Publicerad den Lämna en kommentar

10 år med vårdval i Uppsala

I veckan var vi med på en utbildningseftermiddag anordnad av Region Uppsala. Man firade 10 år med vårdval inom grundläggande hörselrehabilitering. Under eftermiddagen presenterade bland annat Peter Nordqvist från Forskningsinstitutet Hörselbron, Ulrika Löfkvist från Region Uppsala och ÖNH-läkare Elsa Erixon från Akademiska sjukhuset. 

Att öka tillgängligheten genom att ha fler vårdgivare innebär att fler får hjälp. En av de största utmaningarna för många regioner är idag att säkerställa tillgången till utbildade audionomer. Det kommer att behövas. Det finns idag över 1,5 miljoner svenskar med nedsatt hörsel och runt 1300 av Socialstyrelsen legitimerade audionomer. 

En spännande slutsats var att fler och fler är nöjdare med sina hörapparater numera. Man använder dem mer och tycker att funktion och nytta ökat. En tänkbar slutsats här är introduktionen av appar mm vilket gör att man enkelt kan koppla exempelvis sin mobiltelefon och TV med sina hörapparater. Man ser också att andelen som använder sina hörapparater 1 timme eller mindre per dag successivt minskar och är nere under 8% av användarna. 

Att tidigt få hjälp med sin nedsatta hörsel ger både kortsiktiga och långsiktiga vinster. På kort sikt ökar individens förmåga att klara sin vardag, livskvaliteten ökar, det blir enklare att delta i sociala sammankomster och det blir enklare att klara studier och arbete. På längre sikt minskar risken för kognitiv svikt, ångest, depression och demens. Det finns stora vinster att komma igång och behandla sin nedsatta hörsel i tid. Detta både för individ och samhälle. 

Ett stort tack till Pia Leierdahl på Region Uppsala och Agneta Nilsson Palm, Verksamhetschef för Audionommottagningen i Uppsala, för att ni anordnade denna intressanta utbildning!

Publicerad den Lämna en kommentar

Presentation på Aleris Dalengeriatriken

På onsdagen den 17/11 var vi på Eartech Hörselkliniker inbjudna till Aleris på Dalens sjukhus för att tala om hörapparater och hur man sköter dessa. På mötet var personal från mottagningarna närvarande. Det var läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Väldigt bra diskussioner om hur man kan arbeta för att få våra äldre att höra bättre

Vår audionom Erika går igenom hur hörapparater fungerar och rengörs

Att kunna hantera och göra rent sina hörapparater är viktigt för att få dem att fungera optimalt. Vår audionom Erika gick igenom byte av batteri, domer, vaxfilter och hur man kan kolla att en hörapparat fungerar. Metoder att göra rent hörapparater och hur de fungerar behandlades. 

Klara prioriteringar på avdelning 52 🙂

När man är i extra behov av omsorg är det viktigt att ens omgivning vet hur de hörselhjälpmedel man har fungerar. Stort tack till Aleris Dalengeriatriken för att vi fick komma och presentera för er!

Publicerad den Lämna en kommentar

Stockholms Demensdag 2021

Under onsdagen den 10/11 anordnade Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum Stockholms Demensdag 2021. Genom att kopplingen nedsatt hörsel och ökad risk för demens finns var medarbetare från Eartech Hörselkliniker representerade. Dagen var väldigt givande, många bra föreläsare och intressanta frågeställningar. 

Eartech Hörselkliniker var representerade på Stockholms Demensdag 2021

Det finns en tydlig koppling mellan hörselnedsättning och demens. Man kan minska risken för att utveckla demens senare i livet genom att behandla sin nedsatta hörsel. Detta är inom hörselvärlden ett väldigt aktuellt ämne och något som det forskas intensivt kring. Att lära oss mer om demens och vården kring detta var anledningen till att vi på Eartech Hörselkliniker deltog i detta digitala seminarium.

Många intressanta föreläsningar på Stockholms Demensdag 2021

Några ämnen som behandlades var: hälsoeffekter av covid-19 bland äldre – bortom kronologisk ålder, nationella riktlinjer för utredning av frontotemporal sjukdom, en droppe blod för tidig och säker diagnostik, ett vårdförlopp för bättre utredningar i hela landet och samverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

Tack till Svenskt Äldrecentrum och Stiftelsen Äldrecentrum för en väldigt trevlig och intressant dag!

Publicerad den Lämna en kommentar

Presentation hos HRF Enköping

horapparat-enkoping-eartech

Under torsdagen den 4:e november var vi inbjudna till Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Enköping och presentera oss och vår verksamhet inom ramen för vårdval i Region Uppsala. Det var en väldigt trevligt och bra möte med många bra frågor. Stort intresse kring speciellt uppladdningsbara hörapparater, framtida möjligheter till distansvård och olika hjälpmedel som kan kopplas till hörapparater och CI-implantat. 

Olika uppladdningsbara hörapparater och hjälpmedel visades upp och demonstrerades

I Region Uppsala har Eartech Hörselkliniker två mottagningar. Vi finns dels i Uppsala (Kungsgatan 43), dels i Enköping (Sandgatan 13B). Patienter som hör sämre kan utan remiss välja att besöka oss eller andra vårdgivare. Hos oss kan du göra ett hörseltest och därefter, om behov finns, prova ut hörapparater och andra hjälpmedel. 

Det var en väldigt bra diskussion hos HRF Enköping om många ämnen inom hörselområdet. Exempelvis arbetstekniska hjälpmedel, vikten och möjligheten att använda slingor, hur laddbara hörapparater fungerar och används samt möjligheter med ny teknik som exempelvis Bluetooth LE (Low Energy) i hörapparater. Vi talade också om vikten att regelbundet testa och följa upp sin hörsel så man inte går länge utan att behandla sin hörselskada. 

Jättetack till HRF Enköping för att vi fick komma och besöka er!