symtom-nedsatt-horsel

Tecken på att du behöver hörapparat

Tecken på att du behöver hörapparat

Har du svårt att höra på restaurang? Får du ofta be den du talar med repetera vad som sagts? Är ljudet på TV väldigt högt? Detta är några tecken på att du kan behöva hörapparat.

Det finns ett antal tecken på att du nog är i behov av hörapparat. Vanligt är att man har svårt att höra när många talar samtidigt, att man får be personer repetera vad som just sagts, att ljudet på TV/Radio är högt samt en upplevelse att olika personer talar otydligt eller mumlar. 

Man säger helt enkelt “Va?” för ofta i sitt liv. 

Andra vanliga symtom är att man är mer trött än vanligt, mer irritabel, har svårt att höra i telefon, att man upplevs frånvarande och att man “stänger av” när det blir mycket ljud eller om man är i en social situation. Andra tecken på att man kan behöva hörapparater är tinnitus. Ofta är har en person både tinnitus och en hörselnedsättning. Genom att behandla den nedsatta hörseln kan man många gånger få positiva effekter på personens tinnitus-problematik. 

Många gånger är det anhöriga eller vänner som märker först att en person börjar höra sämre. Denna process sker ofta gradvis och över tid. En persons försämrade hörsel kan skapa friktion och problem i relationer. Detta leder till att personen med hörselnedsättning kan bli mer isolerad och tillbakadragen. Det är inte ovanligt att personer börjar välja bort sociala aktiviteter som middagar och besök eftersom man helt enkelt inte hör så bra vilket är både frustrerande och jobbigt. 

Finns det medicinska skäl till att börja med hörapparater?

horapparater-fordelar

Att börja använda hörapparater om du hör sämre förbättrar din livskvalitet samt din psykiska och fysiska hälsa

Genom att behandla din nedsatta hörsel med hörapparater kommer din hälsa att förbättras. Risken att utveckla demens, depression och ångest minskar. Din livskvalitet och vilja att umgås med andra kommer att öka. 

Varför kan jag höra människor men inte förstå dem?

En vanlig typ av hörselnedsättning är när man hör låga frekvenser relativt normalt. Man hör exempelvis bastoner och vokaler bra. Problemet uppstår i de högre frekvenserna där ljusa röster, diskanttoner och konsonanter ligger.

nedsatt-horsel-hoga-frekvenser

Den vanligaste typen av hörselnedsättning är när man har svårt att höra konsonanter och höga toner

När man har svårt att höra konsonanter blir taluppfattningen lidande och missuppfattningar uppstår. Du får också anstränga dig mycket mer för att höra och förstå. Det tröttar ut dig och mycket energi får läggas att höra vad som sägs. Dessa problem blir ännu större om du är i en bullrig omgivning eller i en miljö där många talar samtidigt. Ett klassiskt exempel är på restaurang där många upplever att det är svårt att höra. Ett annan vanlig problemsituation är när det är stort avstånd mellan dig och den du talar med. 

Vad kan jag förvänta mig av mina hörapparater?

Dina hörapparater är ett hjälpmedel för dig att höra bättre. Din audionom kommer att ställa in dem så de ger dig förstärkning vid de frekvenser där du hör sämre. De kommer inte, likt när man provar glasögon första gången, ge dig en omedelbar förändring. I själva verket kan det vara någon veckas startsträcka för dig att vänja dig med dina hörapparater. Du kommer dock successivt att höra bättre och när du använt dina hörapparater en tid kommer du uppleva att det fungerar mycket bättre i ditt dagliga liv. Ge dina hörapparater tid, tålamod och övning. 

dalig-horsel-symtom

Med moderna hörapparater så kommer du att höra bättre men också höra nyanser av ljud som det idag är svårt för dig att höra

Det är också bra att börja träna på olika strategier för bättre kommunikation. Dina hörselhjälpmedel ihop med kommunikationsstrategier kommer underlätta din tillvaro. 

Måste man ha hörapparat?

Det är inte nödvändigt att ha hörapparater, men det kan vara till stor hjälp för personer som har svårt att höra. Hörapparater kan hjälpa till att förbättra hörseln och göra det lättare att kommunicera med andra människor.

Det finns också andra alternativ till hörapparater som till exempel samtalsförstärkare. Det är viktigt att undersöka vilket alternativ som passar bäst för din specifika situation. Detta kan vara beroende av orsaken till hörselproblemen, graden av hörselnedsättning, personens livsstil eller personens egen preferens.

olika-horselhjalpmedel

Idag finns en rad olika hörselhjälpmedel för dig som hör sämre

Det är viktigt att komma ihåg att hörselproblem inte är något som man behöver leva med. Om du har svårt att höra, är det viktigt att få det undersökt och att prata med en läkare eller audionom om det finns lämpliga behandlingsalternativ för dig.

Behöver jag en eller två hörapparater?

Hör du dåligt på båda öronen är det bra att ha hörapparat på vardera örat. Du får stereohörsel och det blir lättare att höra i ljudmässigt svåra miljöer. Det blir också lättare att lokalisera ljud och du behöver anstränga dig mindre för att höra. 

Märker du att du börjar höra sämre så bör du söka professionell hjälp. Genom att förstärka ljud på de frekvenser där du hör sämre gör att din hörsel förbättras. Att göra ett hörseltest och få det analyserat och kommenterat av en audionom är ett bra första steg.

När skall jag skaffa hörapparater?

Det är svårt att säga exakt när man bör skaffa hörapparater, eftersom det kan variera från person till person. Vissa människor kan ha svårigheter att höra redan i unga år, medan andra inte får problem förrän de blir äldre. Det finns också olika grader av hörselnedsättning, och vissa personer kan ha svårt att höra vissa frekvenser, medan andra har svårt att höra överhuvudtaget.

former-horapparater

Idag finns det ett stort antal typer och former av hörapparater

Det finns dock några tecken som kan indikera att det kan vara lämpligt att skaffa hörapparater. Om du ofta frågar människor att upprepa vad de säger, eller om du har svårt att höra röster i ljudrika miljöer så kan det vara ett tecken på att du kan ha problem med hörseln. Andra tecken på hörselnedsättning kan inkludera att du får svårt att höra tv:n eller musiken på en normal volym. Det kan också vara svårt att höra röster i telefon.

Om du misstänker att du har problem med hörseln bör du kontakta en audionom för en utredning. De kan undersöka din hörsel och avgöra om hörapparater skulle kunna vara till hjälp för dig. Samtidigt kan det vara bra att se om det finns något annat som kan orsaka dina hörselproblem.

Allmänt kan man säga att ju tidigare man identifierar hörselproblem desto större chans för att hörapparater ska vara effektiva för dig.

 

Är jag i behov av hörapparat?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Klas Johansson
VD Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Styrelseordförande/vVD för Audionomerna Sweden AB och VD för Arbete & Hörsel Sverige AB. Tidigare verksamhetschef på AGA Linde Healthcare (andningssjukvård), Oral Care (tandvård) och Kognitiva Teamet Rehab (stress- och smärtrehabilitering). Civilekonom (Umeå universitet) och Executive MBA (Stockholms universitet).