Publicerad den Lämna en kommentar

10 år med vårdval i Uppsala

I veckan var vi med på en utbildningseftermiddag anordnad av Region Uppsala. Man firade 10 år med vårdval inom grundläggande hörselrehabilitering. Under eftermiddagen presenterade bland annat Peter Nordqvist från Forskningsinstitutet Hörselbron, Ulrika Löfkvist från Region Uppsala och ÖNH-läkare Elsa Erixon från Akademiska sjukhuset. 

Att öka tillgängligheten genom att ha fler vårdgivare innebär att fler får hjälp. En av de största utmaningarna för många regioner är idag att säkerställa tillgången till utbildade audionomer. Det kommer att behövas. Det finns idag över 1,5 miljoner svenskar med nedsatt hörsel och runt 1300 av Socialstyrelsen legitimerade audionomer. 

En spännande slutsats var att fler och fler är nöjdare med sina hörapparater numera. Man använder dem mer och tycker att funktion och nytta ökat. En tänkbar slutsats här är introduktionen av appar mm vilket gör att man enkelt kan koppla exempelvis sin mobiltelefon och TV med sina hörapparater. Man ser också att andelen som använder sina hörapparater 1 timme eller mindre per dag successivt minskar och är nere under 8% av användarna. 

Att tidigt få hjälp med sin nedsatta hörsel ger både kortsiktiga och långsiktiga vinster. På kort sikt ökar individens förmåga att klara sin vardag, livskvaliteten ökar, det blir enklare att delta i sociala sammankomster och det blir enklare att klara studier och arbete. På längre sikt minskar risken för kognitiv svikt, ångest, depression och demens. Det finns stora vinster att komma igång och behandla sin nedsatta hörsel i tid. Detta både för individ och samhälle. 

Ett stort tack till Pia Leierdahl på Region Uppsala och Agneta Nilsson Palm, Verksamhetschef för Audionommottagningen i Uppsala, för att ni anordnade denna intressanta utbildning!

Publicerad den Lämna en kommentar

Presentation på Aleris Dalengeriatriken

På onsdagen den 17/11 var vi på Eartech Hörselkliniker inbjudna till Aleris på Dalens sjukhus för att tala om hörapparater och hur man sköter dessa. På mötet var personal från mottagningarna närvarande. Det var läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Väldigt bra diskussioner om hur man kan arbeta för att få våra äldre att höra bättre

Vår audionom Erika går igenom hur hörapparater fungerar och rengörs

Att kunna hantera och göra rent sina hörapparater är viktigt för att få dem att fungera optimalt. Vår audionom Erika gick igenom byte av batteri, domer, vaxfilter och hur man kan kolla att en hörapparat fungerar. Metoder att göra rent hörapparater och hur de fungerar behandlades. 

Klara prioriteringar på avdelning 52 🙂

När man är i extra behov av omsorg är det viktigt att ens omgivning vet hur de hörselhjälpmedel man har fungerar. Stort tack till Aleris Dalengeriatriken för att vi fick komma och presentera för er!

Publicerad den Lämna en kommentar

Stockholms Demensdag 2021

Under onsdagen den 10/11 anordnade Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum Stockholms Demensdag 2021. Genom att kopplingen nedsatt hörsel och ökad risk för demens finns var medarbetare från Eartech Hörselkliniker representerade. Dagen var väldigt givande, många bra föreläsare och intressanta frågeställningar. 

Eartech Hörselkliniker var representerade på Stockholms Demensdag 2021

Det finns en tydlig koppling mellan hörselnedsättning och demens. Man kan minska risken för att utveckla demens senare i livet genom att behandla sin nedsatta hörsel. Detta är inom hörselvärlden ett väldigt aktuellt ämne och något som det forskas intensivt kring. Att lära oss mer om demens och vården kring detta var anledningen till att vi på Eartech Hörselkliniker deltog i detta digitala seminarium.

Många intressanta föreläsningar på Stockholms Demensdag 2021

Några ämnen som behandlades var: hälsoeffekter av covid-19 bland äldre – bortom kronologisk ålder, nationella riktlinjer för utredning av frontotemporal sjukdom, en droppe blod för tidig och säker diagnostik, ett vårdförlopp för bättre utredningar i hela landet och samverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

Tack till Svenskt Äldrecentrum och Stiftelsen Äldrecentrum för en väldigt trevlig och intressant dag!

