Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselns dag på Lidingö

horapparat-lidingo

Hörselns dag på Lidingö 2023-11-28 var en engagerande och informativ eftermiddag dedikerad till att öka medvetenheten om hörselnedsättningar och dess konsekvenser. Arrangemanget erbjöd en inblick i hur hörseln fungerar, tillgängliga hjälpmedel och den senaste tekniken på området. Dessutom hade deltagarna möjlighet att testa sin egen hörsel och få värdefull information från olika experter inom hörsel och audiologi.

Evenemanget inleddes med en välkomsthälsning från Carina Sjödin, syn- och hörselinstruktör i Lidingö stad, som delade med sig av sin roll och uppdrag. Därefter följde en presentation av Elisabet Ternevall, öronläkare, som föreläste om orsakerna till hörselnedsättningar och olika rehabiliteringsmetoder.

Efter en kort paus, där deltagarna hade möjlighet att köpa fika, fortsatte programmet med en presentation från Eartech Hörselkliniker om den senaste tekniken inom hörapparater. Denna del av evenemanget gav deltagarna en inblick i de senaste innovationerna och framstegen vad gäller hörapparater för att hjälpa dem bättre förstå de tillgängliga alternativen.

Därefter följde presentationen ”Fem tips för att höra bättre” av Oskar Hedenfeldt från Hörselskadades riksförbund. Deltagarna fick värdefulla insikter och konkreta råd om hur de kan förbättra sin hörförmåga i vardagen.

Under eftermiddagen hade Eartech Hörselkliniker även en utställning där de visade olika hörselhjälpmedel. Detta gav deltagarna möjlighet att utforska de olika produkterna för att hitta de som bäst passar deras individuella behov.

Sammanfattningsvis erbjöd Hörselns dag på Lidingö 2023 en väldigt bra möjlighet för deltagarna att lära sig mer om hörselnedsättningar, hörselvård och de senaste tekniska framstegen. Genom informativa föreläsningar och praktiska demonstrationer skapades en medvetenhet som förhoppningsvis kommer att främja en inkluderande och stödjande miljö för personer med hörselnedsättningar på Lidingö. Jättetack till Carina Sjödin och Lidingö stad för ett jättebra arrangemang!

Publicerad den Lämna en kommentar

Svensk Audiologisk Konferens 2023

Svensk Audiologisk Konferens 2023 i Göteborg var en väldigt trevligt möte som samlade experter och praktiker inom audiologin från hela Sverige. Konferensen, stöttad av betydande organisationer såsom Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen för Socionomer för Döva och Hörselskadade (YSDH), och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS), har som mål att främja audiologins utveckling i Sverige. Eartech Hörselkliniker var representerade av våra audionomer Zebastian, Maria och David.

Den vetenskapliga kommittén, bestående av representanter från olika föreningar, spelade en viktig roll i att forma konferensens vetenskapliga program. Deras breda kunskap och expertis representerade olika aspekter av audiologin och säkerställde att konferensen behandlade en mångfald av ämnen och forskningsområden.

Utöver det vetenskapliga programmet erbjöd konferensen också möjligheter för utställare och intresseorganisationer att presentera sina senaste innovationer, hörapparater och tjänster. Denna interaktion mellan utställare och deltagare skapade en dynamisk miljö som främjade kunskapsutbyte och affärsrelationer inom hörselområdet.

Sammanfattningsvis var Svensk Audiologisk Konferens 2023 ett mycket bra möte som inte bara möjliggjorde utbyte av forskning och utveckling utan också stärkte gemenskapen inom audiologin i Sverige.

Publicerad den Lämna en kommentar

Utbildningsdag om digital hörselvård

digital-horselvard

Den 5/10 hade vi en utbildningsdag om digital hörselvård, fjärrjustering av hörapparater och hur ny teknik kan användas i den kliniska verksamheten. Flera viktiga ämnen och framsteg inom hörselvård och digital teknik behandlades och även testades på plats. Jättetack till alla föreläsare och kollegor för en väldigt lärorik dag!

Presentation av projekt kring fjärrjustering av hörapparater i Västra Götaland

Först och främst betonades vikten av att använda digital teknik för att förbättra hörselvården. Genom att integrera smarta lösningar och appar i hörapparater kan användarna enkelt anpassa sina enheter efter sina individuella behov. Fjärrjusteringar av hörapparater, som möjliggörs genom användning av internet och trådlösa teknologier, ger användarna möjlighet att få sina apparater finjusterade av audionomer utan att behöva besöka en klinik personligen. Detta ökar tillgängligheten och bekvämligheten för patienter.

Sverige var väldigt tidiga med kognitiv beteendeterapi vid tinnitus via internet

En annan framträdande diskussion var hur artificiell intelligens kan revolutionera hörselvården. Genom att använda maskininlärning och dataanalys kan AI hjälpa till med tidig upptäckt av hörselnedsättningar och hjälpa till med att skräddarsy behandlingsplaner för patienter. Dessutom kan AI-analyser av ljudmiljöer hjälpa användare att bättre förstå och anpassa sig till olika ljudsituationer.

Lite praktiska övningar kring hur man fjärrjusterar hörapparater genomfördes

Sammanfattningsvis visar dessa föreläsningar på en spännande framtid inom hörselvård, där digitala lösningar, fjärrjusteringar av hörapparater och artificiell intelligens spelar en central roll i att förbättra hörselvården och öka livskvaliteten för personer med olika grader av hörselnedsättningar.

Publicerad den Lämna en kommentar

Eartech besöker Örebro universitet

audionomprogrammet-orebro

På World Hearing Day, 3/3, var våra audionomer Zebastian och Maria inbjudna av audionomprogrammet på Örebro universitet att spela in sin podcast ”Hörselvärlden”. Bland annat intervjuades Susanne Köbler och Helena Stålnacke. Lyssna på avsnittet på Spotify här. Roligt att se hur universitetet arbetar med utbildning men även audiologisk forskning.

Under eftermiddagen anordnades det föreläsningar för allmänheten som var väldigt bra och lärorika. Jättetack för att vi fick vara med!

Publicerad den Lämna en kommentar

Föreläsning på Hörselns dag 3/3

eartech-horselns-dag

På World Hearing Day 2023 var vi inbjudna av Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Stockholms syn- och hörselinstruktörer att tala om ”Varför skall man börja använda hörapparater?”. Det var en hel eftermiddag med föreläsningar och utställningar och gick av stapeln på Kungsholmen i Stockholm. Totalt var det cirka 100 personer som lyssnade på föreläsningarna och passade på att göra gratis hörseltest.

Många bra frågor och stort intresse. Jättetack för att vi fick vara med!

Publicerad den Lämna en kommentar

Lancet – Varje investerad krona i hörselvård ger 15 kr tillbaka till samhället

horselvard-nytta

I en undersökning av WHO, publicerad i Lancet, kommer man fram till att investeringar i hörselvård runt om i världen ger oerhört mycket tillbaka till samhället bland annat i form av minskad ohälsa, förmåga att ta del av utbildning, att fler klarar att arbeta och ökad produktivitet. Man talar om ett förhållande på 1 till 15. En investerad krona ger 15 kronor tillbaka i form av vinster till samhället. På engelska talar man om cost-benefit-analys vilket kan översättas till kostnads-nyttoanalys på svenska. 

Några åtgärder WHO föreslår är:

  • Hörselscreening och tidig diagnos för nyfödda om små barn. På så vis kan åtgärder snabbt sättas in för att underlätta hörande och språkutveckling
  • Tidig diagnos av hörselnedsättningar hos äldre och vuxna i riskzonen för att utveckla hörselskador
  • Satsningar för att förhindra och diagnostisera öronsjukdomar
  • Tillgång till hörapparater, CI-implantat och olika typer av hörselhjälpmedel
  • Tillgång till rehabilitering

Att öka upp satsningarna på hörselvården i Sverige och internationellt kommer öka människors livskvalitet men också bidra positivt till samhällsutvecklingen. Vi vet att hörselvård är en väldigt kostnadseffektiv vård som berör väldigt många. Man beräknar exempelvis att drygt 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Att utveckla hörselvården och tidigt upptäcka hörselnedsättningar ger stora vinster för både individer och samhälle.

Publicerad den Lämna en kommentar

På föreläsning hos PRO Ekerö ihop med HRF Solna & Sundbyberg

Tisdagen den 19:e april var vi med HRF Solna & Sundbyberg hos PRO Ekerö och talade om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Totalt var cirka 20 personer närvarande. Många spännande diskussioner och intresset var stort för att veta mer om olika hörselhjälpmedel. Några slutsatser var att många väntar väldigt länge med att söka hjälp för sin hörselnedsättning och det helt i onödan. Man kan inom Region Stockholm idag få hjälp snabbt hos någon av de godkända hörselmottagningarna. Vad gäller olika typer av hörseltekniska hjälpmedel (ej hörapparat) kan man få hjälp av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Många nya moderna hörapparater har även T-spole i sig vilket gör att man kan lyssna om den lokal man är i har teleslinga. Nedan är några bilder från föreläsningen.

Idag finns det en rad olika hjälpmedel för dig som hör sämre
Under mötet var två skrivtokar med
Viktigt att testa hörseln regelbundet för att upptäcka hörselskador

Stort tack till HRF Solna & Sundbyberg för att vi fick vara med och tack till PRO Ekerö för ett mycket bra arrangemang!

Publicerad den Lämna en kommentar

Zoom-möte med HRF Solna & Sundbyberg

Den 30/11 var Mats Mood från Eartech Hörselkliniker med på Hörselskadades Riksförbund (HRF) Solna & Sundbybergs digitala möte via Zoom. Ämnen som behandlades var bland annat CI-applikationer, hur man går tillväga för att förhindra hörselskador och möjlighet fanns att ställa frågor om hörapparater och hörselteknik.

Jättetack till HRF Solna & Sundbyberg för att vi fick vara med!

Publicerad den Lämna en kommentar

10 år med vårdval i Uppsala

I veckan var vi med på en utbildningseftermiddag anordnad av Region Uppsala. Man firade 10 år med vårdval inom grundläggande hörselrehabilitering. Under eftermiddagen presenterade bland annat Peter Nordqvist från Forskningsinstitutet Hörselbron, Ulrika Löfkvist från Region Uppsala och ÖNH-läkare Elsa Erixon från Akademiska sjukhuset. 

Att öka tillgängligheten genom att ha fler vårdgivare innebär att fler får hjälp. En av de största utmaningarna för många regioner är idag att säkerställa tillgången till utbildade audionomer. Det kommer att behövas. Det finns idag över 1,5 miljoner svenskar med nedsatt hörsel och runt 1300 av Socialstyrelsen legitimerade audionomer. 

En spännande slutsats var att fler och fler är nöjdare med sina hörapparater numera. Man använder dem mer och tycker att funktion och nytta ökat. En tänkbar slutsats här är introduktionen av appar mm vilket gör att man enkelt kan koppla exempelvis sin mobiltelefon och TV med sina hörapparater. Man ser också att andelen som använder sina hörapparater 1 timme eller mindre per dag successivt minskar och är nere under 8% av användarna. 

Att tidigt få hjälp med sin nedsatta hörsel ger både kortsiktiga och långsiktiga vinster. På kort sikt ökar individens förmåga att klara sin vardag, livskvaliteten ökar, det blir enklare att delta i sociala sammankomster och det blir enklare att klara studier och arbete. På längre sikt minskar risken för kognitiv svikt, ångest, depression och demens. Det finns stora vinster att komma igång och behandla sin nedsatta hörsel i tid. Detta både för individ och samhälle. 

Ett stort tack till Pia Leierdahl på Region Uppsala och Agneta Nilsson Palm, Verksamhetschef för Audionommottagningen i Uppsala, för att ni anordnade denna intressanta utbildning!

Publicerad den Lämna en kommentar

Presentation på Aleris Dalengeriatriken

På onsdagen den 17/11 var vi på Eartech Hörselkliniker inbjudna till Aleris på Dalens sjukhus för att tala om hörapparater och hur man sköter dessa. På mötet var personal från mottagningarna närvarande. Det var läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Väldigt bra diskussioner om hur man kan arbeta för att få våra äldre att höra bättre

Vår audionom Erika går igenom hur hörapparater fungerar och rengörs

Att kunna hantera och göra rent sina hörapparater är viktigt för att få dem att fungera optimalt. Vår audionom Erika gick igenom byte av batteri, domer, vaxfilter och hur man kan kolla att en hörapparat fungerar. Metoder att göra rent hörapparater och hur de fungerar behandlades. 

Klara prioriteringar på avdelning 52 🙂

När man är i extra behov av omsorg är det viktigt att ens omgivning vet hur de hörselhjälpmedel man har fungerar. Stort tack till Aleris Dalengeriatriken för att vi fick komma och presentera för er!