specialister-horapparater

Hörapparater

Hörapparater

Eartech Hörselkliniker är specialiserade på den absolut senaste digitala tekniken. Vi är leverantörsoberoende och arbetar med de bästa hörapparaterna från världens ledande tillverkare. Genomgående arbetar vi med designade och diskreta hörapparater som ställs in så att de enkelt fungerar med din mobiltelefon, läsplatta, dator och TV.

Vi hjälper dig att hitta rätt hörapparat

Varje år hjälper vi tusentals människor att höra bättre. På Eartech Hörselkliniker kan vi prova ut hörapparater på våra egna mottagningar och online. Du kan alltid få tips och råd om vilka hörapparater som skulle passa just dig och du har även möjlighet att prova marknadens ledande hörapparater under 30 dagar.

Utvecklingen av moderna hörapparater har varit oerhört snabb de senaste åren. Att fungera bra i vardagen, på arbetet och på fritiden med våra hörselhjälpmedel är en viktig ledstjärna vid alla våra hörapparatutprovningar. Hörapparaterna anpassas efter din hörselnedsättning och livssituation. Det är avgörande för oss att du känner dig helt trygg och att du alltid får riktig och korrekt information om din hörsel och vad man bör göra för att du skall kunna höra så bra som möjligt.

diskret-liten-horapparat

Att börja använda hörapparater kan ibland kännas överväldigande innan man börjat. När man väl tagit steget och börjar höra bättre upptäcker man att det blir enklare att uppfatta vad som sägs och att det faktiskt blir lättare och roligare att delta i livets alla aktiviteter. Ökad livskvalitet och bättre hälsa är några effekter av att använda hörapparater kontinuerligt.

Hos Eartech Hörselkliniker arbetar legitimerade audionomer, hörselingenjörer, servicetekniker och administrativ personal. Flera av våra medarbetare föreläser regelbundet om hörselteknik och skriver artiklar om hörapparater och hörselvård. Vi har också ett stort nätverk av öronläkare som kan konsulteras vid behov.

Vänta inte med att prova hörapparater - Låt idag bli dag 1

Alla hörapparater är inte likadana

Eartech Hörselkliniker är leverantörsoberoende och hos oss kan du prova hörapparater från alla stora tillverkare i världen. Olika tillverkare är bra på olika saker. Våra audionomer och hörselspecialister får kontinuerligt utbildning på den senaste tekniken för att du skall kunna höra bättre.

Trender just nu är laddbara hörapparater, möjlighet att koppla ihop dina hörapparater med annan teknik i ditt hem och möjligheter till vård på distans. Dagens moderna hörapparater är väldigt enkla att hantera och fungerar mycket bra i svåra ljudmiljöer som när många talar samtidigt. Du kan enkelt koppla dina hörapparater till både iPhone och Android-telefoner. Du kan läsa mer om de olika tillverkarna genom att klicka på någon av deras logotyper nedan.

Nedan följer några vanliga frågor om hörapparater

Vad finns för olika hörapparater?

Det finns två huvudtyper av hörapparater: bakom-örat och i-örat. Bakom-örat hörapparater är de absolut vanligaste och idag är de med extern hörtelefon mest populära. De kallas också RIC (Receiver in Canal) eller RITE (Receiver in the Ear). Har du en lite kraftigare hörselnedsättning kan man behöva en bakom-örat hörapparat med formgjuten insats. Bland i-örat hörapparater finns det Concha, kanalapparater, CIC (Completely in the Canal) och djupkanalapparater (IIC - Invisible in the Canal). Djupkanalapparater är de minsta hörapparaterna

vilka-horapparater-finns

Det finns två huvudtyper av hörapparater: i-örat och bakom-örat

Hur väljer man hörapparat?

Man väljer hörapparat utifrån din hörselnedsättning, dina behov och din livssituation. Det kan vara så att din hörsel är sådan att en viss hörapparat passar bättre. Andra parametrar är exempelvis om du arbetar, hur du lever, vilken mobiltelefon du har, möjlighet att hantera vissa hörapparater och vilka övriga hjälpmedel du kan tänkas behöva. 

hur-valja-horapparater

Välj hörapparater som passar just din hörsel, dina behov och ditt liv

Vilken hörapparat som är lämplig kommer din audionom att diskutera ihop med dig. Själva utprovningen av hörapparater är ett samspel mellan dig och din audionom. Det är viktigt att du är delaktig och känner att de hörapparater som provas ut är några som du verkligen vill ha. Tveka därför inte att byta hörapparater under utprovningsprocessen om du vill det. Tänk på att det är du och ingen annan som skall använda hörapparaterna.   

Varför skall man använda hörapparater?

Hörapparater är en typ av hjälpmedel som används för att förbättra hörseln för personer som har nedsatt hörsel. De fungerar genom att förstärka ljudet och skicka det direkt till örat, vilket gör det lättare att höra vad som sägs.

motiv-till-horapparat

Det finns många olika typer och former av hörapparater. Välj en som passar dig!

Det finns olika orsaker till varför man kan ha behov av hörapparater. Vissa människor föds med nedsatt hörsel, medan andra kan få det senare i livet på grund av skador eller sjukdomar som påverkar hörseln. Oavsett orsaken är hörapparater ett bra verktyg för att förbättra hörseln och göra det lättare att kommunicera med andra människor.

Att använda hörapparater kan också ha andra fördelar, såsom att det kan förbättra koncentrationen och minnet, öka självförtroendet och förbättra livskvaliteten generellt. Det är viktigt att ta hjälp så fort som möjligt om man upplever att man har svårigheter att höra, eftersom det kan bli svårare att lära sig att använda hörapparater om man väntar för länge.

Vad hjälper hörapparat mot?

Hörapparater är ett hjälpmedel för dig som har nedsatt hörsel. De återställer inte din hörsel utan hjälper till att förstärka de ljud och toner som du hör sämre. Hörapparater har även visat sig hjälpa många som har tinnitus samt minska risken för depression och demens. Dagens hörapparater ställer automatiskt om sig beroende på i vilken ljudmiljö du befinner dig i. De prioriterar att förstärka tal hos den du vänder dig emot om du är exempelvis i en bullrig lokal. Moderna hörapparater kan också användas för följa fysisk aktivitet, översätta språk och larma omgivningen om du ramlar omkull. 

hjalp-av-horapparat

Hörapparater förbättrar din förmåga att höra och förbättrar din hälsa samt ökar din livskvalitet

Vilka olika tillbehör finns det till hörapparater?

Det finns idag en bred flora av tillbehör till din hörapparat. Det finns exempelvis lösningar för möten eller när du tittar på TV. Vidare finns det olika tillbehör som gör det lättare att tala i telefon eller mobiltelefon. Till alla moderna hörapparater finns det ett antal appar som också hjälper dig i olika situationer.

horapparater-tillbehor-jobb-landsting

På bilden är ett antal externa mikrofoner som kan användas ihop med dina hörapparater för att höra bättre

Vad gäller tillbehör till hörapparater så kan man ibland få hjälp av det landsting eller den region man tillhör. Man kan också få hjälp av sin arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Kontakta oss på Eartech Hörselkliniker för mer information vilka tillbehör som passar just dig.

Kan man få bidrag till hörapparat?

Ja, det kan man. I Sverige kan audionomer förskriva hörapparater till dig om du är i behov av dessa. Reglerna för att få hörapparater utskrivna ser dock olika ut i olika landsting och regioner. Att prova hörapparater är dock aldrig gratis. Det tas i alla landsting ut någon typ av besöksavgift, utprovningsavgift, egenavgift eller hyra av hjälpmedel.

gratis-med-horapparat

Även fast du behöver betala en avgift för dina hörapparater kommer fördelarna vara så stora att du upplever att det är värt pengarna

Det kan också vara så att din hörselnedsättning är för lindrig eller att du nyligen fått hörapparater utskrivna och dina medicinska behov har inte förändrats. I dessa fall kan du behöva betala dina hörapparater själv. 

Får man betala hörapparat själv?

Vanligast är att du får hörapparater förskrivna eller att du erhåller en rekvisition av ditt landsting för dina hörapparater. I dessa fall betalar ditt landsting hela eller delar av kostnaden för dina hjälpmedel. Motiven till att välja en rekvisition kan vara att man vill ha de senaste hörapparaterna på marknaden eller att man har önskemål om en viss typ av hörapparat. Du kan behöva betala dina hörapparater själv om ditt landsting eller region har regler, vad gäller graden av hörselnedsättning, när hörapparater får förskrivas. Om man inte hör tillräckligt dåligt kan man behöva betala för sin hörapparat. Andra skäl till att man betalar själv är att man fått hörapparater förskrivna men att de fungerar inte så bra av någon anledning. 

