Inlägget gjort

Tips för att höra bättre på restaurang

Ett av de allra vanligaste tecknen på att en person börjar höra dåligt är att man har problem att höra när många talar samtidigt och speciellt på restauranger. I en uppmärksammad undersökning från Hörselskadades Riksförbund säger hälften av befolkningen att det är svårt att höra på restaurang och café samt 40 % av de anställda tycker att ljudmiljön är ett problem. Inom hörselforskning brukar man tala om ”Cocktail Party Effect” vilket innebär individens förmåga att fokusera på en persons tal och samtidigt blockera bort omgivningsljud och bakgrundsbuller. I denna text har vi därför samlat ihop ett antal tips för att höra bättre på restaurang.

Vi har träffat många personer genom åren som helt enkelt valt bort restaurangbesök, trots att man uppskattar dessa, på grund av att det är så svårt att höra vad som sägs. Att kunna leva det liv man vill leva och att inte välja bort aktiviteter för att man hör sämre är ett viktigt slutmål i hörselrehabilitering.

Vad bör man då tänka på när man skall välja en restaurang med bra ljudmiljö?

En väldigt viktig faktor är lokalens akustik. En bidragande faktor till att problemen kring ljudmiljön ökat är den minimalistiska, avskalade trend som dominerat de senaste årtiondena. En tumregel är därför att försöka undvika restauranger som har för mycket eko i matsalen. Sedan ett par år tillbaka finns en sida som heter Matro som tipsar om restauranger med bra akustik där samtal och hörande underlättas. Här kan besökare tipsa om både caféer, barer och restauranger över hela Sverige som har en bra ljudmiljö. Ett tips är därför att kolla denna sida innan restaurangbesöket och få lite inspiration om vilket ställe man skall välja för exempelvis en kommande middag. Är du lite mer intresserad av hur man kan arbeta med att förbättra ljudmiljön på den restaurang har Visita, arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, publicerat ett antal praktiska riktlinjer för val av material i ljudmiljöarbetet.

Ett exempel på en restaurang som använder en bra ljudmiljö som en konkurrensfördel är Restaurang Hillenberg på Östermalm i Stockholm. Se bild ovan. Här har man redan i designen av speciellt matsalen arbetat mycket med akustik, material, avstånd mellan bord och ingen bakgrundsmusik. En besökare, Charlotta P på Tripadvisor, säger exempelvis om sitt besök där den 14:e september 2017:

”Trevligt bemötande, snyggt inrett, god mat och fantastisk akustik. Perfekt för affärslunch så att man hör vad alla runt bordet säger men ändå inte störs av borden runt omkring”.

Utveckla en egen kommunikationsstrategi för bättre hörande

Andra praktiska tips kring ett restaurangbesök är valet av bord inne i lokalen. Var inte rädd för att informera personalen redan innan besöket att personer i sällskapet har en hörselnedsättning. Välj helst inte ett bord nära ingången till köket eftersom det ofta slamrar mer där och personal passerar i en strid ström. Vidare är det att föredra om belysningen är bra så du kan se den du talar med tydligt. Det underlättar hörandet och förmågan att uppfatta tal. Naturligtvis är det även bra att informera de du planerar äta med att försöka tala tydligt och inte så fort. Det är ofta lite lugnare på många restauranger tidigt på kvällen och vissa dagar vilket även det kan underlätta konversation genom att ljudnivåerna är lägre. Man kan, om bakgrundsmusiken är väldigt hög, även be personalen sänka denna. Det uppskattas garanterat även av andra gäster och restaurangens personal.

Kan jag använda tekniska hjälpmedel på restaurangen?

Hörapparater är mycket bra hjälpmedel i dessa situationer och använd dessa på båda öronen. Moderna hörapparater har ofta inbyggda riktmikrofoner och speciella lyssningsprogram som är anpassade till restaurangmiljö. Här är det alltså att föredra om riktmikrofonerna och restaurangprogrammet är aktiverade. I många fall ställer hörapparaterna om sig själva till den förändrade ljudmiljön men i andra fall måste du själv, via fjärrkontroll eller direkt på hörapparaten, byta program. Har du mer avancerade hörapparater är riktmikrofonen ofta adaptiv vilket innebär att den förstärker ljud i talsektorn det vill säga mot den du tittar på. Det finns också andra bra tekniska hjälpmedel som kan användas i bullriga miljöer som exempelvis restaurang eller café. Exempel är trådlösa lyssningssystem. Nedan är en bild på hur ett trådlöst lyssningssystem fungerar.

Trådlösa lyssningssystem byggs ofta på FM-teknik och består av mikrofon, som bärs av den du äter med, och en mottagare som kopplas till dina hörapparater. Tanken är här att talet fångas upp så nära munnen som möjligt (via mikrofonen) och skickas trådlöst till så nära ditt öra som möjligt (via mottagaren). Dessa trådlösa system är mycket bra komplement i svåra lyssningssituationer och underlättar restaurangbesöket. Populära tillverkare av FM-system är Comfort Audio och Phonak.

Slutligen är det kanske viktigaste rådet att slappna av, njut av maten och sällskapet och ha kul! Många gånger måste man prova och prova igen för att hantera dessa kommunikationsmässigt väldigt svåra miljöer. Bli inte nedslagen om du hör dåligt under en middag utan det kommer gå bättre nästa gång.

Ha en riktigt trevlig middag!

