Inlägget gjort

Tandläkare, buller och hörselskador

Risken för bullerskador är vanligare i vissa yrken. Exempelvis är tandvårdspersonal som tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor riskgrupper. På en tandvårdsmottagning är det därför viktigt att skydda personalens hörsel. Vi som varit med några år vet att många i tandvården har problem med de frekvenser exempelvis high-speedborrar ligger inom. Dessutom är jobbet väldigt kommunikativt och man arbetar med munskydd och det inte så lätt för patienterna att tala under behandlingar…Därför är det inspirerande att läsa om Marie Carlsson och hur dom arbetat för att minska bullerexponeringen på sin mottagning. Man har arbetat med ljuddämpande plattor, formgjutna hörselskydd man även köpt in utrustning med lägre bullernivåer. Ett riktigt föredöme i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot hörselskador inom tandvården!

Inlägget gjort

Tandläkare, hörselskador och formgjutna hörselskydd

Många tandläkare fokuserar mycket på patienternas tandhälsa men glömmer ofta sin egen hörselhälsa. High-speed borrar, ultraljud, borttagande av tandsten mm är aktiviteter som kan skada personalens hörsel. För tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister rekommenderas formgjutna hörselskydd med dämpningsfilter vilket möjliggör kommunikation med patienten samtidigt som hörseln skyddas. På Eartech har vi arbetat länge gentemot tandvården och har idag ett antal bra alternativ vilka gör att risken för hörselskador för tandvårdspersonal kan reduceras.