Publicerad den Lämna en kommentar

Varför är det viktigt att använda hörapparater?

Att komma igång och använda hörapparater kommer öka din livskvalitet, förbättra din hälsa och gör att det blir enklare att ta del av olika aktiviteter i livet. Ett par viktiga argument har vi sammanfattat i en infografisk bild nedan.

varfor-horapparat
Argument för att komma igång och använda hörapparater

Det är viktigt att använda hörapparater för att de underlättar studier och arbete, stimulerar nyfikenhet, underlättar kommunikation, gör det enklare att fokusera, stimulerar hjärnan samt ökar din livskvalitet.

Underlättar studier och arbete. Om man har nedsatt hörsel kan det vara svårt att hänga med i skolan och på jobbet. Genom att göra ett hörseltest och sedan prova ut hörapparater hos en audionom kommer din hörsel att förbättras. Det gör det lättare i skolan och på arbetet.

Stimulerar nyfikenhet. Att slippa fokusera på att jag inte hör utan enklare kunna delta i livets olika aktiviteter vidgar dina vyer och stimulerar nyfikenheten att testa nya saker. Hörapparater gör att du slipper välja bort aktiviteter i ditt liv.

Underlättar kommunikation. Dina nya hörapparater kommer göra det lättare för dig att höra och att kommunicera med dig. Det blir också roligare att kommunicera för dig eftersom du inte behöver anstränga dig så mycket för att höra vad omgivningen säger.

Fokusera enklare. Att enklare kunna höra gör att du kan fokusera på uppgifter och slippa oroa dig för att missa något som sägs.

Stimulerar hjärnan. Flera undersökningar visar att om man tidigt kan få hjälp med sin hörselnedsättning ökar den kognitiva förmågan och minskar risken för demenssjukdomar senare i livet.

Ökar din livskvalitet. Att kunna delta i olika sociala och professionella sammanhang ökar delaktigheten och gör det roligare att umgås med andra. Hörapparater ökar din livskvalitet.

Detta är några argument för att använda hörapparater. Det finns fler. Första steget är ofta att boka ett hörseltest hos en legitimerad audionom. Vänta inte med att söka hjälp. Låt idag bli dag 1.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *