val-horapparater-helene-ljung

7 tips inför valet av hörapparater

7 tips inför valet av hörapparater

Vad skall man då tänka på när man skall välja hörapparat? Vår audionom och verksamhetschef Heléne Ljung har satt ihop sju stycken tips och råd för dig.

7 tips inför valet av hörapparater

ljung-audionomAv: Heléne Ljung, Leg. Audionom och verksamhetschef

När man skall välja produkt så finns det ett antal faktorer att överväga inför valet av vilket hjälpmedel som kommer att passa dig och din situation så bra som det bara går. Efter att ha arbetat kliniskt i hörselvården i över 30 år med så kommer här några tips till dig inför valet av hörapparater.

 • Tips 1 – Välj en modell som du trivs med och kan hantera
 • Tips 2 – Tveka inte att byta hörapparat under utprovningsprocessen
 • Tips 3 – Android eller iPhone
 • Tips 4 – Våga prova andra hjälpmedel ihop med dina hörapparater
 • Tips 5 – Sätt kostnader i ett perspektiv
 • Tips 6 – Ta hjälp av nära och kära
 • Tips 7 – Ge dina nya hörapparater tid, övning och tålamod

Du kan aldrig återfå normal hörsel med hörapparater. De är hjälpmedel som kan förstärka olika ljud som du idag har svårt att höra. Din hörapparat provas ut av en legitimerad audionom utifrån en undersökning av din hörsel. Den är alltså personlig och anpassad till just ditt öra, din hörsel, din livssituation och dina önskemål.

val-horselapparat

Lite bakgrund – Hur fungerar hörapparater?

En hörapparat används kort och gott för att förstärka ljud när personen som bär den har nedsatt hörsel. Hörapparater idag är digitala och innehåller mikrofoner, förstärkare, högtalare och en egen strömkälla (utbytbart batteri eller ett laddbart batteri). Hörapparater fungerar på så vis att ljud fångas upp av mikrofonerna, omvandlas till elektriska signaler, behandlas av ett datorchip, går via förstärkaren till högtalaren (hörtelefonen) och sedan skickas det förstärkta ljudet till användarens hörselgång.

hur_fungerar_horapparater

Komponenter i en modern hörapparat

Tekniken i hörapparaten kompenserar för den hörselnedsättning som du har, den ljudmiljö du just nu befinner dig i och övriga ljud i din omgivning. Detta sker oerhört snabbt och anpassningar görs i moderna hörapparater för att förstärka talet hos den du samtalar med samtidigt som buller sorteras bort. Datorchip i moderna hörapparater har kapacitet att utföra enorma mängder uträkningar per sekund för att du skall kunna höra bättre även i svåra ljudmiljöer.

Tips 1 – Välj en modell som du trivs med och kan hantera

Hörapparater varierar i storlek, egenskaper och hur de sitter i ditt öra. Du kommer att om det går bra att använda dessa stora delar av dagen så försök välja en hörapparat som du gillar och kan hantera. Mer information om typer av hörapparater kan du läsa om här.

Nedan följer en kort genomgång av de olika sorters hörapparater som finns på marknaden. Det finns två huvudtyper: i-örat hörapparater (allt-i-örat (AIÖ)) och bakom-örat hörapparater (BÖ). Vi börjar med olika hörapparater som sitter i ditt öra.

aio-horapparatOlika modeller av i-örat hörapparater

En i-örat hörapparat sitter, som namnet antyder, i ditt öra. I-örat hörapparater tillverkas utifrån en avgjutning av din hörselgång och är de minsta hörapparaterna på marknaden. All elektronik byggs in i det skal som tillverkas för att passa just ditt öra.

De minsta hörapparaterna kallas djupkanalapparater eller IIC (Invisible in the canal). De näst minsta heter CIC (Completely in the canal). Därefter kommer kanalapparater och Concha-apparater. Både kanalapparater och Concha-apparater kan man få som laddningsbara idag.

aio-laddbar

Laddbara i-örat hörapparater med laddstation

Tillverkare strävar hela tiden efter att bygga så små hörapparater som möjligt. Den stora fördelen med i-örat hörapparater är ett de är väldigt diskreta men också enkla att sätta i och ta ur. Genom att batterier och kontroller är så små behöver man ha ganska bra finmotorik i fingrarna. En vanlig missuppfattning är emellertid att förstärkningen inte räcker till i allt-i-örat hörapparater. Man kan prova ut i-örat på väldigt många hörselnedsättningar även de där man behöver mer förstärkning. Nedan följer ett par fördelar och nackdelar med i-örat hörapparater.

Fördelar med i-örat hörapparater

 • Kan byggas väldigt små och är många gånger osynliga för en utomstående
 • Ljudet levereras nära trumhinnan vilket ger en bra ljudkvalitet
 • Genom att de sitter i början på hörselgången skyddas mikrofonen mot vindbrus

Nackdelar med i-örat hörapparater

 • Ocklusion (man täpper igen örat) gör att exempelvis den egna rösten kan låta konstig
 • Hantering vad gäller batteri- och filterbyte på riktigt små hörapparater kräver bra syn och fingerfärdighet
 • Många varianter av i-örat hörapparater saknar manuella kontroller och reglage

Vad gäller bakom-örat hörapparater så vilar själva hörapparaten bakom ditt ytteröra. Från denna går en slang eller hörtelefon till en dome eller formgjuten insats som är placerad i din hörselgång. Det finns idag en mängd olika varianter och modeller på bakom-örat apparater. Exempel på dessa finns på bilden nedan.

Olika modeller av i-örat hörapparater

De flesta hörapparater som provas ut idag har domer längst ut på slangen eller hörtelefonen. Med denna konstruktion så kommer det in luft bättre och din hörapparat känns inte så instängd när den sitter på ditt öra. Hörapparaten kan ha en tunn ljudslang eller en extern hörtelefon. Hörapparater med externa hörtelefoner är absolut vanligast idag och dessa har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Andra namn för dessa är RIC-hörapparater (Receiver in the Canal) eller RITE-hörapparater (Receiver in the Ear). En utveckling på dessa är M&RIE (Microphone & Receiver in the Ear) som är en variant där även en mikrofon byggts in i hörtelefonen. Behöver man hörapparater med kraftig förstärkning och enkla reglage så används bakom-örat apparater med formgjuten insats. Idag kan men emellertid tillverka formgjutna punktinsatser även till hörapparater med extern hörtelefon och på så vis kan man öka förstärkningen även med dessa.

Vad gäller bakom-örat hörapparater så är de laddningsbara de dominerande idag. Alla stora tillverkare har laddningsbara alternativ och dessa innebär att du slipper byta batterier och du laddar snabbt upp dem över natten. Du kan utan vidare ha dem under hela dagen utan att de laddar ur. Laddbara BÖ-hörapparater finns idag i olika varianter och är både bekvämare och bättre för miljön.

laddbar_horapparat

Olika varianter av laddbara hörapparater i på vår mottagning i Täby

Det har hänt väldigt mycket med bakom-örat hörapparater de senaste åren. Från att ha sett ganska traditionella ut med enbart formgjutna insatser och en enhet som sitter bakom örat så designas de på ett helt annat sätt idag. Många patienter blir förvånade över hur små de kan byggas. När man använder bakom-örat så finns det fördelar och nackdelar. Nedan följer några av dessa.

Fördelar med bakom-örat hörapparater

 • Du kan få mer förstärkning med dessa
 • Alla tillverkare har laddningsbara hörapparater
 • Öppna domer innebär att luft kommer in i hörselgången och de är bekväma

Nackdelar med bakom-örat hörapparater

 • De är större än de minsta i-örat
 • Genom att mikrofoner sitter bakom örat så kan de ta upp vindbrus
 • Var noga med att byta vaxfilter på RIC-hörapparater eftersom det lätt kan täppas igen

Några andra faktorer att ta hänsyn till när du väljer modell är hur väl den reducerar buller, hörapparatens riktverkan (förstärker tal hos den du samtalar med), telespole eller inte, behov av ytterligare trådlösa hjälpmedel, fjärrkontroll eller inte samt kapacitet att ställa in olika lyssningsprogram.

att-valja-horapparater

Utifrån din hörsel, livssituation och önskemål väljer man hörapparat

När du väljer modell så utgår man alltid från dig och din situation. Det är ett samspel mellan dig och din audionom. Det är av största vikt att du känner ett förtroende och att du känner dig helt trygg med råden du får vad gäller vad dina hörapparater och hur de kommer att fungera för just dig. Var inte rädd för att fråga och ta upp saker du undrar över. Det gemensamma målet är att du som skall höra bättre i ditt liv.

Tips 2 – Tveka inte att byta hörapparat under utprovningsprocessen

Det är viktigt att du ihop med din audionom hittar en hörapparat som du gillar och fungerar för dig. Det är du som är i fokus och hur du hör är det viktiga. Är du nyfiken på att prova en riktigt liten hörapparat – gör det! Man räknar med att en hörapparats livslängd är 4-5 år så du väljer för ett antal år framåt. Ta tillvara på tiden när du provar hjälpmedel och tveka inte att byta exempelvis modell eller tillverkare. Du kanske också vill prova en verkligt avancerad hörapparat för att jämföra med en enklare.

Alla hörapparater är inte lika bra och det är skillnad mellan olika tekniknivåer inom samma familj av hörapparater. Olika tillverkare är dessutom bra på olika saker. Att ha möjlighet att byta tillverkare och även tekniknivå under utprovningsprocessen kan många gånger helt förändra läget och saker och ting faller på plats och du hittar ett hjälpmedel som verkligen fungerar. Mina erfarenheter efter 30 år i yrket är att våga testa avancerad teknik eftersom det gör stor skillnad i människors liv. Här kan du läsa mer om världens ledande tillverkare av hörapparater.

Tips 3 – Android eller iPhone

Dagens hörapparater är utvecklade för att fungera med annan elektronik i ditt liv. Hörapparaterna kan trådlöst kopplas ihop med exempelvis TV, mobil, dator och läsplatta. Alla moderna hörapparater har olika appar som du kan ladda ner och via dessa själv styra olika funktioner i dina hjälpmedel. Man kan också justera dessa hörapparater på distans via appen vilket innebär att du inte behöver besöka mottagningen.

app_horapparat_apple_watch

En av våra patienter på Dalens sjukhus visar hur han styr sina hörapparater via sin Apple Watch

De flesta tillverkare av hörapparater har lösningar för iPhone (operativsystemet heter iOS) men enbart ett fåtal har bra lösningar för Android. Vad gäller äldre mobiltelefoner med Android finns det ännu färre alternativ. Så: ta upp med din audionom vilken mobiltelefon som du använder eftersom det är något att ta hänsyn till vid valet av hörapparat.

Tips 4 – Våga prova andra hjälpmedel ihop med dina hörapparater

Olika moderna hörapparater har en mängd olika tillbehör som är väldigt bra. De utprovade hörapparaterna kan enkelt beskrivas vara navet för övriga hjälpmedel. Du kan exempelvis koppla en adapter till din TV vilket gör att man får ljudet skickat trådlöst till ditt öra. Det gör att man kan lyssna på den nivå man själv vill utan att andra i hushållet behöver ha samma ljudnivå. Vidare kan man ha externa mikrofoner vilket underlättar om du är på möten eller restaurang. De fångar då upp ljudet från den du talar med och det blir lättare att höra. Dessa kan också användas exempelvis i bilen för att göra kommunikationen mellan chaufför och passagerare enklare. Det finns också olika bra hjälpmedel om du ofta talar i telefon. På bilden nedan ser du några olika trådlösa hjälpmedel.

hjalpmedel_horapparat

Trådlösa hjälpmedel är bra komplement till dina hörapparater

Med olika hörseltekniska hjälpmedel kan man höra bättre i riktigt problematiska situationer. Genom trådlös kommunikation, exempelvis FM, så kan man få en bättre taluppfattning ihop med sina utprovade hörapparater. Dessa kan också användas i skolan eller på möten.

jobb-horapparat

Med exempelvis externa mikrofoner blir det lättare att höra på möten

Det finns en rad regelverk kring arbetstekniska hjälpmedel. Vilket regelverk som är aktuellt beror bland annat på vilken produkt det handlar om och din situation. Sammanfattningsvis kan man säga att arbetstekniska hjälpmedel finansieras av landstinget, kommunen, FörsäkringskassanArbetsförmedlingen eller arbetsgivaren. I vissa fall kan man behöva betala delar av kostnaden själv. Berätta för din audionom hur din dagliga situation ser ut för tips och råd kring vilka hjälpmedel som skulle passa just dig. Här får du också information och reglerna för förskrivning och hjälp med ansökan till exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Tips 5 – Sätt kostnader i ett perspektiv

Du kommer att använda dina hjälpmedel upp till 16 timmar per dag i 4-5 år framåt. Det är viktigt att du trivs med dina hörapparater och att du upplever att de fungerar bra. Hörapparater i olika regioner i Sverige kostar pengar. De är aldrig helt gratis eller kostnadsfria. Det kan handla om fasta utprovningsavgifter, rörliga utprovningsavgifter, särskilda tilläggskostnader, abonnemang eller besöksavgifter. Oftast förekommer dessa i kombination. Till detta tillkommer kostnad för batterier, domer, vaxfilter och rengöringsutrustning. Detta får patienten alltid betala själv under hörapparatens livslängd.

horseltest-hur-ofta

Testa hörseln en gång per år om du är över 50 år

Mina erfarenheter är att kostnader för hörapparater och andra hörselhjälpmedel är väl värda pengarna. Hörseln är ett område som ofta inte prioriteras av patienter. Många går till sin tandläkare en gång per år, kollar synen ofta men hur många testar hörseln regelbundet? Svaret är att många tar inte sina hörselproblem på tillräckligt stort allvar. Detta trots att mängder av undersökningar visar att både livskvalitet och hälsa förbättras om du får hjälp med din nedsatta hörsel. Sätt därför kostnader för dina hörapparater i ett perspektiv och se vilken nytta de ger både dig och din omgivning.

Tips 6 – Ta hjälp av nära och kära

När en person hör sämre så påverkas omgivningen. Genom att ta hjälp av nära och kära när du börjar med hörapparater så underlättas processen att vänja sig med sina nya hjälpmedel. Nedan följer några kommunikationsstrategier och praktiska råd till dig som anhörig eller kamrat till en person med nedsatt hörsel.

 • Informera dig om hörselskadan och hur ni ska samtala för bästa resultat
 • Påkalla uppmärksamhet innan du talar
 • Stå inte för långt bort eller i annat rum när du talar
 • Vänd ansiktet mot din samtalspartner och se till att det är bra belysning i rummet
 • Håll inte handen för munnen när du talar
 • Tala lugnt och tydligt med jämn röststyrka, skrik inte
 • Minimera bakgrundsljud så mycket du kan
 • Akustikbehandla: sätt till exempel ”tassar” på bords- och stolsben, ha bordsdukar på köksbordet och övriga textilier som dämpar störande ljud
 • Vid samtal i grupp, försök låta en person tala åt gången. Hjälp till att upplysa vad ni talar om och ge ledtrådar när samtalsämnet byts
 • Rätta till missförstånd och upprepa sådant som din samtalspartner inte uppfattat på en gång
 • Skriv ner särskilt viktig information

Genom att vara öppen med att man hör sämre kan man också få det att fungera bättre och man tänker till lite extra i kommunikationen.

Tips 7 – Ge dina nya hörapparater tid, övning och tålamod

När man börjar använda hörapparater händer det att den egna rösten och även andra ljud låter lite annorlunda. Många ljud kanske du inte ens hört innan och helt plötsligt hörs dem igen. Olika bakgrundsljud som en person med normal hörsel ignorerar kommer att låta nya för dig och det kan vara svårt att bortse från dem i början. Det kan vara jobbigt att hantera dessa nya ljudintryck i början. Bli inte rädd eller förskräckt – det går över!

Efter någon eller några veckor börjar emellertid hjärnan att anpassa sig och du börjar vänja dig med att höra bättre. Det är viktigt att inte ge upp utan att fortsätta använda dina hörapparater även om det är lite jobbigt i början. Man brukar säga att det krävs tid, övning och inte minst tålamod för att vänja sig med ljudet i dina nya hörapparater. När du vant dig vid livets nya ljud som fågelkvitter, ljusa röster med mera så kommer du inte vilja vara utan dina nya hörapparater.

Sammanfattningsvis så är livet värt att höra. Tveka inte att söka hjälp och diskutera din situation med din audionom så ni gemensamt väljer en hörapparat som passar just dig. Våga pröva avancerad teknik och den modell som du känner för mest. Involvera din omgivning, träna och ha tålamod när du börjar använda dina nya hörapparater. Lycka till!

google logoEartech HörselklinikerEartech Hörselkliniker
4.7 Stjärnor, baserat på 1140 Recensioner

Intresserad av fler tips inför valet av hörapparat?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Klas Johansson
VD Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Styrelseordförande/vVD för Audionomerna Sweden AB och VD för Arbete & Hörsel Sverige AB. Tidigare verksamhetschef på AGA Linde Healthcare (andningssjukvård), Oral Care (tandvård) och Kognitiva Teamet Rehab (stress- och smärtrehabilitering). Civilekonom (Umeå universitet) och Executive MBA (Stockholms universitet).