Inlägget gjort

Hörselskador vanligt även bland unga

I en undersökning gjord av Novus och GN Hearing har man frågat drygt 1000 svenskar om hörseln. I undersökningen visas att cirka en tredjedel har problem med hörseln och många väljer att dölja sina hörselproblem för omgivningen. Även i de yngre åldersgrupperna, 19-29 år, rapporteras att en av fem har problem med att höra. Dessa resultat, dvs att ungas hörselskador ökar, har även andra undersökningar kommit fram till och bullerexponering i form av hög musik i hörlurar, konserter, höga ljud på arbete och fritid är några delförklaringar till detta. En artikel om Novus undersökningen finns nedan.

Hörselskador är vanligt i alla åldrar

 

Inlägget gjort

Hörselskador i Europa

hearinglosseurope

I en undersökning genomförd av EHIMA (European Hearing Instrument Manufacturers Association) visas att 1 av 9 personer lider av en hörselnedsättning i Europa. Undersökningen har genomförts i Tyskland, England, Frankrike och Schweiz. Tittar man på personer över 65 år är denna siffra 1 av 5. Arv, ålder och miljö är vanliga förklaringar att hörseln påverkas. Att skydda hörseln i olika situationer minskar risken för att hörselskador uppstår alternativt blir värre. Välkommen att kontakta oss på Eartech för råd om hur du kan skydda din hörsel! Hela undersökningen från Eurotrak finns under länken nedan.

Hörselskador i olika europeiska länder

Inlägget gjort

Vad kan man göra åt tinnitus?

En väldigt bra artikel om tinnitus och vad man kan göra åt det finns att läsa på ett inlägg på Harvard Health Publications nedan. Problem med tinnitus är väldigt vanligt och lösningarna varierar beroende på exempelvis om hörselskada föreligger. Mer information under länken nedan.

Vad kan man göra åt tinnitus?

 

Inlägget gjort

Hörselskador ökar i England

united-kingdom

I en ny artikel studerar man hur antalet hörselskadade kommer att utvecklas kommande år i England. Man beräknar att 2031 så kommer antalet engelsmän som lider av en hörselnedsättning uppgå till 14,1 miljoner. Idag har cirka 10 miljoner personer i England en hörselnedsättning. Man beräknar att 20% av befolkningen kommer ha problem att höra år 2031. Hela artikeln finns på hear-it.org nedan.

Hörselskadorna ökar i England

 

Inlägget gjort

Hög volym i hörlurarna oroar forskare

hörselhörlurar

Audiologiska kliniken i Örebro har genomfört en studie där man studerat ljudnivåerna i hörlurar. 80% av de studerade ungdomarna använde hörlurar ihop med sin musikspelare och många gånger passerar ljudnivån de gränsvärden som finns inom industrin. I dessa fall riskerar man permanenta hörselskador.

 

Inlägget gjort

Bullerskador ökar inom försvaret

Att militärer löper ökad risk för hörselskador är väl känt. Man har inom försvarsmakten arbetat mycket med detta och idag erbjuds hörselskydd för de flesta yrkesgrupper. I en ny undersökning visas emellertid att hörselskadorna ökar inom militären. Man har sett en fördubbling av anmälda hörselskador mellan 2010-2012. En majoritet av de drabbade är manliga officerare över 55 år. Enligt Jan-Erik Wettermark, på FörMedC, är en av orsakerna att vissa hörselskydd är utslitna eller helt enkelt sitter för dåligt. Han menar att hörselskydd ibland inte används genom att man behöver kommunicera. Det som inte sägs i artikeln är att de under de senaste åren lanserats flera bra hörselskydd som löser detta problem på ett mycket bättre sätt än tidigare. Kontakta oss för mer information om impulsljud och hörselskador!

Inlägget gjort

Väldigt bra In-Ear monitors (IEM) – Tunz från Starkey

Tunz från Starkey har de senaste åren börjat användas allt mer i Sverige. Många musiker använder idag in-ear monitors på scen och när man repeterar. Man vill här höra sina medmusikers instrument, på önskad nivå, samtidigt som man skyddar sin hörsel mot omgivningsbuller och andra ljud. Man får väldigt bra ljud i örat till önskad volym vilket skyddar mot hörselskador och tinnitus. Vi har börjat arbeta med Tunz och har lång erfarenhet av andra IEMs på marknaden. Våra erfarenheter är mycket positiva. Tunz tillverkas, efter avgjutningar av dina öron, med hjälp av 3D teknik där en scanning av örat görs. Utifrån denna bild skriver man helt enkelt ut skalen med hjälp av en 3D skrivare. Detta ger en helt exakt passform vilket naturligtvis är en stor fördel om man står på scen. Mer information om Tunz får du om du ringer 020-121226 eller mailar oss på info@eartech.se

Inlägget gjort

Svetsare och hörsel

Många svetsare är i riskzonen för hörselskador. Det är inte bara buller och höga ljud som är orsaken utan även de gaser som frigörs vid svetsning. Speciellt farligt för hörseln anses mangan vara. Vid svetsning bör således hörselskydd, öronproppar samt god ventilation säkerställas. Mer information  finns på hear-it.org. Se länk nedan.

http://www.hear-it.org/Welders-in-growing-danger-of-hearing-loss

Inlägget gjort

Rörelser i innerörat kan mätas med ny teknik

Amerikanska forskare från Columbia universitetet i USA har utvecklat en ny metod för att mäta rörelser i innerörats sinnesceller. Man hoppas att detta skall leda till ökad förståelse över hur hörseln fungerar och att detta i förlängningen kan leda till bättre hjälpmedel för hörselskadade. Det kan också leda till bättre förståelse över hur stamceller kan användas vid hörselnedsättningar, hörselskador och dövhet. Mer information fås på:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5622681

Inlägget gjort

Buller och tunnelbana

I en undersökning om bullret i tunnelbanan i New York, publicerad i NY Times 12 augusti 2013, belyser man den ökade risk för hörselskador många pendlare i New Yorks tunnelbana exponeras för. Enligt WHO och amerikanska myndigheter är den maximala tid man bör exponeras för 85 dB eller mer 45 minuter utan risk för hörselskador. Enligt artikeln är ljudnivån högre än 85 dB på 60% av de undersökta tunnelbanestationerna. Inuti tunnelbanevagnarna är det ännu värre. En femtedel av alla vagnar hade en ljudnivå över 100 dB och två tredjedelar av alla vagnar hade en ljudnivå över 90 dB. Undersökningen rekommenderar att resenärer i tunnelbanan bär lämpliga hörselskydd och poängterar att användande av musikspelare mm ökar riskerna ännu mer.

Inlägget gjort

Hörselskador på grund av buller ökar i kinesisk industri

Enligt en artikel i China Daily, refererad på hear-it.org, har antalet hörselskador orsakade av buller i kinesisk industri ökat med 78% mellan 2010 och 2012. Man beräknar att 10 miljoner kineser exponerades för skadliga ljudnivåer över en längre period på dagen 2012. Detta oroar hälsovårdsmyndigheter i Kina och olika åtgärder för att minska hörselskadorna inom olika sektorer i industrin planeras. Bland annat planeras informationsinsatser kring användning av hörselskydd i samband med olika aktiviteter på arbetet. Man menar att många vet inte om riskerna och att ett aktivt preventivt arbete för att minska hörselnedsättningar inom exempelvis tillverkningsindustrin är prioriterat kommande år. I Sverige har medvetenheten om buller och skadliga ljudnivåer ökat inom industrin. Även användningen av hörselskydd har ökat men fortfarande är det så att dessa inte alltid används. Det kan vara så att arbetsgivaren står för ”gula proppar” eller hörselkåpor men att dessa inte passar. Lösningen är i vissa fall formgjutna hörselskydd som kan förses med olika filter för att välja önskad dämpningsnivå. Många behöver dessutom, via Bluetooth eller hörlurar, ha en kommunikation till mobiltelefonen för att hörselskyddet skall användas. Här finns det idag väldigt bra lösningar och välkommen att kontakta oss för mer information kring detta.