Publicerad

Bra musikproppar

bra_musikproppar

På sommaren går många på konsert och besöker festivaler. Glöm inte att ta med dig ett par bra musikproppar så du undviker att drabbas av hörselskador.

Höga ljudnivåer är tyvärr ganska vanligt på olika evenemang. Det kan gälla både musik men även idrott. I första hand bör man kontakta arrangören som är skyldig att ta ansvar för ljudnivåerna. Man har som arrangör skyldighet att säkerställa att ljudmiljön och ljudnivåerna inte är skadliga. Många kommuner gör dessutom kontroller för att säkerställa att volymerna inte för för höga. I en undersökning från Socialstyrelsen från 2005 upptäckte man att på 42% av konserterna uppmättes ljudnivåer som var skadliga. Dessutom kan olika individer vara olika känsliga för höga ljud.

Den allvarligaste hälsorisken med att utsättas för höga ljudnivåer är försämrad hörsel och tinnitus. Med tinnitus menas exempelvis öronsusningar, pip och tjut. En social följd av nedsatt hörsel är att förmågan att förstå vardagligt tal försämras. Detta gäller speciellt i situationer där ljudnivån är hög som exempelvis restaurang eller i miljöer där många talar samtidigt. Genom att kontinuerligt använda hörselskydd och bra musikproppar kan du minska risken för hörselskador och tinnitus. Att skydda öronen och din hörsel när man är på olika evenemang är något som tas upp i en ny artikel från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Den heter ”Bra med hörselskydd på konserter” och tar upp både risker med för höga ljud men också vikten av att använda öronproppar på exempelvis festivaler. 

Vad kan jag som individ eller förälder göra för att minska risken för hörselskador? Du bör alltid ha med dig ett par bra musikproppar som har en jämn dämpning över hela frekvensregistret. Genom att dämpningen är någorlunda lika på alla frekvenser låter inte ljudet konstigt utan det känns mer som om man sänker volymen. Detta är ett av de viktigaste kännetecknen på ett par bra musikproppar: man upplever dem som bekväma och kan använda dem på hela konserten.

eartech_öronproppar_kommunikation

På Ed Sheeran konserten på Friends Arena, juli 2018, använde jag ett par Eartech Blue Communication. Vi satt relativt nära scenen och genom att musikpropparna hade en jämn dämpning så använde jag dem från början till slut. Under konserten testade jag några gånger att ta ut öronpropparna ur öronen bara för att uppleva hur högt ljudet var utan hörselskydd. Det var en märkbar skillnad!

Tänk på att skydda din hörsel med ett par bra musikproppar när du besöker konserter, festivaler eller andra arrangemang med höga ljudnivåer. Ljudupplevelsen blir väldigt bra om du har ett par bra hörselskydd som har en jämn dämpning samtidigt som du minskar risken för hörselskador.