Publicerad den Lämna en kommentar

Reportage om Eartech Hörselkliniker i Enköpings-Posten

horapparat_enkoping_eartech

I fredags förra veckan, 12/3, hade vi besök hos oss på Eartech Enköping Hörselklinik av Enköpings-Posten. Vi talade om vikten av att testa hörseln, hur det går till att prova hörapparater inom Region Uppsala och hur det varit att starta en hörselklinik mitt under pandemin. Hela artikeln i Enköpingsposten kan du läsa nedan.

Klas Johansson från Eartech Enköping Hörselklinik blir intervjuad av Enköpings-Posten

Öppnade hörselklinik mitt i pandemin

Enköping har fått en ny hörselklinik. Den öppnade i januari och har haft det tufft under pandemin, men nu börjar fler söka sig tillbaka till vården.

Den tidigare hörselkliniken AudioNova har upphört med sin verksamhet i Enköping. Sedan januari finns nu i stället Eartech hörselkliniker, specialister på hörapparater, hörselrehabilitering och olika former av hörselskydd.

– Vi har totalt elva kliniker i Sverige och nu har vi öppnat i Enköping också. Vi provar hörselhjälpmedel och specialtillverkar även hörselskydd för exempelvis jakt och musikspelningar, säger Klas Johansson, vid Eartech hörselklinik.

Att öppna en ny klinik mitt under brinnande pandemi har inte varit det lättaste.

Antalet besökare har gått upp och ner i takt med smittutvecklingen, berättar Klas Johansson.

– Det har varit mycket arbete med logistiken för att undvika köbildning. Vi har märkt att många undvikit att söka vård, men nu när allt fler vaccineras börjar också fler och fler komma tillbaka. Snittåldern bland besökarna är 72 år. Just under pandemin har vi märkt att fler unga sökt hjälp, kanske är det för att de äldre inte kommit hit, säger han.

Överlag är det inte bara äldre som söker sig till hörselkliniken.

Det är också vanligt med yngre vårdtagare.

– Runt 1,5 miljon svenskar hör dåligt och 15 procent har tinnitus. Ofta är det yngre som hör dåligt i sammanhang där många pratar samtidigt. Men såklart har vi många äldre också. Vi brukar säga att det är arv, ålder och miljö som är avgörande, säger Klas Johansson.

Publicerad den Lämna en kommentar

Vi arbetar aktivt mot Corona/Covid-19

Vi på Eartech Hörselkliniker arbetar hela tiden för att tillhandahålla en så säker hörselvård som möjligt. Vår verksamhet är auktoriserad av Region Stockholm och vi följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens riktlinjer. För att du skall känna dig trygg har vi vidtagit ett stort antal åtgärder på våra mottagningar i vår verksamhet. 

Vi följer också utvecklingen internationellt och har den senaste tiden implementerat lösningar för för hörselvård på distans. Här talar man om “No Touch Audiology” och “Low Touch Audiology”. I det första fallet så gör man exempelvis hela hörapparatutprovningen på distans medan man i det andra fallet har minimal fysisk kontakt. Att dessa metoder, avseende exempelvis hörapparatutprovningar, i dessa tider är både bra och säkra finns det flera artiklar om.Vi har idag alltså full teknisk kapacitet att komplettera fysiska besök på våra mottagningar med hörselvård på distans. Hörselvård på distans kan ske via dator, läsplatta, mobiltelefon eller vanlig telefon. Kontakta oss på 020-121226 för mer information om hur denna nya teknik kan användas för att förbättra din hörsel. 

Hygienrutiner på våra mottagningar

Utökade hygienrutiner har införts på alla våra mottagningar. Alla våra mottagningar är försedda med tvål, handsprit och desinfektionsmedel. Våra audionomer följer Region Stockholms regler om ”Source control”. Utrustning och ytor rengörs mellan varje patient och stort fokus är på handhygien. Dessutom har våra audionomer tillgång till ansiktsvisir, munskydd, handskar och förkläden. Vi har också kassavisir ute på mottagningarna som används på rummen. All personal håller distans till våra patienter och tar inte i hand när vi hälsar. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är horseltest-vasastan-768x1024.jpg
Vår audionom Veronica under ett hörseltest på Eartech Odenplan Hörselklinik

Alla scheman är dessutom utformade så att det inte skall bli någon kö i väntrum utan man sitter där själv eller har gott om plats till andra. Även här finns tillgång till handsprit och desinfektionsmedel. Vi tar också bara emot bokade besök. 

Personal stannar hemma på minsta symtom på luftvägsinfektion, snuva, halsont, hosta eller feber. Via Region Stockholm har vi också möjlighet att snabbt provta personal för Corona/Covid-19.

Möjlighet till hembesök

Vi har tillgång till den senaste tekniken vad gäller mobil hörselvård och kan genomföra både hörseltester och hörapparatutprovningar hemma hos dig. Även här är säkerheten i fokus. Vi har med oss ansiktsvisir, munskydd, handskar, förkläde, handsprit och desinfektionsmedel. Nedan är en bild på vår audionom Zebastian under ett besök på ett äldreboende i oktober 2020. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_0747-768x1024.jpg
Vår audionom Zebastian genomför ett hörseltest på ett äldreboende

Möjlighet till hemleverans

På Eartech har vi möjligheter att leverera hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel direkt hem till dig. Här gäller det exempelvis en hörapparat som redan har anpassats av din audionom eller har varit inne på service. Vi arbetar här både med Postnord, BTL Schenker och gör även egna leveranser. Här kan produkter levereras helt utan fysisk kontakt. Detta gäller i Stockholms län. 

Möjlighet till telefon eller videokonsultation

Du kan också kontakta oss och boka en konsultation via telefon eller video med någon av våra audionomer. Här kan du ställa frågor om hörsel, hörapparater, appar, hörselhjälpmedel och allting som har med hörselnedsättning eller tinnitus att göra. 

Boka privat konsultation

För dig som är i en riskgrupp kan vi också ordna så att du får komma helt själv till en mottagning och bara träffa din behandlande audionom. Självklart gäller även här utökade hygienrutiner enligt ovan. 

När många äldre nu måste tillbringa en stor del av sin tid hemma är det viktigt att man kan kommunicera med sin omgivning och höra vad som sägs. Att tala med nära och kära på telefon eller via videosamtal och exempelvis kunna följa med i nyheter i radio och TV är många gånger helt avgörande för att bryta isoleringen. Väl fungerande hörselhjälpmedel är nyckeln till att få detta att fungera om du hör sämre.

Kontakta oss på Eartech Hörselkliniker om tips och råd för hur du skall kunna höra bättre i dessa tider. Du når oss på 020-121226 eller via info@eartech.se

Publicerad den Lämna en kommentar

Apple undersöker sina användares hörsel

apple_horseltest_undersokning

En av fyra Apple-användare är exponerande för ljudnivåer över WHO’s gränsvärden och en av fem har nedsatt hörsel. En av fyra upplever tinnitus ett par gånger i veckan.

-Många patienter har för mycket buller i sina dagliga liv vilket påverkar deras hälsa negativt. Detta fenomen ser vi i Sverige också, säger Heléne Ljung, Leg. Audionom på Eartech Hörselkliniker AB

WHO beräknar att runt 450 miljoner människor i världens har en hörselnedsättning. I Sverige uppskattas denna siffra vara runt 1,5 miljoner. Genom att så många människor hör sämre så är detta en av våra stora folksjukdomar. Många börjar höra sämre när man blir äldre men också på grund av att man vistas i bullriga miljöer eller lyssnar på för hög musik. Användandet av smartphones ger tillgång till musik och film när man så önskar. Detta är såklart positivt men man bör dock vara försiktig med sin hörsel.

Via en app på sin iPhone har man kunnat mäta hur tusentals användare hör

Apple Hearing Study har pågått sedan slutet av 2019 och är ett samarbete mellan Apple och University of Michigan. Man vill undersöka sambandet mellan bullerexponering och hörselhälsan. Vidare vill man också studera hur höga ljudnivåer är kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar. I mars 2021 släppte man den första rapporten från undersökningen. Några nyckelfakta från denna:

  • 25% av användarna är utsatta för ljudnivåer över WHO’s riktlinjer för daglig exponering
  • 10% av användarna använder hörlurar för ofta och för länge per vecka
  • 20% av användarna har en hörselnedsättning men bara hälften av dessa har fått en diagnos via ett hörseltest på en klinik eller vårdinrättning
  • 25% av användarna upplever tinnitus ett par gånger i veckan
En av fyra användare är exponerade för dagliga ljudnivåer över WHO’s gränsvärden

-Att problemen med nedsatt hörsel och tinnitus får ett större fokus via Apples undersökning är jättebra. Många väntar med att söka hjälp vilket påverkar både din livskvalitet och allmänhälsa negativt, säger Klas Johansson, VD, Eartech Hörselkliniker AB

Undersökningen har genomförts på tusentals iPhone-användare i USA. Man har kunnat ladda ner en app och utifrån denna har man svarat på frågor, gjort hörseltester, mätt hur ofta man använder hörlurar men även samlat in hälsodata via Apple Watch. Undersökningen i sin helhet finns här: Apple Hearing Study

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörapparater pris – vad kostar hörapparater i olika landsting?

kostnad_horapparat

En vanlig fråga är hur mycket hörapparater kostar i olika delar av Sverige. Reglerna kring hörapparater och vad det kostar skiljer sig åt var man bor i landet. Hörapparater i olika regioner i Sverige kostar pengar. De är aldrig helt gratis eller kostnadsfria. När det gäller hörapparater pris så kan det handla om fasta utprovningsavgifter, rörliga utprovningsavgifter, särskilda tilläggskostnader, abonnemang eller besöksavgifter. Oftast förekommer dessa i kombination. Nedan är en bild som visar situationen i mars 2021.

Tabell. Hörapparater pris – Så mycket kostar hörapparater i olika regioner och landsting

Ett exempel. Region Stockholm. En vanlig hörapparatprovning i Region Stockholm kräver minst 3 stycken besök. Det innebär en avgift för patienten, som Region Stockholm tar ut, på 3×100 + 600 kr = 900 kr. Till detta tillkommer kostnad för batterier, domer, vaxfilter och rengöringsutrustning. Detta får patienten alltid betala själv under hörapparatens livslängd. Det gäller i övriga Sverige också.

En beskrivning av olika regler vad gäller hörapparater och priser

I Stockholm och Skåne kan du också välja Fritt Val av hörapparater

Regionernas system med stora upphandlingar av hörapparater har lett till att Sverige idag är ett ganska ointressant land för tillverkare av hörapparater. Man har inte råd att lägga in de senaste och modernaste hörapparaterna i upphandlingar och många tillverkare har avvecklat sina svenska dotterbolag de senaste åren eller flyttat verksamheten till andra nordiska länder. Är du som patient intresserad av den senaste tekniken inom hörapparater så är du hänvisad till Fritt Val-systemet (Stockholm och Skåne) eller köpa dessa helt privat (alla andra regioner och landsting i Sverige). Problemet med att de modernaste hörapparaterna inte finns med i upphandlingar har lyfts bland annat av Inköpsrådet. Artikeln nedan är från 2019 10 31.


Prispressen i olika regioners upphandlingar har medfört att de bästa hörapparaterna ofta saknas

Nedan följer en beskrivning kring hörapparater pris – Vilka regler gäller i olika regioner och landsting i Sverige

Stockholms län. Man kan enklast beskriva det som att det finns två vägar till att få hörapparater i Region Stockholm. Man kan välja en upphandlad hörapparat eller en hörapparat ur Fritt val-sortimentet.

  • En upphandlad hörapparat. Dessa har upphandlats av regionen och du lånar dessa. Du betalar 600 kr i en fast utprovningsavgift och 100 kr per besök hos audionomen. Frikort gäller. Ingen patientavgift tas ut om du är över 85 år.
  • En hörapparat ur Fritt val-sortimentet. Här får du ett bidrag från regionen om du önskar en mer avancerad hörapparat eller en hörapparat från de senaste teknikplattformarna. Bidraget är på 2380 kr per hörapparat. Du får dessutom tillgång till ett reparationskonto på 1020 kr per hörapparat. Även här betalar man en fast utprovningsavgift på 600 kr och 100 kr per besök hos audionomen. Även här gäller frikort och att patienter över 85 år inte betalar besöksavgift.

Du kan läsa mer om reglerna för att prova ut hörapparater här – Hörapparater i Region Stockholm

Västra Götaland. Här äger landstinget din hörapparat och du betalar en avgift på 100 kr per besök.

Skåne. Även i Skåne finns det två vägar för dig som behöver hörapparater. Du betalar som patient alltid 200 kr för ditt första besök på hörselmottagningen. Besöken därefter är utan avgift. Man kan välja en hörapparat ur det upphandlade sortimentet eller en hörapparat som ingår i det privata sortimentet.

  • En upphandlad hörapparat. Dessa är upphandlade och du lånar dem av Region Skåne. Du betalar en utprovningsavgift på 1000 kr om du väljer att behålla dina hörapparater.
  • En hörapparat ur det privata sortimentet. Här finns även hörapparater som är från leverantörernas senaste teknikplattformar. Rekvisitionen du erhåller från Region Skåne är på 1800 kr per hörapparat. Du betalar också en utprovningsavgift till Region Skåne på 1000 kr om du väljer att behålla dina hörapparater.
Priset på hörapparater beror på var i Sverige du bor

Uppsala. I Region Uppsala betalar du 340 kr i utprovningsavgift för dina hörapparater. Behöver du ytterligare hjälpmedel betalar du 170 kr i avgift för dessa. Maximal kostnad för hörhjälpmedel under ett år är 680 kr. Du betalar 100 kr per besök när du kommer in för service av dina hörapparater.

Här kan du läsa mer om reglerna för att prova ut hörapparater i Uppsala – Hörapparater i Region Uppsala

Sörmland. När du provar hörapparater i Sörmland så betalar du 850 kr i en utprovningsavgift och 400 kr per besök hos audionom. Hörapparaterna är från Region Sörmlands upphandlade sortiment.

Östergötland. I Östergötland så betalar du 500 kr per hörapparat i utprovningsavgift. Behöver du två hörapparater så blir det 1000 kr. Sedan kostar det 200 kr per besök hos audionom. Hörapparaterna lånar du av region Östergötland.

Jönköpings län. Du behöver remiss för att prova hörapparat i Jönköpings län. Första besöket är kostnadsfritt. Därefter tar man ut en besöksavgift på 250 kr. När du har provat dina hörapparater och det fungerar bra betalar du 500 kr i utprovningsavgift för dessa. Hörapparaterna upphandlas av landstinget och du lånar dessa.

Kronoberg. Här betalar du en utprovningsavgift på 950 kr för dina hörapparater. Det spelar ingen roll om du provar en eller två hörapparater. Du betalar också 100 kr i avgift per besök. Hörapparaterna ägs av Kronoberg och du lånar dessa.

Kalmar. I Kalmar län behöver du remiss och du betalar 200 kr för första besöket i hörselvården. Patienter över 85 år betalar ingen besöksavgift. Väljer du att prova hörapparater så kostar det 1200 kr oavsett om du vill ha en eller två.

Gotland. För att komma till hörselvården behöver du ha remiss. Varje besök kostar 200 kr. Du får hörapparater för 3000 kr per styck och du får betala överskjutande belopp själv. Dina hörapparater upphandlas av landstinget och du lånar dessa.

Blekinge. Besöksavgiften inom hörselvården är 100 kr. Du behöver remiss till hörselvården i Blekinge. Du betalar en egenavgift på 1200 kr när din hörapparatutprovning är klar. Du betalar också 1000 kr för en eventuell laddare (om du har laddbara hörapparater). Hörapparaten lånas av landstinget i Blekinge.

Västmanland. Vill du prova hörapparat i Västmanland behöver du remiss. Man betalar 280 kr per besök när du träffar audionom. Ingen besöksavgift om du är över 85 år. En utprovningsavgift utgår på 700 kr per hörapparat. Behöver du två hörapparater blir det 1400 kr. Du lånar hörapparaterna av landstinget i Västmanland.

Halland. Du behöver inte remiss till hörselvården i Halland. Du betalar en besöksavgift på 100 kr per besök. Om du tappar hörapparaten i Halland så kostar det 1000 kr. Hörapparaten ägs av Region Halland och man lånar denna.

Värmland. Man behöver inte remiss till hörselvården i Värmland. Patienter betalar en besöksavgift på 200 kr per besök. Är du över 85 år så utgår ingen besöksavgift. Man betalar också 20% av hörapparatens inköpspris till landstinget i Värmland. Förlorar du hörapparaten får man betala 1200 kr för denna.

Örebro. Du behöver ingen remiss till hörselvården i Örebro. Man betalar en besöksavgift på 200 kr per besök. Behöver du hörapparater så betalar man ett abonnemang på dessa som uppgår till 65 kr per månad. Denna summa betalar man per månad under hörapparatens livslängd (4-5 år). Det spelar ingen roll om du har en eller två hörapparater. Region Örebro upphandlar och äger hörapparaterna.

Dalarna. I Dalarna behöver man ingen remiss och du kan prova ut en hörapparat ur landstingets upphandlade sortiment. Denna lånar du av landstinget i Dalarna. Besöksavgiften är 150 kr per besök. Vidare betalar man 500 kr per hörapparat i egenavgift. För två hörapparater blir det 1000 kr. I denna presentation hittar du mer information om reglerna för hörapparater i Dalarna.

Gävleborg. Du behöver remiss för att komma till hörselvården i Gävleborg. Du betalar en patientavgift på 200 kr för första besöket. Man lånar hörapparaterna i Gävleborg av landstinget. Vidare tar man i ut en utprovningsavgift på 1500 kr när man provar ut hörapparater.

Västernorrland. När du besöker hörselvården i Region Västernorrland så behöver du remiss. Hörapparaterna upphandlas av Region Västernorrland och du lånar dem. Man tar också ut en besöksavgift på 300 kr per besök. Vidare betalar man 300 kr per hörapparat i utprovningsavgift. 2 hörapparater blir alltså 600 kr i egenavgift.

Jämtland/Härjedalen. Även i denna region behöver du remiss och du lånar hörapparaterna av ditt landsting. Man betalar en besöksavgift på 300 kr när man besöker hörselvården. Väljer du att prova hörapparater så betalar du själv kostnader över 3500 kr per hörapparat.

Västerbotten. Här behöver du remiss och man lånar sina hörapparater av landstinget. Besöksavgiften är 200 kr och du betalar också en utprovningsavgift på 500 kr per hörapparat. 2 hörapparater innebär en egenavgift på 1000 kr.

Norrbotten. Remiss krävs och du lånar hörapparaterna av region Norrbotten. Du betalar en besöksavgift på 200 kr. Väljer du att behålla hörapparater så tar region Norrbotten ut en utprovningsavgift på 500 kr per hörapparat. Behöver du två hörapparater så blir det 1000 kr.

pris_horapparat_sverige
Ny teknik och en åldrande befolkning för att egenavgifterna för hörapparater har ökat

Sammanfattning hörapparater pris. Beroende på var du bor så är reglerna och kostnaderna för dina hörapparater olika. Den generella trenden är att olika egenavgifter ökar genom att befolkningen blir äldre och den tekniska utvecklingen snabbare. Ny teknik gör det möjligt att höra bättre i svåra situationer och dessa hörapparater är dyrare. De vinster, både vad gäller ökad livskvalitet och bättre hälsa, som du får av att höra bättre är dock väldigt stora. Tveka inte att söka hjälp för dina hörselproblem.

Publicerad den 2 kommentarer

Oticon More – det senaste inom hörapparater med Bluetooth

horapparater_med_bluetooth

Med nya plattformen More så har Oticon utgått från 12 miljoner olika ljudmiljöer. Hörapparaterna har tränats att utifrån olika teoretiska modeller förstå hur man så bra som möjligt förstärker tal och eliminerar buller och bakgrundsljud. Detta är hörapparater med bluetooth som enkelt kan kopplas till både iPhone och Android-telefoner. Du kontrollerar hörapparaterna enkelt med en app på din telefon. De kan självklart också fjärrjusteras av din audionom. 

Oticon More är uppbygga av 12 miljoner ljudbilder

Oticon har själva testat sin nya plattform More mot sin föregångare Oticon Opn S. Här menar man att ljudet är 60% tydligare, att taluppfattbarheten ökar med 15% och att ljudet till hjärnan ökar med 30%. Datorkapaciteten är dubbelt så hög och förmågan att exekvera avancerade algoritmer är 16 gånger högre. Med andra ord: ny hörapparatteknik gör skillnad!

Många traditionella hörapparater fokuserar på att enbart förstärka ljud rakt framifrån. Med Oticon More får du en ljudupplevelse som har ett 360-graders perspektiv och tar även hänsyn till vad som händer på sidan och bakom dig. På så vis blir det en behagligare lyssningsupplevelse och du får tillgång till alla betydelsefulla ljud i din omgivning. Du kommer också behöva anstränga dig mindre för att uppfatta olika nyanser i talet. 

Du kontrollerar enkelt dina Oticon More med en app på din telefon

Vi på Eartech Hörselkliniker har redan haft flera patienter som testat Oticon More. Många vittnar om framförallt ljudkvaliteten som väldigt bra. Ulla, en patient hos Eartech Bromma Hörselklinik, sade:

Ljudet var väldigt tydligt och klart. Stor skillnad mot mina gamla hörapparater!

Oticon More innehåller också en ny teknik som man kallar DNN (Deep Neural Network) som efterliknar hur hjärnan fungerar. Tekniken bygger vidare på Artificiell Intelligens (AI) vilken sammantaget gör att ljud blir väldigt tydliga och att du snabbt och sömlöst kan röra dig mellan olika ljudmiljöer utan att störas av detta. Mjukvaran anpassar sig i realtid för ljudförändringar i din omgivning. Ett exempel är om du går in i en affär eller hoppar på ett tåg. 

Oticon More finns i 8 olika färger

Med Oticon More så kan du trådlöst överföra ljud direkt från iPhone, iPad och Android-enheter. Oticon More finns i åtta olika färger och även som laddningsbara hörapparater. Du kan använda dina Oticon More hela dagen efter bara tre timmars laddning. Du kan också snabbladda dem, 30 minuter, och få ytterligare 6 timmars driftstid. 

Oticon More är en av våra favorithörapparater på Eartech Hörselkliniker. Den är också med på vår lista bästa hörapparaterna våren 2021. Kontakta oss på 020-121226 eller boka tid direkt med en av våra audionomer för att få mer information. 

Publicerad den Lämna en kommentar

Tidig diagnostik och valfrihet bland vårdgivare ökar tillgängligheten på hörapparater

Den 3:e mars är det World Hearing Day. Föreningen Hörselföretagarna, som Eartech Hörselkliniker är medlem av, lyfter idag perspektivet att minska demenssjukdomarna i samhället via ökad valfrihet i hörselvården. Nedsatt hörsel är idag den faktor som du själv kan påverka som har störst effekt om du vill undvika att utveckla demens. 

Installation av TV-adapter och koppling till hörapparater under hembesök på Södermalm i Stockholm

Hörselföretagarna tar Region Stockholm som exempel. Stockholm har många olika vårdgivare och också kortast väntetider i landet. Resultatet av denna reform har inneburit att runt 47% av de hörselskadade har hörapparater i Stockholms län. I andra regioner i Sverige förekommer det att färre än 1 av 5 hörselskadade har hörapparater

Ny avancerad teknik introduceras hela tiden vilken hjälper människor med en hörselnedsättning

Att fler som hör dåligt tidigt får hjälp bidrar till att minska antalet personer som utvecklar demens. Kostnaderna olika regioner och landsting har för hörselvård och hörapparater är små i jämförelse med kostnaderna för demensvården. Att göra det lättare att få hjälp och även möjliggöra användningen av ny teknik är en investering för samhället när vi blir allt äldre. Dessutom innebär bättre hörande bland annat ökad livskvalitet, minskad social isolering, färre depressioner samt förbättrad förmåga för personen att klara studier och arbete. Argumenten för en tillgänglig hörselvård präglad av valfrihet, innovationer och entreprenörskap är många och starka. 

Du kan läsa artikeln från Hörselföretagarna på SPF’s medlemstidning Seniorens hemsida: Vänta inte med att behandla hörselnedsättning

Publicerad den Lämna en kommentar

Varför är det viktigt att använda hörapparater?

Att komma igång och använda hörapparater kommer öka din livskvalitet, förbättra din hälsa och gör att det blir enklare att ta del av olika aktiviteter i livet. Ett par viktiga argument har vi sammanfattat i en infografisk bild nedan.

varfor-horapparat
Argument för att komma igång och använda hörapparater

Det är viktigt att använda hörapparater för att de underlättar studier och arbete, stimulerar nyfikenhet, underlättar kommunikation, gör det enklare att fokusera, stimulerar hjärnan samt ökar din livskvalitet.

Underlättar studier och arbete. Om man har nedsatt hörsel kan det vara svårt att hänga med i skolan och på jobbet. Genom att göra ett hörseltest och sedan prova ut hörapparater hos en audionom kommer din hörsel att förbättras. Det gör det lättare i skolan och på arbetet.

Stimulerar nyfikenhet. Att slippa fokusera på att jag inte hör utan enklare kunna delta i livets olika aktiviteter vidgar dina vyer och stimulerar nyfikenheten att testa nya saker. Hörapparater gör att du slipper välja bort aktiviteter i ditt liv.

Underlättar kommunikation. Dina nya hörapparater kommer göra det lättare för dig att höra och att kommunicera med dig. Det blir också roligare att kommunicera för dig eftersom du inte behöver anstränga dig så mycket för att höra vad omgivningen säger.

Fokusera enklare. Att enklare kunna höra gör att du kan fokusera på uppgifter och slippa oroa dig för att missa något som sägs.

Stimulerar hjärnan. Flera undersökningar visar att om man tidigt kan få hjälp med sin hörselnedsättning ökar den kognitiva förmågan och minskar risken för demenssjukdomar senare i livet.

Ökar din livskvalitet. Att kunna delta i olika sociala och professionella sammanhang ökar delaktigheten och gör det roligare att umgås med andra. Hörapparater ökar din livskvalitet.

Detta är några argument för att använda hörapparater. Det finns fler. Första steget är ofta att boka ett hörseltest hos en legitimerad audionom. Vänta inte med att söka hjälp. Låt idag bli dag 1.

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselvård över internet har ökat kraftigt under pandemin

Under 2020 har antalet personer som fått sina hörapparater utprovade eller justerade med hjälp av en app på telefonen ökat kraftigt. På så vis har ett stort antal fysiska besök kunnat undvikas, risken för smitta minskat och patienter har kunnat få hjälp med sina hörapparater hemifrån.

-Att själv kunna bestämma om jag vill ha hjälp med mina hörselhjälpmedel digitalt eller om jag hellre vill besöka mottagningen är framtiden, säger Heléne Ljung, legitimerad audionom och verksamhetschef på Eartech Hörselkliniker AB.

Inställning av en Resound One via Resound Assist Live

Man beräknar att runt 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Genomsnittsåldern för en förstagångsanvändare av hörapparater är nästan 72 år. Under Corona/Covid-19 har väldigt mycket hörselvård skjutits på framtiden eftersom rekommendationerna är att äldre bör hålla sig hemma så mycket som möjligt. Att inte få hjälp med sina hörselproblem har inneburit ökad social isolering samt minskad livskvalitet för många äldre. I Sverige finns totalt runt 1400 legitimerade audionomer som skall ta hand om dessa patienter så nya arbetsmetoder där man enklare kan hantera olika uppgifter är av största vikt framöver.

-Under 2020 har vi sett ökningar på antalet som vill testa digital hörselvård med flera hundra procent. Vissa besök bör göras på mottagningen men många besök kan enkelt och smidigt genomföras via din mobiltelefon eller dator. Den digifysiska hörselvården är här för att stanna, säger Klas Johansson, VD på Eartech Hörselkliniker AB.

Digital hörselvård är på frammarsch över hela världen. Pandemin har påskyndat denna utveckling. Olika tillverkare har idag lösningar för hur du skall kunna få hjälp med dina hörapparater oavsett var du befinner dig. Genom nya digitala lösningar kan fler människor få hjälp med att bättre och enklare hantera sin hörselnedsättning.

Publicerad den Lämna en kommentar

Test av olika samtalsförstärkare

samtalsforstarkare_bast_i_test

Vill eller kan man av någon anledning inte använda hörapparater är samtalsförstärkare ett bra alternativ. Dessa kallas ibland också kommunikationsförstärkare, röstförstärkare eller talförstärkare. De finns flera olika samtalsförstärkare på marknaden. På Eartech Hörselkliniker har vi arbetat länge med samtalsförstärkare från olika tillverkare. I denna artikel så har vi testat några på svenska marknaden förekommande samtalsförstärkare. Vi har också försökt lista några argument för respektive produkt. Den produkt vi gillar mest är Pockettalker 2.0 från amerikanska Williams. Bra produkter är också samtalsförstärkare Favorit och EH-101.

Alla samtalsförstärkare har det gemensamt att de förstärker ljud och att man har en enhet som tar upp, förstärker och skickar ljudet till ett par hörlurar som personen som hör sämre har på sig. På så vis blir det lättare för dig att höra när du exempelvis är i en bullrig miljö eller vill samtala med någon. Det underlättar också TV-tittande och att kunna vara med på exempelvis middagar. Placera din samtalsförstärkare framför den som du vill tala med. Du kan själv enkelt justera volymen så du hör vad den du talar med säger.

Alla samtalsförstärkare har 3,5 mm uttag i vilket du kan koppla hörlurar eller en slinga. De drivs av vanliga AA eller AAA-batterier.

Nedan följer några samtalsförstärkare som vi har testat. Vi har haft flera kunder som testat respektive produkt och detta är våra samlade erfarenheter.

Pockettalker 2.0

Pockettalker 2.0 är vår favorit bland samtalsförstärkarna

Detta är vår favorit i vårt test av samtalsförstärkare. Är en kvalitetsprodukt som förstärker ljud och rösten hos den du talar med. Rikta helt enkelt mikrofonen mot din samtalspartner så förstärks den personens röst. Dessutom har den en telespole som gör det lättare att lyssna när du är i större lokaler. Den har en mycket enkel volymkontroll och är väldigt lätt att hantera. Du kan justera volymen på höger respektive vänster öra. Ett par bra hörlurar följer med när du köper en Pockettalker 2.0. Tillverkare av denna talförstärkare är amerikanska Williams. Du hittar mer information om Pockettalker 2.0 samt möjlighet att köpa den i vår webbshop.

Samtalsförstärkare Favorit

Samtalsförstärkare Favorit från Transistor

Är en ganska enkel och smidig samtalsförstärkare som kan användas utan eller med hörapparater på. Bra och stabil samtalsförstärkare. Även Favorit har tydliga reglage, T-läge och används normalt ihop med hörlurar. Används ofta av äldre patienter som behöver höra TV och konversationer bättre. Du kan läsa mer om samtalsförstärkare Favorit samt även köpa den i vår webbshop. Tillverkare är Transistor.

EH-101 Samtalsförstärkare

En enkel samtalsförstärkare för lätta hörselnedsättningar är EH-101

Passar dig som har en lätt hörselnedsättning. Den har även en inbyggd slingmottagare och enkla reglage. Den är enkel att använda och har en volym- och tonkontroll. EH-101 har en inbyggd mikrofon och förstärker upp till 25 dB. Med din EH-101 så kan du också lyssna på CD-skivor, radio eller se på TV. Läs mer om EH-101 och hur du går tillväga för att köpa den i vår shop. Tillverkare är Okayo.

Samtalsförstärkare är ett bra hjälpmedel för dig som hör sämre men inte kan eller vill ha en hörapparat. Vår favorit bland samtalsförstärkarna är Pockettalker 2.0. Alla produkter som vi testat är lätta att använda, är robusta och har tydliga/enkla reglage. Många patienter har stor nytta av samtalsförstärkare i sitt dagliga liv.

Publicerad den Lämna en kommentar

Nu öppnar Eartech Hörselkliniker i Enköping och Uppsala!

I januari 2021 så slår vi upp portarna till våra två nya mottagningar i Enköping och Uppsala. Eartech Enköping Hörselklinik och Eartech Uppsala Hörselklinik arbetar på uppdrag av Region Uppsala inom ramen för grundläggande hörselrehabilitering. Hos oss kan du göra ett hörseltest hos någon av våra legitimerade audionomer. Du får också råd och tips om hur du kan höra bättre. 

Eartech Hörselkliniker är leverantörsoberoende och arbetar med alla stora tillverkare av hörapparater i världen. Vi är specialiserade på att med den senaste tekniken få människor att höra bättre och förbättra både livskvalitet och hälsa. Hos Eartech Hörselkliniker kan invånare i Region Uppsala få hjälp med sin hörapparat och hörsel. På våra mottagningar arbetar audionomer med lång erfarenhet av hörselvård och vi har dessutom ett brett sortiment av formgjutna hörselskydd och arbetstekniska hjälpmedel. 

Du behöver ingen remiss för att besöka oss. Hos oss betalar man enbart Region Uppsalas patientavgifter för hjälpmedel. Att komma och testa hörseln är kostnadsfritt. Du kan här på vår hemsida direkt boka tid i Uppsala eller Enköping. Läs mer om patientavgiften för grundläggande hörselrehabilitering på 1177

horapparater_horseltest_enkoping

Eartech Enköping Hörselklinik ligger på Sandgatan 13B i Enköping (Audionovas tidigare lokal). Det är enkelt att ta sig till vår mottagning både med kollektivtrafik, cykel eller bil. Det finns gott om parkeringar i närområdet där man kan använda p-skiva.

horapparater_horseltest_uppsala

Eartech Uppsala Hörselklinik ligger på Kungsgatan 43 i Uppsala. I samma byggnad finns även två ÖNH-mottagningar om det finns behov av öronläkare. Vår mottagning ligger i centrala Uppsala och det är enkelt att åka kommunalt till oss via både tåg och buss. Det finns också ett par parkeringshus i närheten av vår lokal. 

Välkommen att boka tid eller ställa frågor om din hörsel till oss på Eartech Hörselkliniker på telefon 020-121226 eller via mail: info@eartech.se