Att leva med hörapparat

Att leva med hörapparat

Att vänja sig vid hörapparater

När man börjar använda sig av hörapparater kan tillvaron bli lite annorlunda till en början. Många väntar alldeles för länge med att söka hjälp vilket innebär att man helt enkelt vänjer sig av med att höra olika ljud. Det är skälet till att exempelvis röster och trafikljud kan upplevas som väldigt höga till en början. Några tips inför starten av hörapparatanvändandet är:

  • Du kan inte jämföra med glasögon. Med glasögon ser du skillnad direkt. Med hörapparater tar det mer tid.
  • Hörselträna med dina hjälpmedel. Använd dem även om de irriterar dig i början. Det kommer att gå över. Ha en kontinuerlig dialog med din audionom om hur det går och hur du upplever saker och ting.
  • Utprovningen är en process. Ju längre tiden går och du använder dina hjälpmedel: desto bättre kommer du att veta hur du vill ha det och detta skall du delge din audionom.
  • Utprovningen är också en psykologisk process. Tala med dina nära och kära om din situation och att du är i färd med att höra bättre. Kommunicera även med din audionom om hur saker och ting fortskrider. Ett tips är att föra dagbok. Hur fungerar ditt hörande jämfört med förra månaden?
  • Sätt egna mål med utprovningen. Vad vill jag uppnå? Kan jag kanske prova aktiviteter igen som jag tidigare valt bort på grund av mina hörselproblem?

Slutligen är det viktigt att poängtera att våga kommunicera med din omgivning och ha tålamod! Ta också chansen att vidga dina vyer och verkligen lev det liv du vill leva. När man talar med människor som haft nedsatt hörsel länge, utan att söka hjälp, märker man att man börjat välja bort många saker i livet. Nu är det läge att, steg för steg, börja välja in dessa saker i ditt liv istället!

Ökad livskvalitet

Om du använder hörapparater dagligen är det lättare för personer som har nedsatt hörsel att fungera i vardagen, delta i sociala aktiviteter och att fungera bättre i arbetslivet. Vissa menar att man med hörapparater kan sägas hålla hjärnan i form. Går man länge utan att göra något åt sina hörselproblem riskerar man kognitiv försämring. Professor Hélène Amieva på universitetet i Bordeaux säger:

”Det är aldrig för sent att göra något åt en hörselnedsättning. Men ju tidigare du behandlar en hörselnedsättning, desto bättre är det för din kognition”.

Att göra något åt din hörselnedsättning innebär att du kommer öka din livskvalitet. Du kommer kunna leva mer fullt ut och få ut mer i samspelet med människorna i ditt liv. Med hjälp kommer du också att känna dig mindre trött för idag får du anstränga dig för att höra. Det tar energi som du istället kunnat använda till saker du vill göra.

livskvalitet