Inlägget gjort

Anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador

anhöriga_glöms_ofta_bort_vid_hörselskador

Ett fenomen som är vanligt är att anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador. En part i ett förhållande kan börja höra dåligt men många gånger är det en partner som först uppmärksammar att en individ har en hörselskada och är i behov av hörapparater.

Man skruvar upp volymen på radio och TV, har svårt att höra när flera talar samtidigt och att man måste stå nära och tala högt är vanliga symptom som många anhöriga observerar. Nu har forskare i England konstaterat denna problematik och att det är väldigt viktigt att man inkluderar anhöriga i rehabiliteringsplanen för personen som har en nedsatt hörsel och/eller tinnitus.

Under vårt arbete inom hörselvården hamnar man ofta i situationer där det kan vara bara att träffa båda parterna i ett förhållande för att diskutera hur det fungerar hemma och vad som kan göras framåt. Det har också ett pedagogiskt värde eftersom förståelsen för hörselproblemen ökar och man kan också diskutera exempelvis kommunikationstips för att underlätta vardagen. Man kan också använda sig av olika program och appar för att simulera hur det är att höra sämre. Det är ofta väldigt intressant och man får upp ögonen för hur det är att leva med nedsatt hörsel.

Kontakta gärna någon av våra audionomer på Eartech Hörselklinik för mer information om hur man hanterar kommunikationen och vardagen när man har en anhörig som hör dåligt.