Publicerad den Lämna en kommentar

Nya regler för arbetstekniska hjälpmedel?

roger-forsakringskassan

Man beräknar att drygt 700.000 svenskar i yrkesverksam ålder har nedsatt hörsel. När det gäller arbetstekniska hjälpmedel är tanken att hjälpmedel som kan användas privat skall Regionerna stå för medan hjälpmedel som används på arbetet skall arbetsgivaren, Försäkringskassan (FK) eller Arbetsförmedlingen stå för. Detta system har tyvärr inneburit att många yrkesverksamma hörselskadade inte får hjälp med hjälpmedel som man behöver på jobbet. Regionerna hänvisar till arbetsgivaren eller FK medan arbetsgivaren/FK hänvisar till Regionerna. Effekten blir att individen blir utan hjälpmedel. 

Ett konferenssystem, Roger, med hörapparater från Phonak

Arbetstekniska hjälpmedel för hörsel är teknisk utrustning som syftar till att hjälpa personer med nedsatt hörsel att kommunicera och delta i arbetslivet. Genom dessa hjälpmedel blir det enklare att klara av ett arbete och kanske öka sin arbetstid. Det finns stora samhällsekonomiska vinster av att satsa på detta. Några exempel på arbetstekniska hjälpmedel för hörsel är:

  • Konferensutrustning som gör det lättare att höra på möten.
  • Hörselslingor. En hörselslinga är en teknisk lösning som förstärker ljudet i en lokal, så att personer med nedsatt hörsel kan höra vad som sägs. Hörselslingor finns i olika varianter, som exempelvis hörselslingor för teater, kyrka eller andra offentliga lokaler.
  • Tolkningsutrustning. Tolkningsutrustning används för att tolka talat eller skrivet språk till text på en skärm eller via hörlurar. Detta gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att följa med i möten, föreläsningar och andra sammankomster.
  • Telefonhjälpmedel. En telefonhögtalare är en enhet som förstärker ljudet från en telefon eller dator, så att personer med nedsatt hörsel kan höra vad som sägs i samtalet.
  • Hörselteknisk utrustning. Det finns också en mängd olika hörselteknisk utrustning som kan användas för att förbättra hörseln. Exempel på sådan utrustning är speciella telefoner, mikrofoner, speciellt anpassade hörapparater, samtalsförstärkare, hörselskydd och andra hörselhjälpmedel.

Glädjande nog är den nya regeringen på gång att se över reglerna för arbetstekniska hjälpmedel för yrkesverksamma. Detta för att färre skall hamna mellan stolarna och öka förutsägbarheten i besluten från framförallt Försäkringskassan. 

Det är viktigt att välja rätt hjälpmedel för hörsel, som är anpassat efter den enskilda personens behov och förutsättningar. Det kan vara bra att rådgöra med en audionom som kan hjälpa till att välja det mest lämpliga hjälpmedlet för dig på ditt arbete. 

Hos oss på Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av arbetstekniska hjälpmedel för hörselskadade. Kontakta oss gärna för mer information. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *