Publicerad

Hörselskydd och öronproppar som släpper igenom tal

”Jag är intresserad av en hörselpropp som skyddar mot buller men släpper igenom tal” är en ganska vanlig fråga i vår kundtjänst. Detta är något vi jobbar väldigt mycket med. Här finns det aktiva hörselskydd och hörselkåpor med medhörning men även olika formgjutna hörselskydd/öronproppar.

hörselskydd_som_släpper_igenom_tal

Kollar man på formgjutna öronproppar så finns det varianter med elektronik och varianter med dämpningsfilter. Genom volymkontrollen på de aktiva hörselskydden kan man styra förstärkningen. Denna kan vara bara några decibel till maxläge som är 30 decibel förstärkning. Hör man lite sämre är det väldigt bra att förstärka ljud lite mer eftersom det underlättar hörandet. Med olika halsslingor kan man få en trådlös koppling till mobiltelefon eller kommunikationsradio.

individuella_gjutna_proppar

Kolla man lite närmare på formgjutna öronproppar kan man genom valet av dämpfilter styra hur mycket dämpning man skall ha. Rent allmänt kan man säga att ibland är det bra att inte dämpa så mycket eftersom det kan göra en lite isolerad. Ofta räcker ditt dämpningsfilter på 15 decibel vilket gör att buller tas bort men tal släpps igenom. Man bör innan man väljer dämpfilter mäta bullernivåerna på din arbetsplats.

Kontakta oss gärna för mer information om olika hörselskydd som är optimerade för att släppa igenom tal och skydda mot buller.

Publicerad

Hörselskydd för musiklärare

Nu i samband med skolstarten diskuteras hörseln mycket bland lärare. En speciellt utsatt grupp är musiklärare som exponeras för ljud från elevers instrument och samtidigt behöver höra vad som sägs och även kunna instruera elever trots höga ljud från omgivningen. Man vet också att många musiker och musiklärare har problem med hörseln så att använda hörselskydd är väldigt viktigt!

ER-hörselskydd

Användningen av formgjutna hörselproppar med dämpningsfilter är mycket vanlig i denna yrkesgrupp. Man kan med hjälp av dämpningsfilter välja hur mycket dämpning man skall ha. Ett bra formgjutet hörselskydd för musiklärare är ER-hörselskydd. Detta är av kategorin ”formgjuten öronpropp” och används av väldigt många lärare och musiklärare.

filter-ER-hörselskydd

Med ER-skydd kan man enkelt byta filter om man tycker att man har för lite eller för mycket dämpning. Många kan använda sina öronproppar under många år och de fungerar bra. Bland musiker och musiklärare är detta ett väldigt populärt hörselskydd idag.

gjutna_proppar_sennheiser

De senaste åren har även kombinationsprodukter börjat lanseras. Dessa fungerar dels när du vill ha ett hörselskydd, dels kan du använda dem ihop med dina favorithörlurar för att höra bättre och blockera omgivningsbuller. Ett exempel på sådana är Eartech 2in1 som visas på bilden ovan. Dessa har även de dämpningsfilter som du enkelt kan byta. Du styr själv vilken dämpning dina öronproppar skall ha. Många brukar börja med 15 dB dämpning och se om det räcker. Om du spelar trummor bör du dock har en högre dämpning eftersom ljuden blir höga.

Tänk på att det aldrig är för sent att börja skydda din hörsel. Ibland kan man höra att ”detta borde jag börjat med när jag var 20 år”, men du kan undvika att dina hörselskador blir värre genom att börja använda hörselskydd idag.

På Eartech har vi lång erfarenhet av hörselskydd för musiker och musiklärare. Kontakta oss gärna för mer information.

Publicerad

Tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd (uppdaterad januari 2019)

hörselskydd_tandläkare

På ämnet tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd finns en spännande undersökning, som visserligen har några år på nacken från Folktandvården i Västmanland. Undersökningen har gjorts av Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet och man testade hörseln på personal från Folktandvården i Västmanland. Totalt testade man hörseln på 62 tandläkare, 121 tandsköterskor och 24 tandhygienister. En slutsats var:

”Studien visade att det fanns bullerskador inom folktandvården, mest bland de äldre åldersgrupperna, men även bland yngre kollegor även om det inte var lika vanligt. Studien visar att besvären finns och även att de upplevs”.

