Publicerad

Om hörsel, hörapparater och hörselhjälpmedel på Lidingö

horsel_lidingo

På torsdagen 21/11 var vi på Eartech Hörselkliniker inbjudna att föreläsa om hörsel och hörselhjälpmedel på Lidingö Stadshus. Under rubriken “Om Hörsel och hörselhjälpmedel” diskuterade vi hörsel, hörapparater och olika hjälpmedel för att höra bättre. Under föreläsningen talade vi också om Region Stockholms regler för att få hörapparater

helene ljung audionom lidingö
Cirka 75 personer deltog på presentationen ”Om Hörsel och hörselhjälpmedel” på Lidingö Stadshus

Drygt 75 personer hade trotsat höstmörkret och letat sig till Stadshuset i Lidingö. Under 1,5 timmar så talade vi om hörsel och hörselhjälpmedel. Några exempel på frågor som behandlades var: Varför förstärks alla ljud? Hur har utvecklingen varit? Vad kan vi förvänta oss av framtidens hörapparater? När är man berättigad att få hörapparater? Fungerar hörapparater om jag också har tinnitus?

föreläsning hörsel lidingö
Lidingö Stad arrangerade detta evenemang och fina skyltar runt om i centrum

Man beräknar att runt 1,5 miljoner svenskar har en hörselnedsättning och att cirka 15% av befolkningen lider av tinnitus. Detta är väldigt många människor och tiden mellan att man för första gången tänker “jag tror jag hör lite sämre” till att man faktiskt söker hjälp är ofta alldeles för lång. Därför är det viktigt att söka hjälp och tidigt komma igång med hörselhjälpmedel. Detta bidrar många gånger till en väsentligt förbättrad livskvalitet tidigare i livet. 


statistik hörselskadade sverige
Cirka 1,5 miljoner svenskar hör sämre och runt 15% av befolkningen har tinnitus (öronsus)

Många deltagare på seminariet hade egna erfarenheter av hörapparater. Det var bra diskussioner kring hur man lättare hantera sina hörselhjälpmedel och även praktiska tips kring batteribyten och rengöring. Många gånger glömmer man att ta upp saker när man är på besök hos sin audionom. Våra erfarenheter är att efter några veckors användning så blir man en betydligt mer van användare och därmed blir också andra frågor aktuella. I början är man fullt sysselsatt med att komma igång med sina hörapparater. Efter en tid har man mer kunskap och vet också mer om hur hörselhjälpmedlen kan och bör fungera för just mig. 

audiogram vid nedsatt hörsel
Hörapparat är förstahandsvalet om man hör sämre

Det var en del frågor från publiken kring enkla hörapparater. Här är det viktigt att man inte alltid använder avancerade funktioner och använder olika appar när man egentligen bara vill höra bättre i samtal. Att vara uppmärksam och lyssna in vilka önskemål och livssituation du befinner dig i är väldigt viktigt för den audionom som du träffar. 

små hörapparater
Design och utseende är viktiga faktorer när nya hörapparater utvecklas

Behöver alltid hörapparater vara stora? Design inom hörapparater är ett väldigt prioriterad område för alla tillverkare. Många hörapparater är så små att de inte syns. Dock måste man kunna hantera dem och kunna byta batterier med mera. Ett stor produktgrupp är så kallade RIC-apparater med öppna domer som är väldigt bekväma och luftiga. 

horapparater_region_stockholm
Lite kort om reglerna för att få hörapparater inom Region Stockholm

Hur får man då en hörapparat inom ramen för Region Stockholms system för vårdval om man bor på Lidingö? Man behöver idag ingen remiss för att träffa en audionom och väntetiderna är väldigt korta hos olika hörselmottagningar. Genom vårdval Hörsel (primär hörselrehabilitering) kan man snabbt få hjälp och möjligheten att byta mottagning finns också om man så önskar. Det finns ett stort antal mottagningar runt om i Stockholms län att välja mellan. 

Om man sammanfattar eftermiddagen var det mycket trevligt och många bra frågor kring hörapparater och hörsel. Jättetack till Lidingö Stad för att vi fick komma och föreläsa!