horapparat-vanta-med-dessa

Många väntar 10 år med att söka hjälp

Många väntar 10 år med att söka hjälp

Många väntar länge med att söka hjälp för sin hörselnedsättning. Det är inte ovanligt att man hört dåligt länge. Vänta inte med att boka ett hörseltest och få rådgivning kring vad du kan göra för att förbättra din hörsel.

Hörselproblem kommer ofta gradvis, successivt och över tid. När en persons hörsel försämras så sker det vanligtvis i små steg. Det gör att det inte är ovanligt att personen ifråga inte märker det. Istället är det anhöriga och personer i omgivningen som reflekterar över hörselnedsättningen. Det är också vanligt att det är anhöriga som också vänder sig till hörselvården för hjälp. 

skjuter-upp-horapparater

Många väntar i onödan alldeles för länge för att söka hjälp för sin nedsatta hörsel

I en stor undersökning i USA fann man att i genomsnitt väntar en person, som sedan börjar använda hörapparater, 10 år med att söka hjälp för sin nedsatta hörsel. I artikeln tar man upp riskerna med detta vilket inkluderar försämrad allmänhälsa och sämre livskvalitet. Personens hörselnedsättning påverkar exempelvis nära relationer negativt och ökar risken för att utveckla både depression och demens. Vad gäller demens såg man att risken fördubblas vid en lätt hörselnedsättning, tredubblas vid en måttlig hörselnedsättning och femdubblas när man har en grav hörselnedsättning. 

Med andra ord: börjar du höra sämre, sök hjälp! Det finns ingen anledning till att vänta. 

Det finns många fördomar och osanningar kring att höra sämre. Vanliga kommentarer på en hörselklinik är “jag hör väl normalt för min ålder?”, “jag är för ung för hörapparater”, “jag hör av mig om jag börjar höra sämre”, “jag har selektiv hörsel” eller “jag hör det jag vill höra”. Det är visserligen bra att kunna ha lite humor men det är inte bra när det används som argument för att inte ta itu med en konstaterad hörselnedsättning. Jämför med att du besöker en läkare och man konstaterar högt blodtryck. De allra flesta agerar direkt på detta med dels medicinering, dels förändrad livsstil. Det är dags att börja ta hörselproblem på mycket större allvar och att behandling, med hörapparater och andra hjälpmedel, påbörjas direkt om du hör sämre. 

En hörselnedsättning kan orsaka flera olika typer av problem för en individ

Det första steget är att boka tid för ett hörseltest. Du kan göra ett enklare hörseltest online hos oss men det bästa är att boka en tid hos en legitimerad audionom. Här görs en fullständig hörselundersökning vilket inkluderar olika typer av hörseltester. Detta för att fastställa hur just du hör och vad som orsakar en eventuell hörselnedsättning. Du får också tips och råd av audionomen kring vad du kan göra för att höra bättre. Du behöver ingen remiss för att besöka exempelvis Eartech Hörselkliniker och du kan direkt boka tid för ett hörseltest här

Sammanfattning: vänta inte upp till 10 år på att söka hjälp om du hör sämre. Sök hjälp idag. Låt idag bli dag 1 i din resa mot en bättre hörsel. 

Några vanliga frågor kring att människor väntar så länge med att söka hjälp för sin nedsatta hörsel

Varför väntar människor så länge med att söka hjälp för sina hörselproblem?

Det kan vara så att man har förutfattade meningar kring hur hörapparater ser ut och fungerar. Inte sällan har en anhörig eller vän haft negativa erfarenheter. Dagens hörapparater fungerar oerhört mycket bättre än tidigare och de kan integreras med övrig teknik i ditt liv. De hjälper dig att höra i situationer där du behöver höra bättre och presterar mycket bra i problematiska situationer som bullriga miljöer och när många talar samtidigt. De är dessutom väldigt diskreta och man kan idag bygga hörapparater som inte syns

En annan orsak är att hörseln försämras över tid vilket gör att det inte känns lika akut. Det gör det enkelt att skjuta upp att boka in ett besök hos en audionom eller hörselmottagning. 

Internationellt är kostnader för hörapparater en viktig förklaring. I Sverige så kan man få hjälp av sitt landsting och även om man väljer att köpa sin hörapparat privat så är priserna mycket lägre än utomlands. 

Vilka är vanliga orsaker till att man väljer att vänta med hörapparater?

Det finns flera orsaker till varför många väntar med att använda hörapparater. Några vanliga orsaker är:

  • Omedvetenhet. Många personer är inte medvetna om att de har nedsatt hörsel vilket gör att de väntar med att söka hjälp.
  • Stigma. Vissa personer kan se på hörapparater som ett tecken på att de är gamla och kan vara oroliga för att självbilden påverkas negativt.
  • Kostnad. Hörapparater kan vara dyra och det kan vara svårt för vissa personer att betala för dem vilket gör att de väntar med att söka hjälp.
  • Rädsla för förändring. Många personer kan vara rädda för förändringar och kan vara ovilliga att använda hörapparater eftersom det innebär att de måste vänja sig vid en ny teknologi och förändra sin livsstil.
  • Tror inte det kommer hjälpa. Vissa personer kan tro att hörapparater inte kommer att vara tillräckligt effektiva för att hjälpa dem med deras nedsatta hörsel och väntar därför med att söka hjälp.

Det är viktigt att kämpa mot dessa fördomar och ta reda på mer om hörapparater och deras fördelar: Du bör också se till att få professionell rådgivning och testa olika alternativ för att hitta den bästa lösningen för just dig.

Hur märks en hörselnedsättning?

Några vanliga tecken på att man höra sämre är att man har svårt att följa med i konversationer, upplever att människor talar otydligt, hög volym på radio/TV, ber ofta människor att repetera vad som sagts, undvikande av sociala situationer, svårt att höra i bullriga miljöer som restauranger, en känsla av utmattning efter en dag av att lyssna på andra och förekomst av tinnitus eller öronsus. 

Om man upplever förekomst av några av tecknen ovan bör man söka hjälp och boka tid för ett hörseltest.

Är jag i behov av hörapparat?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Klas Johansson
VD Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Styrelseordförande/vVD för Audionomerna Sweden AB och VD för Arbete & Hörsel Sverige AB. Tidigare verksamhetschef på AGA Linde Healthcare (andningssjukvård), Oral Care (tandvård) och Kognitiva Teamet Rehab (stress- och smärtrehabilitering). Civilekonom (Umeå universitet) och Executive MBA (Stockholms universitet).