Publicerad den Lämna en kommentar

Svensk Audiologisk Konferens 2023

Svensk Audiologisk Konferens 2023 i Göteborg var en väldigt trevligt möte som samlade experter och praktiker inom audiologin från hela Sverige. Konferensen, stöttad av betydande organisationer såsom Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen för Socionomer för Döva och Hörselskadade (YSDH), och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS), har som mål att främja audiologins utveckling i Sverige. Eartech Hörselkliniker var representerade av våra audionomer Zebastian, Maria och David.

Den vetenskapliga kommittén, bestående av representanter från olika föreningar, spelade en viktig roll i att forma konferensens vetenskapliga program. Deras breda kunskap och expertis representerade olika aspekter av audiologin och säkerställde att konferensen behandlade en mångfald av ämnen och forskningsområden.

Utöver det vetenskapliga programmet erbjöd konferensen också möjligheter för utställare och intresseorganisationer att presentera sina senaste innovationer, hörapparater och tjänster. Denna interaktion mellan utställare och deltagare skapade en dynamisk miljö som främjade kunskapsutbyte och affärsrelationer inom hörselområdet.

Sammanfattningsvis var Svensk Audiologisk Konferens 2023 ett mycket bra möte som inte bara möjliggjorde utbyte av forskning och utveckling utan också stärkte gemenskapen inom audiologin i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *