Distansbedömning

Under detta bedömningsbesök som vi genomför på distans kommer du ihop med din audionom gå igenom:

 • Hörselenkät
 • Tonaudiometriskt test
 • Tal i brus test
 • Diskutera med din audionom hur det går med din hörsel och vad man kan göra för att höra bättre framöver

Hörselenkät vid bedömningsbesök på distans

 1. Har du tidigare haft kontakt med hörselvården? Om Ja, beskriv.
 2. Hör du bra i samtal på tu man hand?
 3. Hör du bra i sociala sammankomster (restaurang, teater, kyrka, fest, middagar, föredrag, guidade turer)
 4. Hör du dina medpassagerare i bil t.ex
 5. Hör du ljudet i telefon?
 6. Hör du ljudet i din mobiltelefon?
 7. Hör du ljudet från din TV?
 8. Hör du alltid dörr- och andra signaler?
 9. Hur påverkar din hörsel din livskvalitet?
 10. Har du tinnitus som påverkar ditt dagliga liv?                      
 11. Är du pensionär och i så fall, vilka är dina intressen?
 12. Är du yrkesverksam? Vad arbetar du med? Hur hör du i din arbetssituation? Finns det besvärliga situationer?

Tonaudiometriskt test

Nedan finns tre olika hörseltester. Välj ett. De två första kräver att du har hörlurar medan det sista kan genomföras med högtalare. Din audionom går igenom testet med dig och genomför därefter detta. Diskutera resultaten ihop med din audionom.

Kräver hörlurar

Kräver hörlurar

Högtalare eller hörlurar

Diskussion

Hur går det med din hörsel?

Saker att tänka på

Planering framöver

Övriga frågor