Typer av hörapparater

Typer av hörapparater

När man talar om vilka hörapparater som finns brukar man skilja på olika typer och modeller. Det finns två stycken huvudgrupper och de är bakom-örat apparater (BÖ-Bakom Örat) och i-örat apparater (AIÖ-Allt I Örat). Vilken modell man väljer kan bero på olika faktorer som exempelvis hur din hörselnedsättning ser ut, vilka funktioner du önskar, formen på din hörselgång och ytteröra, din livssituation, preferenser på design och förmåga att hantera dina hjälpmedel.

 

Olika typer av hörapparater

Vilken hörapparat är bäst för mig?


Välj alltid en hörapparat som matchar dina behov. Den bästa apparaten för dig skall kompensera för den hörselnedsättning du har. Hörapparaterna skall göra det så bra det bara går och dom skall kännas bekväma och naturliga att använda.

Hörselnedsättningar är individuella. Olika personer har olika behov, livsstil, social situation, arbete, fritidsintressen, andra sjukdomar eller ytterligare hörselskador förutom nedsätt hörsel. Därför kan man inte säga att en viss hörapparat är bäst för alla. Det är dock viktigt att välja ett hjälpmedel som du snabbt kommer igång med och faktiskt använder i din vardag. Du skall också välja en hörapparat som du tycker är snygg och ser bra ut vilket bidrar till att du trivs med ditt hjälpmedel.

En bra hörapparat hjälper dig att effektivt förstärka människors tal i en viss situation. Speciellt gäller detta den personen du talar med just då. Det är viktigt att dina hjälpmedel hjälper dig i svåra lyssningsmiljöer, där många talar samtidigt exempelvis på restaurang eller annan sammankomst, och att de där sorterar bort, för dig, icke relevanta omgivningsljud. Här vill man att dina apparater förstärker talet hos den person du vänder dig emot och samtalar med. Du skall alltså få mer förstärkning av ljudet från någon du talar med och mindre förstärkning av buller från din omgivning samt ljud som kommer från sidan eller bakifrån. Har du nedsatt hörsel på båda öronen bör du använda hörselapparater på båda öronen. Lider du också av tinnitus eller öronsus bör du fråga in audionom om det finns speciella tinnitusprogram på ditt hjälpmedel. Dessa kan vara väldigt bra och användbara för att lättare hantera problem med öronsus.

Det är också viktigt att du har förtroende för och tar hjälp av din audionom. Audionomen skall kunna vägleda dig i valet av hjälpmedel och också därefter kunna anpassa dem till just dig. De skall inte passa din vän, granne eller någon känd person…dina hörapparater skall fungera för dig!

Bakom-örat hörapparater

Som namnet antyder så sitter bakom-örat hörapparater bakom ditt öra. Ljud fångas upp av mikrofonen som i sin tur behandlas och skickas genom en ljudslang in i din hörselgång. Många upplever bakom-örat apparater som väldigt lätta att hantera och det är också den vanligaste typen av hörapparater. I dessa hörapparater får man enkelt plats med en telespole, programväljare, volymkontroll och du kan dessutom koppla andra hjälpmedel som exempelvis FM-mottagare till dina bakom-örat hörapparater.

Det finns dessutom ett antal varianter av bakom-örat apparater. Dessa har olika funktioner men också lite olika konstruktion och design. Man skiljer på gjuten öroninsats, extern hörtelefon och öppna insatser.

 

 

Bakom-örat hörapparater med gjutna insatser (proppar)

Med gjutna insatser menas att man tillverkar, utifrån avgjutningar av dina öron, en hörselgångsinsats som passar dina öron exakt. Dessa avgjutningar görs av din audionom på den hörselmottagning du går på. Utifrån avgjutningen kan man sedan tillverka en formgjuten insats, som ibland också kallas ”hörselpropp”, som fixerar ljudslangen från din hörapparat och att inte ljud läcker. På så vis kan man också förstärka ljud mycket och detta är skälet till att de allra kraftigaste hörapparaterna behöver man gjutna proppar till. Ett viktigt skäl är att minska risken för rundgång när förstärkningen på hörapparaterna ökar. Vanligt är att patienter med måttliga och grava hörselnedsättningar har gjutna hörselproppar.

Ibland kan man, när man har formgjutna insatser, uppleva att man får en känsla av att vara lite instängd. Man kan då ställa om hörapparaten lite och samtidigt öka ventilationskanalens storlek så detta förbättras. Ta upp detta med den audionom som du går hos. Man kan också uppleva lite eksem eller att det kliar i öronen. Även här kan man öka ventilationskanalens storlek för att bättre hantera detta. Även detta kan din audionom ofta enkelt åtgärda. De vanligaste batterityperna är storlek 13 (orange) och 312 (brun). Power-apparater kan även ha storlek 675 (blå).

 

 

Bakom-örat hörapparater med externa hörtelefoner

De senaste åren har hörapparater med externa hörtelefoner ökat kraftigt i populäritet. Dessa hörapparater kallas ibland Micro-apparater, RITE-apparater (Receiver In The Ear) eller RIC-apparater (Receiver In the Canal). Det speciella med dessa jämfört med traditionella bakom-örat hörapparater är att hörtelefonen har plockats ut från hörapparatens innandöme och placerats i själva hörselgången. Denna konstruktion gör det möjligt att bygga mindre hörapparater och även bygga hörapparater med mer förstärkning samtidigt som användaren har öppna insatser. De öppna insatserna gör det möjligt att förbättra ventilationen vilken minskar känslan av instängdhet och hindrar att det blir för varmt och kliar i öronen.

Vanligast är att man använder en öppen insats eller ”dome” längst ut på hörtelefonen. Dessa ”domes” finns i olika storlekar beroende på hur stort ditt öra är. Att en person har för trånga hörselgångar kan ibland vara ett skäl till att man inte kan ha dessa hörselapparater. Man kan också tillverka gjutna individuella insatser till dessa RIC-hörapparater. Då ökar bekvämligheten och man kan öka förstärkningen på hörapparaterna. Genom att hörtelefonen ligger inne i hörselgången så måste man vara uppmärksam på att inte öronvax kommer in. Här använder olika tillverkare speciella vaxfilter för att skydda hörtelefonen. Din audionom vet vilket vaxfilter som passar till dina hörapparater. Den vanligaste typen av batterier är storlek 312 (brun).

Bakom-örat hörapparater med öppna insatser

Dessa hörapparater har en väldigt tunn ljudslang och en mjuk propp tillverkad i silikon i hörselgången. Dessa proppar är av standardmodell och är alltså inte individuellt tillverkade. Dessa insatser kallas också ”domes” och finns i olika storlekar som small, medium och large. Ventilationen är väldigt bra och ofta får man kommentaren att dessa hjälpmedel känns just öppna och luftiga. Ofta används dessa hörapparater vid lättare hörselnedsättningar och kanske framförallt nedsättningar i de högsta frekvenserna (diskantnedsättningar).

Med öppna insatser, gäller även de med externa hörtelefoner, så upplever många brukare att man hör sin egen röst mer tydligt och att man slipper den så kallade ocklusionseffekten. Med detta menas en känsla av instängdhet och att ljudet stängs inne. Med de öppna insatserna blandas det förstärkta ljuden från hörapparaten med omgivningsljud och upplevelsen blir mer naturlig. Vanliga batterityper är storlek 312 (brun) och 10 (gul).

I-örat hörapparater

Med i-örat hörapparater (AIÖ) menas att man bygger in elektroniken i ett för patienten tillverkat formgjutet skal. När man skall prova ut i-örat hörapparater behöver din audionom göra avgjutningar av dina öron. Genom att elektroniken sitter nära trumhinnan så blir kvaliteten på ljudet bra. Vissa upplever dock att i-örat apparater kan kännas instängda (ocklusionseffekten) och att det kan bli varmt i örat speciellt vid ansträngning. Man kan dock idag bygga relativt breda ventilationskanaler utan att det blir återkoppling eller rundgång. Viktigt är att använda vaxfilter för att hindra att öronvax tränger in i hörapparaterna. Skötsel och rengöring är därför väldigt viktigt för denna typ av hörselapparater.

Allt-i-örat hörapparater kan byggas i olika former och placeras alltså i örat. Därav namnet i-örat eller allt-i-örat. Det finns några olika modeller av i-örat apparater. Man brukar skilja på Concha-apparater, kanalapparater, CIC-apparater och djupkanalapparater.

Concha-apparater

Med Concha-apparater menas att man tillverkar hörapparaten på sådant sätt att hela ytterörat fylls ut. Detta gör att man kan få plats med exempelvis telespole, programväljare eller volymkontroll om man önskar det.

Genom att dessa apparater tillverkas individuellt för varje person kan man komma med ganska mycket önskemål om design och funktioner. Man kan ofta exempelvis välja en plast som väldigt mycket liknar den hudton man har. Dessa hjälpmedel kan fås med kraftig förstärkning och kan provas ut även till grava hörselnedsättningar.

Väljer man att inte bygga en ventilationskanal, och anpassar inställningar och komponenter, använder vissa tillverkare som Starkey och Siemens denna konstruktion för att bygga aktiva individuella hörselskydd som Soundscope (Starkey) och SecureEar (Siemens). Vanliga batterityp för dessa hjälpmedel är storlek 13 (orange).

Kanalapparater

Det finns lite olika namn även för kanalapparater. Ett vanligt är ITC (In The Canal). Dessa är lite mindre än concha-apparaterna och fyller inte ut ytterörat på samma sätt. Här får man plats med färre komponenter så oftast får man inte plats med T-spole eller volymkontroll. Även här vill man maximera ventilationskanalen utan att rundgång eller återkoppling uppstår. Detta för att minska känslan av ocklusion och att man vill minska fukten i örats hörselgång. Vanlig batterityp för dessa hörselapparater är storlek 312 (brun).

Completely In the Canal (CIC)

Dessa är ännu mindre och sitter helt inne i hörselgången. Här är avtrycken väldigt viktiga eftersom CIC-apparater helt inne i hörselgången. Det största argumentet för dessa hjälpmedel är att de är så diskreta och är dolda. Det finns ett rykte om att bara lättare nedsättningar kan ha CIC-apparater men det stämmer inte. Genom att man idag har så bra återkopplingseliminering så kan dessa provas ut på allt fler personer. Man får dock inte plats med funktioner som telespole, volymkontroll eller programväljare på skalet. Tillverkarna har olika färgalternativ på sina CIC-apparater så man kan bygga dem så de är mer eller mindre osynliga. Vanlig batterityp för dessa apparater är storlek 10 (gul).

Djupkanalsapparater (IIC)

Med djupkanalsapparater menar man en version av CIC där apparaten sitter bakom andra böjen i din hörselgång. De kallas också IIC-apparater vilket står för Invisible In the Canal. Ofta är de väldigt bekväma och man ser dem inte. De byggs ofta med en svart platta (den del som är längst ut i hörselgången) vilket gör att de blir helt osynliga. Ofta är ljudet väldigt bra och man får plats med många funktioner trots att de är väldigt små. Med en genomskinlig utdragsantenn sätter man enkelt i och tar ur dessa djupkanalsapparater. Många väljer dessa eftersom man vill ha hörapparater som är oerhört diskreta och inte syns. Ofta används uttryck som ”kontaktlinser för dina” öron vilket är en ganska bra beskrivning. De kräver kanske lite mer när man sätter i och tar ur men sedan syns dom inte. Man kan idag koppla även dessa hjälpmedel till olika trådlösa tillbehör vilket gör att ytterligare funktioner kan fås. Batterityp som används till dessa är storlek 10 (gul).

Osynliga hörapparater

Många som talar om osynliga hörapparater menar ofta djupkanalsapparater som sitter helt dolda i hörselgångarna. Dessa tillverkas så att skuggor med mera gör att man inte ser dessa hörapparaterna när dom provats ut. Det blir helt enkelt osynliga för ögat att se. Placeringen är långt inne i hörselgången vilket innebär ett kort avstånd till örats trumhinna. Detta göra att det blir väldigt bra ljudkvalitet. Det finns också varianter som man inte tar ut varje dag utan som sitter i ett längre tag. Man har på sig dem även på natten, när man duschar eller när man motionerar.

Det finns också varianter av RIC-apparater som är väldigt osynliga. Beroende på hur örats form ser ut, hur man har håret med mera så ser man idag ofta inte om en person har hörapparater eller inte. När man arbetat med hörsel några år slås man av hur diskreta och faktiskt även snygga många hjälpmedel blivit. Dessa designas idag på sånt sätt att de följer ytterörat och man ser dem helt enkelt inte för blotta ögat.

Det finns också ett antal lite mindre vanliga typer av hörapparater. Här kommer några exempel på dessa.

Cros-apparater (kontralateral ljudöverföring)

Dessa är ett väldigt bra alternativ för ensidigt hörande. Med Cros-apparat menas att två bakom-örat apparater som används av ensidigt hörande. Med Cros-apparater överförs ljudet från en mikrofon vid det döva örat till hörapparaten på det andra örat som man hör med. Denna överföring kan ske via en tunn kabel eller numera även trådlöst. Man får med Cros-apparater en bättre taluppfattning om man är döv på ett öra. Man får även en stereokänsla och man uppfattar lättare tal som kommer från ”fel” sida.  Med Bi-Cros menas att man är döv på ett öra och har en hörselnedsättning på det andra. Ljudet skickas då via mikrofonen på det döva örat till hörapparaten på örat där man har en anpassad hörapparat efter den hörselnedsättning man har.

Benförankrad hörapparat

Ibland kan en person ha skador i örat vilket gör att man inte kan använda hörselgångsinsatser i sina öron och ”vanliga” bakom-örat apparater är inget alternativ vid hörselrehabiliteringen. Orsaker till detta kan vara tillfälliga eller kroniska sjukdomar i ytterörat, hörselgången eller i mellanörat. Detta gör att ljud hindras från att nå innerörat. Här kan man operera in en titanskruv i skallbenet bakom örat och på denna monteras en vibrator som förmedlar olika ljudintryck via skallbenet till personens inneröra. Detta kallas för en benförankrad hörapparat.

Cochlea Implantat

Kallas också ofta för CI-implantat. Det medicinska ordet för snäckan i innerörat är cochlea. Ett Cochlea Implantat är ett hörselhjälpmedel som består av två delar. En yttre del som består av en ljudprocessor och en radiosändare. En inre del som besår av en mottagare och elektroder som förs in i cochlean för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls. En person med en grav hörselnedsättning/dövhet kan med CI-implantat uppfatta vissa ljud och tal. Ny teknik och ny forskning gör att utvecklingen av CI-implantat sker i snabb takt. Många barn som tidigare blev döva opereras idag tidigt och kan börja uppfatta ljud och tal.