Publicerad den Lämna en kommentar

World Mental Health Day

horselnedsattning-psykisa-ohalsa

Den 10:e oktober är det World Mental Health Day. Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 4 av 10 svenskar att de har eller har haft psykisk ohälsa. Det är av största vikt att vi blir duktigare på att uppmärksamma psykisk hälsa, öka kunskapen och minska stigmat. 

I Folkhälsomyndighetens enkät, som skickats till 10.000 personer mellan 18-84 år, kan man vidare läsa att 50% av de svarande att de brukar träffa någon som lider av psykisk ohälsa. Det kan handla om en anhörig, vän eller arbetskamrat. Folkhälsomyndigheten menar att det är viktigt att forskningen kring psykiska sjukdomar ökar och att kunskap kring vad man kan göra för att må bättre sprids. 

Enligt Region Stockholm är den mentala och fysiska ohälsan högre bland personer som har en hörselnedsättning, är döva eller dövblinda. Man har mer ångest, är ofta mer deprimerade, upplever ökad stress och sårbarhet samt är mer trötta. 

Att snabbt få hjälp med sina hörselproblem är en av många åtgärder som man som individ kan vidta för att minska sin psykiska ohälsa. Forskning visar att många väntar i 10 år på att söka hjälp för sina hörselproblem. Sök hjälp idag och förbättra din fysiska och psykiska hälsa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *