Tillverkare av hörapparater

Tillverkare av hörapparater

Marknaden för hörapparater är i tillväxt över hela världen. Anledningarna är en åldrande befolkning, ökad bullerexponering och att nya typer av hörselhjälpmedel introduceras. Idag kan hörapparater enkelt och trådlöst kopplas till annan elektronik som du använder som mobiltelefon, läsplatta, TV och dator. De har också helt annan design än innan och kan tillverkas så de inte syns. Detta är en väldigt positiv utveckling som gör att många fler personer som har en hörselnedsättning får hjälp och att hörapparaterna fungerar väldigt bra idag.

De största tillverkarna av hörapparater är Phonak, Oticon, GN Resound, Siemens/Signia och Widex. På Eartech Hörselkliniker arbetar vi med alla dessa leverantörer. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi välja de hörapparater som vi tycker är bäst för våra patienter och kunder. Vi kan också följa med utvecklingen snabbt och anpassa vårt sortiment efter den senaste tekniken. Vi har skrivit lite kort om respektive leverantör om vad man är duktiga på och inom vilka områden man fokuserar sin forskning och utveckling.

Hoppa direkt till tillverkaren du vill veta mer om

Oticon

Phonak

Siemens

Resound

Widex

Oticon

Oticon grundades 1904 och har sitt högkvarter utanför Köpenhamn. Grundaren, Hans Demant, hade en fru som var hörselskadad vilket motiverade honom att börja utveckla, importera och distribuera hörselhjälpmedel. Idag är Oticon världens näst största tillverkare av hörapparater och har över 3000 anställda över hela världen. Oticon är ett helägt dotterbolag till William Demant Holding Group som är noterade på Köpenhamnsbörsen. I William Demant Holding så ingår även tillverkaren Bernafon vars produkter inom hörsel också säljs i Sverige.

Exempel på hörapparater från Oticon som säljs på den svenska marknaden är: Opn, Alta2, Nera2, Ria2, Dynamo och Sensei.

Några tidigare produkter som sålts i Sverige är: Safari, Dual, Acto, Agil, Hit, Amigo, Chili, Intiga, Ino, Epoq, Vigo, Delta, Lexis, Syncro, Tego, Atlas, Swift, Go, Go Pro, Gaia, Safran, Sumo och Sumo DM.

Oticon arbetar mycket med sitt värdeord ”People First”. Med det menas att man i den utveckling man gör och de produkter man tar fram sätter människan först. Begreppet People First är också ett löfte.

”Att allt vi gör alltid utgår från de människor vi gör det för. Vi försöker inte bara hjälpa dig att höra mer, utan också leva mer”.

Under 2014 började Oticon också lansera konceptet ”Brain Hearing” vilket innebär att man intresserar sig mycket i sin forskning och utveckling om hur vi faktiskt hör med hjärnan. Hörseln och speciellt talförståelse är en kognitiv process som sker i din hjärna. Genom ytterligare förståelse kring hur vi faktiskt hör kan hjälpmedel utvecklas som gör det lättare att höra menar man. Här handlar det om en grundläggande förståelse för hur hörseln fungerar och hur din hjärna faktiskt skapar mening av de ljud den exponeras för.

Något Oticon arbetar mycket med är att utveckla hörselapparater som gör att du kan vara aktiv och prestera hela dagen. Man investerar mycket i utveckling för att ta fram nya metoder, tekniker och algoritmer för att dina hjälpmedel skall fungera bra i svåra lyssningssituationer. Här talar man om att minska den kognitiva ansträngningen, maximera lyssningsupplevelsen och att man skall kunna frigöra mentala resurser hos dig som användare.

Phonak

Världens största tillverkare av hörapparater heter Phonak och kommer från Schweiz. Företaget grundades 1947 under namnet ”AG für Elektroakustik” i Zürich. Företaget ingår i Sonova Group och idag finns dotterbolag i runt 50 länder i världen. Man finns dock representerade i över 90 länder globalt. Sonova är ett stort internationellt företag med en mängd olika varumärken som exempelvis Phonak. Hansaton, Unitron och Advanced Bionics och man har över 14000 medarbetare över hela världen. I Sverige säljer man hörapparater under varumärkena Phonak och Unitron. Man äger även den stora svenska tillverkaren av FM-system för hörselskadade Comfort Audio i Halmstad. Phonak säljer hörselhjälpmedel och trådlösa kommunikationssystem till hörcentraler i alla landsting i Sverige och även till den privata hörselvården.

De senaste åren har Phonak lanserat hörapparater med en rad innovationer. Exempelvis lanserades hörapparater med Bluetooth som direkt kan anslutas till vilken telefon som helst. Man har även lanserat i-örat apparater med biometrisk kalibrering och en rad laddningsbara hörapparater. Dessa har idag 24 timmars lyssningstid på en laddning. Vidare har man lanserat produkter som helt och hållet är tillverkade i medicinsk titan vilket bidragit till att man har kunnat bygga ännu mindre CIC-apparater.

Denna teknik med att kunna koppla hörapparaterna via Bluetooth till vilken telefon som helst kallar man MFA vilket står för ”Made For All” och syftar till kompatibiliteten till både iPhone och Android telefoner. Här fångar mikrofonen i hörapparaten upp användarens röst vid samtal och blir alltså som ett headset. Telefonsignalen hörs direkt i hörapparaten och man svarar genom att trycka på hörapparatens tryckknapp. Man kan svara utan att telefonen är i närheten. Via en ny multimedia hub, TV Connector, kan hörselapparaterna användas som headset när du tittar på TV. Det fungerar upp till 15 meter från TV-apparaten.

Traditionellt är Phonak väldigt starka på bakom-örat apparater. Man är duktiga på FM-system, speciellt efter köpet av Comfort Audio, och dessutom har man det egna Roger systemet som bidragit till funktionaliteten på Phonaks produkter. Under det senaste tiden har även nya Power-apparater släppts viket hjälper många med grava hörselskador. Det finns också ett väldigt brett sortiment av olika produkter för barn.

Studerar man algoritmer är SoundRecover2 spännande eftersom man här gör högfrekventa ljud hörbara för ett bredare spektrum av hörselnedsättningar vilket förbättrar lyssningsupplevelsen.

Siemens

Siemens hörapparater har funnits i över 130 år. Man startade serietillverkning av hörapparater redan 1913 i Berlin. Man utvecklade redan 1959 den första bakom-örat apparaten under namnet Siemens och den första i-örat apparaten lanserades 1966. Siemens hörapparater såldes 2015 till företaget Sivantos Group.

Idag har man ett antal varumärken som Siemens, Signia, Audio Service, Rexton och A&M. Man har dessutom ett antal kringprodukter som mjukvara, appar till smartphones och diagnostik. Man har runt 5000 anställda i 25 länder över hela världen. I Sverige säljer man hörselapparater under varumärkena Signia, Siemens och Rexton till hörcentraler i olika landsting och till privata hörselmottagningar. Premiummärket heter idag Signia och är det vi primärt arbetar med.

Signia har några spännande lösningar och bland annat har man en fjärrkontrollapp som fungerar väldigt bra. Det är en fjärrkontroll utan mellankoppling vilket gör den snabb och enkel att justera. Man kan justera program, volym, systemljud, varning för svagt batteri och även aktivera flygplansläge. Den hämtar även data från rörelsesensorer i din smartphone för att optimera din hörsel när du rör dig. Den signalerar också för exponering för buller och för röstaktivitet vilket påverkar din hörselhälsa positivt.

Flera hörselapparater från Signia har inbyggd Bluetooth, ger en bra ljudbild, den egna rösten låter naturlig, bra talförståelse och har inbyggda tinnitusprogram. Med dessa tinnitusprogram får du hjälp om du lider både av tinnitus och har en hörselnedsättning.

Man har också utvecklat intressanta telecare funktioner vilket gör det möjligt att anpassa din hörappparat på distans. Du som användare kan här få direkt hjälp med olika saker samt att onödiga besök på audionommottagningen kan elimineras. Man kan via chatt och video kommunicera med sin audionom oavsett om man befinner sig på andra sidan jorden.

Signia talar gärna om det uppkopplade örat vilket innebär en kombination av audiologi, uppkoppling via direktstreaming och hörselvård på distans (via telecare). När Siemens och Signia utvecklar hörselhjälpmedel framöver kommer det uppkopplade örat vara en viktig ledstjärna.

Resound

Även GN Resound är en dansk tillverkare av hörapparater och andra hörselhjälpmedel. Företaget grundades 1943, har kontor i över 25 länder, distributörer i över 80 länder och har cirka 3000 anställda över hela världen. Hörapparatdelen heter Resound. Koncernen heter GN Store Nord och är noterade på börsen i Köpenhamn.

Resounds teknikfilosofi är att ge utmärkt ljud genom att erbjuda innovativa hörselapparater vilka kombinerar djup audiologisk insikt, design, förståelse för brukare med hörapparat och god teknik. I början av 00-talet fick Resound en jättesuccé med världens första bakom-örat apparat med öppen anpassning: Resound Air. Det blev en framgång över hela världen och helt plötsligt kunde man börja behandla även lättare hörselnedsättningar med hörapparat. Detta var svårt innan. Det var också startskottet för utvecklingen av olika lösningar med domer vilka alla gjorde att ventilationen i användarnas hörselgångar förbättrades avsevärt.

De senaste åren har GN Resound varit i media väldigt mycket. Man var med sitt LiNX system den första tillverkaren av hörapparater som hade ”Made for iPhone” apparater. Detta fick man flera priser för och stor uppmärksamhet på mässor och i hörselbranschen. GN Resound har lång erfarenhet att ta fram hjälpmedel som skall passa iPhone, iPad, Apple Watch och andra Apple produkter. I GN koncernen ingår även hörlurstillverkaren Jabra och en viktig del i koncernens framtid är utvecklingen av så kallade ”hearables”. I dessa produkter suddas gränsen ut mellan vad som är ett hjälpmedel och vad som exempelvis är en trådlös hörlur. Genom att GN har både Resound och Jabra i koncernen så kan man vänta sig spännande lanseringar framöver.

Ett viktigt värdeord hos GN Resound är Smart Hearing. Man vill göra det möjligt för personer med en hörselnedsättning att höra mer, göra mer och även uppleva mer. Smart Hearing teknologin vilar på fyra pelare: audiologi, trådlösa möjligheter, appar och design. Man har också flera bra Power-apparater för grava nedsättningar som även de kan utnyttja funktioner med koppling till mobiltelefoner och läsplattor (via appar med mera). Resound har även ett mycket bra hjälpmedelssortiment till barn.

Widex

Världens sjätte största tillverkare av hörselutrustning är danska Widex. Man har sitt huvudkontor norr om Köpenhamn och grundades 1956. Man har över 3800 medarbetare och säljer produkter i över 100 länder. Företaget är familjeägt och grundarfamiljerna äger fortfarande Widex. En viktig milstolpe i företagets historia var världens första 100% helt digitala hörapparat som kom 1995.

Något Widex ofta tar upp kring sina hörapparater är Widex-ljudet. Med det menas att användare som bär Widex skall höra svaga ljud samtidigt som starka ljud inte får bli alltför obehagliga. Helt enkelt ett naturligt ljud. Man satsar också mycket på bekvämlighet och komfort.

Man har också ett fokus på att fånga upp behagligt och hörbart ljud från ett brett spektrum. Man är duktiga på att reducera vindbrus, eliminera oönskade bakgrundsljud samtidigt som tal förstärks, effektiva på att särskilja tal från brus och att deras apparater snabbt ställer om sig om användaren byter miljö.

Widex har länge varit ledande behandlingen av användare som både har nedsatt hörsel och tinnitus. Med Zen-terapi så får man lindring av din tinnitus och detta är ett program som finns i hörapparaten. Det fungerar så att slumpmässiga, lugnande och harmoniska toner spelas upp i ditt öra. Detta minskar din stress och hjälper dig också att slappna av. Widex talar om fyra delar i sin zen-terapi: rådgivning (det är viktigt med råd och kognitiv behandling för att lättare hantera problemen med tinnitus), förstärkning (stimulerar öron och hjärna), fraktala toner (för både avslappning och akustisk stimuli) och avslappningsprogram (framtagna för sömnstrategier och hjälp att slappna av).

Om du är ensidigt döv så har Widex att par intressanta Cros-apparater i sitt sortiment. Man har också ett brett sortiment för barn och har även spännande laddningsbara hörapparater. Företaget har också specialanpassade ”Made for iPhone” hörselapparater som tilltalar Apple användare. Dessa är utvecklade för att enkelt kunna används med iPhone, iPad och andra Apple enheter.