Inlägget gjort

Presbyacusis

presbyacusis_eartech

Med presbyacusis menas den ofta gradvisa hörselnedsättning man får när man blir äldre. Ibland används uttrycket åldersnedsättning för att beskriva detta. Bland 65-84 åringar beräknas en tredjedel ha svårt att höra i samtal när det är flera inblandade och över 85 år så beräknas hälften ha svårt att höra. Eftersom fler och fler blir över 85 år så tilltar detta problem i många utvecklade länder som exempelvis Sverige.

Orsaken till att man drabbas av presbyacusis är att hårcellerna i innerörats snäcka successivt förlorar sin förmåga och även slits ner. De första hårcellerna som förlorar sin förmåga är de som reagerar på höga frekvenser vilket praktiskt medför svårigheter med att höra ljusa röster och även konsonanter. I ett audiogram är de frekvenserna längst till höger som påverkas och man har alltså svårt att höra de höga tonerna.

presbyacusis

Vanliga symptom på hyperacusis är att man upplever det svårt att höra vissa ljud som låter “konstiga”, svårt att höra kvinnor och barns tal, behov av att skruva upp volymen på TV och radio, svårigheter att använda telefon och svårt att höra vad som sägs på restaurang eller när många talar samtidigt. Detta kan innebära sociala svårigheter för individen som drar sig undan vissa situationer och därmed isolerar sig. Detta kan i förlängningen leda till nedstämdhet, depression och även utveckling av demenssjukdomar.

Det är vanligt att anhöriga är de som kontaktar hörselvården om att en person skulle behöva hjälp med hörseln. Här är det viktigt att anhöriga får stöd och även att de involveras i rehabiliteringen av individen med en hörselnedsättning. Det förekommer att vissa hörselmottagningar tar emot båda personerna i ett förhållande samtidigt just för att öka förståelsen och få information om hur den sociala situationen påverkats.

När man talar om hörselnedsättning hos äldre är det viktigt att komma ihåg att dessa oftast  beror på flera faktorer som: ålder, bullerexponering, arv, vissa läkemedel, miljö och vissa sjukdomar. En persons hörselnedsättning beror ofta på en kombination av dessa faktorer och det är svårt att svara entydigt på frågan: vad exakt har orsakat min åldersnedsättning?

Hörselnedsättningar som beror på att hårcellerna i innerörat förlorat sin funktion eller skadats kan inte repareras. De kan bara rehabiliteras. Genom att börja höra ljud igen vittnar många om att livskvaliteten ökas och att även den sociala situationen hemma förbättras och förenklas.

Lite förenklat kan tre huvudstrategier i behandlingen av presbyacusis identifieras:

  • Utprovning av hörhjälpmedel. Här är det viktigt att komma igång så tidigt som möjligt och här gäller deviserna: “Det är lättare att göra något idag än imorgon” men också att “Det är aldrig för sent att börja behandlingen av din åldersnedsättning”.
  • Individuell rådgivning. Både enskilt och ihop med partner. Viktigt att få information, tips och råd och förslag på åtgärder. Detta både för individen men också på hur situationen hemma kan förbättras.
  • Grupprådgivning. I vissa fall kan det vara bra att träffa andra i samma situation för ytterligare perspektiv och insikter.

Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av behandling av presbyacusis och hörselnedsättningar hos äldre. Kontakta oss gärna för rådgivning för ett bättre hörande på äldre dar.