Inlägget gjort

Symtom hörselnedsättning

symtom_horselnedsattning

Tecken och symtom på hörselnedsättning inkluderar: tal låter otydligt, svårt att höra när många talar samtidigt, svårt att höra i miljöer med bakgrundsljud, svårt att höra konsonanter och att man ofta får be andra personer repetera eller upprepa vad som har sagts.

Ofta beror en persons nedsatta hörsel av en kombination av faktorerna arv, ålder och miljö. Vissa personer har hörselnedsättning i släkten och får lättare sämre hörsel. Ju äldre vi blir desto sämre hörsel får vi. Exempelvis så har 32,6% av personer mellan 65-74 år nedsatt hörsel. I åldern 75-84 år ökar siffran till 44,6% och över 85 år hör 56,5% sämre (Hörselskadade i siffror 2017, Hörselskadades Riksförbund). Dessutom tillkommer faktorn miljö. Med miljö menas här exempelvis exponering av buller eller höga ljud. En individ kan i sitt yrkesverksamma liv arbetat i en bullrig miljö vilket påverkar hörseln senare i livet. Man kan också ägnat sig åt fritidsaktiviteter, som jakt eller besök på konserter med höga ljudnivåer, som även de påverkar hörseln negativt. Man kan också ha flera riskfaktorer samtidigt. Exempel: en 86-årig gammal officer vars båda föräldrar haft dålig hörsel tidigt och som dessutom har jagat mycket och kört mycket motorcykel utan öronproppar…Sannolikheten för att denna individ idag hör sämre är relativt stor.

nedsatt_horsel_buller

Även medicinering, vaxproppar i örat och andra sjukdomar kan påverka en individs hörsel. Läkemedel som cytostatika, vissa antibiotika, potenshöjande läkemedel (“Viagra” med flera), urindrivande läkemedel (diuretika) och stora mängder acetylsalicylsyra (“Aspirin”, “Bamyl”, “Treo”, “Albyl” och “Trombyl” med flera). Märker du av nedsatt hörsel om du behandlas med dessa läkemedel bör du ta upp detta med din behandlande läkare eller vårdcentral. Vaxproppar är relativt vanligt och något en audionom alltid undersöker innan man gör ett hörseltest. Du kan själv spola dina öron eller använda “Revaxör” om du vet att du har mycket vax i hörselgången. Andra sjukdomar som otoskleros, Ménières sjukdom, infektioner, diabetes, skalltrauma, perforerad trumhinna, högt blodtryck och olika hjärtsjukdomar kan påverka hörseln. Även här bör du konsultera din läkare eller vårdcentral om du märker att även din hörsel blivit sämre.

tecken_nedsatt_horsel

Symtom hörselnedsättning: Vilka är tecknen för hörselnedsättning och hur märks det att man hör dåligt?

I många fall är det en gradvis process där man inte direkt tänker på att man börjar höra sämre. Efter några år kan man själv eller någon i sin omgivning mer och mer börja reflektera över att hörseln är nedsatt. Några vanliga symtom på hörselnedsättning är:

  • Man kanske upplever att personer talar otydligt eller “mumlar” betydligt mer än tidigare
  • Ens partner behöver höja rösten för att man skall höra vad han/hon säger
  • Personer måste upprepa vad som sagts för att man skall höra
  • Ljudet på TV:n eller radion hemma måste höjas
  • Det är svårt att höra på middagar, på möten och när många talar samtidigt i lokalen
  • Problem att följa en konversation om det är fler än en person som talar
  • Svårt att höra när det är bakgrundsljud som musik eller andra störande ljud
  • Öronsus, visslingar eller pipande i öronen (tinnitus)

En person kan självklart uppleva flera av dessa symtom. Vanligt för nedsatt hörsel på grund av ålder och buller är att man har svårt att höra höga toner. Exempel på höga toner är talets konsonanter (bokstäverna “s” och “f” med flera). Det är här även svårare att höra barns röster och exempelvis vissa kvinnors röster (ofta ligger dessa högre upp i frekvensregistret bland de höga tonerna). Det är i dessa fall även svårt att höra syrsor och småfåglar.

Om du märker att du har symptom på en hörselnedsättning eller att du hör sämre än tidigare bör du söka hjälp. I många landsting (exempelvis Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Region Skåne och Region Östergötland) har man idag inga remisskrav för att du skall kunna besöka en audionommottagning. En audionom testar din hörsel och kan även ge tips och råd för vad som kan göras för att du skall kunna höra bättre. Man kan också vända sig till sin husläkare, företagshälsovård eller vårdcentral. På många ställen kan man även där göra enklare hörseltester för att avgöra om din hörsel är nedsatt. Sedan kan kontakt tas med en audionommottagning för ytterligare rehabilitering.