Vad bör man tänka på inför en utprovning av hörapparater?

För att förbereda dig inför en utprovning av hörapparater så bör du först och främst informera din audionom om eventuella tidigare hörselproblem eller om du har någon annan typ av problem med hälsan. Det är också bra att ta med dig eventuella tidigare audiologiska utredningar, hörseltester eller hörapparater som du har använt. Det kan också vara bra att tänka igenom vilka situationer där du har svårt att höra och förbereda exempel på dessa situationer att presentera för den audionom du skall träffa.

Hur fungerar digitala hörapparater?

Digitala hörapparater är elektroniska enheter som används för att förbättra hörseln hos personer med hörselnedsättning. De fungerar genom att fånga upp ljud från omgivningen, digitalisera ljudsignalen och anpassa ljudnivån efter användarens behov.

digital-horapparat

Digitala hörapparater från danska Oticon

När ljudet fångas upp av mikrofonen på hörapparaten, omvandlas det till en digital signal. Denna signal bearbetas sedan av en processor inuti hörapparaten, som anpassar ljudnivån och tonerna i ljudet efter användarens behov. Detta kan innebära att vissa frekvenser förstärks mer än andra, beroende på vilken typ av hörselnedsättning användaren har.

Efter att ljudet har bearbetats av hörapparaten skickas det till högtalaren, som omvandlar signalen till ljud igen och sänder ut det till användaren. På så sätt kan digitala hörapparater hjälpa personer med hörselnedsättning att höra och förstå ljudet bättre i olika miljöer.

Digitala hörapparater kan också anpassas och styras via en app på en smartphone eller en fjärrkontroll. På så sätt kan användaren enkelt justera ljudnivån och andra inställningar för att få bästa möjliga ljudkvalitet i olika miljöer.

Kan en hörapparat förhindra ytterligare hörselnedsättning?

Det är möjligt att en hörapparat kan förhindra ytterligare hörselnedsättning genom att förbättra hörseln och öka ljudintrycket som når örat och hjärnan. Genom att använda en hörapparat kan du bättre höra och förstå samtal, tv och andra ljud i din omgivning, vilket kan förbättra kommunikationen och öka din delaktighet i olika aktiviteter.

prevention-horselnedsattning

Hörapparater är hjälpmedel som hjälper dig att höra bättre och förstå din omgivning

Det är viktigt att komma ihåg att hörapparater inte kan "reparera" eller återställa hörseln. De kan bara förstärka ljudet som redan finns och göra det lättare att höra och förstå vad som sägs. Därför är det viktigt att söka hjälp så snart som möjligt om du misstänker att du har en hörselnedsättning, eftersom tidig behandling kan hjälpa till att förhindra ytterligare hörselnedsättning.

Är det gratis med hörapparater?

Nej, det är aldrig gratis med hörapparater för vuxna. Regioner och landsting tar alltid ut någon typ av avgift. Det kan handla om besöksavgift, hyra, egenavgift, utprovningsavgift eller att man får betala en del av hörapparatens kostnad i samband med förskrivning.

landsting-avgift-horapparat

Hur ofta får man byta hörapparat?

När det gäller hörapparater som provats ut inom landstinget är det vanliga intervallet för byte 4-5 år. Har behoven förändrats kan detta motivera tidigare byte av hörapparat.

Hur får man tillbaka hörseln?

Det finns ingen specifik behandling som kan ge tillbaka hörseln till personer som har haft en hörselnedsättning under en längre tid. Men det finns olika behandlingar som kan förbättra hörseln eller korrigera vissa typer av hörselnedsättningar. Hörselhjälpmedel som hörapparater och vissa aktiva hörselskydd kan hjälpa till att förbättra hörseln. Operationer kan också användas för att korrigera vissa typer av hörselnedsättningar. Det är viktigt att du söker vård från en läkare eller en audionom för att få råd om vilken behandling som är lämplig för dig.