landstinget-stockholm-horapparat

Hörapparater pris – vad kostar hörapparater i olika landsting?

Hörapparater pris - vad kostar hörapparater?

En vanlig fråga är hur mycket hörapparater kostar i olika delar av Sverige. Reglerna kring hörapparater och vad det kostar skiljer sig åt var man bor i landet. Hörapparater i olika regioner i Sverige kostar pengar. De är aldrig helt gratis eller kostnadsfria.

När det gäller hörapparater pris så kan det handla om fasta utprovningsavgifter, rörliga utprovningsavgifter, särskilda tilläggskostnader, abonnemang eller besöksavgifter. Oftast förekommer dessa i kombination. Nedan är en bild som visar situationen i juli 2022.

pris-horapparater

Tabell. Hörapparater pris – Så mycket kostar hörapparater i olika regioner och landsting

Ett exempel. Region Stockholm. En vanlig hörapparatutprovning i Region Stockholm kräver minst 3 stycken besök. Det innebär en avgift för patienten, som Region Stockholm tar ut, på 3×250 + 600 kr = 1350 kr. Till detta tillkommer kostnad för batterier, domer, vaxfilter och rengöringsutrustning. Detta får patienten alltid betala själv under hörapparatens livslängd. Det gäller i övriga Sverige också.

I Stockholm och Skåne kan du också välja Fritt Val av hörapparater

Regionernas system med stora upphandlingar av hörapparater har lett till att Sverige idag är ett ganska ointressant land för tillverkare av hörapparater. Man har inte råd att lägga in de senaste och modernaste hörapparaterna i upphandlingar och många tillverkare har avvecklat sina svenska dotterbolag de senaste åren eller flyttat verksamheten till andra nordiska länder. Är du som patient intresserad av den senaste tekniken inom hörapparater så är du hänvisad till Fritt Val-systemet (Stockholm och Skåne) eller köpa dessa helt privat (alla andra regioner och landsting i Sverige). Problemet med att de modernaste hörapparaterna inte finns med i upphandlingar har lyfts bland annat av Inköpsrådet. Artikeln nedan är från 2019 10 31.


Prispressen i olika regioners upphandlingar har medfört att de bästa hörapparaterna ofta saknas

Nedan följer en beskrivning kring hörapparater pris – Vilka regler gäller i olika regioner och landsting i Sverige

Stockholms län. Man kan enklast beskriva det som att det finns två vägar till att få hörapparater i Region Stockholm. Man kan välja en upphandlad hörapparat eller en hörapparat ur Fritt val-sortimentet.

  • En upphandlad hörapparat. Dessa har upphandlats av regionen och du erhåller dessa av Region Skåne. Du betalar 600 kr i en fast utprovningsavgift och 250 kr per besök hos audionomen. Frikort gäller. Ingen patientavgift tas ut om du är över 85 år.
  • En hörapparat ur Fritt val-sortimentet. Här får du ett bidrag från regionen om du önskar en mer avancerad hörapparat eller en hörapparat från de senaste teknikplattformarna. Bidraget är på 2380 kr per hörapparat. Du får dessutom tillgång till ett reparationskonto på 1020 kr per hörapparat. Även här betalar man en fast utprovningsavgift på 600 kr och 250 kr per besök hos audionomen. Även här gäller frikort och att patienter över 85 år inte betalar besöksavgift.

Du kan läsa mer om reglerna för att prova ut hörapparater här – Hörapparater i Region Stockholm

Västra Götaland. Här äger landstinget din hörapparat och du betalar en avgift på 100 kr per besök. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Remiss krävs.

Skåne. Även i Skåne finns det två vägar för dig som behöver hörapparater. Du betalar som patient alltid 200 kr för ditt första besök på hörselmottagningen. Ingen remiss krävs för att besöka godkända hörselmottagningar i Skåne. Besöken därefter är utan avgift. Man kan välja en hörapparat ur det upphandlade sortimentet eller en hörapparat som ingår i det privata sortimentet.

  • En upphandlad hörapparat. Dessa är upphandlade och du erhåller dessa av Region Skåne. Du betalar en utprovningsavgift på 1000 kr. Denna avgift betalar du även om du avbryter utprovningen av hörapparater.
  • En hörapparat ur det privata sortimentet. Här finns även hörapparater som är från leverantörernas senaste teknikplattformar. Rekvisitionen du erhåller från Region Skåne är på 1800 kr per hörapparat. Du betalar här också en utprovningsavgift till Region Skåne på 1000 kr. Avgiften tas ut även om du avbryter utprovningsprocessen.
  • Du kan läsa mer om reglerna för hörapparater i Skåne här
Priset på hörapparater beror på var i Sverige du bor

Uppsala. I Region Uppsala betalar du 340 kr i utprovningsavgift för dina hörapparater. Behöver du ytterligare hjälpmedel betalar du 170 kr i avgift för dessa. Maximal kostnad för hörhjälpmedel under ett år är 680 kr. Du betalar 100 kr per besök när du kommer in för service av dina hörapparater.

Här kan du läsa mer om reglerna för att prova ut hörapparater i Uppsala – Hörapparater i Region Uppsala

Sörmland. När du provar hörapparater i Sörmland så betalar du 850 kr i en utprovningsavgift och 400 kr per besök hos audionom. Remiss krävs. Hörapparaterna är från Region Sörmlands upphandlade sortiment.

Östergötland. I Östergötland så betalar du 500 kr per hörapparat i utprovningsavgift. Behöver du två hörapparater så blir det 1000 kr. Sedan kostar det 200 kr per besök hos audionom. Ingen remiss krävs. Hörapparaterna lånar du av region Östergötland.

Jönköpings län. Du behöver remiss för att prova hörapparat i Jönköpings län. Första besöket är kostnadsfritt. Därefter tar man ut en besöksavgift på 250 kr. När du har provat dina hörapparater och det fungerar bra betalar du 500 kr i utprovningsavgift för dessa. Remiss krävs. Hörapparaterna upphandlas av landstinget och du lånar dessa.

Kronoberg. Här betalar du en utprovningsavgift på 950 kr för dina hörapparater. Det spelar ingen roll om du provar en eller två hörapparater. Du betalar också 100 kr i avgift per besök. Remiss krävs. Hörapparaterna ägs av Kronoberg och du lånar dessa.

Kalmar. I Kalmar län behöver du remiss och du betalar 200 kr för första besöket i hörselvården. Patienter över 85 år betalar ingen besöksavgift. Remiss krävs. Väljer du att prova hörapparater så kostar det 1200 kr oavsett om du vill ha en eller två.

Gotland. För att komma till hörselvården behöver du ha remiss. Varje besök kostar 200 kr. Du får hörapparater för 3000 kr per styck och du får betala överskjutande belopp själv. Dina hörapparater upphandlas av landstinget och du lånar dessa.

Blekinge. Besöksavgiften inom hörselvården är 100 kr. Du behöver remiss till hörselvården i Blekinge. Du betalar en egenavgift på 1200 kr när din hörapparatutprovning är klar. Du betalar också 1000 kr för en eventuell laddare (om du har laddbara hörapparater). Remiss krävs. Hörapparaten lånas av landstinget i Blekinge.

Västmanland. Vill du prova hörapparat i Västmanland behöver du remiss. Man betalar 340 kr per besök när du träffar audionom. Ingen besöksavgift om du är över 85 år. En utprovningsavgift utgår på 700 kr per hörapparat. Behöver du två hörapparater blir det 1400 kr. Behöver du extra hörselgångsinsats kostar det 350 kr. Du lånar hörapparaterna av landstinget i Västmanland.

Halland. Du behöver inte remiss till hörselvården i Halland. Du betalar en besöksavgift på 100 kr per besök. Om du tappar hörapparaten i Halland så kostar det 1000 kr. Hörapparaten ägs av Region Halland och man lånar denna.

Värmland. Man behöver inte remiss till hörselvården i Värmland. Patienter betalar en besöksavgift på 200 kr per besök. Är du över 85 år så utgår ingen besöksavgift. Man betalar också 20% av hörapparatens inköpspris till landstinget i Värmland. Ett särskilt högkostnadsskydd på 1150 kr finns för hjälpmedel. Förlorar du hörapparaten får man betala 1200 kr för denna.

Örebro. Du behöver ingen remiss till hörselvården i Örebro. Man betalar en besöksavgift på 200 kr per besök. Behöver du hörapparater så betalar man ett abonnemang på dessa som uppgår till 65 kr per månad. Denna summa betalar man per månad under hörapparatens livslängd (4-5 år). Det spelar ingen roll om du har en eller två hörapparater. Region Örebro upphandlar och äger hörapparaterna.

Dalarna. I Dalarna behöver man ingen remiss och du kan prova ut en hörapparat ur landstingets upphandlade sortiment. Denna lånar du av landstinget i Dalarna. Besöksavgiften är 150 kr per besök. Vidare betalar man 500 kr per hörapparat i egenavgift. För två hörapparater blir det 1000 kr.

Gävleborg. Du behöver remiss för att komma till hörselvården i Gävleborg. Du betalar en patientavgift på 200 kr för första besöket. Man lånar hörapparaterna i Gävleborg av landstinget. Vidare tar man i ut en utprovningsavgift på 1500 kr när man provar ut hörapparater.

Västernorrland. När du besöker hörselvården i Region Västernorrland så behöver du remiss. Hörapparaterna upphandlas av Region Västernorrland och du lånar dem. Man tar också ut en besöksavgift på 300 kr per besök. Vidare betalar man 300 kr per hörapparat i utprovningsavgift. 2 hörapparater blir alltså 600 kr i egenavgift.

Jämtland/Härjedalen. Även i denna region behöver du remiss och du lånar hörapparaterna av ditt landsting. Man betalar en besöksavgift på 300 kr när man besöker hörselvården. Väljer du att prova hörapparater så betalar du själv kostnader över 3500 kr per hörapparat.

Västerbotten. Här behöver du remiss och man lånar sina hörapparater av landstinget. Besöksavgiften är 200 kr vid första besöket och du betalar också en utprovningsavgift på 500 kr per hörapparat. 2 hörapparater innebär en egenavgift på 1000 kr.

Norrbotten. Remiss krävs och du lånar hörapparaterna av region Norrbotten. Du betalar en besöksavgift på 300 kr. Väljer du att behålla hörapparater så tar region Norrbotten ut en utprovningsavgift på 500 kr per hörapparat. Behöver du två hörapparater så blir det 1000 kr.

pris_horapparat_sverige
Ny teknik och en åldrande befolkning för att egenavgifterna för hörapparater har ökat

Sammanfattning hörapparater pris. Beroende på var du bor så är reglerna och kostnaderna för dina hörapparater olika. Den generella trenden är att olika egenavgifter ökar genom att befolkningen blir äldre och den tekniska utvecklingen snabbare. Ny teknik gör det möjligt att höra bättre i svåra situationer och dessa hörapparater är dyrare. De vinster, både vad gäller ökad livskvalitet och bättre hälsa, som du får av att höra bättre är dock väldigt stora. Tveka inte att söka hjälp för dina hörselproblem.

Frågor kring priser på hörapparater?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Klas Johansson
VD Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Styrelseordförande/vVD för Audionomerna Sweden AB och VD för Arbete & Hörsel Sverige AB. Tidigare verksamhetschef på AGA Linde Healthcare (andningssjukvård), Oral Care (tandvård) och Kognitiva Teamet Rehab (stress- och smärtrehabilitering). Civilekonom (Umeå universitet) och Executive MBA (Stockholms universitet).