Hörseltest Stockholm

Hörseltest Stockholm

Välkommen på ett kostnadsfritt hörseltest hos oss!

Våra mottagningar på Eartech Hörselkliniker är auktoriserade av Stockholms läns landsting. Idag har vi hörselmottagningar på Lidingö, i Enskede, i Sollentuna, på Odenplan, i Täby och i Bromma.

Du behöver ingen remiss för att testa din hörsel och du kan boka tid hos oss direkt. Vi erbjuder alla över 18 år att testa sin hörsel utan kostnad och få kostnadsfri oberoende rådgivning om vad du kan göra för att höra bättre. Det gäller även om du idag redan har hörapparater.

Att göra ett hörseltest gör inte ont, tar cirka en timme och du får direkt återkoppling av din audionom om vad hörseltestet visar.

Kontakta oss redan idag på 020-121226 eller fyll i formuläret till höger så ringer vi upp dig och bokar en tid för dig att träffa någon av våra legitimerade audionomer. Du kan också boka tid för hörseltest på en av våra kliniker direkt här på hemsidan genom att klicka på knappen nedan.

Välkommen att testa din hörsel hos Eartech Hörselkliniker – Livet är värt att höra!

Ta första steget mot en bättre hörsel!

Hos Eartech får du alltid kostnadsfri rådgivning av våra specialister oavsett vilka funderingar du har om din hörsel. Skicka din fråga direkt i formuläret nedan eller ring oss på telefon 020-12 12 26

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Hur går ett hörseltest till?

Ett hörseltest genomförs av en audionom och resultaten förs in i ett audiogram. Att testa hörseln är det första steget mot ett bättre hörande och en ökad livskvalitet. Ihop med din audionom diskuterar du resultaten av hörseltestet och vad som kan göras för att höra bättre. Det är viktigt att känna förtroende för sin audionom och stor hänsyn tas till dina önskemål, preferenser och livssituation när olika behandlingsalternativ diskuteras.

Hörseltestet görs i ett tyst rum och man testar hur du hör på olika frekvenser på båda öronen.

Vad mäter man under ett hörseltest?

Den vanligaste hörselmätningen är tonaudiometri. I detta test försöker man bestämma vilka hörtrösklar du har för en ren ton vid olika frekvenser. Man gör testet på ett öra i sänder. Man presenterar testljuden antingen som luft- eller benledda signaler. Det är väldigt viktigt att det är helt tyst när du gör detta test. Vid tonaudiometri så trycker du på en speciell knapp som är kopplad till audiometern när du hör en viss ton.

Med tonaudiometri luftledning så använder man hörtelefoner som placeras så att de ligger tätt mot ditt öra. Du testar ett öra i taget. Ljudet leds in via hörselgången, vidare till mellanörat och sedan till innerörat. Du trycker när du hör pipet. Här testar man frekvens för frekvens och man ser hur mycket förstärkning man måste ge för att du skall höra på respektive frekvens. Resultatet presenteras grafiskt i ett audiogram. Blå kurva med X är vänster öra och röd kurva är med O är höger öra. Dessa kurvor visar vilka hörtrösklar en individ har vid olika frekvenser på respektive öra.

För att komplettera luftledningstestet brukar man också göra ett benledningstest vid tonaudiometri. Detta främst för att bedöma mellanörats funktion och för att lokalisera var hörselskadan är belägen. Här alstras ljudsignalerna av en liten vibrator som placeras på mastoidbenet bakom örat. De vibrationer som skapas går via skallbenet direkt in till innerörat. Även här markeras hörtrösklarna vid respektive mätfrekvens på höger respektive vänster öra.

Audiogrammet kan också kompletteras med obehagsnivåer för toner. Med det menas att man bestämmer vid vilken ljudnivå en ton upplevs som obehagligt stark. Sedan kan man jämföra avståndet mellan hörtröskel och obehagsnivå. På så vis kan man få en bild av hörselns dynamik.

Man testar också taluppfattning genom att se hur du hör olika ord och olika meningar i en normal lyssningsnivå och man kan också göra dessa hörseltester med simulerat buller. Ofta är det i bullriga miljöer man har svårast att höra olika ord och meningar och det försöker man testa här. Man brukar också kolla trumhinnans funktion (kallas tympanometri).

Det förekommer också förenklade tester i olika sammanhang, screening audiometri, som är snabbare att genomföra. Det kan vara bra när man exempelvis testar hörseln på många elever i en skola eller på en arbetsplats. Hittar man en hörselnedsättning bör ett fördjupat test göras på en hörselmottagning.

Tolkning av audiogram

När en audionom tolkar ditt audiogram får man väldigt bra information om vilken typ av hörselnedsättning det gäller. När luftledningskurvan och benledningskurvan sammanfaller beror ofta hörselnedsättningen på att skadan är sensorineural. Med det menas att hörselnedsättningen sitter i innerörats snäcka eller högre upp. Om däremot benledningströsklarna är normala medan luftledningströsklarna är nedsatta kan det handla om en ledningsskada. Det finns också kombinerade skador där både luftledning- och benledning avviker från det normala.

Sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste typen. Här ligger exempelvis bullerskador som ofta yttrar sig i att man har en större nedsättning i diskanttonerna jämfört med bastonerna. Även åldersnedsättning (presbyacusis) räknas som en sensorineural hörselnedsättning. Man talar också om medfödda och förvärvade sensorineurala hörselnedsättningar. De förvärvade är den vanligaste gruppen.

Talbananen

Ditt audiogram visar alltså de lägsta nivåer du kan höra ljud på. Vad gäller styrkan på ljudet talar man om decibel (dB) medan frekvenserna mäts i hertz (Hz).

Ett vanligt samtal äger ofta rum mellan frekvenserna 125-8000 Hz och i ljudnivån 20-60 dB. För att lättare illustrera vilka konsekvenser en hörselnedsättning får brukar man rita in den så kallade ”talbananen” i audiogrammet. Denna talbanan illustruerar var vanligt tal ligger i frekvensregistret och på vilka ljudnivåer. Har individen exempelvis en typisk bullerskada med diskanttapp kan det förklara varför man har svårt att höra fågelkvitter. Gör man ett hörseltest på vissa yrkesgrupper, exempelvis tandläkare, kan man se nedsättningar på de frekvenser där bland annat high-speed borren ligger. Talbananen är ett utmärkt pedagogiskt instrument för att förklara hur du hör och den bildar också utgångspunkt kring vad man vill åstadkomma med fortsatt behandling med hörapparater och andra hjälpmedel.

Hur fungerar hörseln?

På ett hörseltest testar vi alltså din hörsel. Men hur fungerar egentligen hörseln? Sammanfattningsvis fungerar hörseln så att ljudvågor, mäts i svängningar per sekund (Hertz), fångas upp av ytterörat och leds in via hörselgången till trumhinnan. När ljudvågorna når trumhinnan sätts den i rörelse vilket i sin tur aktiverar hörselbenen i mellanörat. Det sista hörselbenet, stigbygeln, är kopplat till ovala fönstret och innerörat. Innerörat består av snäckan och de tre båggångarna. Båggångarna är speciellt viktiga för balanssystemet medan snäckan är speciellt viktig för hörseln. Snäckan innehåller en vätska som sätts rörelse när vibrationerna når fram. Hårceller i snäckan fångar upp vibrationerna och omvandlar dessa till nervimpulser som skickas via hörselnerven till hörselcentrum i hjärnan. I hjärnan tolkas dessa impulser som ljud.

Anledningen till att man börjar höra dåligt kan bero på en mängd olika saker. Ofta kan dessa samverka. Den vanligaste orsaken är åldrande vilket innebär att trumhinnan och hörselbenskedjan blir mindre elastiska och att mängden hårceller i snäckan minskar. Andra orsaker till att man börjar höra sämre är ärftlighet, att man utsatts för buller eller att man haft en sjukdom eller medicinerats med vissa läkemedel.

Hörseltest hos Eartech

audionom_hörselklinik_sundbyberg

På Eartech Hörselkliniker arbetar audionomer, hörselingenjörer, servicetekniker och administrativpersonal. Alla har lång erfarenhet av hörselvård och hörapparater. Vi har också ett stort nätverk av öronläkare som kan konsulteras vid behov.

Verksamhetschef är Leg. Audionom Heléne Ljung som tidigare varit chefsaudionom på Karolinska Sjukhuset och Danderyds Sjukhus. Tidigare har Heléne även grundat Audionomerna Sweden AB som drev över 30 hörselmottagningar över hela Sverige.