Publicerad den Lämna en kommentar

Presentation hos HRF Enköping

horapparat-enkoping-eartech

Under torsdagen den 4:e november var vi inbjudna till Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Enköping och presentera oss och vår verksamhet inom ramen för vårdval i Region Uppsala. Det var en väldigt trevligt och bra möte med många bra frågor. Stort intresse kring speciellt uppladdningsbara hörapparater, framtida möjligheter till distansvård och olika hjälpmedel som kan kopplas till hörapparater och CI-implantat. 

Olika uppladdningsbara hörapparater och hjälpmedel visades upp och demonstrerades

I Region Uppsala har Eartech Hörselkliniker två mottagningar. Vi finns dels i Uppsala (Kungsgatan 43), dels i Enköping (Sandgatan 13B). Patienter som hör sämre kan utan remiss välja att besöka oss eller andra vårdgivare. Hos oss kan du göra ett hörseltest och därefter, om behov finns, prova ut hörapparater och andra hjälpmedel. 

Det var en väldigt bra diskussion hos HRF Enköping om många ämnen inom hörselområdet. Exempelvis arbetstekniska hjälpmedel, vikten och möjligheten att använda slingor, hur laddbara hörapparater fungerar och används samt möjligheter med ny teknik som exempelvis Bluetooth LE (Low Energy) i hörapparater. Vi talade också om vikten att regelbundet testa och följa upp sin hörsel så man inte går länge utan att behandla sin hörselskada. 

Jättetack till HRF Enköping för att vi fick komma och besöka er!

Publicerad den Lämna en kommentar

Soundscope för jägare med i ”Halv åtta hos mig” i TV4

I avsnitt 22, säsong 2021, så skjuter entreprenören Carl Anton lerduvor med sina Soundscope iHunt på sig. Se hela avsnittet här. Sekvensen med Soundscope är cirka 2:30 in i programmet.

Soundscope pro-tect iHunt formgjuts för att passa just dina öron

De formgjutna hörselskydden Soundscope är väldigt populära bland jägare och skyttar runt om i Sverige. Hörselskyddan tillverkas utifrån avgjutningar av dina öron. Förmågan att skydda hörseln samtidigt som du hör din omgivning, hör kommunikation i jaktradion samt att du reducerar störande vindbrus är väldigt uppskattade egenskaper med produkten. Du hör också riktningen på ljud bättre genom att mikrofonen är placerad i början av hörselgången. Med Soundscope kommer du också att höra bättre. Förstärkningen på iHunt är cirka 30 dB i maxläget.

Soundscope iHunt – röd är höger öra och blå är vänster öra

När man jagar och skjuter är det viktigt att skydda sin hörsel. Ett skott kan räcka för att få permanenta hörselskador. Genom att alltid använda hörselskydd både på skyttebanan och i skogen kan du minimera risken att få en hörselnedsättning, öronsus och tinnitus. Många skyttar och jägare vittnar om att man tidigt börjat få problem med hörseln. Det är inte ovanligt att man också säger att jag borde använt hörselskydd mer frekvent när jag var ung. Det är dock aldrig försent att börja!

Kontakta oss gärna för mer information om hörselskydd och jakt. Du får också adresser till våra återförsäljare av Soundscope samt hur du kommer i kontakt med dem.

Publicerad den Lämna en kommentar

World Mental Health Day

horselnedsattning-psykisa-ohalsa

Den 10:e oktober är det World Mental Health Day. Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 4 av 10 svenskar att de har eller har haft psykisk ohälsa. Det är av största vikt att vi blir duktigare på att uppmärksamma psykisk hälsa, öka kunskapen och minska stigmat. 

I Folkhälsomyndighetens enkät, som skickats till 10.000 personer mellan 18-84 år, kan man vidare läsa att 50% av de svarande att de brukar träffa någon som lider av psykisk ohälsa. Det kan handla om en anhörig, vän eller arbetskamrat. Folkhälsomyndigheten menar att det är viktigt att forskningen kring psykiska sjukdomar ökar och att kunskap kring vad man kan göra för att må bättre sprids. 

Enligt Region Stockholm är den mentala och fysiska ohälsan högre bland personer som har en hörselnedsättning, är döva eller dövblinda. Man har mer ångest, är ofta mer deprimerade, upplever ökad stress och sårbarhet samt är mer trötta. 

