Tinnitus

Vad är tinnitus?

Med tinnitus menas ljud i öronen som kan vara ringande, pipande, susande eller brusande. Ofta upplevs dessa problem under kortare perioder och besvären är övergående. Man kan få symptom efter en exponering av höga ljud (exempelvis under en konsert eller ett impulsljud som ett gevärsskott).

Går inte besvären över kan det ibland medföra huvudvärk, stress, problem med koncentrationen, irritation, ilska, nedstämdhet, oro, depressioner och sömnbesvär. Vissa individer kan hantera ljuden med tiden medan andra behöver mer hjälp och stöd.

Tinnitus är väldigt vanligt och man uppskattar att cirka 15 % av befolkningen i Sverige, eller 1,5 miljoner människor, har besvär. Av dessa har runt 100.000 människor så allvarliga problem att det påverkar vardagen (Hörselskadades Riksförbund, 2012). Tinnitus förekommer i alla åldrar. Man ser dock att vissa yrkesgrupper som musiker, lärare, industriarbetare, militärer och krogpersonal är extra drabbade.

Vanliga tecken på tinnitus

När man får tinnitus kan man exempelvis uppfatta brus, pip, sorl, ringningar, visslande och sus. Både ljudkaraktär och styrka kan variera. Man kan uppfatta tinnitus vissa tider på dagen och ibland varierar det över tid. Man kan också höra olika tinnitusljud och ibland kan dessa uppträda samtidigt. Vidare kan man höra dessa ljud i ett öra eller i båda öronen. Med andra ord är ens tinnitus många gånger väldigt individuell. Det är också väldigt individuellt hur man uppfattar sin tinnitus. Vissa har stora besvär vid svag tinnitus medan andra kan vara nära nog obesvärade även fast man har starka tinnitusljud stora delar av dygnet. Individens förhållningssätt är också en av de viktigaste behandlingsstrategierna vid tinnitus.

Varför får man tinnitus?

Tinnitus är ett symptom som har olika orsaker. Den vanligaste orsaken är bullerskador och höga ljudnivåer där hörseln påverkats. Ofta har man här både en hörselnedsättning och tinnitus. Andra vanliga orsaker är exempelvis högt blodtryck, medicinering, andra sjukdomar samt spända muskler i käke och nacke. Även psykologiska orsaker är relativt vanliga.

Vanligt är alltså att man exponerats för höga ljud. Detta innebär att hårcellerna i innerörats snäcka utsatts för alltför kraftiga ljudvågor. Är ljudnivåerna extremt höga kan det räcka med exponering vid ett enda tillfälle. En teori kring varför tinnitus uppstår vid bullerexponering är att innerörats skadade hårceller aktiverar sig själva (utan att de påverkas av ljud utifrån). En annan förklaring är att nervfibrernas isolerade höljen gör att överföringen av impulser leds till andra nervfibrer vilket leder till att felaktiga signaler skickas till hjärnans hörselcentrum.

Behandling

När man först söker hjälp för sin tinnitus brukar man börja med en intervju om allmänhälsan och även genomföra en hörselundersökning. Detta för att se om det finns någon hörselnedsättning. Vidare försöker man också, ofta med frågor, försöka kartlägga hur man uppfattar sin tinnitus och hur ens tinnitus påverkar ens dagliga liv. Med dagligt liv menas här exempelvis arbete, fritid, skola och sociala relationer.

När man gjort denna kartläggning kan ett antal behandlingar vara aktuella. Vad man väljer i det enskilda fallet beror bland annat på hur stora problem man har och om det finns en hörselnedsättning inblandad. Några exempel på behandlingar är:

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Självhjälpsbehandling via Internet
  • Information i grupp
  • Samtalsterapi
  • Utprovning av hörapparat
  • Utprovning av brusapparat (masker eller Tinnitus Retraining Therapy (TRT))
  • Avslappningsövningar
  • Sjukgymnastik
  • Massage
  • Besök hos tandläkare för spänningar i käkmuskulatur

Vad vi kan hjälpa till med på Eartech

Eartech jobbar väldigt mycket med olika typer av tekniska hjälpmedel vid tinnitus. Många nya hörapparater har exempelvis olika ljudstimuleringsprogram och brusfunktioner inkluderade. Vidare finns ofta olika avslappningsprogram med som tillval. Detta innebär att man kan ställa in dessa hjälpmedel så att olika program har olika syfte. Exempelvis kan ett program förstärka hörseln, ett program maskera ett visst ljud och ett program är ett avslappningsprogram.

Vi har också samarbeten med specialister inom KBT och samtalsterapi om behov/intresse finns. Vidare har vi ett antal bra tips på självhjälpsbehandling via internet och olika applikationer som kan laddas ner till din smartphone. Allt detta för att bättre kunna hantera din tinnitus och att man strukturerat arbetar för att öka dina egna insikter, förståelse och kunskap om vad som fungerar just i ditt fall.

Rådgivning från våra specialister

Hos Eartech får du alltid kostnadsfri rådgivning av våra specialister oavsett vilka funderingar du har om din hörsel. Skicka din fråga direkt i formuläret till höger eller ring oss på nummer:

020-12 12 26

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.