Inlägget gjort

Vad är tinnitus?

Vad är tinnitus?

Med tinnitus brukar man mena en hörselskada som innebär ringande, brusande eller pipande ljud som saknar en extern ljudkälla. Tinnitus kan variera i ton, intensitet och ljudstyrka. I Sverige beräknar man att cirka 15% av befolkningen lider av detta. Cirka 1-2% upplever problemen som väldigt besvärliga. Symptomen kan innebära problem med koncentration, sömn och orsaka trötthet, huvudvärk, frustration, oro, ilska, stress och depression. Man kan ha tinnitus på ett öra eller på båda.

eartech tinnitus

Orsakerna till tinnitus varierar. Den vanligaste brukar vara bullerexponering som exempelvis höga ljud på arbetet över en längre tid eller impulsljud som exempelvis ett gevärskott. Det finns dock andra orsaker till att man får tinnitus. Några exempel är högt blodtryck, en hjärnskada, mediciner eller spänningar i nacke och/eller käke.

En växande patientgrupp är unga som exponerats för höga ljudnivåer från exempelvis mobiltelefon eller iPad. I olika undersökningar ser man att många lyssnar väldigt många timmar per dag vilket påverkar hörseln negativt. Att hålla nere ljudnivåerna och minska tiden man lyssnar på musik, spelar spel eller tittar på film med hörlurar är absolut att rekommendera.

Många lär sig hantera symptomen. Genom exempelvis Kognitiv Beteende Terapi (KBT) kan man lära sig att leva med sin hörselskada.  Många har dessutom en hörselnedsättning vilket gör att behandling med hörapparat kan ha en positiv påverkan. I nya hörapparater kan man dessutom ställa in speciella program. Exempel är olika ljud, musik, toner mm som dels kan maskera tinnitustonen, dels bidra till avslappning.  För att behandla den oro, ångest och depression som tinnitus kan ge upphov till behandlar man många gånger med antidepressiva läkemedel.

En växande grupp patienter har fått hörselskador på arbetet. Här är det viktigt att arbeta för att få ner ljudnivåerna mer permanent. Här är akustiken i rummet viktig och olika absorbenter kan användas. Enskilda individer behöver många gånger hörselskydd för att förhindra att man får en hörselskada eller att exempelvis ens öronsus blir värre. Det är aldrig försent att skydda sin hörsel om man vistas i miljöer med höga ljudnivåer.

Våra audionomer på Eartech Hörselklinik har lång erfarenhet av arbete för att förebygga och rehabilitera alla typer av hörselproblem.

Inlägget gjort

Anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador

Många gånger är det en partner som först uppmärksammar att en individ har en hörselskada och är i behov av hörapparater. Man skruvar upp volymen på radio och TV, har svårt att höra när flera talar samtidigt och att man måste stå nära och tala högt är vanliga symptom som många anhöriga observerar. Nu har forskare i England konstaterat denna problematik och att det är väldigt viktigt att man inkluderar anhöriga i rehabiliteringsplanen för personen som har en nedsatt hörsel och/eller tinnitus. Kontakta gärna någon av våra audionomer på Eartech Hörselklinik för mer information om hur man hanterar kommunikationen och vardagen när man har en anhörig som hör dåligt.

Viktigt att inkludera anhöriga vid hörselnedsättning

Inlägget gjort

Hörselskador vanligt även bland unga

I en undersökning gjord av Novus och GN Hearing har man frågat drygt 1000 svenskar om hörseln. I undersökningen visas att cirka en tredjedel har problem med hörseln och många väljer att dölja sina hörselproblem för omgivningen. Även i de yngre åldersgrupperna, 19-29 år, rapporteras att en av fem har problem med att höra. Dessa resultat, dvs att ungas hörselskador ökar, har även andra undersökningar kommit fram till och bullerexponering i form av hög musik i hörlurar, konserter, höga ljud på arbete och fritid är några delförklaringar till detta. En artikel om Novus undersökningen finns nedan.

Hörselskador är vanligt i alla åldrar

 

Inlägget gjort

Hörselskador i Europa

hearinglosseurope

I en undersökning genomförd av EHIMA (European Hearing Instrument Manufacturers Association) visas att 1 av 9 personer lider av en hörselnedsättning i Europa. Undersökningen har genomförts i Tyskland, England, Frankrike och Schweiz. Tittar man på personer över 65 år är denna siffra 1 av 5. Arv, ålder och miljö är vanliga förklaringar att hörseln påverkas. Att skydda hörseln i olika situationer minskar risken för att hörselskador uppstår alternativt blir värre. Välkommen att kontakta oss på Eartech för råd om hur du kan skydda din hörsel! Hela undersökningen från Eurotrak finns under länken nedan.

Hörselskador i olika europeiska länder

Inlägget gjort

Tinnitus och hörselskador ökar arbetsplatsolyckor

I en amerikansk undersökning, på över 9900 anställda inom metallindustri, visar forskare att risken för arbetsplatsolyckor ökar med 25% om man lider av tinnitus och/eller en hörselnedsättning. Att skydda hörseln på arbetet är en av våra huvudverksamheter inom Eartech. Mer information om olika lösningar finns på under länkarna till vänster på vår hemsida. Hela undersökningen finns under länken nedan.

http://www.hear-it.org/tinnitus-and-hearing-loss-increase-risk-injuries-work

Inlägget gjort

Vad kan man göra åt tinnitus?

En väldigt bra artikel om tinnitus och vad man kan göra åt det finns att läsa på ett inlägg på Harvard Health Publications nedan. Problem med tinnitus är väldigt vanligt och lösningarna varierar beroende på exempelvis om hörselskada föreligger. Mer information under länken nedan.

Vad kan man göra åt tinnitus?

 

Inlägget gjort

Hörselskador ökar i England

united-kingdom

I en ny artikel studerar man hur antalet hörselskadade kommer att utvecklas kommande år i England. Man beräknar att 2031 så kommer antalet engelsmän som lider av en hörselnedsättning uppgå till 14,1 miljoner. Idag har cirka 10 miljoner personer i England en hörselnedsättning. Man beräknar att 20% av befolkningen kommer ha problem att höra år 2031. Hela artikeln finns på hear-it.org nedan.

Hörselskadorna ökar i England

 

Inlägget gjort

En av fem industriarbetare har fått problem med hörseln

industrihorselskydd

Problem med hörseln var den vanligaste arbetsskadan när IF Metalls medlemmar tillfrågades om arbetsskador. 21% av de tillfrågade uppgav att arbetet lett till problem med att höra. Från centralt håll kommer man också att satsa på utbildning om bland annat vikten av att skydda sin hörsel. På Eartech har vi lång erfarenhet av industri och hörselskydd. Kontakta oss gärna för mer information.

http://www.hrf.se/artikel/var-femte-industriarbetare-har-fatt-horselskador-pa-jobbet

Inlägget gjort

Sirener skadar brandmäns hörsel

Många brandmän riskerar permanenta hörselskador i form av långvarig exponering av sirener. I USA har detta börjat uppmärksammas och har lett till stämningar av tillverkare av brandbilar och sirener. Man har i rättsprocesser hävdat att tillverkarna vetat om att ljudnivåerna i brandbilen varit för höga vilket lett till permanenta/irreversibla hörselskador för de drabbade brandmännen. Om brandmännen ifråga använt hörselskydd framgår inte. I Sverige börjar användningen av formgjutna aktiva hörselskydd för brandmän öka vilket är väldigt positivt.

http://triblive.com/news/adminpage/3891224-74/lawsuit-firefighter-firefighters#axzz2ZFLrx2y