Att snabbt få hjälp med sina hörselproblem är en av många åtgärder som man som individ kan vidta för att minska sin psykiska ohälsa. Forskning visar att många väntar i 10 år på att söka hjälp för sina hörselproblem. Sök hjälp idag och förbättra din fysiska och psykiska hälsa!

Publicerad den Lämna en kommentar

Oktober är “skydda din hörsel” månaden

skydda-horseln-oktober

Under oktober bedrivs olika kampanjer runt om i världen för att visa speciellt yngre människor hur man skyddar sin hörsel. De tre stegen är: sänk volymen, flytta dig bort från höga ljud och använd hörselskydd. 

Kunskapen kring buller, höga ljud och hur det påverkar din hörsel på sikt är låg. Många lyssnar på musik väldigt länge och på hög volym. Man vet inte att man riskerar permanenta hörselskador redan efter exempelvis ett besök på en klubb. Många använder inte hörselskydd när man är på konsert, festival eller där det är höga ljud. Detta kan skapa problem med tinnitus och även nedsatt hörsel senare i livet. 

Här kan man dock själv agera. Följande tre steg kan man ta för att skydda sin hörsel på både kort och lång sikt. 

Oktober är ”skydda din hörsel” månaden runt om i världen

Steg 1. Sänk volymen! Det är det enklaste sättet att skydda din hörsel. Sänk volymen på telefonen, TV och radio. 

Steg 2. Lämna bullriga miljöer. Rör dig bort från buller och höga ljudnivåer. 

Steg 3. Använd hörselskydd. Använd alltid hörselskydd när ljudet är högt. 

Genom att under oktober sprida budskapet att skydda hörseln hoppas man få upp medvetenheten bland unga om riskerna med höga ljud och att inte använda öronproppar och hörselskydd

Vi på Eartech Hörselkliniker stödjer självklart detta och arbetar mycket med olika typer av hörselskydd för barn, unga och vuxna. 

Publicerad den Lämna en kommentar

Restauranger med bra ljudmiljö

krogar-ljudmiljo

I Svenska Dagbladet så listar man fem stycken restauranger i Stockholm med bra ljudmiljö. Dessa är: Portal, Brasserie Makalös, Tennstopet, Cassi och Restaurang Hong Kong. Dessa är alla restauranger med en bra ljudmiljö vilket är något som uppskattas av många med nedsatt hörsel. Nedan kan du läsa artikeln i SvD.

Att ha svårt att höra på krogen och på restaurang är väldigt vanligt om man har en hörselnedsättning. Genom att välja en restaurang eller matsal med bra akustik så blir det betydligt trevligare för alla i sällskapet. Det blir lättare att höra vad som sägs och ingen blir, på grund av att man hör sämre, exkluderad. Genom att arbeta med material, absorbenter, avstånd, gardiner, mattor och möbler kan buller reduceras vilket förbättrar ljudmiljön. 

Det är glädjande att Svenska Dagbladet behandlar detta ämne och grattis till de 5 krogarna som lyfts fram i artikeln!

Publicerad den Lämna en kommentar

Test av Eartechs hörselskydd för tandläkare

test-horselskydd-tandlakare

Tidningen Cavum, för tandläkarstudenter på Karolinska Institutet, har testat formgjutna hörselskydd för användning inom tandvården. Betyg: Starkt rekommenderad

Nedan följer sammanfattningen från artikeln som publicerades i Cavum (nr 2/2021).

”Efter att ha testat hörselskydden från Eartech nu kan jag säga att det finns en väldigt stor skillnad när man har de. Jag hör mindre störande ljud. Jag hör allt vad patienterna säger. Jag tycker att det är en vanesak och man måste som student börja investera i hörselskydden för att förebygga hörselproblem. Det var lite svårt i början att sätta in dem, men nu känner jag att det är lättare. Innan jag började använda dem märkte jag hur störande ljuden var. Jag brukade ofta få huvudvärk efteråt från alla ljud på kliniken. Nu tycker jag att jag mår bättre efter en heldag på kliniken! Starkt rekommenderad”.

Kontakta oss gärna på Eartech Hörselkliniker om du är intresserad av vilka hörselskydd som passar på er tandläkarklinik.