Publicerad

Arbetstekniska hjälpmedel hörsel

arbetstekniska_hjalpmedel_horsel

Ibland räcker dina hörapparater inte till. Hur är det för dig? I vilka situationer kan det vara svårt att höra? Hur fungerar det med arbetstekniska hjälpmedel hörsel? Genom ett enkelt självtest kan man få mer information om hur det fungerar på jobbet.

Att kunna höra bra på jobbet är ofta en förutsättning för att dels klara sina arbetsuppgifter, dels kunna delta i den sociala gemenskapen på jobbet. Det första steget till ett bättre hörande är ofta hörapparater. Dessa kan fungera bra men räcker inte alltid till. Detta eftersom situationerna man ljudmässigt ställs inför på jobbet kan vara ganska komplexa. Vi ser också att de ljudmiljöer man idag arbetar i kan vara väldigt utmanande. Exempel är kontorslandskap eller olika möteslokaler.

hjälpmedel_mote_horsel

Hur fungerar det för dig? I vilka situationer skulle du vilja höra bättre? I självtestet nedan kan du svara på några påståenden för att bättre avgöra om du skulle ha hjälp av arbetstekniska hörselhjälpmedel. De två svarsalternativen i detta ganska enkla självtest är: ”Ja, det stämmer” eller ”Nej, det fungerar bra”. Här följer fem påståenden:

  • Jag brukar missa mycket information under presentationer eller föreläsningar
  • Det kan vara svårt att uppfatta vad som sägs på möten med flera personer
  • Jag får ofta be personen jag talar med att upprepa vad som sagts
  • Det blir problem att höra om det är en fläkt eller ventilationsanläggning i rummet
  • Det kan vara svårt att höra vad som sägs på Skype, Facetime eller telefon

Om du svarat ”Ja, det stämmer” på fler än två påståenden ovan kan det vara så att det finns behov av ytterligare arbetstekniska hjälpmedel. Exempel är olika FM-system eller andra trådlösa produkter som räknas som arbetstekniska hjälpmedel hörsel och här kan man få hjälp av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

fm_roger_horsel

På Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av olika typer av arbetstekniska hjälpmedel hörsel. Vi hjälper dig med utredning, ansökan, utprovning och förklarar hur de olika bidragssystemen fungerar. Kontakta oss gärna på telefon 020-121226 eller mail: info@eartech.se för mer information om vilka hjälpmedel som passar för dig på din arbetsplats.