Inlägget gjort

Tinnitus behandling

tinnitus_behandling_eartech

I detta inlägg kommer vi att fokusera på tinnitus behandling. Om du upplever ett ljud utan att en extern yttre ljudkälla finns närvarande brukar man säga att det handlar om tinnitus. Att ha tinnitus eller öronsus kan vara mycket besvärande och tröttande för den som drabbas. Det finns idag ingen lösning av typen: “testa detta det fungerar för alla”…Istället finns ett par behandlingar som i olika undersökningar och i vår praktik visat sig fungera bättre. Vi kommer här att skriva lite om detta.

Man beräknar att upp till 15% av befolkningen i Sverige lider av någon form av tinnitus och man brukar uppskatta att 1-2% av en befolkning lider av svårare besvär. Om du har tinnitus och redan lärt dig leva med detta är det ofta inget problem för dig. Behandlingen handlar mycket om det. Att lära sig leva med problematiken och att skaffa sig verktyg för att åstadkomma en hantering av din tinnitus varje dag.

tinnitus_behandling_kbt

Orsakerna till att man får tinnitus varierar. Man kan få susningar i öronen efter bullerexponering, på grund av spänningar i käken, spänningar i nacke, ärftliga faktorer eller vara kopplad till en hörselnedsättning. En persons öronsus kan också vara kopplat till stress, oro och ångest. Olika faktorer kan dessutom samverka. Detta gör att ofta är ett multidisciplinärt arbetssätt en väg framåt. Om en person har en hörselnedsättning och en stark oro kan det vara bra att en audionom (för hörselnedsättningen) och en psykolog (för oron) arbetar fram en rehabiliteringsplan för individen.

Genom att orsaken till att du får tinnitus varierar finns är det också olika typer av behandlingar. De vi kommer att diskutera närmare är de vi upplevt fungerat bra vilka är:

  1. Psykologkontakt
  2. Tekniska hjälpmedel
  3. Ljudterapi

Du kan läsa mer om andra behandlingsmetoder här.

  1. Psykologkontakt. Vi har valt att använda detta begrepp eftersom många patienter har stor nytta av individuella samtal, gruppsamtal, Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Acceptance and Commitment Treatment (ACT) eller webbaserad självhjälpsbehandling. Alla har det gemensamt att en psykolog planerar ett program för att du över tid lättare skall kunna hantera symptomen av din tinnitus och dina öronsusningar. Man arbetar ofta med en kombination av strategier. Exempel är: hantera negativa tankar, tips för bättre sömn, avslappningsövningar, mindfulness, koncentrationsövningar och förståelse kring hur dina öronsus påverkar dig och din hälsa. Syftet är att bättre dina tankar kring din tinnitus och skapa en verktygslåda för att bygga upp ditt “mentala immunförsvar” vilket gör dig bättre rustad att hantera jobbiga dagar.tinnitus_behandling_hörapparater
  2. Tekniska hjälpmedel. Detta är ett samlingsbegrepp som inkluderar hörapparater, TRT-maskers och formgjutna hörselskydd. Många individer som lider av tinnitus har också en hörselnedsättning. Genom att behandla den nedsatta hörseln med hörapparater upplever många minskad nivå på öronsus och ringningar i öronen. Något vi har observerat här är också att man behöver anstränga sig mindre för att höra vilket minskar spänningarna i hals- och huvudregionen vilket är positivt. Alla stora tillverkare av hörselhjälpmedel har idag olika funktioner/program för att hantera tinnitus. Det innebär att man inte behöver speciella TRT-maskers utan kan använda hörapparater istället. Ett annat bra tekniskt hjälpmedel är formgjutna hörselskydd som skyddar dina öron mot buller. Det är att bra investering om du har problem med ringningar i öronen.
  3. Ljudterapi innebär att man använder någon typ av extern ljudsignal för att maskera just den ton som orsakar din tinnitus. Man kan anpassa dina hörapparater på så vis att något eller några program dedikeras för ljudterapi. Här kan man exempelvis ha vitt brus i ett program, ljudet från en porlande bäck i ett annat eller ett eget specialljud i ett tredje. Syftet är att skapa program som gör att du kan vila dig lite från tinnitusljudet. Många som använder hörapparat upplever det positivt att maskera ljud. Ta gärna upp detta med din audionom att du är intresserad av program för ljudterapi.

Sammanfattning av tinnitus behandling: det är högst individuellt vad som fungerar för dig eftersom orsakerna till att man får tinnitus varierar. Bra metoder som har stöd vetenskapligt och har fungerat för många av våra patienter är psykologkontakt, tekniska hjälpmedel och ljudterapi.