oronproppar-tandvard

Hörselskydd för tandvården

Hörselskydd för tandvården

Att hjälpa tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med olika formgjutna hörselskydd att använda på mottagningen har vi lång erfarenhet av på Eartech. Vi kan också hjälpa till med olika hjälpmedel om hörseln har försämrats.

På ämnet tandvårdspersonal, hörsel och hörselskydd finns en spännande undersökning, som visserligen har några år på nacken från Folktandvården i Västmanland. Undersökningen har gjorts av Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet och man testade hörseln på personal från Folktandvården i Västmanland. Totalt testade man hörseln på 62 tandläkare, 121 tandsköterskor och 24 tandhygienister. En slutsats var:

"Studien visade att det fanns bullerskador inom folktandvården, mest bland de äldre åldersgrupperna, men även bland yngre kollegor även om det inte var lika vanligt. Studien visar att besvären finns och även att de upplevs".

horselskador-tandlakare

Ljudnivån på en tandvårdsklinik kan vara hög. Speciellt jobbigt kan olika sugar, borrar och ultraljudsmaskiner vara. 

Intressant är att förvånansvärt många tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister inte använder hörselskydd på arbetet. Detta trots att man har redan har hörselproblem. Många gånger kopplar man dock inte problemen till arbetet. Däremot såg man att 53% av de som faktiskt använde hörselskydd samt hade en bullerskada anser att hälsokontroller hos landstinget bidragit till en ökad användning av hörselskydd. Motsvarande siffra hos dom som inte använde hörselskydd var 33%. Mao: ökad information om risker för hörselnedsättningar och tinnitus är kritisk för att uppnå en ökad användning av skyddsutrustning. I detta fall företagshälsovården som många gånger träffar yrkesverksamma tidigt.

formgjutna_oronproppar_tandlakare

Vår audionom Lotta gör avgjutningar till formgjutna hörselskydd för tandläkare på Karolinska Institutet i Huddinge

Buller på inom tandvården påverkar medarbetarna på olika sätt. Redan vid låga nivåer, 40-60 dB(A), så ökar muskelspänningen och blodtrycket höjs. När ljudnivåerna ökar så försvåras samtal och vid höga nivåer, över 85 dB(A), ökar riskerna för permanenta hörselskador. Inom tandvården kommer de störande ljuden främst från borrar (i synnerhet high-speed borr) och från sugenhet/sugmunstycke. Bullermätningar visar att långvarig exponering, mer är 2 timmar per dag, av ljud från borrning, ultraljud och slipning ökar riskerna för hörselproblem och här bör hörselskydd användas.

gjutna-oronproppar-tandvard

Gjutna öronproppar med dämpningsfilter skyddar din hörsel samtidigt som du hör vad patienten och andra på kliniken säger. 

De senaste åren har det skett en attitydförändring bland tandvårdspersonal vad gäller användningen av hörselskydd. Medvetenheten har ökat och det är idag inget konstig att använda formgjutna hörselskydd för att höra patienterna och skydda sin hörsel. Dessutom har det börjat lanseras fler öronproppar som faktiskt släpper igenom tal och skyddar mot buller. Många mottagningar satsar dessutom på att förbättra akustiken och minska bullernivåerna. Detta ses som ett konkurrensmedel för att attrahera ny bra personal. På väldigt många platser i Sverige lider man av för få tandläkare och tandsköterskor. Har man personalbrist och dessutom när många erfarna tandläkare och tandhygienister har problem med hörseln är det en bra idé att jobba mer preventivt och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

Intresserad av en offert på formgjutna hörselskydd för tandvården?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Mats Mood
Hörselingenjör Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Var med i utvecklingen av hörselskyddet Soundscope. Startade hörselkedjan Bra Hörsel i Sverige. Har stor erfarenhet inom arbetsplatsanpassning och hjälpmedel.