Inlägget gjort

Vad är tinnitus?

Vad är tinnitus?

Med tinnitus brukar man mena en hörselskada som innebär ringande, brusande eller pipande ljud som saknar en extern ljudkälla. Tinnitus kan variera i ton, intensitet och ljudstyrka. I Sverige beräknar man att cirka 15% av befolkningen lider av detta. Cirka 1-2% upplever problemen som väldigt besvärliga. Symptomen kan innebära problem med koncentration, sömn och orsaka trötthet, huvudvärk, frustration, oro, ilska, stress och depression. Man kan ha tinnitus på ett öra eller på båda.

eartech tinnitus

Orsakerna till tinnitus varierar. Den vanligaste brukar vara bullerexponering som exempelvis höga ljud på arbetet över en längre tid eller impulsljud som exempelvis ett gevärskott. Det finns dock andra orsaker till att man får tinnitus. Några exempel är högt blodtryck, en hjärnskada, mediciner eller spänningar i nacke och/eller käke.

En växande patientgrupp är unga som exponerats för höga ljudnivåer från exempelvis mobiltelefon eller iPad. I olika undersökningar ser man att många lyssnar väldigt många timmar per dag vilket påverkar hörseln negativt. Att hålla nere ljudnivåerna och minska tiden man lyssnar på musik, spelar spel eller tittar på film med hörlurar är absolut att rekommendera.

Många lär sig hantera symptomen. Genom exempelvis Kognitiv Beteende Terapi (KBT) kan man lära sig att leva med sin hörselskada.  Många har dessutom en hörselnedsättning vilket gör att behandling med hörapparat kan ha en positiv påverkan. I nya hörapparater kan man dessutom ställa in speciella program. Exempel är olika ljud, musik, toner mm som dels kan maskera tinnitustonen, dels bidra till avslappning.  För att behandla den oro, ångest och depression som tinnitus kan ge upphov till behandlar man många gånger med antidepressiva läkemedel.

En växande grupp patienter har fått hörselskador på arbetet. Här är det viktigt att arbeta för att få ner ljudnivåerna mer permanent. Här är akustiken i rummet viktig och olika absorbenter kan användas. Enskilda individer behöver många gånger hörselskydd för att förhindra att man får en hörselskada eller att exempelvis ens öronsus blir värre. Det är aldrig försent att skydda sin hörsel om man vistas i miljöer med höga ljudnivåer.

Våra audionomer på Eartech Hörselklinik har lång erfarenhet av arbete för att förebygga och rehabilitera alla typer av hörselproblem.

Inlägget gjort

Tandläkare, buller och hörselskador

Risken för bullerskador är vanligare i vissa yrken. Exempelvis är tandvårdspersonal som tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor riskgrupper. På en tandvårdsmottagning är det därför viktigt att skydda personalens hörsel. Vi som varit med några år vet att många i tandvården har problem med de frekvenser exempelvis high-speedborrar ligger inom. Dessutom är jobbet väldigt kommunikativt och man arbetar med munskydd och det inte så lätt för patienterna att tala under behandlingar…Därför är det inspirerande att läsa om Marie Carlsson och hur dom arbetat för att minska bullerexponeringen på sin mottagning. Man har arbetat med ljuddämpande plattor, formgjutna hörselskydd man även köpt in utrustning med lägre bullernivåer. Ett riktigt föredöme i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot hörselskador inom tandvården!

Inlägget gjort

Tinnitus och hörselskador ökar arbetsplatsolyckor

I en amerikansk undersökning, på över 9900 anställda inom metallindustri, visar forskare att risken för arbetsplatsolyckor ökar med 25% om man lider av tinnitus och/eller en hörselnedsättning. Att skydda hörseln på arbetet är en av våra huvudverksamheter inom Eartech. Mer information om olika lösningar finns på under länkarna till vänster på vår hemsida. Hela undersökningen finns under länken nedan.

http://www.hear-it.org/tinnitus-and-hearing-loss-increase-risk-injuries-work

Inlägget gjort

Vad kan man göra åt tinnitus?

En väldigt bra artikel om tinnitus och vad man kan göra åt det finns att läsa på ett inlägg på Harvard Health Publications nedan. Problem med tinnitus är väldigt vanligt och lösningarna varierar beroende på exempelvis om hörselskada föreligger. Mer information under länken nedan.

Vad kan man göra åt tinnitus?

 

Inlägget gjort

Hur många lider av tinnitus?

Man beräknar att 1 av 6 amerikaner lider av tjut i öronen, öronsusningar dvs det vi kallar för tinnitus. Av dessa har 16 miljoner så svåra besvär att man söker vård för detta. Orsakerna till tinnitus varierar men över 50% har även en hörselnedsättning. Liknande siffror brukar nämnas för Sverige. Att förebygga att man får tinnitus och även titta på vilka behandlingsalternativ man har är centralt om man väl fått tinnitus.

Inlägget gjort

Tips och råd vid tinnitus

Professor Gerhard Andersson intervjuas i Expressen och presenterar ett antal bra tips och råd om man lider av öronsusningar och tinnitus.

”Tänk på tinnitus som en tillfällig svacka” och ”Allt som är bra för kropp och själ är bra mot tinnitus” är några av de råd han ger. Hela artikeln finns sammanfattad på Hörselskadades Riksförbunds hemsida nedan:

http://www.hrf.se/artikel/tank-pa-tinnitus-som-en-tillfallig-svacka-sager-experten

Inlägget gjort

Artister som lider av tinnitus

Bröderna Liam och Noel Gallagher från Oasis har gått ut och berättat om sin tinnitus i den engelska tidskriften NME. Båda bröderna talar i artikeln om ”ett ringande i öronen när inget ljud är närvarande”. Glädjande är att många engelska artister gått ut och berättat om sina hörselproblem och sin tinnitus vilket gör att medvetenheten om musikers hörsel och hörselproblem ökar.  Exempel på artister som arbetat mycket för hörselfrågor är Chris Martin från Coldplay och Pete Townsend från The Who. På Earsafety har vi lång erfarenhet av tinnitus och musikers hörselhälsa. Kontakta oss gärna för mer information om hur man kan skydda sin hörsel, och samtidigt höra bra, när du spelar musik på vårt direktnummer 020-121226

Inlägget gjort

Hur låter tinnitus?

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har på sin sida en genomgång över hur olika tinnitusljud låter. Tinnitus kan låta väldigt olika för olika personer och det kan variera över tid. HRF skriver:

”Det fräser, brusar, gnisslar, brummar, tjuter, piper, susar, ringer, vrålar, viskar, skramlar, tutar, knäpper, kvittrar… Ibland är det ett enda ljud, ibland en hel kakofoni. Det kan vara både svagt och intensivt. Ibland ständigt, ibland sälla

Inlägget gjort

Tinnitus bland militärer

Många militärer och skyttar får problem med tinnitus. Enligt en amerikansk artikel, se nedan, beräknar man att cirka 50 miljoner amerikaner lider av öronsusningar och tinnitus. Av dessa har ungefär 16 miljoner sökt hjälp för sina besvär. Bland veteraner från försvarsmakten anses tinnitus vara det vanligaste arbetsrelaterade handikappet. Kolla gärna bilden i artikeln nedan. Viktigt att, precis som soldaten på bilden, skydda sina öron mot de impulsljud som man utsätts för.

http://www.army.mil/article/112412

Inlägget gjort

Hur vanligt är tinnitus?

Enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF) beräknar man att ungefär 15% av befolkningen lider av tinnitus. Detta innebär att cirka 1,5 miljoner svenskar har problem pip/tjut/ringningar/brus i öronen. Av dessa beräknar man att 100.000 personer har en tinnitus som allvarligt påverkar vardagen. Orsakerna till att man får tinnitus kan vara många. Exempel är bullerskador eller ljudtrauman där hörseln utsatts för starka ljud. Andra orsaker kan vara mediciner, spänningar i käkmuskulatur, spänningar i nacken eller högt blodtryck. Traditionellt har tinnitus många gånger orsakats av buller från exempelvis arbete på fabrik eller annat. Man ser på senare år en ökning av tinnitus/öronsusningar från fritidsbuller som exempelvis konsertbesök, lyssnande på musik i mobiltelefonen, jakt eller besök på barer eller gym. Man ser också ökningar av tinnitus, hörselnedsättningar och ljudöverkänslighet inom skola och förskola under senare år. Kort sagt: i dagens kommunikationssamhälle när man är exponerad för ljud stora delar av dagen är det viktigt att vara försiktig och skydda hörseln! Kontakta oss gärna på 020-121226 för mer information om hur man kan skydda sin hörsel mot tinnitus och hörselskador.

Inlägget gjort

Hög volym när riksdagen öppnades

I år underhöll en blåsorkester när riksdagen öppnades i Stockholm. Enligt tidskriften Riksdag & Department var tydligen ljudnivån väldigt hög vilket också kommenterades av flera åhörare däribland Anders Borg. Har man problem med tinnitus, vilket 15% av befolkningen eller 1,5 miljoner svenskar lider av, är det extra jobbigt. Dessa problem och är väldigt vanliga vid besök på konserter, biografer eller i andra sammanhang med höga ljud.