Inlägget gjort

Vaxpropp tinnitus

vaxpropp_tinnitus

En fråga vi fick av en patient var: Vaxpropp tinnitus – kan man få öronsus av en vaxpropp?

Att ha problem med för mycket öronvax och vaxproppar kan vara besvärligt. Man kan få smärtor, yrsel, hosta, höra sämre men också lock- eller tryckkänsla i hörselgången. Det förekommer också att man kan få ringande eller pipande ljud på grund av vaxpropp. Varför producerar kroppen öronvax?

Kroppen producerar öronvax för att hålla hörselgången ren och transportera bort skräp. Hos vissa individer blir ibland vaxet segare. Det kan variera i färg från ljust till mörkt brunt och kan också vara mjukt eller hårt. När kroppen inte klarar av att transportera ut vaxet eller om produktionen av öronvax är väldigt stor kan man få en vaxpropp. Vaxproppar är i regel mörkt bruna, torra och hårda och har fastnat i hörselgångens väggar.

Många människor som har tinnitus upplever större besvär när man har en vaxpropp. Det är därför att rekommendera att du tar bort dessa. Använd aldrig örontops när du skall göra detta utan gå till din husläkare eller vårdcentral. Sitter vaxproppen väldigt hårt kan man behöva kontakta en öron-näsa-halsläkare (ÖNH). Hos doktorn har man utrustning för att helt ta bort vaxproppen. Olika metoder som kan användas för att ta bort vaxproppar och reducera tinnitus kan du läsa mer om i detta dokument från British Tinnitus Association.

En bra metod för att förebygga vaxproppar är att droppa några droppar olivolja i örat några gånger i veckan. Har du problem med tinnitus är detta en metod som kan användas för att förebygga uppbyggnaden av öronvax. På så vis kan du reducera vaxpropp tinnitus problematiken och vara ett steg före. Har du mer akuta problem bör du ta bort vaxproppen hos din husläkare eller vårdcentral. Upplever du att din tinnitus förändrats trots borttagandet bör du kontakta din audionom på din hörcentral.