Publicerad den Lämna en kommentar

Oktober är “skydda din hörsel” månaden

skydda-horseln-oktober

Under oktober bedrivs olika kampanjer runt om i världen för att visa speciellt yngre människor hur man skyddar sin hörsel. De tre stegen är: sänk volymen, flytta dig bort från höga ljud och använd hörselskydd. 

Kunskapen kring buller, höga ljud och hur det påverkar din hörsel på sikt är låg. Många lyssnar på musik väldigt länge och på hög volym. Man vet inte att man riskerar permanenta hörselskador redan efter exempelvis ett besök på en klubb. Många använder inte hörselskydd när man är på konsert, festival eller där det är höga ljud. Detta kan skapa problem med tinnitus och även nedsatt hörsel senare i livet. 

Här kan man dock själv agera. Följande tre steg kan man ta för att skydda sin hörsel på både kort och lång sikt. 

Oktober är ”skydda din hörsel” månaden runt om i världen

Steg 1. Sänk volymen! Det är det enklaste sättet att skydda din hörsel. Sänk volymen på telefonen, TV och radio. 

Steg 2. Lämna bullriga miljöer. Rör dig bort från buller och höga ljudnivåer. 

Steg 3. Använd hörselskydd. Använd alltid hörselskydd när ljudet är högt. 

Genom att under oktober sprida budskapet att skydda hörseln hoppas man få upp medvetenheten bland unga om riskerna med höga ljud och att inte använda öronproppar och hörselskydd

Vi på Eartech Hörselkliniker stödjer självklart detta och arbetar mycket med olika typer av hörselskydd för barn, unga och vuxna. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *