Publicerad den Lämna en kommentar

Certified Partner för Phonaks FM-system Roger

eartech-certified-partner

Eartech Hörselkliniker har stolt blivit Certifierad Partner för Phonaks FM-system Roger, vilket markerar ett erkännande av vår expertis inom området. Detta kvalitetsintyg från Phonak bekräftar att vi är specialister på Phonak Roger-produkter och är kapabla att erbjuda skolor och yrkesverksamma personer med nedsatt hörsel en omfattande och skräddarsydd lösning för de utmaningar de står inför när hörapparaterna inte räcker till.

Phonaks FM-system Roger underlättar möten och undervisning för dig som hör sämre

Att bli en certifierad partner för Phonak är en tydlig indikation på vårt åtagande för högkvalitativ hörselvård och vår förmåga att möta de specifika behoven hos personer med nedsatt hörsel. Phonak, som är känt för att leverera avancerade hörselteknologiska lösningar, intygar genom detta partnerskap att vi besitter rätt kompetens och kunskap för att hantera och ge råd om deras produkter.

För skolor och yrkesverksamma personer med hörselnedsättningar är Phonaks FM-system Roger en banbrytande teknologi som förbättrar kommunikationen och underlättar förståelsen i olika ljudmiljöer. Vår certifiering som partner innebär att vi inte bara erbjuder tillgång till dessa avancerade lösningar utan också har den nödvändiga kompetensen för att vägleda och stödja användarna genom hela processen.

Vi är stolta över att ha uppnått denna certifiering och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativ hörselvård och skräddarsydda lösningar för att möta de unika behoven hos våra kunder. Genom partnerskapet med Phonak strävar vi efter att förbättra livskvaliteten för dem som lever med nedsatt hörsel genom att erbjuda teknologiskt avancerade och pålitliga produkter och tjänster.

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörseltekniska hjälpmedel för lärare

horselskada-larare-hjalpmedel

I det dynamiska och krävande yrket som lärare är förmågan att höra och kommunicera avgörande för en effektiv undervisningsmiljö. För de lärare som upplever problem med hörseln kan Eartech Hörselkliniker erbjuda skräddarsydd hjälp genom hörseltekniska hjälpmedel som är anpassade för pedagogisk miljö.

Med olika arbetstekniska hjälpmedel som kopplas till dina hörapparater hör du lättare på jobbet

Vårt engagemang sträcker sig bortom att bara tillhandahålla tekniska lösningar och produkter. Vi förstår att varje individ har unika behov och därför erbjuder vi tjänster för att underlätta arbetet för lärare med hörselnedsättningar. Här är några exempel kring hur Eartech Hörselkliniker kan vara till hjälp:

1. Ansökan till Försäkringskassan. Vårt team på Eartech Hörselkliniker finns till hands för att stödja dig genom hela processen, från att fylla i ansökningspapper till att säkerställa att alla nödvändiga dokument är på plats. Våra audionomer och hörselexperter har lång erfarenhet av dessa administrativa processer.

2. Utprovning och anpassning. Vi förstår vikten av att hitta rätt hörseltekniska hjälpmedel för just dig och din situation. Våra erfarna audionomer kan genomföra utprovning och anpassning av hörseltekniska hjälpmedel antingen på plats på din arbetsplats eller genom digitala möten. Detta säkerställer att du som lärare får optimalt stöd som är anpassat efter dina hörselproblem.

3. Kontinuerligt stöd. Vårt engagemang för dig som klient slutar inte efter utprovning och anpassning. Vi erbjuder kontinuerligt stöd för att säkerställa att dina hörseltekniska hjälpmedel fungerar effektivt och möter de föränderliga behoven på din arbetsplats över tid. Vi är redo att svara på frågor, lösa problem och se till att du har den support som du behöver för att fungera i din yrkesroll. Våra hörselexperter nås direkt på 020-121226

Eartech Hörselkliniker strävar efter att göra en verklig skillnad i lärarnas arbetsliv genom att erbjuda ledande hörseltekniska lösningar och ett omfattande stöd när man har nedsatt hörsel. Genom att underlätta kommunikation och skapa en gynnsam arbetsmiljö så kan vi stödja dig som lärare i skolan. Läs mer om hur vi arbetar med arbetstekniska hjälpmedel här

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselskadades Dag 2023 i Enköping

Hörselskadades-dag-enkoping

Hörselskadades dag 2023 i Enköping var en väldigt trevlig dag för att lyfta vikten av hörsel och hörselvård. Dagen arrangerades Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Enköping. Denna dag var tillägnad att uppmärksamma och främja förståelse för de utmaningar och behov som människor med hörselnedsättning möter i vardagen. Det var en möjlighet att samla människor från olika bakgrunder och dela kunskap om hörselrelaterade ämnen och även få lite praktiska tips i vardagen.

På Eartech Hörselkliniker visade vi hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel

Besökarna hade möjlighet att utforska och prova på olika hörapparater och hjälpmedel som kan göra vardagen enklare för dem med hörselnedsättning. Vi på Eartech Hörselkliniker gav information och råd om hur dessa teknologier kan anpassas för individuella behov. Detta var något som besökarna uppskattade.

Några glada besöker hos oss på Hörselskadades Dag 2023 i Enköping

Hörselskadades dag 2023 i Enköping var en mycket bra möjlighet att sprida medvetenhet och främja förståelse för hörselskadades behov och hjälpmedel för att förbättra det dagliga livet. Tack vare engagerade arrangörer som Hörselskadades Riksförbund i Enköping och deltagande från Eartech Hörselkliniker blev dagen bli en stor framgång och förhoppningsvis bidrog till att förbättra livet för människor som lever med hörselnedsättning.

Publicerad den Lämna en kommentar

Utbildningsdag med Phonak på Södermalm i Stockholm

horselhjalpmedel-arbete

Igår hade vi förmånen att delta i en spännande utbildningsdag och after-work-evenemang med Phonak, en ledande tillverkare av hörapparater och FM-system. Detta evenemang ägde rum Södermalm i Stockholm och den bjöd på en inblick i de senaste innovationerna inom hörteknik från Phonak.

utbildning-roger-lumity
Många frågor och stort intresse kring Lumity hörapparater och Roger FM-system

Eftermiddagen inleddes med en utbildning om Lumity hörapparater, som är kända för sin banbrytande teknologi och förmåga att leverera en högkvalitativ ljudupplevelse för patienter med en hörselnedsättning. Vi fick en detaljerad förståelse för hur Lumity hörapparater fungerar och hur de kan anpassas för att uppfylla patienters individuella behov. Genom informativa presentationer och praktiska demonstrationer erbjöd Phonak en djupgående insikt i de senaste framstegen inom hörapparatteknologi.

Uppladdningsbara Lumity-hörapparater från Phonak

Därefter var det dags att utforska de senaste nyheterna kring Roger FM-system. Dessa system är utformade för att förbättra ljudkvaliteten i olika situationer och är särskilt användbara i möten, konferenser och i undervisningssammanhang. Phonak gav oss en översikt över hur Roger FM-systemen kan integreras i vardagen för att underlätta kommunikationen och öka möjligheten att delta aktivt i arbetslivet.

Denna utbildningsdag och after-work var verkligen lärorik och givande. Vi lämnade evenemanget med en fördjupad förståelse för de senaste teknologiska framstegen inom hörteknik och en uppskattning av Phonaks engagemang för att förbättra livskvaliteten för personer med hörselnedsättning. Det var en dag fylld med kunskap, inspiration och möjligheten att träffa likasinnade individer som delar vår passion för hörselvård och innovation. Tack, Phonak, för en minnesvärd och berikande upplevelse!

Publicerad den Lämna en kommentar

Föreläsning på Dalengeriatrikens Minnesmottagning

demens-horsel-forelasning

På torsdagen 23/2 föreläste vi om hörsel och demens på Dalengeriatrikens Minnesmottagning på Dalens sjukhus. 18 medarbetare närvarade och det var läkare, psykologer, arbetsterapeuter och administrativ personal. Jättemånga bra frågor och stort intresse. Rent allmänt är hörsel ofta en bortglömd faktor när man utreder människor för exempelvis demens. Att undersöka nedsatt hörsel är något som man definitivt bör göra i dessa utredningar.

Det finns en stark koppling mellan nedsatt hörsel och demens. Exakt hur det ena påverkar det andra är fortfarande föremål för forskning. 

När hörseln försämras kan hjärnan behöva arbeta hårdare för att bearbeta ljud. Det kan leda till en ökad belastning på hjärnan. En annan teori är att hörselnedsättning kan leda till social isolering och depression som i sin tur kan öka risken för demens. Människor med hörselnedsättning kan ha svårare att delta i sociala aktiviteter och kommunicera med andra. Det kan göra dem mer benägna att isolera sig och känna sig ensamma.

Det är viktigt att notera att inte alla personer med hörselnedsättning kommer att utveckla demens och att det finns många andra faktorer som kan bidra till risken för demens. Men att behandla hörselnedsättning är en viktig förebyggande åtgärd för att minska risken för demens senare i livet och förbättra livskvaliteten och allmänhälsan generellt.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur din hörsel kan påverka din kognitiva förmåga och din framtida hälsa. 

Publicerad den Lämna en kommentar

Behandla din hörselnedsättning och minska risken för demens

utveckla-demens-riskfaktor

I en artikel i Aftonbladet lyfter man fram riskfaktorn hörselnedsättning vad gäller utveckling av demens senare i livet. Runt 19% av befolkningen i Sverige har någon form av hörselnedsättning. I ålderskategorin 75-85 år är den siffran 45%. Många gånger börjar man höra sämre i 50-årsåldern. Tyvärr väntar många med att söka hjälp vilket kan leda till hälsoproblem senare i livet. Exempel är kognitiv nedsättning, ångest, depression och ökad risk för Parkinsons sjukdom och demens.

hora-daligt-demens
Tveka inte att söka hjälp om du lider av nedsatt hörsel

Anledningen till den ökade risken för demens när man hör sämre är inte riktigt klarlagd. När hörseln är nedsatt så krävs det större ansträngning för att höra vad som sägs. Hjärnan stimuleras heller inte lika mycket när alla ljud och toner inte uppfattas. Hörselnedsättningen kan också leda till ökad social isolering vilket även det är negativt vad gäller demensutveckling. Att tidigt söka hjälp kan med stor sannolikhet bromsa utvecklingen.

Tveka inte att söka hjälp om du märker att du själv eller någon i din närhet hör sämre. Hos oss på Eartech kan du utan remiss boka tid hos någon av våra legitimerade audionomer och testa din hörsel. Du kan boka tid online eller ringa oss direkt på 020-121226

Publicerad den Lämna en kommentar

3 av 10 personer med hörselnedsättning söker inte hjälp

nedsatt-horsel-tv4

I en ny Novus-undersökning visar man att drygt 3 personer av 10 inte sökt hjälp för sina hörselproblem. Studerar man gruppen män mellan 45-64 år så har varannan aldrig sökt hjälp för sin hörselnedsättning. En orsak till att man inte söker hjälp är att man inte vill känna sig gammal. Undersökningen har fått stort genomslag och ett reportage gjordes om den i TV4. Bakom undersökningen står Phonak som är världens största tillverkare av hörapparater

Runt 1,5 miljoner svenskar hör dåligt men enbart en tredjedel av dessa har hörapparater. Många väntar med att söka hjälp för sina besvär. Det är inte ovanligt att man väntar upp mot 10 år med att söka hjälp för sina hörselproblem. Sarah Granberg, medicine doktor och legitimerad audionom, säger: 

Det är allvarligt att så många svenskar hör dåligt i onödan. Med nedsatt hörsel ökar risken för ångest, depression, social isolering och extrem trötthet. Hörselnedsättning är också en riskfaktor för demens

Studerar man undersökningen lite närmare så uppger 17% av de tillfrågade i åldern 45-89 år att man hör ganska eller mycket dåligt. 69% uppger att de hör ganska eller mycket bra. 15% har ingen direkt uppfattning om hur ens hörsel är. Bland de 17% som hör ganska eller mycket dåligt har alltså 31% inte sökt hjälp för sina hörselproblem. Det är vanligare bland männen i undersökningen att inte ha sökt hjälp. Varannan man mellan 45-64 år som hör ganska eller mycket dåligt har inte sökt hjälp. 

De vanligaste orsakerna till att svenskar som hör dåligt i undersökningen inte söker hjälp är att ”det inte känns viktigt”. Andra anledningar är ”jag kommer att känna mig gammal” och ”vet inte hur jag ska gå till väga”.

Enligt medicine doktor Sarah Granberg finns det idag tydliga samband mellan hörselnedsättning och flera allvarliga hälsoproblem som depression, extrem trötthet, nedsatt kognitiv förmåga och ökad risk för att utveckla demens. Sarah Granberg säger vidare: 

Undersökningen visar att det finns ett stigma kring hörselnedsättningar och en okunskap. Väldigt många svenskar hör dåligt utan att veta om det, och utan att känna till hälsoriskerna. Även personer med milda till måttliga hörselnedsättningar kan drabbas av förhållandevis stora hälsoproblem. Vi behöver nya rutiner för att upplysa allmänheten om hälsoriskerna och vilken hjälp som finns. Jag skulle gärna se en nationell kampanj för folkhälsan liknande den om tandhälsa och karies på 1950- och 1960-talet

modern-horapparat-utseende
En modern RIC-hörapparat placerad bakom-örat

Att många väntar länge med att söka hjälp för sina hörselproblem är något vi väl känner till på Eartech Hörselkliniker. Dessa besvär känns ofta inte så akuta utan något man kan vänta med. Många vet heller inte hur moderna hörselhjälpmedel ser ut och fungerar. Att snabbare söka hjälp och även få hörselhjälpmedel utprovade är väldigt positivt för individens livskvalitet och allmänhälsa. Det är även positivt för samhället. Detta eftersom fler kan studera, arbeta och färre riskerar att utveckla olika sjukdomar som ångest, depression och demens. Hela undersökningen kan ni läsa här

Publicerad den Lämna en kommentar

Ökad skärmtid kan påverka din hörsel negativt på sikt

horselnedsattning-skarmtid

I ett reportage i Göteborgs-Posten tar man upp olika åkommor som ökar när vi tillbringar allt mer tid framför våra skärmar. Exempelvis är problem med syn och hörsel. Vad gäller hörsel är det framförallt användningen av hörlurar och att vi har för hög volym på dessa. Det kan leda till, vid användning över tid, att du får problem med tinnitus och att höra. Läs hela reportaget här

Publicerad den Lämna en kommentar

Lång väntan på hörapparater kan öka risken för demens

horselnedsattning-demens

I ett reportage i P4 Västernorrland tar man upp att många patienter måste vänta länge på hörapparater. Väntetiderna kan i Västernorrland vara upp till 18 månader. Idag vet man att det finns ett samband mellan nedsatt hörsel och demens. Att snabbt kunna få hjälp med hörapparater är viktigt för att bevara den kognitiva förmågan och minska risken för demens.

Börjar du märka att hörseln börjar försämras så bör du boka tid för ett hörseltest. Detta kan du göra på din vårdcentral, företagshälsa eller på en hörselmottagning. Har du nedsatt hörsel är det viktigt att konsultera en audionom. Genom att få råd och tips vad du kan göra för att höra bättre kan man också förbättra sin hälsa och minska risken för demens senare i livet.

Publicerad den Lämna en kommentar

World Hearing Day 3/3 – Lyssna säkert!

Lyssna-säkert-world-hearing-day

På World Hearing Day 3/3 2022 är budskapet att lyssna säkert och försök att sänka volymen och skydda din hörsel. WHO lyfter problemet att över 1 miljard unga riskerar hörselskador på grund av att man lyssnar på för hög volym. Vår branschförening Hörselföretagarna, där många medlemsföretag arbetar aktivt både med prevention och rehabilitering av hörselskador, lyfter upp budskapet att ”Lyssna säkert och hör i hela ditt liv”. Dr. Dan Bagger-Sjöbäck, tidigare professor i Öron-Näsa-Hals sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset, säger:

“Det här är problem som vi ser i Sverige också. Många unga lyssnar på alldeles för hög volym på sina mobiltelefoner vilket leder till hörselproblem senare i livet”. Ofta kommer dessa problem smygande och man märker det inte direkt. “Lyssna säkert och använd hörselskydd så skyddar du din hörsel och kan höra bättre i hela ditt liv” fortsätter Bagger-Sjöbäck. 

Använd volymspärr på din mobiltelefon för att minska risken för hörselproblem

Använd volymspärrar på mobiltelefonen, öka medvetenheten om hörselproblem, använd hörselskydd på konserter och klubbar samt skapa stunder av ljudvila är några av tipsen för att minska hörselskadorna bland barn och unga.

Hörselskydd på konserter och festivaler skyddar din hörsel

Att många unga lyssnar på för hög volym och tidigt börjar utveckla hörselskador är något vi ser på Eartech Hörselkliniker. Detta är ett stort folkhälsoproblem som det är viktigt att vara medveten om. Tänk på din hörselhälsa och var medveten om att du skall höra hela livet med dina öron.