Hur fungerar hörapparater?

Hur fungerar hörapparater?

En hörapparat förstärker ljud. Den har som uppgift att förstärka ljud så du hör dem, att begränsa starka ljud så de inte blir för starka och att optimera taluppfattning och komfort.

Lite förenklat kan man beskriva funktionen som:

  • En mikrofon fångar upp olika ljud
  • Dessa ljud behandlas av hörapparaten
  • De bearbetade ljuden skickas vidare till förstärkaren
  • De förstärkta ljuden skickas vidare till högtalaren
  • Högtalaren förmedlar ljuden till örats trumhinna
  • Ljuden förmedlas via mellanörat till innerörats snäcka
  • I innerörat omvandlas ljuden till elektriska impulser
  • De elektriska impulserna skickas till hjärnan för bearbetning och tolkning

Små knappcellsbatterier, zink-luft batterier, ger ström till hörapparaten. Hörapparaten anpassas efter din hörselnedsättning av en audionom som tar hänsyn till din livssituation, formen på ditt öra och dina önskemål om ljud och design med mera.

När du börjar använda hörapparater kan det vara lite krävande till en början. Du börjar trots allt höra ljud igen och då kan man bli lite trött till en början. Du kommer dock att öva upp förmågan att höra ju mer du använder dina apparater och då blir det lättare och du kommer successivt att höra bättre och bättre.