Publicerad den Lämna en kommentar

Föreläsning hos PRO Kungsängen

horapparater-kungsangen

På Alla Hjärtans dag 2023 var vi inbjudna till PRO Kungsängen för att tala om hörsel och hörapparater. Det var fullsatt och över 80 personer närvarade. Det bjöds på kaffe och tårta. Det var bra och intressanta diskussioner kring varför det är viktigt att testa hörseln och prova hörapparater om man har behov av det. Det finns flera skäl till varför äldre människor bör testa sin hörsel och prova hörapparater:

  • Bättre livskvalitet. Hörseln är en väldigt viktig del av vår kommunikation och sociala interaktion. När hörseln försämras kan det leda till en känsla av isolering och ensamhet. Det kan vilket påverka livskvaliteten negativt. Genom att använda hörapparater kan äldre människor förbättra sin hörsel och därigenom förbättra livskvaliteten.
  • Minska risken för demens. Studier har visat att obehandlad hörselnedsättning kan öka risken för demens och kognitiv nedsättning. Genom att använda hörapparater och förbättra hörseln kan man minska risken för demens senare i livet.
  • Förbättra säkerheten. En nedsatt hörsel kan göra det svårt att höra farliga situationer som exempelvis ljud från trafik eller larm. Genom att använda hörapparater kan man förbättra säkerheten genom att höra sådana ljud och agera på dem.
  • Öka social interaktion. Hörselnedsättning kan göra det svårt att delta i sociala sammanhang som t.ex. samtal, middagar eller evenemang. Genom att använda hörapparater kan man delta mer aktivt i sådana sammanhang och därigenom öka sin sociala interaktion. Det ökar livskvaliteten och förbättrar allmänhälsan.
  • Förbättra kommunikationen med vårdpersonal. När man blir äldre behöver ofta besöka sjukvården mer regelbundet än yngre människor. En nedsatt hörsel kan göra det svårt att kommunicera med vårdpersonalen och därigenom försämra vården. Genom att använda hörapparater kan man förbättra sin kommunikation med vårdpersonalen och därigenom få bättre vård.

Jättetack till PRO Kungsängen för ett mycket trevligt arrangemang och för att vi fick komma och föreläsa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *