina ER-hörselskydd från Elacin eller Bellman & Symfon. Man kan köpa filter med olika dämpningsvärden. Vi har 9 dB, 15 db eller 25 db. Dessa kallas ibland för ER-9, ER-15 eller ER-25.

filter-ER-hörselskydd

ER-hörselskydd är formgjutna hörselskydd med dämpningsfilter. Dessa kan enkelt bytas ut om du skulle vilja ha en annan dämpning eller som du vill variera dämpningen i olika miljöer. ER-skydden tillverkas av avtryck av dina hörselgångar för en exakt passform. De är väldigt bra om du vill lyssna på musik eller om du arbetar i miljöer där du också behöver höra. De släpper igenom tal och och musik på ett bra sätt samtidigt som de skyddar dina öron mot buller.

Du kan enkelt beställa ER-filter och andra hörselprodukter i vår webbshop. Här kan du också läsa mer om ER-filter och hur de fungerar. Man köper dem per par och frakten är inkluderad i priset.

Inlägget gjort

Vilka hörselskydd eller öronproppar passar idrottslärare?

Hörselskadades Riksförbund (HRF) bloggar i sin Befria Samtalet kampanj mycket om situationen för Sveriges lärare och förskollärare. Detta är alldeles utmärkt eftersom det är väldigt vanligt med hörselproblem som exempelvis tinnitus, hörselnedsättningar och ljudöverkänslighet inom pedagogisk verksamhet. Man tar även upp specifikt idrottslärare/gymnastiklärare som ofta arbetar i små utrymmen (gymnastiksalar) med dålig akustik och väldigt höga ljud. Bland många idrottslärare har formgjutna öronproppar med dämpfilter börjat användas. Detta för att skydda mot bullret och samtidigt släppa igenom tal optimalt. Idrottsläraren Mats Ek från Söderhamn säger:

”Det är hörseln som utsätts mest i det här jobbet”

Medvetenheten i skolan om behovet att skydda hörseln ökar. Man har framförallt fått upp ögonen för behovet bland gymnastiklärare, slöjdlärare och musiklärare. Det är dock en massa andra lärare som kan ha problem med hörseln och det är viktigt att deras situation inte glöms bort.

ER-hörselskydd-Eartech

Om man arbetar som idrottslärare eller musiklärare så finns det ett antal bra hörselskydd eller öronproppar att tillgå. Viktigt är att dom har dämpningsfilter vilket gör att tal släpps igenom och öronpropparna skyddar mot buller. På så viss hör du vad eleverna säger men du skyddar också din hörsel. Ett exempel på en öronpropp för idrottslärare är ER-skydd som visas på bilden ovan.

individuella_gjutna_proppar

Det finns även andra varianter som Eartech Pro och Eartech DM. Alla dessa hörselskydd formgjuts efter dina öron för en exakt passform. Båda dessa fungerar väldigt bra i skolan och i gymnastiksalar. Kontakt oss gärna på Eartech för mer information om vilka öronproppar som passar dig som idrottslärare!

Inlägget gjort

Bra hörselskydd vid snarkning? (Uppdaterad 2018)

Vilka produkter är bra hörselskydd vid snarkning? Under vår sektion ”sömn” försöker vi presentera lite olika hörselskydd vid sömn och även när man exempelvis har en snarkande partner. Det är viktigt att vid detta ändamål ha realistiska förväntningar. Man kan aldrig få det helt tyst. Man kan dock få det så tyst som möjligt samtidigt som man har ett hörselskydd eller sovpropp om är bekväm och verkligen används. Detta även när man till exempel sover på sidan.

vilka_sovproppar_är_bäst

Vi har sovproppar som tillverkas efter en avgjutning av ditt öra. Ett exempel en sådan produkt är Eartech Sleep. Man gör avgjutningarna av ditt öra för att få en helt exakt kopia av just din hörselgång. Detta för att dina sovproppar skall passa helt exakt och vara så bekväma som bara möjligt. En avgjutning av dina öron görs av en audionom. Du har alltid passformsgaranti på dina formgjutna sovproppar från Eartech Hörselkliniker. Det innebär att du kan få dem justerade om, mot förmodan, de inte skulle passa.

avgjutning_sovproppar

Vi har också hörselproppar som inte behöver avgjutningar. Även här är det så att det blir aldrig helt tyst med en sovpropp. Det man bör sikta på är att hitta en produkt som dämpar ljud men som också är bekväm vid sömn.

All-fit Hörselskydd Sleep, SNR 27 dB

En bra produkt är All-Fit Sleep. Denna kräver inga avgjutningar av dina öron och kan köpas direkt i vår webbshop.

Inlägget gjort

Hörselskydd och öronproppar som släpper igenom tal

”Jag är intresserad av en hörselpropp som skyddar mot buller men släpper igenom tal” är en ganska vanlig fråga i vår kundtjänst. Detta är något vi jobbar väldigt mycket med. Här finns det aktiva hörselskydd och hörselkåpor med medhörning men även olika formgjutna hörselskydd/öronproppar.

hörselskydd_som_släpper_igenom_tal

Kollar man på formgjutna öronproppar så finns det varianter med elektronik och varianter med dämpningsfilter. Genom volymkontrollen på de aktiva hörselskydden kan man styra förstärkningen. Denna kan vara bara några decibel till maxläge som är 30 decibel förstärkning. Hör man lite sämre är det väldigt bra att förstärka ljud lite mer eftersom det underlättar hörandet. Med olika halsslingor kan man få en trådlös koppling till mobiltelefon eller kommunikationsradio.

individuella_gjutna_proppar

Kolla man lite närmare på formgjutna öronproppar kan man genom valet av dämpfilter styra hur mycket dämpning man skall ha. Rent allmänt kan man säga att ibland är det bra att inte dämpa så mycket eftersom det kan göra en lite isolerad. Ofta räcker ditt dämpningsfilter på 15 decibel vilket gör att buller tas bort men tal släpps igenom. Man bör innan man väljer dämpfilter mäta bullernivåerna på din arbetsplats.

Kontakta oss gärna för mer information om olika hörselskydd som är optimerade för att släppa igenom tal och skydda mot buller.

Inlägget gjort

Hörselskydd för musiklärare

Nu i samband med skolstarten diskuteras hörseln mycket bland lärare. En speciellt utsatt grupp är musiklärare som exponeras för ljud från elevers instrument och samtidigt behöver höra vad som sägs och även kunna instruera elever trots höga ljud från omgivningen. Man vet också att många musiker och musiklärare har problem med hörseln så att använda hörselskydd är väldigt viktigt!

ER-hörselskydd

Användningen av formgjutna hörselproppar med dämpningsfilter är mycket vanlig i denna yrkesgrupp. Man kan med hjälp av dämpningsfilter välja hur mycket dämpning man skall ha. Ett bra formgjutet hörselskydd för musiklärare är ER-hörselskydd. Detta är av kategorin ”formgjuten öronpropp” och används av väldigt många lärare och musiklärare.

filter-ER-hörselskydd

Med ER-skydd kan man enkelt byta filter om man tycker att man har för lite eller för mycket dämpning. Många kan använda sina öronproppar under många år och de fungerar bra. Bland musiker och musiklärare är detta ett väldigt populärt hörselskydd idag.

gjutna_proppar_sennheiser

De senaste åren har även kombinationsprodukter börjat lanseras. Dessa fungerar dels när du vill ha ett hörselskydd, dels kan du använda dem ihop med dina favorithörlurar för att höra bättre och blockera omgivningsbuller. Ett exempel på sådana är Eartech 2in1 som visas på bilden ovan. Dessa har även de dämpningsfilter som du enkelt kan byta. Du styr själv vilken dämpning dina öronproppar skall ha. Många brukar börja med 15 dB dämpning och se om det räcker. Om du spelar trummor bör du dock har en högre dämpning eftersom ljuden blir höga.

På Eartech har vi lång erfarenhet av hörselskydd för musiker och musiklärare. Kontakta oss gärna för mer information.

Inlägget gjort

Tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd

hörselskydd_tandläkare

På ämnet tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd finns en spännande undersökning, som visserligen har några år på nacken från Folktandvården i Västmanland. Undersökningen har gjorts av Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet och man testade hörseln på personal från Folktandvården i Västmanland. Totalt testade man hörseln på 62 tandläkare, 121 tandsköterskor och 24 tandhygienister. En slutsats var:

”Studien visade att det fanns bullerskador inom folktandvården, mest bland de äldre åldersgrupperna, men även bland yngre kollegor även om det inte var lika vanligt. Studien visar att besvären finns och även att de upplevs”.

Intressant är att förvånansvärt många tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister inte använder hörselskydd på arbetet. Detta trots att man har problem men många gånger kopplar man inte problemen till arbetet. Däremot såg man att 53% av de som faktiskt använde hörselskydd samt hade en bullerskada anser att hälsokontroller hos landstinget bidragit till ökat användning av hörselskydd. Motsvarande siffra hos dom som inte använde hörselskydd var 33%. Mao: ökad information om  risker för hörselnedsättningar och tinnitus är kritisk för att uppnå en ökad användning av skyddsutrustning. I detta fall företagshälsovården som många gånger träffar yrkesverksamma tidigt.

Buller på inom tandvården påverkar medarbetarna på olika sätt. Redan vid låga nivåer, 40-60 dB(A), så ökar muskelspänningen och blodtrycket höjs. När ljudnivåerna ökar så försvåras samtal och vid höga nivåer, över 85 dB(A), ökar riskerna för permanenta hörselskador. Inom tandvården kommer de störande ljuden främst från borrar (i synnerhet high-speed borr) och från sugenhet/sugmunstycke. Bullermätningar visar att långvarig exponering, mer är 2 timmar per dag, av ljud från borrning, ultraljud och slipning ökar riskerna för hörselproblem och här bör hörselskydd användas.

De senaste åren har det skett en attitydförändring bland tandvårdspersonal vad gäller användningen av hörselskydd. Medvetenheten har ökat och det är idag inget konstig att använda formgjutna hörselskydd för att höra patienterna och skydda sin hörsel. Många mottagningar satsar dessutom på att förbättra akustiken och minska bullernivåerna. Detta ses som ett konkurrensmedel för att attrahera ny bra personal. Har man personalbrist och dessutom när många erfarna tandläkare och tandhygienister har problem med hörseln är det en bra idé att jobba mer preventivt och förbättra arbetsmiljön.

Slutsats tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd: Vi har ett brett och bra sortiment av hörselskydd för tandvårdspersonal (tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister). Kontakta oss gärna för mer information om hur ni kan minska bullret och förbättra hörselhälsan på er tandläkarmottagning.

Inlägget gjort

Bra hörselskydd för skytte

Vad är ett bra hörselskydd för skytte? Många skyttar, pistol och gevär, har ett stort behov att skydda sin hörsel mot de impulsljud som skotten ger ifrån sig. Knallen från ammunition kan ge upphov till hörselskador som hörselnedsättningar och tinnitus. Medvetenheten om att skydda hörseln på skjutbanan har ökat och idag används i princip alltid hörselskydd på banan.

hörselskydd_för_skytte

Vilket hörselskydd skall jag som skytt då välja? Det finns individuella öronproppar som gjuts efter dina öron. Det finns också ett antal bra hörselkåpor, bland annat från Peltor, som är mycket bra alternativ. Vill man skydda hörseln riktigt ordentligt, och varför skulle man inte vilja det på skjutbanan?, så kan man använda i-örat hörselskydd och hörselkåpor samtidigt

Kontakta gärna våra hörselexperter för mer information om hur du skyddar din hörsel på skjutbanan.

Inlägget gjort

Hörselskydd med medhörning

En av våra mest populära produktgrupper är hörselskydd med medhörning. Kunder frågar ofta om just detta. Idag finns det bra hörselkåpor, bland annat från Peltor, där man kan höra radio samtidigt som man hör omgivningen. Man kan också via Bluetooth koppla in kommunikationsradio eller mobiltelefon och via en mikrofon i hörselkåpan kommunicera trådlöst. Dessa skyddar dig mot buller samtidigt som du kan höra din omgivning. Senaste åren har också ett par bra gjutna öronproppar med aktiv medhörning lanserats.

hörselskydd_med_medhorning

Dessa görs individuellt för dina öron för exakt passform och kan även de kopplas trådlöst till annan elektronik. Hos en legitimerad audionom kan du göra dessa avgjutningar av dina öron. Vilka är då bäst? Det beror på hur du tänkt använda dem och hur bullersituationen ser ut i omgivningen. Kolla gärna på våra produktkategorier under länken ovan eller kontakta oss för mer information om vilka hörselskydd med aktiv medhörning som passar dig bäst.

Inlägget gjort

Vilka Bluetooth halsslingor är bäst?

Många hörapparater och aktiva hörselskydd har idag en inbyggd telespole. Genom att en T-spole finns integrerad möjliggörs en trådlös uppkoppling via telefon, kommunikationsradio, MP3-spelare, läsplatta eller dator. För att även kunna prata har idag ett antal halsslingor med Bluetooth (blåtand) utvecklats.

vilka_bluetooth_halsslingor_är_bäst

Detta möjliggör att man kan exempelvis ha sina hörselskydd (eller hörapparater) på sig och samtidigt tala i telefon utan att behöva ta upp den. Detta är exempelvis väldigt värdefullt för personal i industri, på byggen, jägare, lantbrukare eller andra som vistas i bullriga miljöer och samtidigt har ett kommunikationsbehov.

Med hjälp av Bluetooth halsslingor så underlättas kommunikationen för dig som har en hörapparat eller hörselskydd med T-spole. Många användare upplever att det är betydligt lättare att kommunicera med sin omgivning med dessa lösningar. Du kan också enkelt strömma musik upp till öronen med hjälp av en slinga med blåtandsfunktion.

Vilka Bluetooth halsslingor är bäst? Eartech arbetar idag med ett flertal olika halsslingor med Bluetooth. Den kanske bästa lösningen på marknaden är Artone 3 Max med Bluetooth. Denna används både av personer som har hörapparat och exempelvis jägare som har Soundscope för användning för jakt eller på jobbet (industri). Vi anser att Artone 3 Max med Bluetooth är den bästa halsslingan med blåtand på marknaden.

Välkommen att maila oss på info@eartech.se eller ring oss på 020-121226 för mer information om detta.

Inlägget gjort

Test av formgjutna hörselskydd. Umec EARfoon mot ER-hörselskydd från Bellman & Symfon

En hörselingenjör på företaget Hörbart i Stockholm, som själv lider av tinnitus, har testat formgjutna individuella hörselskydd från Umec Earfoon AB och från Bellman & Symfon AB.

ER-hörselskydd-Eartech

Att kunna kommunicera med hörselskydden på samtidigt som han kör bil, med musiken på i bilstereon, är en av utmaningarna för de hörselskydd som testas. Umec Earfoon har en dämpningskurva som dämpar mer i de högre frekvenserna än ER-hörselskydden från Bellman & Symfon AB. Av artikeln framgår att ER-hörselskydden med 15 dB dämpfilter, ihop med anpassade In-Ear hörlurar, föredras av författaren. Detta mycket beroende på den jämna dämpkurvan vilket underlättar kommunikationen och lyssnande på musik.

Båda produkterna klarar att skydda användaren mot buller och höga ljud. Båda släpper igenom tal. ER-hörselskydd tillverkas av ett mjukt silikonmaterial som är bekvämt för användaren. EARfoon tillverkas i ett hårdare akrylmaterial. Detta kan ibland ha sina fördelar exempelvis som man arbetar i väldigt smutsiga miljöer och snabbt måste kunna tvätta sina öronproppar.

Inlägget gjort

Test av formgjutna öronproppar för MC

Tidningen MC-folket testade, i nummer 2/2013, ett antal olika hörselskydd för motorcykel. Man testade engångsproppar, standardhörselskydd och formgjutna hörselskydd för MC. Artikeln är väldigt bra och man pekar på vikten att dels skydda sig mot motorcykelns buller men även faran vindbruset utgör när hastigheten går upp. Testet visade väldigt bra resultat för individuellt formgjutna MC-hörselskydd och sammanfattningen lyder:

”Den största fördelen jag ändå vill framhålla är passformen. Jag har provat en mängd olika engångsproppar och även lite dyrare av silikon, men inget kommer i närheten av ett par formgjutna. Inget”.

test_av_formgjutna_öronproppar_för_MC

På Eartech har vi ett antal väldigt bra öronproppar för MC, både standard och individuellt gjutna, som hanterar dels buller, dels problemet med vindbrus. Detta samtidigt som man hör vad som sägs i omgivningen och radio.