Intressant är att förvånansvärt många tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister inte använder hörselskydd på arbetet. Detta trots att man har redan har hörselproblem. Många gånger kopplar man dock inte problemen till arbetet. Däremot såg man att 53% av de som faktiskt använde hörselskydd samt hade en bullerskada anser att hälsokontroller hos landstinget bidragit till en ökad användning av hörselskydd. Motsvarande siffra hos dom som inte använde hörselskydd var 33%. Mao: ökad information om risker för hörselnedsättningar och tinnitus är kritisk för att uppnå en ökad användning av skyddsutrustning. I detta fall företagshälsovården som många gånger träffar yrkesverksamma tidigt.

Buller på inom tandvården påverkar medarbetarna på olika sätt. Redan vid låga nivåer, 40-60 dB(A), så ökar muskelspänningen och blodtrycket höjs. När ljudnivåerna ökar så försvåras samtal och vid höga nivåer, över 85 dB(A), ökar riskerna för permanenta hörselskador. Inom tandvården kommer de störande ljuden främst från borrar (i synnerhet high-speed borr) och från sugenhet/sugmunstycke. Bullermätningar visar att långvarig exponering, mer är 2 timmar per dag, av ljud från borrning, ultraljud och slipning ökar riskerna för hörselproblem och här bör hörselskydd användas.

oronproppar_tandlakare

De senaste åren har det skett en attitydförändring bland tandvårdspersonal vad gäller användningen av hörselskydd. Medvetenheten har ökat och det är idag inget konstig att använda formgjutna hörselskydd för att höra patienterna och skydda sin hörsel. Dessutom har det börjat lanseras fler öronproppar som faktiskt släpper igenom tal och skyddar mot buller. Många mottagningar satsar dessutom på att förbättra akustiken och minska bullernivåerna. Detta ses som ett konkurrensmedel för att attrahera ny bra personal. På väldigt många platser i Sverige lider man av för få tandläkare och tandsköterskor. Har man personalbrist och dessutom när många erfarna tandläkare och tandhygienister har problem med hörseln är det en bra idé att jobba mer preventivt och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

Slutsats tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd: Vi har ett brett och bra sortiment av hörselskydd för tandvårdspersonal (tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister). Kontakta oss gärna för mer information om hur ni kan minska bullret och förbättra hörselhälsan på er tandläkarmottagning.

Publicerad

Bra hörselskydd för skytte

Vad är ett bra hörselskydd för skytte? Många skyttar, pistol och gevär, har ett stort behov att skydda sin hörsel mot de impulsljud som skotten ger ifrån sig. Knallen från ammunition kan ge upphov till hörselskador som hörselnedsättningar och tinnitus. Medvetenheten om att skydda hörseln på skjutbanan har ökat och idag används i princip alltid hörselskydd på banan.

hörselskydd_för_skytte

Vilket hörselskydd skall jag som skytt då välja? Det finns individuella öronproppar som gjuts efter dina öron. Det finns också ett antal bra hörselkåpor, bland annat från Peltor, som är mycket bra alternativ. Vill man skydda hörseln riktigt ordentligt, och varför skulle man inte vilja det på skjutbanan?, så kan man använda i-örat hörselskydd och hörselkåpor samtidigt

Kontakta gärna våra hörselexperter för mer information om hur du skyddar din hörsel på skjutbanan.

Publicerad

Hörselskydd med medhörning

En av våra mest populära produktgrupper är hörselskydd med medhörning. Kunder frågar ofta om just detta. Idag finns det bra hörselkåpor, bland annat från Peltor, där man kan höra radio samtidigt som man hör omgivningen. Man kan också via Bluetooth koppla in kommunikationsradio eller mobiltelefon och via en mikrofon i hörselkåpan kommunicera trådlöst. Dessa skyddar dig mot buller samtidigt som du kan höra din omgivning. Senaste åren har också ett par bra gjutna öronproppar med aktiv medhörning lanserats.

hörselskydd_med_medhorning

Dessa görs individuellt för dina öron för exakt passform och kan även de kopplas trådlöst till annan elektronik. Hos en legitimerad audionom kan du göra dessa avgjutningar av dina öron. Vilka är då bäst? Det beror på hur du tänkt använda dem och hur bullersituationen ser ut i omgivningen. Kolla gärna på våra produktkategorier under länken ovan eller kontakta oss för mer information om vilka hörselskydd med aktiv medhörning som passar dig bäst.

Publicerad

Vilka Bluetooth halsslingor är bäst?

Många hörapparater och aktiva hörselskydd har idag en inbyggd telespole. Genom att en T-spole finns integrerad möjliggörs en trådlös uppkoppling via telefon, kommunikationsradio, MP3-spelare, läsplatta eller dator. För att även kunna prata har idag ett antal halsslingor med Bluetooth (blåtand) utvecklats.

vilka_bluetooth_halsslingor_är_bäst

Detta möjliggör att man kan exempelvis ha sina hörselskydd (eller hörapparater) på sig och samtidigt tala i telefon utan att behöva ta upp den. Detta är exempelvis väldigt värdefullt för personal i industri, på byggen, jägare, lantbrukare eller andra som vistas i bullriga miljöer och samtidigt har ett kommunikationsbehov.

Med hjälp av Bluetooth halsslingor så underlättas kommunikationen för dig som har en hörapparat eller hörselskydd med T-spole. Många användare upplever att det är betydligt lättare att kommunicera med sin omgivning med dessa lösningar. Du kan också enkelt strömma musik upp till öronen med hjälp av en slinga med blåtandsfunktion.

Vilka Bluetooth halsslingor är bäst? Eartech arbetar idag med ett flertal olika halsslingor med Bluetooth. Den kanske bästa lösningen på marknaden är Artone 3 Max med Bluetooth. Denna används både av personer som har hörapparat och exempelvis jägare som har Soundscope för användning för jakt eller på jobbet (industri). Vi anser att Artone 3 Max med Bluetooth är den bästa halsslingan med blåtand på marknaden.

Välkommen att maila oss på info@eartech.se eller ring oss på 020-121226 för mer information om detta.

Publicerad

Test av formgjutna hörselskydd. Umec EARfoon mot ER-hörselskydd från Bellman & Symfon

En hörselingenjör på företaget Hörbart i Stockholm, som själv lider av tinnitus, har testat formgjutna individuella hörselskydd från Umec Earfoon AB och från Bellman & Symfon AB.

ER-hörselskydd-Eartech

Att kunna kommunicera med hörselskydden på samtidigt som han kör bil, med musiken på i bilstereon, är en av utmaningarna för de hörselskydd som testas. Umec Earfoon har en dämpningskurva som dämpar mer i de högre frekvenserna än ER-hörselskydden från Bellman & Symfon AB. Av artikeln framgår att ER-hörselskydden med 15 dB dämpfilter, ihop med anpassade In-Ear hörlurar, föredras av författaren. Detta mycket beroende på den jämna dämpkurvan vilket underlättar kommunikationen och lyssnande på musik.

Båda produkterna klarar att skydda användaren mot buller och höga ljud. Båda släpper igenom tal. ER-hörselskydd tillverkas av ett mjukt silikonmaterial som är bekvämt för användaren. EARfoon tillverkas i ett hårdare akrylmaterial. Detta kan ibland ha sina fördelar exempelvis som man arbetar i väldigt smutsiga miljöer och snabbt måste kunna tvätta sina öronproppar.

Publicerad

Test av formgjutna öronproppar för MC

Tidningen MC-folket testade, i nummer 2/2013, ett antal olika hörselskydd för motorcykel. Man testade engångsproppar, standardhörselskydd och formgjutna hörselskydd för MC. Artikeln är väldigt bra och man pekar på vikten att dels skydda sig mot motorcykelns buller men även faran vindbruset utgör när hastigheten går upp. Testet visade väldigt bra resultat för individuellt formgjutna MC-hörselskydd och sammanfattningen lyder:

”Den största fördelen jag ändå vill framhålla är passformen. Jag har provat en mängd olika engångsproppar och även lite dyrare av silikon, men inget kommer i närheten av ett par formgjutna. Inget”.

test_av_formgjutna_öronproppar_för_MC

På Eartech har vi ett antal väldigt bra öronproppar för MC, både standard och individuellt gjutna, som hanterar dels buller, dels problemet med vindbrus. Detta samtidigt som man hör vad som sägs i omgivningen och radio.

Publicerad

Hörselskydd med Bluetooth (Uppdaterad 2018)

På Eartech har vi ett brett sortiment av hörselskydd med Bluetooth. Detta är en kategori som blivit mer och mer efterfrågad. I dagens kommunikationssamhälle är behoven att kunna vara nåbar och tala i telefon eller kommmunikationsradio stora. Detta gäller även om man skulle befinna sig i bullriga miljöer. Därför har det lanserats ett antal bra hörselskydd som gör det möjligt att med blåtand koppla upp sig mot annan elektronik. Ett exempel på en sådan produkt är 3M Peltor WS Alert XP. Här har du en bra hörselkåpa som förstärker svaga ljud, skyddar mot buller och du kan trådlöst lyssna på radio eller strömmad musik från din mobiltelefon. Den har också en mikrofon som gör det möjligt att tala trådlöst i telefon. Man kan även köpa dessa monterade på en hjälm om du exempelvis arbetar på ett bygge.

hörselskydd_med_bluetooth

Det finns också formgjutna öronproppar som är bra alternativ. Dessa tillverkas efter avgjutningar av dina öron. Dessa avgjutningar scannas och därefter så tillverkas de av en 3D-printer. Inför tillverkningen så designas hörselskydden så alla delar skall få plats och passa in i dina öron. Nedan ser du exempel på en avgjutning.

avgjutning_öra_öronproppar

Genom att tillverkningen utgår från hur dina öron ser ut får man en exakt form av dina hörselgångar och ett hörselskydd som passar dina öron kan tillverkas. Dessa kan idag, via en halsslinga, kopplas med Bluetooth till din telefon eller kommunikationsradio. Dessa hörselskydd med Bluetooth upplevs väldigt smidiga och bekväma av användare. Batterier som används är vanliga hörapparatsbatterier.

formgjutna_hörselskydd_med-bluetooth

Två exempel på formgjutna hörselskydd med Bluetooth är Siemens SecureEar och Starkey Soundscope Pro-Tect Industri. Stora fördelar ligger på bekvämlighet och att det inte blir så varmt när man jobbar inomhus. Du kan också använda mössa och glasögon utan risk för läckage. På Eartech har vi arbetat länge med olika hörselskydd med blåtand. Det viktiga är att hitta ett hörselskydd eller öronpropp som du trivs med och använder. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om hörselskydd med Bluetooth eller har andra frågor kring hur du skyddar din hörsel.

Publicerad

Lämpliga hörselskydd för lärare (Uppdaterad 2018)

lämpliga_hörselskydd_för_lärare

En vanlig fråga från personal i skola och förskola är: har ni några tips på lämpliga hörselskydd för lärare? På Eartech Hörselkliniker har vi arbetat länge med olika hörselskydd och öronproppar för lärare och förskollärare.

När terminen börjar kommer vikten av att skydda hörseln för många av Sveriges lärare och förskollärare. Många pedagoger och lärare lider av tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudtrötthet. Dessa hörselproblem är väldigt vanliga i skola och förskola. I en doktorsavhandling från Umeå universitet 2012, Buller i förskolan – Hälsa och åtgärder, visade undersökningen att 31% av personalen på förskola lider av tinnitus vilket kan jämföras med 10-15% av befolkningen i stort. Även hörselnedsättningar och ljudtrötthet var vanligt bland personalen på de 17 förskolor som ingick i studien. Man såg också att många av de medverkande i undersökningen led av stress och utmattning.

Forskning visar också att lärare, förskollärare och barnskötare är överrepresenterade vad gäller förtidspensioneringar och sjukskrivningar på grund av buller.

Vad kan man då göra för att minska dessa problem? Vi anser att man måste jobba mycket med akustik och även att minska bullret rent generellt. Det kommer emellertid inte att räcka på individnivå. En person som är i 25 års åldern som redan har tinnitus och är ljudöverkänslig kommer att behöva stöd i form av någon typ av hörselskydd för att få vardagen att fungera bättre. Genom att använda öronproppar i situationer när det är väldigt höga ljudnivåer (lunch, påklädning, gymnastiksal mm) så kan pedagogen använda dessa.

Det finns dock ett antal bra alternativ för personal i skola/förskola. Det viktigaste att tänka på är att använda ett hörselskydd med dämpningsfilter som släpper igenom tal på ett så bra sätt som möjligt. Detta gör att det blir lättare att kommunicera och att faktiskt höra barnen på lektionerna. Ett väldigt bra formgjutet hörselskydd för skola och förskola är Eartech DM. För att tillverka dessa gör man en avgjutning av personens hörselgångar och utifrån dessa tillverkas propparna. Dessutom har vi tagit fram ett brett och bra sortiment av lämpliga hörselskydd för lärare som ligger i vår webbshop under: Standardhörselskydd

Vi på Eartech har lång erfarenhet av hörselproblem i skolan. Kontakta oss gärna för mer information om hur man kan minska buller och ljudnivåer i både skola och förskola.

Publicerad

Pulserande tinnitus – Vad beror det på?

”Jag kan höra mina egna hjärtslag eller puls i örat – Vad beror det på?” Vissa beskriver symptomen också som ett ökat tryck i örat och ett nästan visslande ljud (på engelska “whoosing sound”) som kan vara ganska besvärande. Ljudet är ofta rytmiskt och följer ofta de egna hjärtslagen. Man kan ha symptom i ett öra eller i båda öronen.

pulserande_tinnitus_öra

Man brukar kalla detta för pulserande tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Dessa ljud kan alltså observeras och registreras till skillnad från subjektiv tinnitus. Ibland kan din läkare höra ljudet via stetoskop. Enbart ett fåtal procent av alla människor med tinnitus har en objektiv tinnitus.

Pulserande tinnitus är ett bra namn eftersom man ofta upplever att det liknar ljudet av att ens hjärta slår i dina öron. Ljuden kommer inte från en yttre stimulans utan från den egna kroppen. Ibland använder man namnet vaskulär tinnitus istället. Detta därför att symptomen ofta är kopplade till förändringar i blodcirkulationen.

Några ytterligare symptom kan vara huvudvärk, yrsel, synpåverkan och hörselnedsättning.

Man bör söka hjälp om man upplever pulserande tinnitus. Bland annat kollar man alltid blodtrycket för att få ledtrådar. Vänd dig till din husläkare eller vårdcentral som i sin tur vid behov kan remittera vidare till specialistläkare. På specialistmottagningen har man betydligt mer resurser och möjligheter att göra mer omfattande tester och undersökningar. 

Publicerad

Sovproppar: vilka är bäst? (Uppdaterad 2019)

En populär produktkategori hos oss är sovproppar eller hörselskydd för sömn. Många av våra kunder ställer frågan – Sovproppar: vilka är bäst?

Det viktigaste att börja med att konstatera är: det blir aldrig helt tyst men någon typ av hörselskydd eller öronproppar. Man kan dämpa ljud till nivåer strax över 30 decibel men utöver det blir det väldigt otympligt och varmt. Det man bör sikta på är att hitta ett par som man trivs med och som sitter bekvämt i örat. Tänk också på att man snurrar en del när man sover så de skall klara att man ligger på sidan.

sovproppar_vilka_är_bäst

Många vill ha det tyst när man sover eller kanske har en partner som snarkar. Se också till att kolla om det ligger exempelvis sömnapné bakom snarkningarna och då bör detta behandlas av ÖNH-mottagning. Man kan också använda öronproppar för sömn för att få det så bekvämt som möjligt när man sover. De bästa och mest bekväma är formgjutna hörselproppar. Dessa tillverkas efter avgjutning av dina öron och passar exakt. Dämpar mycket men är framförallt väldigt bekväma.

All-fit Hörselskydd Sleep, SNR 27 dB

Vi har också ett par bra standardhörselskydd för sömn. Ett exempel är All-Fit Sleep. Dessa finns att köpa på vår webbshop under rubriken ”sömn”. Genom att använda sovproppar så minskar du ljudnivån i sovrummet och förbättrar din sömn. Du kan också alltid kontakta oss för mer information om sovproppar och öronproppar för sömn.