Inlägget gjort

Tandläkare, buller och hörselskador

Risken för bullerskador är vanligare i vissa yrken. Exempelvis är tandvårdspersonal som tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor riskgrupper. På en tandvårdsmottagning är det därför viktigt att skydda personalens hörsel. Vi som varit med några år vet att många i tandvården har problem med de frekvenser exempelvis high-speedborrar ligger inom. Dessutom är jobbet väldigt kommunikativt och man arbetar med munskydd och det inte så lätt för patienterna att tala under behandlingar…Därför är det inspirerande att läsa om Marie Carlsson och hur dom arbetat för att minska bullerexponeringen på sin mottagning. Man har arbetat med ljuddämpande plattor, formgjutna hörselskydd man även köpt in utrustning med lägre bullernivåer. Ett riktigt föredöme i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot hörselskador inom tandvården!

Inlägget gjort

Ljudnivån på krogen

Att ljudnivån på restauranger och barer kan vara oerhört hög är väl känd. I en artikel i Dagens Nyheter visas att ljudnivån på en nyöppnad krog i Stockholm uppgick till hela 90 dB. Vistas man länge i dessa ljudmiljöer bör hörselskydd användas. Idag tillverkar vi ett antal formgjutna hörselskydd för användning på restauranger och barer. Kontakta oss gärna för mer information om hur man kan skydda sin hörsel i krogmiljö.

Inlägget gjort

Hörselskador vanligt även bland unga

I en undersökning gjord av Novus och GN Hearing har man frågat drygt 1000 svenskar om hörseln. I undersökningen visas att cirka en tredjedel har problem med hörseln och många väljer att dölja sina hörselproblem för omgivningen. Även i de yngre åldersgrupperna, 19-29 år, rapporteras att en av fem har problem med att höra. Dessa resultat, dvs att ungas hörselskador ökar, har även andra undersökningar kommit fram till och bullerexponering i form av hög musik i hörlurar, konserter, höga ljud på arbete och fritid är några delförklaringar till detta. En artikel om Novus undersökningen finns nedan.

Hörselskador är vanligt i alla åldrar

 

Inlägget gjort

Skydda hörseln mot buller i sommar

Under sommaren exponeras vi för en mängd olika typer av fritidsbuller. Det kan vara allt från att klippa gräsmattor till att gå på festivaler och lyssna på konserter. Viktigt att vara medveten om att skydda hörseln även under ledigheten. I en artikel på Hearing Review så presenteras en artikel om detta. Se länk nedan. På Eartech har vi ett komplett sortiment av produkter för att skydda hörseln. Kontakta oss gärna för mer information om detta.

http://www.hearingreview.com/2015/06/protect-ears-noises-summer/

Inlägget gjort

Bullerproblem i kontorslandskap

I en enkät, 500 personer i 14 länder, svarade hela 85% att man har svårt att koncentrera sig när man jobbar i kontorslandskap. Många vittnar om höga ljudnivåer och att man ofta blir avbruten vilket stör koncentrationen. Vi på Eartech har lång erfarenhet av att hitta lösningar på bullerproblem på kontor. Kontakta oss gärna om detta. Mer om undersökningen finns under länken nedan.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2735439-vi-stors-mest-i-oppna-landskap

Inlägget gjort

WHO varnar: över en miljard unga riskerar hörselskador

Över en miljard unga, i åldern 12-35 år, är i riskzonen för att få hörselskador varnar WHO i en ny rapport. Fritidsbuller och hög musik är de primära orsakerna bakom detta. Några tips för att minska dessa risker är: håll nere volymen, begränsa lyssningstiden, ta kroppens varningssignaler på allvar och testa hörseln regelbundet. Hela artikeln finns under länken nedan.

http://www.hrf.se/artikel/over-en-miljard-unga-riskerar-bullerskador-varnar-who

Inlägget gjort

Buller i skolmatsalen

Sveriges Radio har mätt ljudnivåerna på 71 stycken skolor runt om i Sverige. Resultaten visar att upp till en fjärdedel har ljudnivåer som uppgår till 60 dB. Detta motsvarar av att äta lunch i trafiken eller i en verkstad. Ett sammandrag av undersökningen finns under länken nedan.

http://www.di.se/artiklar/2015/2/4/skollunch—som-att-ata-pa-e4an/

Inlägget gjort

Förskolebarn får hörselkåpor

På förskolan Gröndalsgården i Hägersten, utanför Stockholm, uppgår ljudvolymen på förskolegården till 72 decibel. Därför måste barnen ha på sig hörselkåpor vid utelek ända in i april. Att ljudnivån i förskolan många gånger är alldeles för hög är ett känt faktum. Både elever och personal påverkas negativt av detta och detta påverkar arbetsmiljö, inlärningsförmåga och trivsel. På Eartech har vi flera lösningar för buller och förskola. Kontakta oss gärna för mer information.

Inlägget gjort

En av fem industriarbetare har fått problem med hörseln

industrihorselskydd

Problem med hörseln var den vanligaste arbetsskadan när IF Metalls medlemmar tillfrågades om arbetsskador. 21% av de tillfrågade uppgav att arbetet lett till problem med att höra. Från centralt håll kommer man också att satsa på utbildning om bland annat vikten av att skydda sin hörsel. På Eartech har vi lång erfarenhet av industri och hörselskydd. Kontakta oss gärna för mer information.

http://www.hrf.se/artikel/var-femte-industriarbetare-har-fatt-horselskador-pa-jobbet