Audionom

Audionom

Personen som du träffar och som genomför ditt hörseltest är en legitimerad audionom. Audionom är ett yrke där du får tillämpa kunskaper i teknik, medicin, pedagogik och beteendevetenskap inom området hörsel. Man arbetar mycket med att utifrån individens situation och behov hitta lösningar som gör att personen hör bättre och fungerar bättre i sitt dagliga liv. Utbildningen till audionom är idag 3-årig, 180 poäng, och ges på Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Örebro universitet.

Många audionomer arbetar med hörselhjälpmedel där man har förskrivningsrätt. Den största hjälpmedelsområdet är hörapparater. Diagnostik och rehabilitering av hörselskador är vanliga arbetsuppgifter. Audionomer arbetar både i offentlig och privat verksamhet. Yrket innebär mycket samarbete med andra yrkesgrupper som ingenjörer, läkare, sjukgymnaster, teknisk audiologi, psykologer, hörselpedagoger, lärare, pedagoger, kuratorer, tekniker och flera andra. Att vara audionom är ett väldigt socialt arbete med mycket kundkontakt, intressanta samtal och roliga dagar.

Sedan 2006 är legitimerad audionom en skyddad yrkestitel. Legitimation erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. I Sverige finns cirka 1200 legitimerade audionomer.

Audionom Stockholm

Idag arbetar audionomer i Stockholm främst på privata hörselmottagningar, inom vårdvalet för primär hörselrehabilitering, och inom landstingets utvidgade hörselrehabilitering. I Stockholms läns landsting infördes 2009 Fritt Val av hörapparater vilket innebär att personer i behov av hörapparat kan få en rekvisition och köpa hörapparater av privata vårdgivare. Valet att få en hörapparat utskriven av landstingets upphandlade sortiment var kvar som alternativ. I december 2011 infördes vårdval inom primär hörselrehabilitering vilket innebär att man kan välja vilken vårdgivare man vill för utprovning av hörapparater och andra hjälpmedel. Både upphandlade hörapparater och Fritt Val av hörapparater finns kvar som alternativ. Ingen remiss krävs utan man kan själv söka hjälp hos vilken auktoriserad mottagning man önskar. Detta gäller personer som har en lätt till måttlig hörselnedsättning. Har man en grav hörselnedsättning, andra hörselskador eller andra sjukdomar är behovet av hörselrehabilitering mer omfattande och här hänvisas man till den utvidgade rehabiliteringen på Karolinska universitetssjukhuset.

Förändringarna i hörselvården de senaste åren har medfört att antalet hörselmottagningar och antalet arbetsgivare ökat i Stockholm. På många orter i Sverige finns enbart en arbetsgivare, landstinget, på den ort du bor. De förändringar i regelverken som genomförts i Stockholm har dramatiskt ökat tillgängligheten för användare och fler får hjälp idag. Det finns heller i princip inga köer längre för att få hörapparat i Stockholm.

På Eartech har vi flera väldigt kompetenta och duktiga audionomer som arbetar inom vårdvalet för hörsel i Stockholm. Alla har lång erfarenhet av yrket och är legitimerade av Socialstyrelsen. Alla våra mottagningar är auktoriserade av Stockholms läns landsting. De är någon av dessa audionomer du kommer att träffa under ditt hörseltest och din eventuella fortsatta hörselrehabilitering.