Publicerad den Lämna en kommentar

Apple undersöker sina användares hörsel

apple_horseltest_undersokning

En av fyra Apple-användare är exponerande för ljudnivåer över WHO’s gränsvärden och en av fem har nedsatt hörsel. En av fyra upplever tinnitus ett par gånger i veckan.

-Många patienter har för mycket buller i sina dagliga liv vilket påverkar deras hälsa negativt. Detta fenomen ser vi i Sverige också, säger Heléne Ljung, Leg. Audionom på Eartech Hörselkliniker AB

WHO beräknar att runt 450 miljoner människor i världens har en hörselnedsättning. I Sverige uppskattas denna siffra vara runt 1,5 miljoner. Genom att så många människor hör sämre så är detta en av våra stora folksjukdomar. Många börjar höra sämre när man blir äldre men också på grund av att man vistas i bullriga miljöer eller lyssnar på för hög musik. Användandet av smartphones ger tillgång till musik och film när man så önskar. Detta är såklart positivt men man bör dock vara försiktig med sin hörsel.

Via en app på sin iPhone har man kunnat mäta hur tusentals användare hör

Apple Hearing Study har pågått sedan slutet av 2019 och är ett samarbete mellan Apple och University of Michigan. Man vill undersöka sambandet mellan bullerexponering och hörselhälsan. Vidare vill man också studera hur höga ljudnivåer är kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar. I mars 2021 släppte man den första rapporten från undersökningen. Några nyckelfakta från denna:

  • 25% av användarna är utsatta för ljudnivåer över WHO’s riktlinjer för daglig exponering
  • 10% av användarna använder hörlurar för ofta och för länge per vecka
  • 20% av användarna har en hörselnedsättning men bara hälften av dessa har fått en diagnos via ett hörseltest på en klinik eller vårdinrättning
  • 25% av användarna upplever tinnitus ett par gånger i veckan
En av fyra användare är exponerade för dagliga ljudnivåer över WHO’s gränsvärden

-Att problemen med nedsatt hörsel och tinnitus får ett större fokus via Apples undersökning är jättebra. Många väntar med att söka hjälp vilket påverkar både din livskvalitet och allmänhälsa negativt, säger Klas Johansson, VD, Eartech Hörselkliniker AB

Undersökningen har genomförts på tusentals iPhone-användare i USA. Man har kunnat ladda ner en app och utifrån denna har man svarat på frågor, gjort hörseltester, mätt hur ofta man använder hörlurar men även samlat in hälsodata via Apple Watch. Undersökningen i sin helhet finns här: Apple Hearing Study

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *