Publicerad

Region Stockholms årsrapport 2019: maxpoäng i patientenkät för Eartech Hörselklinik Sollentuna och Täby

eartech_betyg

I veckan hade Region Stockholm uppföljning för våra mottagningar i Stockholm. I årsrapporten för 2019 går man igenom olika parametrar avseende den vård som bedrivits på mottagningen föregående år. Det handlar om exempelvis antalet besök, antalet genomförda rehabiliteringar och antal servicebesök. I utvärderingen är även tre frågor från en patientenkät inkluderade. Dessa är: 

  1. Kände du dig delaktig i beslut beträffande din rehabilitering? Andel positiva svar
  2. Hur värderar du som helhet den behandling du fick? Andel positiva svar
  3. Fick du besöka mottagningen inom rimlig tid? Andel positiva svar

Länssnittet för alla mottagningar inom primär hörselrehabilitering på fråga 1 var 92%, på fråga 2 var det 91% och på fråga 3 var det 92%. 

Våra mottagningar fick generellt höga betyg på alla dessa tre frågor. Dock står Eartech Hörselklinik Sollentuna och Eartech Hörselklinik Täby ut här. Båda våra mottagningar hade fantastiska 100% på samtliga tre frågor! Oerhört roligt och vi är jätteglada över detta!

Funderar du på att testa din hörsel eller prova ut hörapparater kan du boka tid på någon av våra mottagningar genom att klicka här