Publicerad

Region Stockholms patientavgifter 2020

patientavgift_horsel_region_stockholm

Den 1/1 2020 kommer Region Stockholm att ta ut en patientavgift för besök hos legitimerade audionomer. Patientavgiften är 100 kr per besök. Avgifterna omfattas av högkostnadsskyddet. Patienter under 18 år och över 85 år är avgiftsbefriade. Liksom tidigare tas en avgift på 600 kr ut vid förskrivning av hörapparater. 

Patientavgiften för besök hos audionom räknas in i högkostnadsskyddet. Om man når upp till högkostnadsbeloppet, 1150 kr inom 12 månader, får man frikort. Det gäller ett år från det datum man gjorde sitt första registrerade vårdbesök. Eartech Hörselkliniker är anslutna till e-frikortstjänsten och kan direkt registrera dina besök digitalt. För fullständig information om patientavgifterna Region Stockholm kommer att ta ut 2020 kan man klicka här: Region Stockholms Patientavgifter 2020